OSA camuflaje

Osasuneko Mahai Sektoriala:

2021eko LEPa, hasitako prozesuak, barne igoera eta militarrak kontaktuen jarraipen lanetan

Osasunbidea 2021/11/26

Azaroaren 25ean egindako Osasuneko Mahai Sektorialak argilun asko utzi ditu, eta berri on bakar batzuk.

2021eko LEPari dagokionez, honela banatuko dira lanpostuak: 271 lanpostu Osasunbiderako eta 14 lanpostu NOPLOIrako (7 osasun arlokoak eta 7 osasun arlokoak ez direnak). Osasunbidean, 271 lanpostu horietatik 108 alboko fakultatiboenak dira, 35 OOLTkoak, 30 erizainenak, 12 erizain espezialistenak, 45 EZLTenak…

Enplegua egonkortzeko 2017ko LEPari dagokionez, 79 lanpostu gehituko dira: 31 erizainenak, 21 EZLTEenak, 12 zeladoreenak…

Hasita dauden hautapen prozesuak ez dira geldiarazi behar, Espainiako Kongresuak enplegua egonkortzeko LEPari buruz erabakitzen duenaren zain.

LAB sindikatutik, berriz salatzen dugu hautapen prozesuen segurtasun juridikorik eza, bai eta hedatzen ari diren bigarren mailako lan baldintzak ere. Iragarri duten LEPa ez zaigu nahikoa iruditzen, eta berriz azpimarratzen dugu beharrezkoa dela Espainiako Estatuak ezarritako ordezte-tasa kentzea, behin-behinekotasun tasa % 8ra jaistea eragozten baitu.

Urtetako negoziazioen ondoren, koordinatzaileen figura eta barne-igoera arautzen dituen 347 Foru Dekretuaren aldaketa aurrera doa, Funtzio Publikoak aldeko txostena eman ondoren. Hemendik 4-6 hilabetera argitaratuko da. LAB sindikatuak oso positibotzat jotzen du dekretu hori aldatzea, aldi baterako barne-igoera erregularizatzea eta burutzak demokratizatzea dakarrelako, nahiz eta SMN eta SATSE sindikatu korporatiboak aurka egon.

Jaiegun bereziak: azken Mahai Orokorrean salatu genuenez, LAB sindikatuak uste du jaiegun bereziak langile guztiei ordaindu behar zaizkiela. Langile batzuei bakarrik ordaintzea bidegabekeria bat da; beste bat.

LAB sindikatuak behin baino gehiagotan adierazi du COVID kontaktuen jarraipen-lanetan militarrak jartzearen aurka dagoela, uste dugulako haien presentzia ez dela beharrezkoa eta ez dagoela justifikatua. Profesionalen Zuzendaritzatik ez dugu inolako erantzunik jaso. Erabaki horrekin, Osasunbideko langileak kontratatzeari uzten ari zaio, eta, gainera, militarrak herritar guztien historia klinikoetara sartzen ahal dira. Hori guztia Nafarroako Gobernuaren onespenarekin.

Halaber, Osasunbideko Profesionalen zuzendariaren dimisioaren berri eman digute, pandemiaren egoerari eta jasaten ari garen gorabeherei dagokienez une kritiko batean gertatu dena. Ez dugu ulertzen Carlos Artundo eta Santos Indurain osasun arduradunek horrelako kromo eta zuzendaritza aldaketak egitea une kritiko honetan.

LABetik, Osasun Departamentuan dagoen komunikazio falta eta zuzendari nagusiaren eta kontseilariaren politikak salatzen ditugu. Izan ere, langile faltagatik argi eta garbi bideraezinak diren planak iragartzen segitzen dute, Oinarrizko Osasun Laguntzako Plana, esate baterako, eta argi uzten ari dira zerbitzu gehiago pribatizatzeko asmoa dutela, fisioterapia-zerbitzua, konparazio batera.

Mesa Sectorial de Salud:

OPE 2021, futuro de los procesos iniciados, promoción interna y militares rastreando

Osasunbidea 2021/11/26

La Mesa Sectorial de Salud celebrada el miércoles 25 de noviembre ha dejado bastantes claroscuros y pocas buenas noticias.

En lo que se refiere a la OPE 2021, se distribuye en 271 plazas para Osasunbidea y 14 para ISPLN (7 sanitarias y 7 no sanitarias). En Osasunbidea 108 plazas de personal facultativo adjunto, 35 en EAP, en enfermería 30, enfermería especialista 12, TCAE 45…

En cuanto a la OPE de Estabilización del 2017 se añadirían 79 plazas: enfermería 31, 21 TCAE, celador 12…

Los procesos selectivos iniciados hasta el momento no se van a paralizar, a la espera de lo que resuelva el Congreso sobre la OPE de estabilización.

Desde el sindicato LAB volvemos a denunciar la inseguridad jurídica de los procesos selectivos y las condiciones laborales secundarias que se están generando. La OPE nos sigue pareciendo totalmente insuficiente y volvemos a remarcar la necesidad de eliminar la tasa de reposición impuesta por el Estado Español y que impide la reducción de la temporalidad al 8% deseable.

Después de años de negociaciones, la modificación del Decreto Foral 347 que regula la figura de coordinadores y la promoción interna, va adelante tras el informe favorable de Función Pública. El periodo de publicación puede oscilar entre 4 y 6 meses. Desde el sindicato LAB valoramos muy positivamente la modificación de este decreto que supone la regularización de la promoción interna temporal y la democratización de las jefaturas, a pesar de la oposición de los sindicatos corporativos SMN y SATSE.

Festivos especiales: como ya denunciamos en la última Mesa General, el sindicato LAB entiende que los festivos especiales se deben extender a toda la plantilla, ya que no hacerlo supone un agravio más que se añade a otros que se vienen produciendo.

El sindicato LAB ha mostrado su total oposición a la presencia de militares en el rastreo. No recibimos respuesta alguna de la dirección de profesionales y consideramos que su presencia no es ni necesaria, ni justificada. Se está dejando de contratar personal de Osasunbidea y se está permitiendo el acceso del personal militar a historias clínicas de toda la ciudadanía. Todo ello con el beneplácito del Gobierno de Navarra.

También se nos ha notificado la “dimisión” del director de profesionales de Osasunbidea, en un momento crítico en lo que se refiere a la situación de la pandemia y la eventualidad que soportamos. No entendemos que los responsables de Salud, Carlos Artundo y la consejera, Santos Indurain, se permitan un cambio de cromos y de dirección en un momento crítico.

Desde LAB denunciamos la falta de comunicación en el Departamento de Salud y las políticas del director general y la consejera, que no dejan de anunciar planes inviables por la falta de personal, como el de Atención Primaria, y dejan claras sus intenciones privatizadoras como la del servicio de fisioterapia.

Desde el sindicato LAB no vamos a permitir que se produzcan aún más desequilibrios en la gestión de personal asociados al cambio de estructura y advertimos de nuevo a los responsables de Salud sobre las lamentables condiciones laborales que está acarreando su gestión.

 

 

BOTON Osasunbidea