IRAK inkestazaroa

Osasuna, emozioak eta pedagogia lehentasunak ikastetxeetan. Hau da LABek egindako inkestaren ondorioa

Irakaskuntza 2020/10/04

descargas de archivos.orig PDF Eskola eta Institutuak. Txostena grafikoekin.

descargas de archivos.orig PDF 0-3. Txostena grafikoekin

Covidak errotik astindu du gure jendartea, hezkuntza sistema barne. Asko aztertu dugu egoera eta horrek hezkuntzan duen eragina, baina gutxiegitan galdetu diegu egunerokoan bere ondorioak pairatzen ari direnei, hezkuntzako langileei esate baterako.

Salud, emociones y pedagogía, prioritarias en los centros educativos, conclusión de la encuesta realizada por LAB

Irakaskuntza 2020/10/04

descargas de archivos.orig PDF Colegios e institutos. Informe con gráficos.

descargas de archivos.orig PDF Ciclo 0-3. Informe con gráficos.

El COVID ha sacudido de raíz nuestra sociedad, incluido el sistema educativo. Hemos analizado mucho la situación y su impacto en la educación, pero hemos preguntado poco a quienes están sufriendo sus consecuencias en el día a día, por ejemplo los trabajadores y trabajadoras de la educación.

Estatu mailako lekualdatze-lehiaketa argitaratu da

Irakaskuntza 2020/10/03

NAOn dagoeneko argitaratu da unibertsitateaz kanpoko irakasleen kidegoetako funtzionarioentzako estatu mailako lekualdatze-lehiaketaren deialdia.

Publicado el concurso de traslados de ámbito estatal

Irakaskuntza 2020/10/03

Ya se ha publicado en el BON la convocatoria del concurso de traslados de ámbito estatal para personal funcionario perteneciente a los cuerpos docentes no universitarios.

IRAK iritzia201029

Kapitalaren aurretik pedagogia, osasuna, euskara eta lan baldintza duinak!

Irakaskuntza 2020/10/29

descargas de archivos.orig PDF Iritzi-artikulua

descargas de archivos.orig PDF Kartela

Euskal Herriko ikastetxeetan aurreko ikasturte amaiera eta honen hasiera zaila izan dugu ikasle, familia zein langileok. Zaila diogu, sistema neoliberal honetan kapitala ezeren gainetik lehenetsi dutelako des-gobernatzen gaituzten gobernuen menpe dauden Hezkuntza Departamentuek. 

¡Frente al capital, pedagogía, salud, euskara y condiciones laborales dignas!

Irakaskuntza 2020/10/29

descargas de archivos.orig PDF Artículo de opinión

descargas de archivos.orig PDF Cartel

El final del curso anterior y el inicio del nuevo han sido, ambos, difíciles tanto para alumnos, familias y trabajadores y trabajadoras. Decimos que difícil porque, en este sistema neoliberal, todos los Departamentos de Educación que dependen de los gobiernos que nos des-gobiernan han primado el capital por encima de todo. 

LOGO mahai orokorra

Lekualdatze lehiaketa azaroaren 5ean hasiko da eta LABen dudak argitzeko hitzaldia egingo dugu

Irakaskuntza 2020/10/29

Azken Mahai Sektorialean Hezkuntza Departamentuak ondoko gaien berri eman digu:

El concurso de traslados comenzará el 5 de noviembre y en LAB daremos una charla informativa

Irakaskuntza 2020/10/29

En la última Mesa Sectorial el Departamento de Educación nos ha informado de los siguientes temas:

   
 

Murrizketarik gabeko Nafarroako itunpeko akordio berria lortu dugu

Irakaskuntza 2020/10/16

LABek SEPNA eta UGTrekin batera uda osoa iraun duen borrokaldiaren ostean, ekainean ordezkaritza sindikalaren %1rekin patronalek sinatutako murrizketak bertan behera uztea, eta akordio berrian 2017an sinatu genuen akordioarekin parekatzen dituen neurriak sartzea lortu dugu.

Conseguido nuevo acuerdo para la concertada Navarra sin recortes

Irakaskuntza 2020/10/16

Tras la lucha que LAB junto a SEPNA y UGT ha llevado a cabo durante todo el verano, hemos conseguido la suspensión de los recortes firmados por las patronales en junio con el 1% de la representación sindical, e incluir en el nuevo acuerdo medidas que equipara al Acuerdo que firmamos en 2017.

 


OSA seprosana

LABek hezkuntzako langileak SEPROSANA planean sartzeko eskatu du

Irakaskuntza 2020/10/15

Joan den ekainean, Osasun Departamentuak Nafarroako eremu sanitarioko eta soziosanitarioko profesionalen egoera immunologikoaren jarraipen-sistema (SEPROSANA) egitea sustatu zuen.

LAB pide que el personal de educación entre en el plan SEPROSANA

Irakaskuntza 2020/10/15

El pasado mes de junio, el Departamento de Salud promovió la realización del Sistema de seguimiento del estado inmunológico de los profesionales del ámbito Sanitario y Sociosanitario de Navarra por posible exposición a SARS COV-2 (SEPROSANA).

 

Irak pacto educativo20 09 25

LABen eta beste sindikatuen lanari esker sare publikoko hezkuntza-ituna beteko da eta itunpekoan ez da murrizketarik egongo

Irakaskuntza 2020/10/07

57 urtetik gorako irakasleentzako ordutegia murriztea eta sare publikoko zuzendaritza-taldeentzako orduak luzatzea, eta itunpeko langileei murrizketarik ez aplikatzea (ekainean sinatu ziren sindikatuen ordezkarien % 1ekin) errealitate bihurtzetik hurbilago dago.

Gracias al trabajo de LAB y de otros sindicatos se aplicará el pacto educativo en la red pública y no habrá recortes en la concertada 

Irakaskuntza 2020/10/07

La reducción horaria a docentes mayores de 57 y la ampliación de horas a equipos directivos en la red pública y la no aplicación de recortes a las trabajadoras de la concertada, firmados en junio con el 1% de la representación sindical, están cerca de hacerse realidad.

 
LOGO mahai orokorra

LABek Hezkuntza Departamentuaren  gardentasun falta salatu du iragarritako 666 kontratazioei dagokienez

Irakaskuntza 2020/10/06

Hezkuntza Departamentuak Mahai Sektorialean baieztatu duenez, abuztuaren amaieran iragarritako 666 lanpostu horiek guztiak ez dira COVIDetik eratorritako beharretarako. LABek gogor kritikatu du gaur egun kontratazio horiek zenbat eta zein izan diren ez jakitea, eta berriz ere gardentasuna eskatu diogu Departamentuari gai honetan eta beste batzuetan.

LAB critica la falta de transparencia del Departamento de Educación con respecto a las 666 contrataciones anunciadas

Irakaskuntza 2020/10/06

El Departamento de Educación ha confirmado en Mesa Sectorial que esas 666 plazas de más que se anunciaron a finales de agosto no respoden en su totalidad a necesidades derivadas del COVID. Desde LAB criticamos duramente que a día de hoy no sepamos cuantas y cuales han sido esas contrataciones y hemos vuelto a exigir al Departamento transparencia en este y en otros asuntos.

   
Irak con mascarilla en clase

Inkesta: Kontaiguzu nola doan ikasturte hasiera

Irakaskuntza 2020/10/01

Jadanik hilabete pasa da ikasturte korapilatsu eta arraro honi hasiera eman genionetik. Pasa den martxotik erakundeetan (Nafarroako Eskola Kontseilua, Mahai Sektoriala, Covidari buruzko batzorde teknikoa...) zein kalean (etengabeko elkarretaratzeak, Hezkuntza Komunitate Foroan presentzia...) gabiltza egoera berri honen erronkak azaleratu eta horien inguruko soluzioak mahaigaineratzen

Encuesta: Cuéntanos cómo va el inicio de curso

Irakaskuntza 2020/10/01

Ya ha pasado un mes desde que empezamos este curso complicado y extraño. Desde el pasado mes de marzo estamos tanto en las instituciones (Consejo Escolar de Navarra, Mesa Sectorial, Comisión Técnica sobre Covid...) como en la calle (concentraciones continuas, presencia en el Foro Comunitario de Educación...) planteando los retos de esta nueva situación.

   

 

BOTON Osasunbidea