IRAK HHEE udalplaza

Iruñeko Haur-eskolen grebak jarraipen guztiz ona izan du

Irakaskuntza 2021/02/12

Erregimenaren Euskarafobia salatzeko LABek eta CCOOk Iruñeko Udal Haur Eskolen Erakunde Autonomoan egindako greba-deialdiaren jarraipena guztiz ona izan da.

Seguimiento muy satisfactorio de la huelga en las EEII de Pamplona

Irakaskuntza 2021/02/12

Seguimiento totalmente satisfactorio de la huelga convocada por LAB y CCOO en el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona para denunciar la Euskarafobia del régimen.

Irak 0 3 lurrean

ASKI DA!

Iritzi artikulua I Irakaskuntza I 2021/02/10

descargas de archivos.orig PDF Otsailaren 12ko afixa

Utz ditzagun aurreiritziriak albo batera; azter ditzagun gure ingurua eta jokuan dauden elementuak; har ditzagun kontuan ahalegin handiz, ilusioz eta bokazioz arlo honetan lan egiten duten profesionalen iritziak; entzun dezagun familiek esateko dutena; baina batez ere, beste ezeren gainetik, errepara diezaiegun hiri honetako 0 eta 3 urte tarteko haurren eskubideei, errepara diezaiegun ongi eta ez ditzagun bistatik galdu prozesu osoan zehar.

¡TIEMPO MUERTO!

Artículo de opinión I Irakaskuntza I 2021/02/10

descargas de archivos.orig PDF Cartel 12 de febrero

Dejemos a un lado todos los prejuicios; analicemos el contexto y los elementos implicados; tomemos en consideración a los y las profesionales que con tanto esfuerzo, ilusión y dedicación desarrollan su tarea en este ámbito; escuchemos también lo que tienen que decir las familias; pero, especialmente, y por encima de todo lo demás, atendamos y respetemos los derechos de los niños y niñas de entre 0 y 3 años de esta ciudad, prestémosles atención y no los perdamos de vista en todo el proceso.

IRAK 03 greba
Iruñeko Udal Haur Eskoletan

Oztopo guztien gainetik, gure eskubideen konkista

Irakaskuntza 2021/02/08

descargas de archivos.orig PDF Kartela Nahikoa da!! EUSKARAFOBIARI STOP!! Berriz ere, euskararen kontrako erabaki bidegabe batekin egin dugu topo, Iruñeko Udal Haur Eskoletan bete-betean eragiten diguna.

Escuelas Infantiles Municipales de Iruñea

Superar todas las trabas y defender nuestros derechos

Irakaskuntza 2021/02/08

descargas de archivos.orig PDF Cartel ¡¡Ya basta!! ¡¡STOP EUSKARAFOBIA!! Una vez más nos encontramos con una decisión injusta que nos afecta de lleno a las Escuelas Infantiles Municipales, escuelas que son ejemplo fuera de Pamplona y a las que Na+ y sus socios de PSN atacan constantemente.

 

Epaimahaiak izendatzeko zozketa eta hautagaien jarduera-ordena zehaztuko duten letren zozketa Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako LEPan

Irakaskuntza 2021/01/28

Gaur, urtarrilaren 28an, osteguna, Hezkuntza Departamentuan ospaturiko hizkien zozketan, Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako LEPko epaimahai eta aurkeztuko diren parte-hartzaileen ordena zehazten duenean, hauek dira ateratako emaitzak:

Epaimahaiak osatzeko zozketan: 2345, Iraceburu Machín, María Teresa (hemendik Aurrera, epaimahai guztiak osatu arte).

Oposiziogileek jarraitu beharreko ordena zehazten duen zozketan: AL.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

Sorteo para la designación de tribunales y sorteo de letras que determinarán el orden de actuación de las personas aspirantes en la OPE de Secundaria y FP

Irakaskuntza 2021/01/28

Estos son los resultados del sorteo de letras celebrado hoy, 28 de enero, en el Departamento de Educación, para determinar el orden de participación al proceso selectivo y la composición de los miembros/as de los tribunales en la OPE de Enseñanza Secundaria y FP:

Sorteo para componer los tribunales: 2345, Iraceburu Machín, María Teresa (de aquí en adelante, hasta completar la composición de todos los tribunales).

Sorteo que establece el orden de participación de los/las opositores/as: AL.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 Irak Lanb Hez. euskaraz

LABek, Nafarroa Garaian, LHko euskarazko goi-mailako ziklo gehiago sartzeko eskatu dio Hezkuntza Departamentuari

Irakaskuntza 2021/01/28

2019-2020 ikasturtean Lanbide Heziketari eta euskarari buruzko azterketa bat egin ostean, LAB Irakaskuntzak honako ondorio hau atera zuen: Iruñerrian, "D" ereduan ikasten duten ikasle gehien dituen eremua izan arren, Goi Mailako lau ziklo baino ez dituzte euskaraz ematen eta horrek ez ditu hizkuntza horretan ikasten duten pertsonen beharrak asetzen.

LAB solicita al Departamento de Educación la incorporación de más ciclos de Grado Superior de FP en euskera en Navarra

Irakaskuntza 2021/01/28
Tras realizar un estudio durante el curso 2019-2020 sobre la Formación Profesional y el euskera, LAB Irakaskuntza llegó a la conclusión de que, en Pamplona y su comarca, a pesar de ser la zona con más alumnado que realiza sus estudios en el modelo “D”, únicamente tienen cuatro ciclos de Grado Superior que se imparten en euskera, lo que no llega a cubrir las necesidades de las personas que realizan sus estudios en esta lengua.

Irak Haur eskolak

Euskararen kontrako Iruñeko Udalaren enegarren erasoa, haur eskolen bitartez

Irakaskuntza 2021/01/27

Bidegabekeria berriro Iruñeko Udal Haur Eskoletan, Iruñetik kanpo eredu diren eskoletan, bertako agintariek behin eta berriro erasotzen dituzten horietan. Azken Mayakeria, Udalak hurrengo ikasturterako egin duen proposamena, ezagutu genuen atzo. Planifikaziorik gabe, adostasunik gabe eta inongo hausnarketa pedagogikorik egin gabeko proposamena, ohi legez. Eta honek guztiak orain arte eskola hauen filosofia eta egiteko era suntsitzea ekarriko du ondorioz

Nuevo ataque al euskera por parte del Ayuntamiento de Pamplona, a través de las escuelas infantiles

Irakaskuntza 2021/01/27

Una vez más nos topamos con una decisión injusta que afecta de lleno a las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona, escuelas que son ejemplo fuera de Pamplona y a las que las autoridades locales atacan constantemente. Ayer conocimos la última ocurrencia de Maya, la propuesta de su ayuntamiento para el próximo curso. Con ella han vuelto a poner de manifiesto su costumbre de hacer las cosas sin planificación, sin consenso y sin ninguna reflexión pedagógica. Y todo ello va a suponer el desmantelamiento de estas escuelas, de su filosofía y forma de hacer que han llevado a cabo con tanto mimo y cuidado durante 40 años

Euskarabidea eta Ollo kontseilaria, PSNren hizkuntza politikaren morroi

Irakaskuntza 2021/01/20

Berriki aditu dugu Parlamentuan Ollo kontseilariaren ahotik, aurten, iaz bezala, Euskarabideak ez duela aurrera eramanen euskarazko D ereduaren aldeko kanpainarik aurre-matrikulazio garaian. LABen iritziz, lotsagarria da kontseilariak baieztatzea kanpaina orokorrak ez direla eraginkorrak, eta horren aurrean, kanpaina zehatzago, iraunkorrago eta eraginkorragoa diseinatu beharrean, ezer ez egitea erabaki izana. Euskararen zabalkuntzaz arduratzen bada, ez ote luke honek ere Euskarabidearen egitekoa izan behar? D ereduaren aldeko kanpaina egitea ez al da euskara sustatzea?

Euskarabidea y la consejera Ollo, al servicio de la política lingüística del PSN

Irakaskuntza 2021/01/20

Recientemente hemos escuchado en el Parlamento por boca de la consejera Ollo que este año, al igual que el año pasado, Euskarabidea no llevará a cabo una campaña a favor del modelo D (modelo en euskera) durante la prematriculación. En opinión de LAB, es vergonzoso que la consejera afirme que las campañas tradicionales no son efectivas y que, en lugar de diseñar campañas más específicas, permanentes y eficaces, decida no hacer nada. Si Euskarabidea se dedica a impulsar el euskera en Navarra, ¿no debería ser este cometido también de Euskarabidea? ¿Acaso hacer campaña a favor del modelo D no es fomentar el euskera?

 

Gizarte Segurantzako irakasleen 2021eko erretiroari buruzko informazio-oharra

Irakaskuntza 2021/01/19

Nafarroako Gobernuko Irakasleen Kidegoetako karrerako funtzionarioek, 6/2018 Legearen 158 Xedapen Gehigarriaren legezko baldintzak egiaztatzen badituzte, Estatuko Klase Pasiboen erregimenaren borondatezko erretiroa hartu ahal izanen dute urte honetan (2021), betiere apirilaren 30eko 670/87 Legegintzako Errege Dekretuan (EAO 1987/05/27) ezarritako adinaren baldintzak eta gabealdia betetzen dituztela egiaztatzen badute.

Nota informativa sobre la jubilación del personal docente de Seguridad Social en 2021

Irakaskuntza 2021/01/19

Los funcionarios de carrera de Cuerpos Docentes del Gobierno de Navarra que acrediten los condicionantes legales de la Disposición Adicional 158 de la Ley 6/2018 podrán acogerse durante el presente ejercicio (año 2021) a la jubilación voluntaria del régimen de clases pasivas del Estado, siempre que acrediten los requisitos de edad y periodo de carencia establecidos en el Real Decreto Legislativo 670/87 de 30 de abril (BOE 27/05/1987).

 IRAinterino

LABek salatu du Euskarabideak eta Ollo kontseilariak men egin diotela PSNren hizkuntza politika euskarafoboari

Irakaskuntza 2021/01/15

Herritarrekiko Harremanetarako kontseilaria Ana Ollok atzo Parlamentuan berretsi zuen aurten ere aurre-matrikulazio garaian Euskarabideak ez duela abiatuko euskarazko D ereduaren aldeko kanpainarik. UPNren gobernuen garaietatik urtero errepikatu izan den D ereduaren aldeko kanpaina ez gauzatzeko erabaki politikoa hartu du Nafarroako Gobernuak.

LAB denuncia que Euskarabidea y la consejera Ollo han acatado la política lingüística euskaráfoba del PSN

Irakaskuntza 2021/01/15

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, confirmó ayer en el Parlamento que este año Euskarabidea tampoco realizará una campaña a favor del modelo educativo en euskera durante la prematriculación. El Gobierno de Navarra ha tomado la decisión política de no llevar a cabo una campaña a favor del modelo D, hecho que se ha venido repitiendo desde los gobiernos de UPN.

 

BOTON Osasunbidea