Udal Iruea emaitzak

LABek berriz irabazi ditu hauteskundeak Iruñeko Udalean

Iruñeko Udala 2020/11/25

descargas de archivos.orig PDF 2020ko emaitzak

Gaurko egunean zehar lan-kontratudun langileen bozketak utziko dituen emaitzen zain, LABek, lortutako 7 ordezkariei esker, lehen indar gisa zuen postua berretsi du funtzionario eta administrazio-kontratudunen artean.

Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu LABen boto-papera hautestontzietan sartu zenuten guztiei, emandako babesagatik eta egindako mobilizazioagatik. Are gehiago, kontuan hartuta nolako testuinguruan egin ziren atzoko hauteskundeak. Oro har 2016an baino jende gutxiagok bozkatu arren, orduko emaitza historikoak berdindu izanak sendotu egiten gaitu Udaleko lehen indar sindikal gisa, eta bultzada ederra ematen dio gure lanari.

Udal 1

Hauteskunde sindikalak 2020 Iruñeko udala
Hasitako lanarekin jarraitzea

Iruñeko Udala 2020 Hauteskunde sindikalak

Iruñeko Udaleko langileek hitzordu bikoitza dugu hautestontziekin gure ordezkaritza sindikala aukeratzeko. Lan-kontratudunak, azaroaren 25ean, eta funtzionarioak eta administrazio-kontratudunak, azaroaren 24an.

Elecciones sindicales 2020 Ayto. Pamplona
Continuar con el trabajo iniciado

Ayuntamiento de Pamplona 2020 Elecciones sindicales

La plantilla del Ayuntamiento de Pamplona tenemos una doble cita con las urnas para elegir nuestra representación sindical. El personal laboral el 25 de noviembre y el personal funcionario y contratado administrativo el 24 de noviembre.

UDAL mentriras talde

LAB sindikatuak
TALDEk egindako akusazio faltsuei emandako erantzuna

Iruñeko udala 2020/11/06

2017an Iruñeko Udaleko aurreko gobernu taldeak Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua udal plantillan sartzea erabaki zuenetik, LAB sindikatuaren helburu nagusia izan da kalitatezko zerbitzu publiko baten alde eta langile guztientzako baldintza duinen alde lan egitea.

Respuesta del sindicato LAB
a las falsas acusaciones vertidas por TALDE

Iruñeko udala 2020/11/06

Desde que en 2017 el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona decidiese integrar el servicio de Atención a Domicilio en la plantilla municipal, el objetivo principal del sindicato LAB ha sido trabajar por un servicio público de calidad y por unas condiciones dignas para toda su plantilla.

UDAL Berriobeiti

Berriobeitiko alkateak bete egin du arrazoirik gabe kaleratu zuen langilea berriz kontratatzeko erabakia

Udalak 2020/10/12

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Berriobeiti

Raúl Julio Bator herriko alkateak langile baten kontratua deuseztatu zuen 2019ko urrian, bere kabuz eta inolako arrazoirik gabe, eta LABek errekurtsoa jarri zuen Nafarroako Administrazio Auzitegian. Auzitegi horrek arrazoia eman zion langileari, eta, orain, alkateak sinatu egin behar izan du langilea berriz onartzeko ebazpena.

El alcalde de Berrioplano cumple con la obligación de readmitir al trabajador que despidió sin justificación

Udalak 2020/10/12

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Berrioplano

Después de que el alcalde de la localidad, Raúl Julio Bator, rescindiera en octubre de 2019 el contrato de un trabajador de forma unilateral y sin motivos que lo sustentasen, LAB interpuso un recurso ante el TAN. Éste le dio la razón al trabajador y ahora el alcalde se ha visto obligado a firmar la resolución mediante la cual el empleado es readmitido.

 UDAL coronavirus

Ezinbesteko betebeharragatiko baimenak eta telelana: erabakiak lehenbailehen hartu beharra dago

Iruñeko Udala 2020/10/02

Irailaren 30ean, Nafarroako Gobernuak berretsi zuen berriz ere aktibatu behar dituela 14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko baimenak, adingabeak konfinatuak gertatzen diren kasuetan. Udalak, ordea, uko egiten dio baimen horiek aplikatzeari (COVID kasuek gora egin arren), eta langileak behartzen ditu horretarako balio ez duten eta horretarako erabili beharko ez liratekeen baliabide arruntekin erantzutera salbuespenezko egoera horietan.

Permisos por deber inexcusable y teletrabajo: hay que tomar decisiones ya

Ayuntamiento de Pamplona 02/10/2020

El miércoles 30 de septiembre se ratificó por parte del Gobierno de Navarra la activación de los permisos por deber inexcusable por cuidado de hijos e hijas menores de 14 años si son confinados. El Ayuntamiento, a pesar de que los casos aumentan, se niega a aplicar esos permisos y obliga a su plantilla a responder a una situación excepcional con recursos ordinarios que ni sirven ni deberían usarse para eso.

 
UDAL teletrabajo

Iruñeko Udalari exijitzen diogu aktiba ditzala ezinbesteko betebeharragatiko baimenak

Iruñeko Udala 2020/09/24

Geletara itzultzeak adingabe askok ikastetxeetatik alde egin behar izatea eragiten du, egunetan zehar konfinatzeko. Egoera horri erantzuteko, Udalak proposatu du norberaren aferetarako egunak erabiltzea, esperientziagatikoak edo beste baimen batzuk. LABen argi daukagu: berriro aktibatu behar dira ezinbesteko betebeharretarako baimenak.

Exigimos al Ayuntamiento de Iruña la activación del permiso por deber inexcusable

Ayuntamiento de Pamplona 24/09/2020

La vuelta a las aulas está generando que muchos menores tengan que volver a abandonar sus centros escolares para confinarse durante días. En respuesta a esta situación, el Ayuntamiento propone que utilicemos días de asuntos propios, por experiencia u otros permisos. En LAB lo tenemos claro: se deben activar de nuevo los permisos por deber inexcusable.

 

UDALiruea 1.orig

Informatu beharrean nahastu

Iruñeko Udala 2020/09/21

Joan den martxoaren 16an, AFAPNAk komunikatu bat bidali zuen Iruñeko Udaleko etxeko arreta zerbitzuko langile bati buruzko epaiketa batean emandako epaiari buruz. Langile hori udalak subrogatu zuen bere garaian, eta orain lan-arloko epaitegi batek finkotasuna onartu du. Albiste hori aprobetxatuz, komunikatuan, lanpostu huts batean 3 urte baino gehiago daramatzaten kontratatutako langileei eskatzen zitzaien finkotasuna eskatzeko eta lehenbailehen eskatzeko.

Confundir en vez de informar

Ayuntamiento de Pamplona 21/09/2020

El pasado miercoles 16 de marzo, Afapna envió un comunicado sobre la sentencia dictada en un juicio relativo a una trabajadora del servicio de atención domiciliaria del ayuntamiento de Iruña. Esta trabajadora fue en su día subrogada por el ayuntamiento y ahora un juzgado de lo social ha concedido la fijeza. Aprovechando dicha noticia, se exhortaba al personal contratado que lleve más de 3 años en una vacante a solicitar la fijeza y a hacerlo cuanto antes.

 

UDAL Antsoain

Enplegua sustatzeko kontratuak, udaletan prekarietatea areagotzen duen trikimailu kontrolgabea

Udalak 2020/09/24

PDF enplegua sustatzeko kontratuak

Hala berretsi du berriki argitaratu den epaiak, non, LABen salaketari esker, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 8.000 euroko kalte-ordaina ezarri zion Antsoaingo Udalari, langile kontratatuak kobratu gabeko ordainsarietan oinarrituta.

Los contratos para fomentar el empleo, una artimaña sin control que aumenta la precariedad en los ayuntamientos

Udalak 2020/09/24

PDF contratos de fomento de empleo

Así lo corrobora la sentencia recientemente publicada en la que, tras la denuncia de LAB, el TSJN impuso una indemnización de 8.000€ al Ayuntamiento de Ansoáin, en base a conceptos no retribuidos por parte de la persona contratada.

UDAL teletrabajo

Zer gertatzen ari da telelanarekin?

Iruñeko Udala 2020/07/02

Berriro ere, Udalak nahasmena eta ezinegona sortu ditu hartu duen neurri bat dela kausa; oraingoan, telelana izan da egoera horren eragilea. Izan ere, irizpide orokor gisa, Udalak ezarri du langile guztiak aurrez aurreko lanera itzultzea, baina, aldi berean, alor bakoitzaren esku utzi du horri buruzko azken erabakia hartzea, eta horrek egoera ulertezinak eta arbitrariotasun-sentsazioa sortu ditu.

¿Qué está pasando con el teletrabajo?

Ayuntamiento de Pamplona-Iruña 02/07/2020

Nuevamente el Ayuntamiento crea desconcierto y malestar con una medida, esta vez sobre el teletrabajo, que ha establecido como criterio general la vuelta al trabajo presencial de toda la plantilla, pero al mismo tiempo ha dejado en manos de cada área la decisión última al respecto, lo que ha generado situaciones incomprensibles y sensación de arbitrariedad.