UDAL EMAD 

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman die Iruñeko Udaleko etxeko laguntzako langileei

Udalak 2022/06/13

EH Bilduk gobernatu zuen urteetan, etxeko laguntzako zerbitzua Iruñeko Udalak berak kudeatu zuen. Navarra Sumak alkatetza lortu zuenean, zerbitzua kanpora atera zuen berriz, nahiz eta hitzarmen kolektiboaren artikulu batek hori egitea galarazten zuen.

El TSJN da la razón a las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria del ayuntamiento de Iruñea

Udalak 2022/06/13

El servicio de atención domiciliaria fue gestionado por el ayuntamiento de Iruñea durante los años que gobernó EH Bildu. Cuando Navarra Suma llegó a la alcaldía volvió a externacionalizar el servicio, a pesar de que un artículo del convenio colectivo impedía hacerlo.

 
 sakana

Mutualitate batek kontrolatuko ditu berriro gure laneko bajak eta kontingentziak

Iruñeko Udala 2022/04/21

Azken hilabeteetan, eta bi INFOren bidez, gure lan-kontingentzien estaldura berriz ere enpresaburuen elkarte pribatuek (mutualitateek) kudeatzera itzultzeko arriskuaz ohartarazi genizuen. Azkenean, aukera hori gauzatu egin da, SPPME eta AFAPNA-SPMP sindikatuek sustaturik. Lehengo egunean Segurtasun eta Osasun Batzordeak egindako bileran iragarri ziguten aspaldi hartutako erabaki bat zirudiena, eta, hala, mutualitate baten menpean egonen gara berriz ere. Duela zazpi urte egindako erreferendum batean, udal langile gehienak kudeaketa publikoaren alde agertu ziren. Orain, arlo publikoaren garrantzia nabarmendu duen pandemia bat gainditu gabe dugula, gure osasuna esku pribatuetan uzten da berriz ere.

Una mutua controlará de nuevo nuestras bajas y contingencias laborales

Ayuntamiento de Pamplona/Iruña 21/04/2022

En los últimos meses, y a través de dos INFO, advertíamos del peligro de que la cobertura de nuestras contingencias laborales fuese de nuevo gestionada por asociaciones privadas de empresarios, también conocidas como mutuas. Esta posibilidad, alentada por los sindicatos SPPME y AFAPNA-SPMP, se ha materializado finalmente. En el pasado Comité de Seguridad Y Salud se anunció lo que parecía una decisión tomada hace tiempo, y volvemos a mutua. A escasos días del séptimo aniversario del referéndum en el que la plantilla municipal se expresó mayoritariamente a favor de la gestión pública y tras una pandemia que ha subrayado la importancia de lo público, de nuevo nuestra salud se deja en manos privadas.

 
UDAL tudela

LABen ekimenez, epai batek Tuterako Udala kondenatu du, bidegabeko kaleratzeagatik

Tuterako Udala 2022/03/03

LABek beste epai bat irabazi du bidegabeko kaleratze bategatik, eta, ondorioz, Tuterako Udala kondenatu dute langile bat berriz kontratatzera kaleratu aurretik zituen baldintza beretan, edo, bestela, 24.270 euroko kalte-ordaina ordaintzera. Udalak epaia errekurritu zuen, baina epaitegiak, azkenean, LABi eman dio arrazoia.

LAB gana una sentencia que condena al ayuntamiento de Tudela por despido improcedente

Ayuntamiento de Tudela 2022/03/03

LAB ha vuelto a ganar una sentencia por despido improcedente que condena al ayuntamiento de Tudela a readmitir a una trabajadora en iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido o la indemnice en la cantidad de 24.270 euros. El ayuntamiento recurrió la sentencia pero el Juzgado finalmente da la razón a LAB.

 
UDAL castejon NA

Castejongo Udala

LABek langile baten birkokapenari buruzko epai bat irabazi du

Ayuntamiento de Castejón 2022/02/25
Castejongo Udalak zortzi hilabeteko soldatak eta kotizazioak ordaindu beharko ditu

LABeko zerbitzu juridikoek Castejongo Udaleko langile batek jarritako erreklamazioa irabazi dute, zortzi hilabete igaro zirelako langilea beste lanpostu batean birkokatu gabe. Udalak ordaindu ditu jadanik 8 hilabete horietako soldatak eta Gizarte Segurantzako kotizazioak.

Ayuntamiento de Castejón

LAB gana una sentencia sobre la reubicación de un trabajador

Ayuntamiento de Castejón 2022/02/25
El ayuntamiento de Castejón debe pagar y cotizar ocho meses a un trabajador

Los servicios jurídicos de LAB han ganado una reclamación formulada por un trabajador del ayuntamiento de Castejón debido a que tardaron 8 meses en reubicarlo. El ayuntamiento ya ha procedido al pago de los salarios y cotizaciones de Seguridad Social de esos 8 meses.

UDAL mutualitateak

LABek mutualitateen kontrako bere jarrera irmoa agertu dio Udalari

Iruñeko Udala2022/01/17

LAB sindikatuak Udalari zuzendutako ohar bat erregistratu du. Ohar horretan, sindikatu batzuek (SPPME, SPMP-Afapna) Giza Baliabideei egindako eskaera gaitzesten dugu, gure lan-kontingentziak mutualitate batek kudea eta kontrola ditzan. Oharrean argudiatzen dugu zergatik uste dugun arriskutsua dela berriro ere enpresaburuen elkarte horiek arduratzea gure bajez eta gaixotasunez.

LAB manifiesta al Ayuntamiento su oposición frontal a las mutuas

Ayuntamiento de Pamplona 17/01/2022

El sindicato LAB ha registrado una nota dirigida al Ayuntamiento en la que mostramos nuestro rechazo a la petición que por parte de algunos sindicatos (SPPME, SPMP-Afapna) se ha realizado a Recursos Humanos para que nuestras contingencias laborales vuelvan a ser gestionadas y controladas por una mutua. En la nota damos algunas razones por las que nos parece una peligrosa idea que de nuevo sean estas asociaciones de empresarios las que se ocupen de nuestras bajas y enfermedades laborales.

 
UDAL bilera

LABek ezinbestekotzat jo du plantillak egonkortzeko irizpideak adostea

Udalak 2022/01/12

LABen ekimenez, Nafarroako toki administrazioak ordezkatzen dituzten sindikatuek bilera bat eskatu diote Toki Administrazioko Departamentuari, toki-entitate bakoitzaren behin-behinekotasunari buruzko datuak ezagutu eta plantillak egonkortzeari ekiteko irizpideak negoziatu ahal izateko.

LAB ve imprescindible acordar los criterios para la estabilización de las plantillas

Udalak 2022/01/12

A iniciativa de LAB, los sindicatos representativos de las administraciones locales de Navarra han solicitado al Departamento de Administración Local una reunión para poder conocer los datos de temporalidad de cada entidad local y negociar los criterios con que se pretende abordar la estabilización de las plantillas.

sakana

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan artatuak izaten jarraitu nahi dugu

Iruñeko Udala 2022/01/10

2015. urtean, Iruñeko Udaleko langileek bozketa batean erabaki genuen ezen, gaixotuz gero, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan artatuak izan nahi genuela, gaixotasun profesionala izan ala ez. Orain, Udaltzaingoko bi sindikatuk (SPPME eta SPMP) eta Afapnak erabaki hori aldatu nahi dute, eta, horrekin batera, gainerako langileek hartutako erabakia zanpatu.

Queremos que nos siga atendiendo el Servicio Navarro de Salud

Ayuntamiento de Pamplona. 10/01/2022

En el año 2015 la plantilla del Ayuntamiento de Iruña/Pamplona decidimos en referéndum que enfermáramos de lo que enfermáramos, fuera de origen profesional o no profesional, nos atendieran en el Servicio Navarro de Salud (SNS-O). Ahora dos sindicatos de la policía municipal, SPPME y SPMP, junto con Afapna, quieren cambiar esta decisión pisoteando la decisión del resto de trabajadores y trabajadoras.

 
UDAL olazti

Olaztiko udala. Birkokapena Eduardorentzat, orain!

Olaztiko udala 2021/06/14

Olaztiko Udaleko Eduardo Lukin zerbitzu anitzetako langileak Gizarte Segurantzaren ebazpen bat jaso zuen iaz, ohiko lanerako ezintasun iraunkorra aitortzen diona; horren aurretik hainbat ezintasun-aldi izan zituen.

Lehen egiten zituen lanak egiteko gaitasuna murriztua dauka, eta kotizazio-oinarriaren % 55eko pentsioa esleitzen zaio.

Kasu honetan, Olaztiko udalaren hitzarmena aplikatzen zaio, eta, horren arabera, udalak langilea birkokatzeko konpromisoa hartu zuen, aukera izanez gero eta aukera guztiak aztertuta.

Ayuntamiento de Olazti ¡Eduardo Lukin reubicación ya!

Ayuntamiento de Olazti 2021/06/14

El pasado año, tras diversos periodos de incapacidad, el trabajador de servicios múltiples del ayuntamiento de Olazti, Eduardo Lukin, recibió una resolución de la Seguridad Social en la que se le declaraba en situación de Incapacidad Permanente Total para su trabajo habitual.

La capacidad para realizar los trabajos que antes llevaba a cabo se ve reducida y se le asigna una pensión del 55% de su base de cotización.

Según el convenio de aplicación, en este caso el del propio ayuntamiento de Olazti, este se comprometía a reubicar al trabajador, siempre que esto fuera posible y explorando todas las posibilidades.

 

UDAL Iruñea EMAD

EEALeko langileek borrokan jarraitzen dute

Iruñeko Udala 2021/06/02

Udalaren Etxez Etxeko Arreta Lantaldeko langileek borrokan jarraitzen dute Navarra Sumak eta PSNk ezarritako kudeaketa ereduaren aldaketaren aurka eta zuzeneko kudeaketaren alde. Orain arte eginiko grebez gain, pasa den astean lanuzte bat egin zuten eta hilabete honetan lanuzte eta ekintza gehiago eginen dituzte.

Las trabajadoras del EMAD continúan luchando

Ayuntamiento de Pamplona 02/06/2021

Las trabajadoras del Equipo Municipal de Atención Domiciliaria siguen luchando contra el cambio de gestión impuesto por Navarra Suma y PSN y en favor de la gestión directa. Aparte de las huelgas hechas hasta ahora la semana pasada hubo otro paro y este mes realizarán más paros y acciones.