OSA klasismoa

Euskarafobia eta klasismoa erizainen oposizio-lehiaketan

Osasunbidea 2021/10/06

LAB sindikatutik berriz salatzen dugu Nafarroako Gobernuaren hizkuntza politika, Nafarroako profesionalen eta herritarren eskubideak ezabatzen dituelako. Era berean, deialdi horri darion kutsu elitistan jarri nahi dugu arreta; izan ere, lehiaketa faserako puntuak bildu nahi dituzten izangaiek dirutza handia ordaindu beharko dute prestakuntza ikastaroetan, eta gastu hori egitea ez dago gehiengoaren eskura.

Euskarafobia y clasismo en la convocatoria de Concurso Oposición de enfermería

Osasunbidea 2021/10/06

Desde el sindicato LAB volvemos a denunciar la política lingüística del Gobierno de Navarra que elimina derechos de profesionales y de la ciudadanía navarra. Ponemos también el foco en el elitismo de la convocatoria que obliga a la plantilla que quiera obtener puntos para el concurso a desembolsar ingentes cantidades de dinero en formación, no al alcance de la mayoría.

 

OSA ERI2021

Erizainak. Oposizio-lehiaketa

Osasunbidea 2021/09/30
  • Erizainen 424 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.
  • Lanpostuak: 192 txanda irekian, 191 igoera txandan, 33 desgaitasuna dutenentzat, 8 genero-indarkeriaren biktimentzat.
  • Izena emateko epea: urriaren 1etik 30era arte, biak barne.
  • Oposizioa 2022ko otsailean hasiko da.

Enfermería. Concurso-Oposición

Osasunbidea 2021/09/30
  • Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición de 424 puestos de Enfermero/a.
  • Plazas: 192 para turno libre, 191 para promoción, 33 para personas con discapacidad 8 para víctimas de violencia de género.
  • Plazo de inscripción: 1 al 30 de octubre, ambos incluidos.
  • La oposición comenzará en el mes de febrero de 2022.
 

OSA celador

Zeladoreak: izendapen proposamena

Osasunbidea 2021/09/27

Gainditu duten izangaien izen-abizenak, lortutako puntuazioaren arabera, eta izendapen proposamena.
Dokumentazioa aurkezteko epea: 2021eko urriaren 27a

Celador/a. Propuesta de nombramiento

Osasunbidea 2021/09/27

Nombre de las personas aspirantes aprobadas por orden de puntuación obtenida y propuesta de nombramiento.
Plazo entrega documentación: 27 de octubre 2021

 
OSA kleenex

Barne-sustapenerako eta mugikortasunerako eskubidea, Nafarroako Osasun Zerbitzuak mugatua

Osasunbidea 2021/09/23

Orain, pandemiak kopuru eta datu lasaiagoak eragin dituen unean, berriro ahaztu dira langileez, erabili eta botatzeko kleenex gisa tratatzera itzuli dira.

El derecho de promoción interna y de movilidad, limitada por el Servicio Navarro de Salud

Osasunbidea 2021/09/23

Ahora que la pandemia, de momento, tiene unos números asequibles, se olvidan de nuevo de la plantilla volviendo a tratar al personal como a un kleenex de usar y tirar.

OSA Tudela concentracion

Tuterako Ospitalea: lan berdina, soldata berdina

Osasunbidea 2021/09/08

Tuterako Ospitaleko langileek berriz ere erakutsi dute ez daudela ados, txanda berean lan berdina egin arren, soldata berdina kobratzen ez duten profesionalen artean gertatzen ari diren bidegabekeriekin.

Hospital de Tudela: A igual trabajo, igual sueldo

Osasunbidea 2021/09/08

La plantilla del Hospital de Tudela ha vuelto a demostrar su disconformidad con los agravios que se están produciendo entre distintos profesionales que, realizando el mismo trabajo en los mismos turnos, no cobran lo mismo.

 
OSA lizarra

Irailaren 8a:
100 egun etxeko ospitalizazio zerbitzurik gabe Lizarrako osasun barrutian

Osasunbidea 2021/09/08

Lizarrako etxeko ospitalizazio zerbitzua itxita dago oraindik, eta ez dago konponbiderako proposamen argirik. Zerbitzu hori duela hiru hilabete baino gehiago desegin zuten Yolanda Montenegro Lizarrako osasun barrutiko gerenteak eta Santos Indurain kontseilariak. Konponbide eta ekimen falta honek, halaber, Nafarroako herritar guztiei bidezko zaintza emateko interes faltaz ere esaten digu zer edo zer.

8 de septiembre:
100 días sin hospitalización a domicilio en el área de salud de Estella

Osasunbidea 2021/09/08

La hospitalización domiciliaria de Estella sigue cerrada y sin ninguna propuesta clara de solución. Un servicio desmantelado hace más de tres meses bajo la mirada impasible de Yolanda Montenegro, gerente del área de salud de Estella, y la consejera Santos Indurain. La falta de soluciones y de iniciativas nos habla también de la falta de interés para dar cuidados equitativos a todos los ciudadanos de Navarra.

 

OSA acoplamientos AP

Oinarrizko Osasun Laguntza. Akoplamenduak. Behin-behineko esleipena

Osasunbidea 2021/9/1
2021/09/06 aldaketa

Aurretiazko barne-akoplamenduaren behin-behineko esleipena: administrariak, erizainak, medikuak, pediatrak eta gizarte-langileak.
Erreklamazioak aurkezteko epea: irailaren 2tik 10era, ahal bada erregistro telematikoaren bidez (ikus jarraibideak).
Ematen duenez, urriaren 1ean hasiko dira lanean lanpostu berrian.

descargas de archivos.orig Behin-behineko esleipena, administrariak. Aldatuta.
descargas de archivos.orig Behin-behineko esleipena, erizainak. Aldatuta.
descargas de archivos.orig Behin-behineko esleipena, medikuak.
descargas de archivos.orig Behin-behineko esleipena, pediatrak.
descargas de archivos.orig Behin-behineko esleipena, gizarte-langileak.

Atención primaria acoplamientos. Adjudicación provisional

Osasunbidea 2021/9/1
Modificación 06/09/2021

Adjudicación provisional del Acoplamiento Interno Previo de Personal Administrativo, Enfermería, Medicina,Pediatría y Trabajo Social.
Plazo de presentación de Reclamaciones: del 2 al 10 de septiembre, preferentemente a través del registro telemático (se adjuntan instrucciones).
Previsiblemente la incorporación será el 1 de octubre.

descargas de archivos.orig Adjudicación provisional Personal Administrativo. Modificado.
descargas de archivos.orig Adjudicación provisional Enfermería. Modificado.
descargas de archivos.orig Adjudicación provisional Medicina.
descargas de archivos.orig Adjudicación provisional Pediatría
descargas de archivos.orig Adjudicación provisional Trabajo Social.

 
OSA Atencion Primaria

Oinarrizko Osasun Laguntza: datorkigun erreforma

Osasunbidea 2021/08/25

Oinarrizko Osasun Laguntzako arduradunekin astelehenean izandako bilerak ez du zalantzarako tarterik uzten Osasun Departamentuaren asmoen inguruan: oinarrizko osasun laguntzaren erreforma "bai ala bai" egin behar da, eta urtea bukatu baino lehen. Duela hamarkada batzuetatik pairatutako inbertsio eta planifikazio falta dela kausa, egungo kudeatzailea hainbat erabaki garrantzitsu hartzen ari da, eta LAB sindikatutik salatzen dugu hori ez dela kasualitatea.

Atención Primaria: la reforma que viene

Osasunbidea 2021/08/25

La reunión mantenida con Atención Primaria este lunes no deja lugar a dudas de las intenciones de la consejería de salud: reforma de atención primaria “sí o sí” y antes de final de año. La falta de inversión y planificación desde hace décadas está haciendo tomar decisiones a la gerencia actual, que desde el sindicato LAB denunciamos que no son casuales.

 

OSA celDEF

Zeladoreak. Oposizio-lehiaketaren azken emaitzak

Osasunbidea 2021/08/24

Oposizio-lehiaketaren behin betiko emaitzak, gora jotzeko errekurtsoak ebatzi ondoren.
descargas de archivos.orig Azken emaitzak, lehiaketaldiko gora jotzeko errekurtsoak ebatzi ondoren.
descargas de archivos.orig Behin betiko emaitzak gora jotzeko errekurtsoen ondoren.

Celador/a. Resultado final Concurso-Oposición

Osasunbidea 2021/08/24

Publicado resultados definitivos del Concurso-oposición tras recursos de alzada.
descargas de archivos.orig Resultado final tras recurso de alzada la fase de concurso.
descargas de archivos.orig Resultado definitivo tras recurso de alzada.

 

BOTON Osasunbidea