LOGO mahai orokorra

Burugabekeria Osasun Departamentuaren mendeko erakunde autonomoen mahai sektorialean

Administrazioa 2022/12/02

Osasunbideko eta NOPLOIko ordezkari sindikalok etengabe ari gara jasaten Administrazioaren utzikeriaren ondorioak. Azkeneko mahai sektoriala horren erakusgarri argia izan da.

Despropósito en la Mesa Sectorial de los OOAA dependientes del Departamento de Salud

Administrazioa 2022/12/02

Los representantes sindicales de los ámbitos de Osasunbidea e ISPLN estamos sufriendo continuamente las consecuencias de la dejadez por parte de la Administración. La última mesa sectorial ha sido clara muestra de ello.

 

OSA SMN coacciona Osasunbidea

Osasunbideak berriz ere amore eman du SMN sindikatuaren xantaiaren aurrean

Osasunbidea 2022/12/01

LAB sindikatuak SMN sindikatuaren eta Osasunbidearen arteko negoziazioak salatu ditu, legez ezarritako foro guztietatik kanpo egin baitira; araubidea errespetatu gabe egin dute, izan ere, arauak argi baitio partida ekonomiko batek dakartzan aldaketa guztiak Funtzio Publikoaren Mahai Orokorrean negoziatu behar direla. Gogoratu behar da SMNren jardunbide horietako azkena 45 milioi kostatu zitzaigula produktibitateetan, eta, gainera, planteatuta zegoen moduan, ez zuela hobekuntzarik ekarri Osasunbideko arreta zerbitzuan.

Osasunbidea sucumbe, una vez más, ante el chantaje del SMN

Osasunbidea 2022/12/01

El sindicato LAB denuncia las negociaciones, fuera de todo foro legalmente establecido, entre el Sindicato Médico de Navarra y Osasunbidea, pasando por encima de las normas establecidas al respecto, donde se deja bien claro que todos los cambios que supongan una partida económica deben negociarse en la Mesa General de Función Pública. Hay que recordar que la última de estas prácticas del SMN le costó a las arcas forales 45 millones en productividades sin que ello hubiese traído, como se planteaba, una mejora de la atención en Osasunbidea.

 

OSA denegada libranza

Osasunbideak ukatu egiten die medikuei jai-bezperako guardiaren osteko laneguna libre hartzea

Osasunbidea 2022/11/28

50 mediku inguruk ebazpen bat jaso dute, jai-bezperan 24 orduko zaintza egin ondoren lanegun libre bat izateko eskubidea ukatzen diena. Hala ere, oraindik aukera batzuk badaude, eta LABek laguntza emango die langile horiei eskubide legitimo horren alde borrokatzeko.

Osasunbidea deniega al personal facultativo la libranza del día laborable posterior a la guardia realizada en víspera de festivo

Osasunbidea 2022/11/28

Cerca de 50 facultativos han recibido una resolución en la que se les deniega el derecho a un día laborable de libranza después de una guardia de 24 horas en víspera de festivo. Sin embargo, aún quedan vías abiertas en este camino, y desde LAB proporcionaremos a este personal la ayuda necesaria para luchar por este derecho legítimo.

 

ADM Asambleas informativas

Egonkortzeari buruzko zalantzak argitzeko urteko azken batzarrak

Administrazioa 2022/11/25

descargas de archivos.orig PDF Azaroaren 30eko afixa
descargas de archivos.orig
PDF Abenduaren 12ko afixa

descargas de archivos.orig PDF Abenduaren 13ko afixa
descargas de archivos.orig PDF Abenduaren 15eko afixa

Egonkortze prozesuak zalantza ugari sortzen segitzen du Nafarroako Gobernuaren langileen artean. Zalantza horiei erantzuteko, LABek beste lau batzar egingo ditu.

Últimas asambleas del año para aclarar dudas dudas sobre la estabilización

Administrazioa 2022/11/25

descargas de archivos.orig PDF Cartel 30/11
descargas de archivos.orig
PDF Cartel 12/12

descargas de archivos.orig PDF Cartel 13/12
descargas de archivos.orig PDF Cartel 15/12

El proceso de estabilización sigue generando numerosas dudas en la plantilla del Gobierno de Navarra. Para atender a dicha demanda, LAB va a realizar cuatro nuevas asambleas informativas.

 

OSA INFANT

Pediatría en Navarra: la gran olvidada

Osasunbidea 2022/11/17

Pediatriak Nafarroan gaur egun duen egoera ezin da etsigarriagoa izan. Oinarrizko Osasun Laguntzan ez dago pediatra nahikorik, batez ere landa-eremuetan. Eta laguntza espezializatuan egoera ez da hobea: zerbitzu jakin batzuetan profesional gutxi daude eta azpiegituren eta espazioen egoera oso txarra da arreta pediatriko egokia eman ahal izateko.

Pediatría en Navarra: la gran olvidada

Osasunbidea 2022/11/17

La situación de la Pediatría en Navarra no puede ser más desalentadora, a la falta de pediatras en Atención Primaria, sobre todo en las zonas rurales, se le suma la mala situación en los servicios Atención Especializada. El escaso número de profesionales en determinados servicios, hay que añadir la pésima situación de las infraestructuras y espacios para poder llevar a cabo una buena atención pediátrica.

 

OSA CARRERA P1

Lanbide karrera langile guztientzat, orain!

Osasunbidea 2022/11/05

Lanbide karrera oraindik aitortu gabe daukaten osasun-langileek eskubide hori erregulatua izan dezaten, araubidea garatzeko akordioa onartu berria da, baina eskasa da, oso. Aurrerapauso txiki bat da, bai, baina argi eta garbi dago ez dela nahikoa. Horregatik, legez ezarritako foroetan karrera profesionala zabaltzeko negoziatzen eta eskatzen jarraituko dugu, orain arte egin dugun bezalaxe.

Carrera profesional para todo el personal, ¡ya!

Osasunbidea 2022/11/05

El acuerdo alcanzado para desarrollar un marco normativo que regule la carrera profesional del personal sanitario que hasta ahora no la tenía reconocida es totalmente escaso. Supone un pequeño avance, sí, pero claramente insuficiente. Por ello, seguiremos negociando y exigiendo ampliar la carrera profesional en los foros legalmente establecidos, tal y como venimos haciéndolo hasta ahora.

 
OSA ACOPART

Akoplamendu prozesuetan, Osasunbideak ez du kontabilizatu nahi eremu berean bildutako antzinatasuna

Osasunbidea 2022/10/27

Osasunbideko akoplamenduen ondoriozko lanpostuei buruzko akordio bat lortzeko eta langileendako gutxieneko baldintza duin batzuk ezartzeko negoziazio luze eta gogorren ondoren, orain Profesionalen Zuzendaritzak berdintasun irizpide guztiak alde batera uzten ditu eta alde bakarreko erabakiak hartzen ari da.

Osasunbidea se niega a contabilizar la antigüedad en el mismo ámbito para los acoplamientos

Osasunbidea 2022/10/27

Tras lo duro, largo y costoso que resultó el proceso para llegar a algún acuerdo respecto a las resultas de los acoplamientos en Osasunbidea y tratar de establecer unas condiciones mínimamente justas a la plantilla, ahora vemos cómo la Dirección de Profesionales actúa unilateralmente y en contra de cualquier criterio de igualdad.

 

OSA celador

Aldatzeko unea, zeladoreentzako aukeren unea

Osasunbidea 2022/10/28

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Duela zenbait urte jarri zen abian Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko zeladoreen kolektiboarentzako proiektu ilusionagarria, baina garapen eskasa izan du, hasierako aukerei erreparatzen badiegu. LAB sindikatuaren iritzian, funtsezkoa da helburuei berriro heltzea, atalaren egiturari eta kolektiboaren funtzioei dagokienez; horrela, funtzionatzeko modu hori gainerako ospitale eta zentroetara ere zabaltzeko. 

Momento de cambio, momento de oportunidades para el personal celador

Osasunbidea 2022/10/28

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

El inicio que tuvo hace ya algunos años el ilusionante proyecto en el H.U.N. para el colectivo de celadores y celadoras ha tenido un desarrollo escaso, si atendemos a las posibilidades que se antojaban al principio. Para LAB es fundamental retomar aquellos objetivos, en cuanto a la estructura de la sección y a las funciones del colectivo, haciendo que esta forma de funcionar sea extensible al resto de hospitales y centros.

 

OSA puestos vacíos AP

170 lanpostu daude bete gabe Oinarrizko Osasun Laguntzan

Osasunbidea 2022/10/07

Gerentziaren datuen arabera, gaur egun bete gabeko 170 lanpostu daude Oinarrizko Osasun Laguntzan; hau da, 170 langileren gabezia dago. Kategoria eta osasun-zentro guztietako profesionalak falta dira. Horrek azaltzen du Osasun Departamentuaren benetako interesa kalitatezko arreta sustatzeko.

170 puestos sin cubrir en Atención Primaria

Osasunbidea 2022/10/07

Según datos de Gerencia, en Atención Primaria actualmente hay 170 puestos sin ocupar; es decir, un déficit de 170 trabajadoras y trabajadores. Faltan profesionales de todas las categorías y en todos los centros de salud. Eso explica el interés real de Salud de potenciar una Atención Primaria de calidad.

 

 

BOTON Osasunbidea