IRAK ratio irulegi

Kalitatezko hezkuntza-sistema bermatuko bada, ezinbestekoa da ratioen jaitsiera erreal eta eraginkorra

Irakaskuntza 2023/01/22

BIDEOA IKUSI

Sistema publikoa eraisteko ahalegina, tamalez, egiazkoa da, eta, Foru Administrazioaren gainerako arloetan gertatzen den bezala, Hezkuntzan ere zerbitzu publikoen kalitatea kaltetuko duten murrizketen garaia datorrela ikusten dugu. Baina, aldi berean, jaiotza-tasaren beherakadak aukera paregabea eskaintzen digu hezkuntza-kalitatean eragin zuzena izango lukeen ratioen jaitsiera aplikatzeko. Hezkuntza sektoreak ere, zerbitzu publiko orok bezala, kalitatea eskaini behar duela aldarrikatzen du LABek, eta hori ikasle guztien beharrak erdigunean jarriz lortuko da.

Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitaterako Itunak, egun, honako ratioak (ikasgela bakoitzeko ikasle kopurua) ezarri ditu, ikastetxe guztietarako, sare publikokoak zein itunpekoak: 25 ikasle Haur eta Lehen Hezkuntzan, 30 Bigarren Hezkuntzan eta 33 Batxilergoan. Landa-eremuko eskoletan ratio horiek txikiagoak badira ere, ikastetxe horien errealitatea da maila desberdinetako ikasleak bildu behar dituztela, eta beraz, nahiz eta ez diren hain ugariak, guztiei aldi berean eta behar bezala arreta ematea zaila da. Haur-eskoletako ratioek, aldiz, honakoa ezartzen dute: hezitzaile bakoitzak 8 ditiko haur edo 2 urteko 16 haur izan behar dituela bere ardurapean.

Landa-ingurunean zein hiri-ingurunean, jaiotza-tasaren beherakadak ez dakarkio aurreikuspen onik ikastetxe askori: talde gutxiago, ikasgelen itxiera eta irakasleen galera. Horregatik, kalitatea eta lanpostuak mantenduko badira, ratioak benetan eta modu eraginkorrean jaitsi behar dira.

Era berean, ratioen jaitsiera horrek eragin zuzena izango luke ikasleen aniztasunari eskaintzen zaion arretan. Kontseilariari askotan entzun izan diogun kontzeptua da hori, harrotasunez beterik botatzen duena, baina egiazki, beharrezko diren baliabideak jartzen ez diren bitartean, praktikara eraman ezin dena. Premia bereziak dituzten ikasleek hainbat espezialistaren (PTak, orientatzaileak...) laguntza erreal eta inklusiboa behar dute; arreta ia guztia halako gainzama duten hezkuntza-laguntzako espezialisten bizkar utziz gero, ezin da aurrera egin, eta hori da gaur egun gertatzen dena. Iritsi da ordua Departamentuak hainbatetan errepikatu dituen edukirik gabeko hitz hutsak alde batera utzi eta behingoz ikasleen aniztasunari behar bezalako erantzuna emateko.

Haur-eskoletan, arazoari adabakiak jarri nahi izan dizkiote hezkuntza indartzeko kontratazioetarako inbertsioa handituz. Baina ekimen hau ez da benetako irtenbidea, eta LABen uste dugu ez nahikoa dela. Egoera horrekin benetan amaitu nahi badute, Nafarroako haur hezkuntzako lehen zikloa arautzen duen araudian ezarritako maximoak aldatzeko garaia da, duela urte asko zaharkitua eta beharrizan pedagogikoetatik eta eskolen egungo errealitatetik urrun dagoena. Irtenbidea unitate bakoitzeko haur kopurua murriztea da, eta ez espazio bakarrean helduen kopurua handitzea; horrek, gainera, ikastetxeetan bizi den masifikazio-sentsazioa areagotu egiten baitu .

Lanbide Heziketako zikloetan, ratioak sarrera berriko 20 ikaslerekin antolatzen dira, edo 25 ikaslerekin, sarbide berriko eta ikasturtea errepikatzen duten ikasleak batuz gero. Eta, taldea gutxienez 20 ikaslera iristen bada, irakaskuntza-ordutegian hainbat bikoizketa egingo dira, honako irizpide hauek betetzen badira: instrumentuak, tresnak, makinak eta materialak maneiatzea arriskutsua izatea; edo irakaskuntzan dentsitate handia eskatzen duten lanak egitea. LABen funtsezko ikusten ditugu bikoizketa horiek, eta prestakuntza-zikloak kategorizatzen dituen araudia eguneratu behar dela uste dugu. Horra iristeko bidean, ezinbestekoa iruditzen zaigu espezialitate bakoitzeko irakasleen arteko lankidetza egotea azterketa tekniko sakona egiteko orduan, bai bikoizketa egiteko eta bai berau sailkatzeko. Hori guztia honako funtsezko faktoreak kontuan hartuta gauzatu beharko litzateke: baliabidea martxan jartzeko gutxieneko ikasle kopurua egotea, eta modulu bakoitzerako bikoizketa orduak esleitzea; dela arriskugarritasunarengatik, dela zailtasunagatik.

Honetaz gain, etapa guztietako irakasleek pairatzen duten zama burokratikoa ere ezin dugu ahaztu, ikasleei behar bezalako zerbitzua emateko enegarren traba baita. Egun, baina bereziki LOMCE indarrean sartu eta ikastetxeetan lehenbailehen aplikatzeko agindua jaso genuenetik, irakasleek gero eta denbora gehiago eskaintzen diegu lan burokratikoei -nahiz eta askotan espedientea betetzeko baino ez izan-, eta gutxiago irakasle-lanean aritzeari. Ratioen jaitsierak, beraz, ikasleentzako zuzeneko arreta hobetzea ekarriko luke, nahiz eta egungo karga burokratiko handiegia mantendu.

Azkenik, LABek salatu nahi du irakaskuntzako eskola-orduak Rajoyren gobernuaren murrizketek ezarri zituztenak direla oraindik ere. Duela 2 ikasturte, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak egoera hori aldatu zuela saldu zigun, baina egiazki irakasleok bi eskola-ordu gehiagorekin jarraitzen dugu (23+2 Haur eta Lehen Hezkuntzan, eta 18+2 Bigarren Hezkuntzan). LABek exijitzen du lanaldiko orduen leheneratzea benetakoa eta eraginkorra izan dadila, tranparik eta amarrurik gabe.

Horregatik guztiagatik, eta jaiotza-tasaren etengabeko beherakada kontuan hartuta, LABek unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako etapa guztietan ratioen benetako jaitsiera aldarrikatzen du, lanpostu guztiak mantentzen direla bermatuta -irakasleenak nahiz ez-irakasleenak-, aniztasunari benetako arreta eman ahal izateko eta irakasleek beren gain hartu behar dituzten zuzeneko irakaskuntza-lanak eta burokrazia-lanak bateragarriak izan daitezen. Azken batean, ratioen jaitsiera eraginkorra erreibindikatzen dugu, ikasle guztien premiak hezkuntza-sistemaren erdigunean jarriko dituen kalitatezko hezkuntza-zerbitzu publikoa bermatzeko.

Bajada de ratios real y efectiva para avalar un sistema educativo de calidad

Irakaskuntza 2023/01/22

VER VIDEO

El desmantelamiento del sistema público es una triste realidad y, tal y como ocurre en el resto de la Administración foral, en Educación también vemos que se avecina una época de recortes que mermarán aún más la calidad de los servicios públicos. El descenso de la natalidad supone una oportunidad de oro para aplicar por fin la bajada de las ratios en las aulas. Desde LAB defendemos esta medida, pues repercutiría directamente en la calidad educativa, poniendo en el centro las necesidades diversas de todo el alumnado.

En la actualidad, el Pacto Para la Calidad de la Enseñanza Pública de Navarra sitúa las ratios (número de alumnos/as por aula), tanto en los centros públicos como en los concertados, de la siguiente manera: 25 alumnos/as en las etapas de Infantil y Primaria, 30 en Secundaria, y 33 en Bachillerato. Si bien en las escuelas del ámbito rural estas ratios son inferiores, la realidad de estos centros es que deben agrupar alumnado de distintos niveles, por lo que, aunque menos numerosos, tienen dificultades para poder atender a todos y todas adecuadamente y al mismo tiempo. En las escuelas infantiles las ratios establecen que cada educadora tiene que atender a 8 lactantes o a 16 niñas/os de 2 años.

Tanto en el entorno rural como en el urbano, el progresivo descenso de la natalidad plantea un pronóstico desolador para muchos centros: menos grupos, cierre de aulas y pérdida de docentes. Sin duda la solución para mantener la calidad y los puestos de trabajo pasa por una bajada real y efectiva de las ratios.

Asimismo, esta bajada de ratios repercutiría directamente en la atención a la diversidad del alumnado, un concepto del que alardea el consejero de Educación pero que es imposible de llevar a la práctica mientras se carezca de los recursos necesarios. El alumnado con necesidades educativas especiales requiere de apoyos reales e inclusivos de distintos especialistas (PTs, personal de orientación...), y no avanzamos nada si su atención recae, como ocurre en la actualidad, casi exclusivamente en un personal tan saturado como son las y los especialistas de apoyo educativo. Ha llegado la hora de dejar de lado la mera declaración de intenciones del Departamento -tan repetida como vacía de contenido- y atender a la diversidad de una vez por todas tal y como se merece.

En las escuelas infantiles han pretendido parchear el problema aumentando la inversión destinada a contrataciones de refuerzo educativo. Pero esta iniciativa dista mucho de ser una solución real, y desde LAB creemos que es totalmente insuficiente. Si realmente quieren acabar con esta coyuntura, es hora de modificar los máximos marcados en la normativa que regula el primer ciclo de infantil en Nafarroa, obsoleta hace ya muchos años y alejada de las necesidades pedagógicas y de la realidad actual de las escuelas. La solución radica en reducir el número de niños/as por unidad, y no en aumentar el número de personas adultas en un mismo espacio; ya que eso aumenta todavía más la sensación de masificación que se vive en estos centros.

En los ciclos de Formación Profesional las ratios se organizan con hasta 20 alumnos y alumnas de nuevo acceso, 25 en el caso de que haya alumnado que repite curso. Y si el grupo alcanza un mínimo de 20, le corresponderán diferentes desdobles en el horario docente, siempre que se cumplan ciertos criterios: que exista peligrosidad en el manejo de instrumentos, máquinas y materiales; o que se realicen tareas que requieren alta densidad de intervención docente. En LAB vemos fundamentales estos desdoblamientos y creemos que se debe actualizar la normativa que categoriza los ciclos formativos. En ese camino, nos parece imprescindible que el profesorado de cada especialidad colabore entre sí en la realización de un análisis técnico exhaustivo para otorgar el desdoble y para clasificarlo atendiendo a tres factores fundamentales: que exista el alumnado mínimo requerido para conceder el recurso y que se concedan las horas de desdoble para cada módulo, tanto por peligrosidad como por complejidad.

A todo ello se suma la carga burocrática actual de los docentes en todas las etapas educativas, que supone otro obstáculo más de cara a atender adecuadamente al alumnado. Hoy en día, pero más aún desde la entrada en vigor de la LOMCE y la “necesidad” de aplicarla cuanto antes en los centros, el profesorado ve cómo debe dedicar cada vez más tiempo a trabajos burocráticos “vacíos”, en lugar de a su labor docente; unas labores que a menudo solo sirven para cumplir el expediente. La bajada de ratios favorecería claramente una mejor atención directa al alumnado, a pesar de la excesiva carga burocrática.

Por último, desde LAB queremos denunciar que las horas lectivas de trabajo docente siguen siendo las impuestas tras los recortes del gobierno de Rajoy. Hace dos cursos el Departamento navarro de Educación “vendió” que revertía esa situación, cuando la realidad es que las y los docentes seguimos con esas 2 horas lectivas de más en nuestros horarios (23+2 en Infantil y Primaria, y 18+2 en Secundaria). Desde LAB exigimos que la reversión horaria de las jornadas laborales sea real y efectiva, sin trampas ni cartón.

Así pues, teniendo en cuenta el descenso continuado de la natalidad, en LAB reivindicamos una bajada de ratios real en todas las etapas de la enseñanza no universitaria, que asegure los puestos de trabajo docentes y no docentes, que suponga una verdadera atención a la diversidad, y que haga compatibles las labores burocráticas y de docencia directa que debe realizar el profesorado. En definitiva, una bajada de las ratios que ponga en el centro del sistema educativo las necesidades diversas y diferentes de todo el alumnado y que asegure un servicio público educativo de calidad real.

 

 

BOTON Osasunbidea