twitter.orig LOGOsoziokomunitarioa

 

 

facebook.orig
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
SZK info cuento 27.9.2021 txiki

Zer kontatu dizu nagusiak Esku Hartze Sozialeko Hitzarmena ez aplikatzeko?

Esku-Hartze Soziala 2021/09/27

descargas de archivos.orig PDF INFO inprimatu eta zabaldu Ehunka dira ekonomia eta soldata hobekuntzez baliatzen ari diren langileak, enpresa gehienak hitzarmena aplikatzen ari baitira. Hala ere, enpresa gutxi batzuk trikimailu oso zaharrak erabiltzen ari dira legea ez betetzeko. Ikus ditzagun horietako batzuk.

¿Qué cuento te ha contado tu jefe para no aplicar el Convenio de Intervención Social?

Intervención social 2021/09/27

descargas de archivos.orig PDF INFO imprime y difunde Son cientos las trabajadoras que se están beneficiando de las mejoras económico-salariales, ya que la mayoría de las empresas están aplicando el convenio. Sin embargo, algunas pocas empresas están utilizando trucos muy viejos para no cumplir con la legalidad. Veamos algunos de ellos.

SZK info prt 27.9.2021 txiki

Zer egin lanarekin zerikusia duen baja baten aurrean, hala aitortua ez bada?

Osasun laborala 2021/09/27

descargas de archivos.orig PDF Info PRT inprimatu eta zabaldu descargas de archivos.orig PDF INFO Nola jokatu lan istripu baten aurrean Badakigu medikuek ematen dizkiguten bajetako askok lanarekin lotura zuzena dutela. Zer egin dezakegu?

¿Qué hacer ante una baja relacionada con el trabajo pero no reconocida como tal?

Salud laboral 2021/09/27

descargas de archivos.orig PDF Info PRT imprime y difunde descargas de archivos.orig PDF INFO Cómo actuar ante un accidente laboral Sabemos que muchas de las bajas que nos dan los facultativos médicos tienen relación directa con el trabajo. ¿Qué podemos hacer?

SZK pleguak 2021.9.24

Nafarroako Gobernuak langileei entzun behar die eta atzera egin behar du pleguetako titulazioetan ezarritako aldaketa arbitrarioetan, dozenaka kaleratze saihesteko

Esku-Hartze Soziala 2021/09/24

descargas de archivos.orig PDF KARTELA Nafarroako Gobernuak, Adingabeen Zuzendariordetzaren bidez, aurrera jarraitzen du uztailaren 1ean argitaratutako adingabeen pleguetarako titulazioen eskakizunen aldaketa arbitrarioekin.

Gobierno de Navarra debe escuchar a las plantillas y dar marcha atrás en los cambios arbitrarios impuestos en las titulaciones de los pliegos, evitando decenas de despidos

Intervención social 2021/09/24

descargas de archivos.orig CARTEL PDF  Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de menores, sigue adelante con los cambios arbitrarios en las exigencias de titulaciones para los pliegos de menores publicados el 1 de julio.

SZK movilizacion

Gizarte Eskubideen Departamentuaren egoitzaren aurrean mobilizatu gara

Soziokomunitarioa 2021/07/12

Gaur, Gizarte Eskubideen Departamentuaren egoitzaren aurrean mobilizatu gara, Nafarroako Gobernuak ezarritako adingabeen plegua indarrean jartzen bada ehun langile baino gehiago kaleratuak izan daitezkeela salatzeko.

Nos hemos movilizado ante la sede del Departamento de Derechos Sociales

Soziokomunitarioa 2021/07/12

Hoy, nos hemos movilizado ante la sede del Departamento de Derechos Sociales para denunciar que más de cien trabajadoras podemos ser despedidas si se consuma el despropósito de pliego de menores impuesto por el Gobierno de Navarra.

 
SZK ehs pleguak 2021.7.3 txiki

Ehun langile baino gehiago kaleratuak izan daitezke, Nafarroako Gobernuak ezarritako adingabeen plegua indarrean jartzen bada

Adingabeak 2021/07/03

Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialen Departamentuak oinarrizko zerbitzuak pribatizatzearen alde egin du berriz ere, eta Nafarroan adingabeen arretarako zerbitzu gehienak lizitatzeko adingabeen plegu berria argitaratu berri du.

Más de cien trabajadoras pueden ser despedidas si se consuma el despropósito de pliego de menores impuesto por Gobierno de Navarra

Menores 2021/07/03

El Departamento de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra apuesta una vez más por la privatización de servicios esenciales y acaba de publicar el nuevo pliego de menores para la licitación de la mayoría de servicios de atención a menores en Navarra.

SZK ManiJaia 2021.1.13 txiki

Nafarroako esku-hartze sozialeko lehen hitzarmen sektoriala

Esku-hartze soziala 2021/07/01

descargas de archivos.orig PDF Nafarroako esku-hartze sozialeko lehen hitzarmen sektoriala Joan den urtarrilaren 8an sinatu genuen Nafarroako ekintza eta esku-hartze sozialaren sektoreko lehen hitzarmen kolektiboa eta apirilaren 6an NAOn argitaratu. Orain, uztailaren 1ean, sektore osorako soldata-taula berriak abian jarriko dira.

Primer convenio sectorial de intervención social de Navarra

Intervención social 2021/07/01

descargas de archivos.orig PDF Primer convenio sectorial de intervención social de Navarra Tras la firma del primer convenio sectorial de acción e intervención social de Navarra, el pasado 8 de enero, y su publicación en el BON, el 6 de abril, este 1 de julio es la puesta en marcha de las nuevas tablas salariales para todo el sector

SZK ehs erasoak publifikazioa

Prekarietatea: Nahikoa da! STOP erasoei! Publifikazioa!

Esku-hartze soziala 2021/06/09

Azken aste hauetan, Nafarroako Gobernuak pribatizatutako eta azpikontratatutako adingabeentzako hainbat zentrotan, larritasun handiko hainbat gertakari gertatzen ari dira.

Basta de precariedad ¡Stop agresiones! ¡Publificación ya!

Intervención social 2021/06/09

Estas últimas semanas estamos asistiendo a varios sucesos de extremada gravedad, de peligro vital para personas trabajadoras y usuarias.

SZK reformas drasticas

Nafarroako Gobernuak erreforma zorrotzak sektorean

Esku-hartze soziala 2021/05/20

Nafarroako Gobernuak hartuko dituen neurriak langileen eskubideen aurkakoak dira, gure ustez. Titulazioetan aldaketak, zerbitzuak ixtea, laneko arriskuen prebentzio falta…

Reformas drásticas de Gobierno de Navarra en el sector

Intervención social 2021/05/20

Gobierno de Navarra se dispone a tomar medidas que, a nuestro entender, atentan contra los derechos de las plantillas. Cambios en las titulaciones, cierre de servicios, falta de prevención de riesgos laborales…

convenio de intervención social de Navarra

Dagoeneko argitaratu da esku-hartze sozialeko hitzarmena Nafarroako Aldizkari Ofizialean

Esku-hartze soziala 2021/04/24

Apirilaren 6an argitaratu zen Nafarroako ekintza eta esku-hartze ozialerako lehen hitzarmena. Bost urteko lanaren ondoren, ahalegin eta borroka kolektibo handi baten emaitza jaso dugu. Horri buruzko kontsulta asko jasotzen ari gara, eta espero dugu info honen bidez erantzutea.

Ya se ha publicado el convenio de intervención social en el Boletín Oficial de Navarra

Intervención social 2021/04/24

El pasado 6 de abril se publicó el primer convenio de acción e intervención social de Navarra. Tras 5 años de trabajo tenemos el resultado de un gran esfuerzo y lucha colectiva. Estamos recibiendo muchas consultas al respecto, esperamos poder resolverlas con este info.