LOGO mahai orokorra

Mahai Orokorra, laburpena
2021-05-14

LABek sindikatuen eta Administrazioaren arteko itun zabal bat eskatu du hautapen prozesuak sinplifikatzeko eta behin-behinekotasunari bukaera emateko

Maiatzaren 14an egindako Mahai Orokorrean, LABek proposamen bat aurkeztu du sindikatuetako ordezkariek eta Gobernuak negoziazio bati ekin diezaioten langileen hautapen prozesuak sinplifikatzeko, lanpostu bakoitzaren beharretara gehiago egokitu daitezen, eta, orobat, pairatzen dugun behin-behinekotasun handia nabarmenki murrizten laguntzeko asmoz.

Alderdi guztiek ongi hartu dute proposamena, mundu guztiak uste baitu egungo eredua zaharkitua dagoela eta hautapen prozesuak amaigabeak direla. Azaldu dugu eredu berri bat onuragarria izango litzatekeela bai Administrazioarentzat berarentzat, bai sindikatuentzat eta interesdunentzat. Ez da proposamen itxi bat izan, etorkizunean zehaztu beharko den hausnarketa bat baizik, aderdi guztiek partekatzen dutena.

Egin dugun beste proposamen bat izan da bidea ireki dezatela basozainek 60 urterekin erretiroa hartu ahal izateko. Proposamen horrek ere gainerako sindikatuen oniritzia jaso du. Erretiroa 60 urtetan hartzeko aukera hori dagoeneko onartua dute Katalunian, baina Madrilek du azken hitza. Administrazioak konpromisoa hartu du gure proposamena Landa Garapeneko Departamentuari bidaltzeko, haren bideragarritasuna azter dezan.

Bestalde, sindikatu guztiok adierazi dugu suhiltzaile-ofizialordeen 19 lanpostuko LEP partzialaren aurka gaudela, eta proposamena bertan behera uzteko eskatu dugu; aldi berean, suhiltzaile-kaboen 15 lanpostuko LEP partzialarekin ados gaudela adierazi dugu. Ofizialordeen LEPa errefusatzen dugu uste dugulako egungo sarjentuei soldata igotzeko ezkutuko maniobra bat besterik ez dela. Izan ere, gaur egungo sarjentuak dira ofizialorde izatera pasako liratekeenak. Gainera, deialdi hori kaboen sustapenerako oztopo bat izango litzateke. LABek eskatu du, halaber, suhiltzaileen zerbitzuaren antolaketari ekitea erregelamendu baten bidez (aspaldiko eskakizuna da), eta, zerbitzua antolatu eta gero, behar diren gai guztiak jorra daitezela.

Horretaz aparte, sindikatu guztiek ontzat eman dugu NOPLOIn eta Osasunbideko zenbait arlotan lanaldi malgua ezartzeko Administrazioak egindako proposamena. Neurri hori ekainaren 1ean ezartzea aurreikusi dute. Nolanahi ere, garbi utzi dugu araudi horretatik espresuki kanpo geratu diren kolektibo batzuk ere aurrerago sartu beharko direla.

Administrazioak, bere aldetik, hainbat gairen berri eman digu. Telelanaren dekretuari dagokionez, esan du espero duela ekainean proposamen bat aurkeztea, Europako funtsak zertarako erabiliko diren argitu ondoren. Nafarroako Gobernuko langile guztiek dugun asegurua berritu dutela ere jakinarazi dute. Esan dutenez, gai batzuk eguneratu dira eta, oro har, estaldura batzuk hobetu egin dira. Datozen egunetan, klausulak biltzen dituen dokumentua bidaliko digute, eta, orduan, LABek balorazio bat egin eta langile guztiei azalduko die.

Azkenik, jakinarazi digute datorren irailaren 1etik aurrera baliorik gabe geldituko dela NAN + PIN bidezko sarbide-sistema, Administrazioarekin hainbat tramite egiteko erabiltzen dena (nomina ikustea, ogasun arloko kudeaketak egitea, etab). Esan digutenez, langile guztiak sistema berrira sartu ahal izateko metodoa aztertzen ari dira. Informazio gehiago ematen digutenean, jakinaraziko dizuegu.

 

 

Resumen Mesa General
14-05-2021

LAB pide un gran pacto entre sindicatos y Administración para simplificar los procesos selectivos y acabar con la temporalidad

LAB ha trasladado en la última Mesa General celebrada el viernes día 14 una propuesta para que, tanto la representación sindical como el Gobierno, aborden una negociación para simplificar los procesos selectivos de personal, hacerlos más adecuados a las necesidades de cada puesto de trabajo y contribuir a acabar con la alta temporalidad que padecemos.

La propuesta ha sido bien acogida entre todas las partes porque todo el mundo coincide en que el actual modelo es obsoleto y hace interminables los procesos de selección. Hemos expuesto que un nuevo modelo sería beneficioso tanto para la propia Administración como para la parte social y las personas interesadas. No ha sido una propuesta cerrada, sino que ha sido una reflexión que todas las partes comparten y que se tendrá que concretar en un futuro.

Otra de las propuestas que hemos realizado y que ha contado con el consenso de la representación sindical ha sido que se abra el camino para que el personal del guarderío forestal pueda acceder a la jubilación a los 60 años. Se trata de una propuesta que ya ha sido aprobada en Catalunya pero es Madrid quien tiene la última palabra. La Administración se ha comprometido a trasladar la propuesta a la consejería de Desarrollo Rural para que estudie su viabilidad.

En otro orden de cosas, todos los sindicatos hemos manifestado nuestro posicionamiento en contra de la OPE parcial de 19 plazas de suboficial de bomberos y hemos pedido que se retirara la propuesta, al mismo tiempo que hemos manifestado nuestra conformidad con la OPE parcial de 15 plazas de cabos de bomberos. El rechazo a la OPE de suboficiales se ha debido porque se considera una maniobra encubierta para subir el sueldo a los actuales sargentos que serían quienes pasarían a suboficiales. Además supondría un obstáculo para la promoción de los cabos. Desde LAB hemos pedido también que se aborde la organización del servicio a través de un reglamento que se lleva años demorando y que después de organizarlo se aborden todas las cuestiones que sea necesario.

También todas las organizaciones sindicales han dado el visto bueno a la propuesta de la Administración para la implantación de la jornada flexible en el ISPLN y en algunas áreas de Osasunbidea. En cualquier caso, hemos transmitido nuestro deseo de que algunos colectivos que han quedado expresamente excluidos de esta regulación puedan incorporarse más adelante. La implantación de esta medida está prevista para el próximo uno de junio.

La Administración por su parte ha informado de varios asuntos. Sobre el Decreto del Teletrabajo ha dicho que espera que el próximo mes de junio puedan presentar una propuesta, una vez que se haya aclarado el destino de los fondos europeos. También han informado que ha sido renovado el seguro que todos los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra tenemos. Según han dicho, se han actualizado algunas cuestiones y en general va a suponer un incremento en algunos conceptos. En los próximos días nos harán llegar el documento donde se recogen las cláusulas y entonces, desde LAB, haremos una valoración e informaremos a toda la plantilla.

Por último, se nos ha trasladado que a partir del próximo 1 de septiembre dejará de tener validez el sistema de acceso a través del DNI + PIN para múltiples trámites con la Administración como el acceso a la nómina, gestiones de hacienda, etc. Según han dicho, se está estudiando el método para que todo el personal pueda acceder al nuevo sistema. De todo ello, LAB informará cuando tengamos esa información.

ADM ispln mesa negociacion

Iritsi da garaia LABek Langileen Batzordean berriro parte har dezan, gerentziari presio egiteko tresna gisa

ISPLN 2021/05/14

LABek langile guztiei jakinarazi nahi die Langileen Batzordera itzuliko dela, lehendakaritza izango duen hurrengo erakunde sindikalak aurrekoaren jokabide kaskarrak etengo dituelako esperantzan.

Duela hilabete batzuk, Langileen Batzordea aldi baterako uzteko erabakiaren berri eman genuen, gaizki funtzionatzen zuelako. Hala ere, adierazi genuen aldi baterako neurria izango zela, eta maiatzean presidentzia beste sindikatu batek izan duenez, egokitzat jotzen dugu itzultzea, gauzak hobera aldatuko direla uste baitugu.

Ha llegado el momento de que LAB vuelva a participar en la Comisión de Personal, como instrumento de presión a Gerencia

ISPLN 2021/05/14

LAB quiere poner en conocimiento de toda la plantilla que volvemos a la Comisión de Personal, ya que confiamos en que la próxima organización sindical que va a ostentar la Presidencia cortará las malas prácticas de la anterior.

Hace unos meses informábamos de la decisión de abandonar temporalmente la Comisión de Personal por su mal funcionamiento. Sin embargo, tal y como indicamos, iba a ser una medida temporal, y como en mayo se ha procedido al cambio de sindicato en la presidencia, es por lo que, tal como ya dijimos en su momento, consideramos adecuado volver, ya que entendemos que las cosas cambiarán a mejor.

 
ADM basozainak 60

60 urtetan erretiratzeko aukera basozainentzat

Administrazioa 2021/05/14

LABek ekimen bat aurkeztu du Mahai Orokorrean Nafarroako Gobernuari eskatzeko ezen, Kataluniako Generalitateko Gobernuarekin bat eginik, behar diren arau-aldaketak susta ditzala basozainek aukera izan dezaten erretiroa 60 urtetan hartzeko, edo 59 urtetan, basozain lanetan 35 urteko zerbitzualdia egina badute.

Jubilación a los 60 para el guarderío rural

Administrazioa 2021/05/14

LAB presenta ante la Mesa General una iniciativa para que el Gobierno de Navarra se una al Gobern de la Generalitat de Catalunya en el compromiso para impulsar los cambios normativos necesarios para que las y los guardas de medio ambiente se puedan jubilar a los 60 años, o a los 59 si cuentan con 35 años de servicio en el guarderío de Medio Ambiente.

 
ADM OPE SSGG

Zerbitzu Orokorretako langileen oposizioa. LABek gai zerrenda egokitzeko proposamena aurkeztu dio Gobernuari

Administrazioa 2021/05/02

Egokitu ditzagun oposizioak; oraindik garaiz gaude! Atera berria da Zerbitzu Orokorren oposizio deialdia Nafarroako Gobernurako. Espezialitate honetako azken deialdiarekin alderatuta, LABen hobekuntzak ikusi ditugu, baina oraindik asko dago egiteko hautagaien lana errazteko, Administrazioak egiazki zein profil behar dituen argitzeko eta prozesu osoan ahalik eta berdintasun eta gardentasun handiena bermatzeko. Hala ere, garaiz gabiltza oraindik!

 OHARRA: (LABek proposamena aurkeztuko dio Nafarroako Gobernuari, hurrengo Mahai Orokorrean eztabaidatu dadin. Bitartean, aurkeztuko diren guztientzat interesgarria den materiala eta informazioa biltzen jarraitzen dugu.) 

Artikulu osoa irakurriOposición Servicios Generales. LAB presenta propuesta al Gobierno para adecuar el temario

Administrazioa 2021/05/02

Adecuemos las oposiciones; aún estamos a tiempo Recientemente se han convocado las oposiciones de Servicios Generales para el Gobierno de Navarra. En LAB observamos mejoras respecto a la última convocatoria de esta especialidad, pero aún queda mucho por hacer para facilitar el trabajo de las y los candidatos, dejar claros los perfiles que realmente necesita la Administración y garantizar la máxima igualdad y transparencia durante todo el proceso. Sin embargo, ¡aún estamos a tiempo de hacerlo!

 NOTA: (LAB va a presentar esta propuesta ante el Gobierno de Navarra para que se debata en la próxima Mesa General. Mientras tanto, seguimos recopilando material e información de interés para todas las personas que se vayan a presentar.) 

Leer artículo completo

ADM salud pandemia

Pandemiaren kudeaketa Nafarroako Gobernuan:

Pertsonen arteko gatazkak, telelanerako arazoak eta kolektibo batzuen diskriminazioa

Administrazioa 2021/05/07

Pandemia hasi zenetik urtebete igaro denean, hausnarketa hau egin dugu LABen, lan-arriskuen prebentziorako ordezkari gisa lan-osasun arloko eginkizun sindikalari buruz. Unean uneko gertaerei buruzko informazioa eta balorazioak helarazi ditugu eremu bakoitzera, eta oraingoan gauza bera egiten ari gara ondorio orokorrekin.

Gestión de la pandemia en Gobierno de Navarra:

Conflictos interpersonales, problemas para teletrabajar y discriminación de algunos colectivos

Administrazioa 2021/05/07

Al cumplirse un año desde el inicio de la pandemia, realizamos esta reflexión de lo que ha constituido el trabajo sindical en salud laboral como delegados y delegadas de prevención de riesgos laborales de LAB. Puntualmente se han ido trasladando a cada ámbito correspondiente informaciones y valoraciones de lo que ha ido aconteciendo y en esta ocasión hacemos lo propio con las conclusiones generales.

 
maiatzak1 2021

Maiatzaren 1a Aldaketa da aukera!

LAB sindikatua 2021

Pandemiak azkartu egin du lehendik zetorren krisia: larrialdi klimatikoa, energia iturri eta materialen agortzea, lehia inperialista, migrazio mugimendu masiboak, zaintza sistemaren gabe-ziak, enplegu suntsiketa. Sistema hau, bidegabea ez ezik, eutsiezina ere bada. Aldaketa ekidinezina da, hala nazioartean nola Euskal Herrian, baina afera da: aldaketa nork eta zertarako?

1º de mayo ¡Por un cambio de rumbo!

LAB sindikatua 2021

La pandemia ha acelerado la crisis que ya venía de antes: emergencia climática, agotamiento de fuentes y materiales energéticos, competencia imperialista, movimientos migratorios masivos, deficiencias del sistema de cuidados, destrucción de empleo. Este sistema, además de injusto, es insostenible. El cambio es inevitable, tanto a nivel internacional como en Euskal Herria, pero la cuestión es: ¿quién materializa el cambio y para qué?

 
ADM torremonreal

Torre Monreal ikastetxeko langileek dutxak erabiltzeko aukera izatea lortu dugu

Administrazioa 2021/04/29

Tuterako Torre Monreal Hezkuntza Bereziko Ikastetxe Publikoko Hezkuntza Laguntzako espezialistak dutxatu ahal izango dira ikastetxean bertan lan egin ondoren. Gogoratu behar dugu pandemiaren ondorioz debekatu egin zitzaiela: zentzugabekeria hori zuzentzea lortu dugu.

Conseguimos que el personal pueda usar las duchas en el C.P.E.E. Torre Monreal

Administrazioa 2021/04/29

El personal Especialista de Apoyo Educativo del Colegio Público de Educación Especial Torre Monreal de Tudela podrá volver a ducharse tras su jornada laboral en el propio colegio. Recordamos que, a causa de la pandemia, se les había prohibido hacerlo: un sinsentido que hemos conseguido corregir.

 
ADM nasertic

Naserticeko langileok erronka handiak ditugu hurrengo urteotan

Nasertic 2021/04/29

Azken 4 urte hauetan Naserticeko LABeko hiru ordezkariek lan handia egin dute, bai gure enpresan, bai Naserticetik kanpoko foroetan, hots, CPENen eta bulegoen hitzarmenaren negoziazio mahaian.

La plantilla de Nasertic tenemos retos muy importantes en los próximos años

Nasertic 2021/04/29

Estos últimos 4 años han sido de mucho trabajo en diferentes frentes por parte de los tres representantes de LAB en Nasertic, tanto en nuestra empresa, como en foros que transcienden a Nasertic, como son CPEN y el convenio de oficinas y despachos.