ADM salud laboral

Foru Administrazioko Koordinazio Batzordea: laneko arriskuen prebentzioaren porrota

Administrazioa 2022/03/23

Nafarroako Gobernuak ia hiru urte daramatza Administrazioko Segurtasun eta Osasunerako Koordinazio Batzordea biltzeko deirik egin gabe. Egia esan, batzorde hori eratu ere ez da egin, 2019ko maiatzean egindako azken hauteskunde sindikalen ondoren eratu behar bazen ere. Horrek argi frogatzen du Administrazioak ez duela inolako inplikaziorik lan-arriskuen prebentzioan.

Comité Coordinador de Administración Foral:  fracaso  de la prevención de riesgos laborales

Administrazioa 2022/03/23

El Gobierno de Navarra lleva casi tres años sin convocar el Comité Coordinador de Seguridad y Salud de la Administración. En realidad, ni siquiera ha llegado a constituir dicho Comité, algo que debería haber hecho tras las últimas elecciones sindicales celebradas en mayo de 2019. Es evidente la falta total de implicación de la Administración en la prevención de riesgos laborales.

 
ADM 15 dias

Aldi baterako langileak, adi egon!

LABek eskatzen du 15 eguneko lehentasuna kentzea kontratazio zerrendetan

Administrazioa 2022/03/21

LABek eskatzen du bertan behera uztea aldi baterako langileak kontratatzeko lehentasuna ezartzen duen 15 eguneko araua, kasu batzuetan baztertzailea delako eta berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak errespetatzen ez dituelako.

¡Atención personal temporal!

LAB pide eliminar la prioridad de los 15 días en las contrataciones

Administrazioa 2022/03/21

Desde LAB pedimos que se anule la norma de los 15 días para priorizar las contrataciones de personal temporal ya que su funcionamiento está suponiendo discriminaciones y no se respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad.

 
ADM ispln osasunbidea

LABek eskatu du NOPLOIko langileek Osasunbidean egin ahal izatea aldi baterako barne-sustapena, eta alderantziz

NOPLOI 2022/03/15

Foru aginduaren proiektua tiraderan hainbat urtez egon ondoren, Osasunbidean aldi baterako sustapena arautzeko gaiari heldu zaio berriz, eta, horretarako, Administrazioak eta ordezkaritza sindikalak osatutako lantalde bat jarri da abian.

LAB solicita que el personal del ISPLN pueda hacer promoción temporal en Osasunbidea, y viceversa

ISPLN 2022/03/15

Tras varios años con el proyecto de Orden Foral en el cajón, se ha retomado el tema de regular la promoción temporal en el SNS-Osasunbiea, poniendo en marcha el grupo de trabajo compuesto por la Administración y la representación sindical, con este asunto.

 
LOGO mahai orokorra

Mahai Sektorialaren laburpena

PAGNA-k ez du negoziatzen, inposatu egiten du

PAGNA 2022-03-11

Gaur, aurreko bilera egin eta urtebetera, PAGNAko Mahai Sektoriala bildu da. Bertan, gerenteak, buruek eta zuzendariek dagoeneko hartuak eta dagoeneko ezarriak dauden erabaki batzuen berri eman diete sindikatuetako ordezkariei, eta erabaki horiek eragin handia dute langileengan.

Resumen Mesa Sectorial

La ANADP no negocia impone

ANADP 2022-03-11

Hoy, un año después de la anterior, se ha reunido la Mesa Sectorial de la ANADP en donde la Gerencia, Jefaturas y diferentes Direcciones han informado a la representación sindical sobre distintas decisiones ya tomadas y algunas ya implantadas, que afectan sobremanera a la plantilla.ADM 8 cristal 

Emakumeentzako kristaleko sabaiak bere horretan segitzen du Administrazioan

Administrazioa 2022/03/03

Emakumeok gizonek baino gutxiago irabazten dugu, eta burutzetatik eta erantzukizunezko karguetatik diskriminatzen gaituzte.

Foru Administrazioa ez da lan eremuan gertatzen den emakumeenganako diskriminaziotik kanpo gelditzen.

El techo de cristal sigue siendo una realidad para las mujeres en la Administración

Administrazioa 2022/03/03

Las mujeres ganamos menos que los hombres y se nos discrimina en el acceso a las jefaturas y cargos de responsabilidad.

La Administración Foral no se libra de la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral.

ADM firmado basozainak

Basozainen elkarretaratzea Gobernuaren ez-betetzeak salatzeko

Administrazioa 2022/03/02

Adostutako 15 lanpostu berriak sortzea eskatzen dute
Nafarroako Basozainak taldeko hainbat kide elkartu dira gaur Diputazioaren jauregiaren aurrean Nafarroako Gobernuari eskatzeko bete dezala 2022an 15 lanpostu berri sortzeko hartu zuen konpromisoa, Basozainen Plan Zuzentzailean agertzen den bezala.

Concentración del Guarderío Forestal por los incumplimientos del Gobierno

Administrazioa 2022/03/02

Piden que se creen las 15 plazas nuevas acordadas
Miembros del Guarderío Forestal de Navarra se han concentrado hoy frente al palacio de Diputación para exigir que el Gobierno de Navarra cumpla el compromiso acordado de crear 15 nuevas plazas establecidas para 2022 en el Plan Director de Basozainak-Guarderío de Medio Ambiente.

 
ADM gonzalez tablas

ANADPeko langileen ordezkaritzak Gerentziaren kudeaketa txarra salatu du

GPANA 2022/03/03

Garapen eta Pertsonen Autonomiaren Nafarroako Agentziako (ANADP) ordezkari sindikalek adierazi nahi dute erabat arbuiatzen dutela ANADPeko Gerentzia egiten ari den langileen kudeaketa, bai eta planteatzen ari zaigun egitate buruten politika eta hutsegite sistematikoa ere.

La representación sindical de la ANADP reprocha a Gerencia su mala gestión

ANADP 2022/03/03

La representación sindical de la de la Agencia Navarra del Desarrollo y Autonomía de las Personas (ANADP) quiere manifestar su rechazo total a la gestión de personal que está realizando la Gerencia de la ANADP, así como al ninguneo y política de hechos consumados a la que nos está sometiendo.

 

ADM ispln ope

Lan Eskaintza Publikoa NOPLOIn

ISPLN 2022/03/01

LABek Institutuko lan-eskaintza publikoaren alderdi garrantzitsuen berri eman die langile guztiei

Administrazioko hainbat lan-eskaintza publikoren deialdiak nahasmena sortzen ari dira NOPLOIko langileen artean, eta, horregatik, LABeko kideok saiatuko gara egoera zein den azaltzen.

Oferta Pública de Empleo en el ISPLN

ISPLN 2022/03/01

LAB informa a toda la plantilla de los aspectos relevantes de la OPE del Instituto

La convocatoria de diferentes Ofertas Públicas de Empleo en la Administración está provocando confusión entre la plantilla del ISPLN, por lo que, desde LAB, vamos a intentar explicar cuál es la situación actual.

ADM basozainak 

Basozainak

Nafarroako Gobernua hitzartutakoa ez betetzeko asmotan dabil?

Administrazioa 2022/03/01

Duela hilabete batzuk, Nafarroako 2022rako Aurrekontuen proiektua ikusi genuenean, harritu, asaldatu eta haserretu ere egin ginen ikustean ez zutela aurreikusten Basozainen 2022rako Plan Zuzentzailean jasota zeuden 15 lanpostu berriak sortzea. Izan ere, plan zuzentzaile horrek arau maila du, langileek berretsi zuten, eta haren helburua, funtsean, herritarrei merezi duten zerbitzua eskaintzea da.

Basozainak

¿El Gobierno de Navarra también tiene tentación de incumplir sus acuerdos?

Administrazioa 2022/03/01

Cuando hace unos meses leímos el proyecto de presupuestos de Navarra para 2022 vimos con estupor, inquietud y finalmente enfado, que no contemplaba la creación de las 15 nuevas plazas establecidas para 2022 en el Plan Director de Basozainak-Guarderío de Medio Ambiente. Plan Director cuyo objetivo no es otro que ofrecer a la ciudadanía el servicio que merece, que fue refrendado por la plantilla y que tiene rango normativo.