Hay 1038 invitados y ningún miembro en línea

twitterfacebookEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

OSA OP18

OSASUNGINTZAREN ALDEKO KONPROMISOAREN ORDUA DA

Osasunbidea 2023/03/12

descargas de archivos.orig PDF Komunikatua

Nafarroako osasun sistema publikoak okerrera egin duenez eta Osasun Departamentuak antolamendu-, lan-eta enplegu-baldintzak hobetzeko eskariak ez dituenez aintzat hartzen, Osasunbideko langileen gehiengoa ordezkatzen duten sindikatuek, Nafarroako Osasun Plataformarekin batera, mobilizatzera deitu dute, sistema horren alde, sistema horren desegitea eta pribatizazioa gelditzeko.

Legegintzaldi honetan, diskurtsoak gorabehera, Gobernuak Osasun Departamentuaren infrafinantziazio historikoari eutsi dio. Bertzeak bertze, Lehen Arretak osasun aurrekontuaren %15 jasotzen jarraitzen du, nahiz eta
%25 beharko litzatekeen; konponbide teknokratikoak bilatzen jarraitzen dute, hala nola telelaguntza, aurrez aurreko arreta bermatuko duten plantillak handitu beharrean; zentro pribatuetarako deribazio asistentzialen eta proba diagnostikoak sistematikoki kanporatzearen aldeko itunen urteko aurrekontua handitzen jarraitzen dute; eta lan baldintzak are gehiago okertzen ari dira: behin-behinekotasuna orokortua da, langile falta desorekatua dago, erosteko ahalmena jaisten ari da etengabe, lan-gainkargak gero eta handiagoak dira, ez dago familia kontziliaziorako neurririk, lanaldiak modu sistematikoan luzatzen dira, ez dituzte oporrak eta baimenak ordezkatzen...

Eta horren guztiaren ondorioz, ospitaleetako itxaron-zerrendak handitzen dira, diagnostikoak atzeratzen dira, landa-eremuetan profesionalak falta dira eta aurrez aurreko arreta jasotzeko arazoak daude.

Horregatik guztiagatik, exijitzen dugu:
· Osasun Departamentuaren finantziazioa handitzea.
· Lehen Arreta birfundatzea, sistemaren benetako ardatza izan dadin, behar adina baliabide eta finantzazioa
emanez, laguntza profil profesional berriak sartuz, laguntza jarduera guztiak garatu ahal izateko: arreta soziosanitarioa, osasunaren sustapena, osasun komunitarioa, irakaskuntza eta ikerketa.
· Diziplina anitzeko talde lana indartzea, lanbide kategoria guztiak duinduz eta aitortuz.
· Plantilla guztiaren erosteko ahalmena berreskuratzea eta hobetzea.
· Enplegu egonkorra, behin-behinekotasuna %8ren azpitik egonda.
· Guztiontzako karrera profesional justua, helburu kolektiboen alde lan egitea benetan erraztuko duena eta soilik zenbait estamentutarako antzinatasun osagarria izateari utziko diona.

Horretarako, deitzen ditugu:
· Martxoak 15: elkarretaratzeak Nafarroako osasun etxe, kontsultategi eta ospitale guztietan eta NOPLOI-
ren bi egoitzetan.
· Martxoak 18: manifestazioa Iruñean, Golem-etatik 17:30ean.
· Martxoak 23: greba Osasun Departamentuaren zentro guztietan.

ES HORA DE TU COMPROMISO POR LA SALUD

Osasunbidea 2023/03/12

descargas de archivos.orig PDF Comunicado

El grado de deterioro del sistema público de salud de Navarra y la desconsideración del Departamento de Salud con respecto a las demandas de mejora de las condiciones organizativas, laborales y de empleo, han llevado a los sindicatos que representan la mayoría de la plantilla del SNS-O, junto a la Plataforma Navarra de Salud, a convocar movilizaciones en defensa de ese sistema, para frenar su desmantelamiento y su privatización.

Durante la actual legislatura, pese a los discursos, el Gobierno ha mantenido la histórica infrafinanciación del Departamento de Salud. Entre otras cosas, Atención Primaria sigue recibiendo un 15% del presupuesto de Salud, pese a que sería necesario un 25%; también siguen buscando soluciones tecnocráticas, como la tele-asistencia, en vez de aumentar las plantillas que garanticen la atención presencial; siguen incrementando el presupuesto anual a favor de los conciertos y derivaciones asistenciales a centros privados y de la externalización sistemática de pruebas diagnósticas; y siguen agravándose las condiciones laborales conformadas por la temporalidad generalizada, la desigual falta de personal, la pérdida del poder adquisitivo, las sobrecargas de trabajo, la ausencia de medidas de conciliación familiar, las consolidadas y ya frecuentes prolongaciones de jornada, la falta de sustitución de vacaciones y permisos...

Como consecuencia de todo ello se incrementan las listas de espera hospitalarias, se retrasan diagnósticos, faltan profesionales en zonas rurales y hay problemas para acceder a la atención presencial.

Ante ello, exigimos:
· Incrementar la financiación del Departamento de Salud.
· Refundar la Atención Primaria, para que sea el verdadero eje del sistema, dotándola de recursos y financiación suficiente, incorporando nuevos perfiles profesionales de apoyo para poder desarrollar todas sus actividades asistenciales, atención sociosanitaria, promoción de la salud, salud comunitaria, docencia e investigación.
· Fortalecer el trabajo multidisciplinar en equipo, con dignificación y reconocimiento de todas las categorías profesionales.
· Recuperar y mejorar el poder adquisitivo de toda la plantilla.
· Empleo estable con temporalidad menor al 8%.
· Carrera profesional justa para todas y todos que realmente favorezca el trabajar por objetivos colectivos y deje de ser un complemento de antigüedad solo para algunos estamentos.

Y para ello, convocamos:
· 15 de marzo: concentraciones en todos los centros de salud y consultorios de Navarra, en todos los hospi-
tales y en la dos sedes del ISPLN.
· 18 de marzo: manifestación en Pamplona, desde los Golem a las 17:30.
· 23 de marzo: huelga en todos los centros del Departamento de Salud.

OSA M18 kartela A3 1000 datak jpg

 

BOTON Osasunbidea

 

 ADM kartel batzara 4 ordu

   

afiliatu

 

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB