Urtebete Covidarekin: hezkuntza sistema errotik aldatzen hasteko aukera galdua

Irakaskuntza 2021/05/07

Jadanik urtebete egin dugu Covid pandemiaren eraginpean. Ikasturte oso bat halako egoera latzari aurre egiteko nahikoa izan da gure hezkuntza sistemak dituen arazoak berresteko. Jakin badakigu egoera konplexua eta aldakorraren aurrean gaudela eta esfortzu kolektibo handia egin behar izan dela berdintasunean eta kalitatean oinarritutako eskolak eman ahal izateko. Aldi berean, Hezkuntza Departamentuak gure sistema XXI. mendera begira jartzeko aukera paregabea galdu duela iruditzen zaigu, egoera larriek  erabaki ausartak eta funtzio- natzen ez duena errotik aldatzeko ekimenak gauzatzea galdatzen baitu. Eta ez da hori izan Nafarroako Hezkuntzan gertatu dena

Un año de Covid: oportunidad perdida para hacer cambios de profundidad en el sistema educativo

Irakaskuntza 2021/05/07

Ya llevamos un año sufriendo la Covid. Todo un curso en el que hemos constatado los problemas que tiene nuestro sistema educativo para hacer frente a una situación tan terrible. Somos conscientes de que nos encontramos ante una situación compleja y cambiante y de que hay que hacer un gran esfuerzo colectivo para poder dar clases basadas en los principios de igualdad y calidad. Pero, al mismo tiempo, nos parece que el Departamento de Educación ha perdido –está perdiendo- una oportunidad única para reconducir el sistema al siglo XXI, ya que situaciones graves exigen decisiones e iniciativas valientes para cambiar radicalmente lo que no funciona. Y este no ha sido el caso del sistema educativo navarro

 

LABek Covidaren aurreko Kontingentzia Protokoloa prestatzean Hezkuntza Departamentuak dituen seriotasunik eza eta mespretxua salatu ditu

Irakaskuntza 2021/05/05

Lerro hauen bidez, LABek bere ezinegona eta haserrea adierazi nahi ditu, Hezkuntza Departamentuak 2021-2022 ikasturterako aurrez aurreko hezkuntza-jardueraren garapenaren prebentzio eta antolaketa protokoloa prestatzeko izaten ari den prozesuagatik 

LAB denuncia el ninguneo y la falta de seriedad del Departamento de Educación en la elaboración del Protocolo de Contingencia ante el Covid

Irakaskuntza 2021/05/05

A través de estas líneas, LAB quiere expresar su profundo malestar e indignación por el proceso de elaboración del protocolo de prevención y organización del desarrollo de la actividad educativa presencial para el curso académico 2021-2022, llevado a cabo por el Departamento de Educación

 

Ekaineko Bigarren Hezkuntzako eta LHko LEPari buruzko gogoeta batzuk

Irakaskuntza 2021/05/04

Gainean ditugu Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako ekaineko oposizioak eta ia egunero izaten da horien berri. Hona hemen LABek ikusitako arazo batzuk eta horiei konponbidea lehenbailehen jartzeko egindakoa

Algunas consideraciones en torno a la OPE de Secundaria y FP de junio

Irakaskuntza 2021/05/04

Tenemos ya muy cerca las oposiciones de Educación Secundaria y FP y prácticamente a diario tenemos alguna novedad al respecto. Detallamos aquí algunos problemas que hemos detectado desde LAB, así como las medidas que hemos tomado para tratar de solucionarlos lo antes posible

0-3 zikloa

PREBARIKAZIOA Iruñeko Udalaren haur-eskoletan

Irakaskuntza 2021/04/27

Azken asteetan jakin dugu Iruñeko Udala euskarazko murgiltze eredua duten haur eskoletan ordezkapenak egiteko euskara-eskakizunik gabeko pertsonala bidaltzen ari dela, hezitzaileak kontratatzeko prozedura kudeatzen duen arauari jaramonik egin gabe

PREVARICACIÓN en las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona

Irakaskuntza 2021/04/27

En las últimas semanas hemos tenido conocimiento de que el Ayuntamiento de Pamplona está enviando personal sin perfil lingüístico de euskera a cubrir las sustituciones que surgen en las escuelas infantiles con modelo de inmersión en euskera, saltándose la normativa que regula el procedimiento de contratación de educadoras/es

 

Hezkuntza Departamentuko tramiteak online egiteko sarbidea aldatuko da ekainean

Irakaskuntza 2021/04/23

Administraziopeko irakaslea zaren aldetik, ziur asko Nafarroako Gobernuaren jakinarazpen bat jaso duzu 2021eko ekainaren 15etik aurrera NANa+Ogasuneko PINa bidezko sarbidea ezingo dela erabili jakinarazten. Hezkuntza Departamentuaren deialdi telematikoetarako (lanpostuen esleipen telematikoak, lekualdatze-lehiaketak, berariazko zerrendetan sartzea, etab.) beharrezkoa da aipatu sarbidea. Data horretatik aurrera, zerbitzu telematiko horiek erabili ahal izateko, ezinbestekoa izanen da egiaztagiri hauetako bat edukitzea:

- Baliozko ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa.
- Cl@ve sistema.

Hau dela eta, aipatutakook oraindik ez badituzu, lehenbailehen eskuratzea gomendatzen dizugu. Atxikitzen dizugu hemen Cl@ve sisteman izena emateko laguntza-gida labur bat

En junio cambiará el acceso telemático a los trámites del Departamento de Educación

Irakaskuntza 2021/04/23

Como docente de la Administración, seguramente hayas recibido una notificación del Gobierno de Navarra en la que se te informa de que, a partir del 15 de junio de 2021, quedará inutilizado el acceso a las convocatorias telemáticas del Departamento de Educación (ATPs, concursos de traslados, incorporación a listas específicas, etc.) a través del DNI+PIN de Hacienda.

A partir de dicha fecha, para poder utilizar estos servicios telemáticos, será imprescindible disponer de una de las siguientes credenciales de acceso:

- DNI electrónico o Certificado electrónico
- Sistema Cl@ve.

Por lo que te recomendamos que, si no las tienes ya, tramites su obtención a tiempo. Te facilitamos aquí una pequeña guía de cómo registrarte en el sistema Cl@ve

 

Laster argitaratuko da Lanbide Heziketako(Bigarren Hezkuntza) LEParen deialdia eta datorren ikasturterako aurreikusten diren LEPak

Irakaskuntza 2021/04/20

Hezkuntza Departamentuak iragarri du laster argitaratuko duela Lan Eskaintza Publikoaren deialdia, Bigarren Hezkuntzako (Lanbide Heziketa) irakasleen kidegoaren egonkortasun-tasari dagokiona

En breve se publicará convocatoria de OPE para el cuerpo de profesores de FP (Secundaria) y previsión de OPEs para el próximo curso

Irakaskuntza 2021/04/20

El Departamento de Educación ha anunciado que próximamente publicará convocatoria de Oferta Pública de Empleo correspondiente a la tasa de estabilización para el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria (FP)

 

LABen ibilbidea COVID-krisian: pedagogia erdigunean jartzeko eta hezkuntzako langileen lan baldintzak bermatzeko aldarria 

Irakaskuntza 2021/03/26

Pandemiak inoiz baino ageriago utzi du hezkuntza sistema hau agorturik dagoela, eta Hezkuntza Departamentua, ikasleen beharrak ardatz hartuko dituen hezkuntza paradigma aldaketa berritzaile eta adostua sustatu beharrean, jarrera kontserbadorea eta inmobilista adierazten ari dela.

La trayectoria de LAB en la crisis del COVID: un llamamiento a que se tome la pedagogía como eje y se garanticen las condiciones laborales del personal de educación 

Irakaskuntza 2021/03/26

La pandemia ha dejado en evidencia, más que nunca, que este sistema educativo está agotado y que el Departamento de Educación, en lugar de promover un cambio de paradigma educativo innovador y consensuado que se centre en las necesidades de los alumnos y alumnas, se ha decantado por una actitud conservadora e inmovilista.

ADM EEII

Finka ditzagun Nafarroako Gobernuko haur eskoletan harturiko indartze-neurriak; osasuna oroz gain dago

Haur Eskolak 2021/03/25

LABek urteak daramatza Nafar Gobernuko Haur Eskoletako langileek jasaten dituzten gehiegizko lan zamak salatzen eta plantillak indartu daitezela eskatzen. Langile kopurua nola handitzen zuten ikusteko, sinestezinezko mailako pandemia batek etorri behar izan du, munduko biztanleria guztia arriskuan jarri duena. Orain, LABetik Agentziari eskatzen diogu neurri horiek finka ditzala.

Consolidemos los refuerzos en las EEII del Gobierno de Navarra, la salud es lo primero

Escuelas Infantiles 2021/03/25

LAB lleva años denunciando la carga de trabajo que soportan las plantillas de la Escuelas Infantiles del Gobierno de Navarra y exigiendo que se refuercen. Para ver cómo esa petición se hacía realidad ha tenido que llegar una pandemia de niveles insospechados que ha puesto en riesgo a toda la población mundial. Ahora, desde LAB, instamos a la Agencia a que consolide dichas medidas.

IRAK subida salarial concertada
Zerbitzu publikoak - Nafarroako itunpeko Irakaskuntza

Administraziopeko langileen igoera berbera aplikatuko zaigu LABek Nafarroako Akordioa sinatu zuelako

Irakaskuntza 2021/03/25

Patronalek adierazi berri digute ahal izanez gero, hilabete honetan aplikatuko dietela soldataren %0,9ko igoera eskuordetutako ordainketan dauden dozenteei.

Servicios públicos - Enseñanza concertada de Navarra

Se nos aplicará el mismo incremento que al personal funcionario porque LAB firmó el Acuerdo de Navarra

Irakaskuntza 2021/03/25

Las patronales nos acaban de indicar que, si es posible, este mes aplicarán el incremento salarial del 0,9% a los y las docentes en pago delegado.

 

BOTON Osasunbidea