OSA centro salud

LABek Osasuneko Mahai Sektoriala bil dadila eskatzen du

Osasunbidea 2020/08/17

Covid kontratuen luzapenak arautzea, kontaktu-bilatzaileen kontratazioa dimentsionatzea eta oinarrizko osasun laguntza indartzea eztabaidatu beharreko premiazko gaiak dira.

Covid kontratuak luzatzeko erabakiak berehalako erantzuna behar duten hainbat zalantza sortu ditu langileen artean: lanpostu bati uko egiten diotenentzako penalizazioa, kontratazio-zerrendak kudeatzeko modua, kontratatutako langileen lan-eskubideak bermatzea, etorkizuneko luzapenen plangintza, edo erabakia nola egokituko den gure lege esparrura.

Europa osoko datuak hartuta, Nafarroak kontaktu-bilatzaileen ratio baxuenetako bat dauka, eta, gainera, lan horretarako erizaintzako langileak erabiltzen ari da. Lan hori beste kategoria batzuetako langileek egin lezakete, administrariek adibidez. Oinarrizko Osasun Laguntzako Larrialdietako Zuzendariordetzak eraginkortasunik gabe eta ilun samar kudeatu du langile horien jarduna. Datuen manipulazioaren ondorioz, egun bakar batean 38tik 148ra pasatu omen dira kontaktu-bilatzaileak, eraginkortasun eza dela-eta egindako kritikak saihesteko. Edozein modutan ere, maniobra hori berandu iritsi da, eta ez da nahikoa.

Bestalde, oinarrizko osasun laguntzari dagokionez, tele-asistentziak eta osasun etxera joateko herritarrei ezarri zaizkien mugek bi ondorio argi ekarri dituzte, herritar guztientzat kaltegarriak direnak: alde batetik, profesionalak jasaten ari diren lan gainkarga, eta, bestetik, herritarrak asistentziarik gabe uztea. Asistentzia-eredu ez-eraginkor hori lehenbailehen zuzendu beharra dago, eta, horretarako, oinarrizko osasun laguntzako plantilla sendotzetik hasi behar da. Justifikaezina da Osasunbideak 650 pertsona baino gehiago kontratatu izana COVID 19ari aurre egiteko, eta horietatik 31 bakarrik bideratzea osasun etxeetako plantillak indartzera.

Oso egoera kritikoan gaude, eta Osasun Departamentuak langileentzat eta asistentziaren kalitatearentzat kaltegarriak diren neurriak hartzen segitzen du, profesionalak eta sindikatuak kontuan hartu gabe.

Horregatik guztiagatik, LABek Osasuneko Mahai Sektoriala biltzeko deia lehenbailehen egin dezatela eskatzen du; pandemia nola garatzen ari den kontuan hartuz, eta Departamentua baliabideak modu negargarrian kudeatzen ari dela ikusita, langileek eta biztanleek ezin dute gehiago itxaron.

LAB exige la convocatoria de la Mesa Sectorial de Salud

Osasunbidea 2020/08/17

Regular las prórrogas de los contratos por Covid, dimensionar la contratación de rastreadores y reforzar la Atención Primaria son temas urgentes a tratar.

La decisión de prorrogar los contratos Covid plantea una serie de incógnitas que necesitan de una respuesta urgente: la penalización para quien rechace un puesto, el modo de gestionar las listas de contratación, garantizar los derechos laborales del personal contratado, la planificación de futuras prórrogas, o el encaje legal de la medida.

Navarra tiene una de las ratios más bajas de rastreadores de Europa, y además, para esa labor se vale del personal de enfermería. Esa labor perfectamente la podrían desempeñar otras categorías, como por ejemplo las y los administrativos. La subdirección de urgencias de Atención Primaria ha gestionado de manera ineficaz y opaca este personal. La manipulación de datos les lleva a pasar en un solo día de 38 a 148 rastreadores, para intentar evitar críticas a su ineficacia. Una maniobra de cualquier manera tardía e insuficiente.

En Atención Primaria, la tele asistencia y la limitación establecida a la población para que acceda al centro de salud han traído dos claras consecuencias igualmente dañinas y perjudiciales para toda la ciudadanía: por un lado, la sobre carga de los profesionales; por otro, la desasistencia de la población. Este ineficiente modelo asistencial debe ser corregido urgentemente, y para ello es hay que empezar por reforzar la plantilla de Atención Primaria. Es injustificable que de más de 650 personas contratadas por Osasunbidea a modo de refuerzo ante la Covid, solo 31 hayan sido dirigidas a reforzar plantilla de los centros de salud.

Estamos ante una situación extremadamente crítica, y la Consejería se empeña, sin contar con profesionales y sindicatos, en tomar medidas que tienen consecuencias negativas para la plantilla y la calidad asistencial.

Por todo ello, desde LAB exigimos la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial de Salud; el desarrollo de la pandemia y la nefasta gestión de los recursos por parte del Departamento hacen que ni la plantilla ni la población puedan esperar más.

 

BOTON Osasunbidea