20181119 Anbulantziak

Nafarroako anbulantzien zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresen iruzurra salatu du LABek

LABEK Gobernuari eskatu dio hurrengo lehiaketan aurkezten ez uzteko

Administrazioa 2018/11/20

Bi urteko iruzur hirukoitza. Halaxe definitu du LABek Nafarroako anbulantzien zerbitzuak kudeatzen dituzten SSG eta Baztan-Bidasoa enpresak egiten ari direna. “Lehenik, langileei egiten zaie iruzurra, ez baitute lan hitzarmena hainbat puntutan betetzen”, azaldu du Ramon Lacalzada LABeko Zerbitu Pribatuetako arduradunak, gaur Iruñean emandako prentsaurrekoan. “Bigarrenik, Administrazioari egiten zaio iruzurra, bezero gisa ez baita jasotzen ari ordaindu duen zerbitzua. Eta hirugarrenik, Ogasunari eta Gizarte Segurantzari egiten zaie iruzurra, infrakotizazioen bidez”.

Iruzur hirukoitz hori dela-eta, LAB sindikatuak Nafarroako Gobernuari eskatu dio enpresa horien segimendua egiten hasteko eta ez diezaiela hurrengo lehiaketan aurkezten utzi. “Gure ustez, Nafarroako Gobernuak azalpenak eman beharko lituzke”, gaineratu du Izaskun Juarezek, LABeko Zerbitzu Pribatuen federazioko bertze kide batek. “Enpresa horiek ez dituzte betetzen Europatik datozen gomendio eta arauak. Ez dituzte errespetatzen Garraio sektorearen mahaian harturiko akordioak. Ez dute indarrean dagoen baldintza-agiria betetzen. Gobernuak ez du segimendurik egiten, eta esan genezakeen beste aldera begiratzeko jarrera ere hartua duela. Eta hori ezin da onartu. Eta hori ikusita, hurrengo baldintza-agirian jaso dituzten gauza asko ez dira errealak. Oraingoa betetzen ez badute, nola beteko dute hurrengoa? Bihar [azaroak 20] bukatuko da lehiaketa berrian parte hartzeko izena aurkezteko epea, eta bi enpresa horiei ezin diete parte hartzen utzi”.

LAB sindikatuaren bidez, zenbait langilek SSG enpresa Lan Ikuskaritzan salatu izan dute, kotizazio irregularrak egiteagatik. Errekerimendu hori mahai gainean dago, baina Juarezek salatu duenez, Nafarroako Gobernuak ez du deus egin egoera zuzentzeko. “Hau ez da guztion osasuna kudeatzeko modua. Eta, beraz, zerbitzua publifikatzen ez den bitartean, enpresa horiei ezin zaie zerbitzua berriz esleitu”.

Banakako garraioak garraio kolektiboan
SSG Servicios Sociosanitarios Generales enpresan, LAB sindikatuko ordezkaria da Alfredo Zueco. 14 urte daramatza sektorean eta, salatu duenez, Gobernuak ez du inoiz azpikontrataturiko zerbitzu hau behar bezala kontrolatu. “Konparazio batera, ospitale arteko garraioak banakakoak izan beharko lirateke, eta halaxe daude baldintza-agirian zehaztuak, baina garraio kolektibo gisa egiten ari dira, hainbat gaixorekin. Eta gainera, teknikaririk gabe joaten dira, nire enpresan bakarrik gidariak joaten baikara garraio horietan. Beraz, baditugu aire-bideak isolatuta eraman beharko lituzketen eriak -hemodialisiarekin, errehabilitaziokoak...- edo, areago, gaixo terminalak, bertze gaixo batzuekin bidaiatzen”.

Zuecok salatu nahi izan du ere gaur egungo bere enpresak ez dituela “sekula” bete hobekuntza-agirian eskainitako hobekuntzak. “Ez anbulantzia motan, ez marketan, ez instalazioetan. Anbulantziek araudia bete dezaten, azterketa dagoelarik, azterketa pasatu behar duen anbulantzia horretara bertze anbulantzia batzuetako materialak pasatzen dira. Irregulartasunak anitz dira. Garraio kolektiboko anbulantziek ez daramate koilara-ohatilarik, eta Mercedez anbulantziek ez dute linterna baterian konektatuta”.

SGG-ko langileek enpresa salatu izan dute ez duelako hilabete batean eginiko aparteko orduen zerrenda ematen. “Gurekin hiru urte daramatzate eta ez digute inoiz eman. Lan Ikuskaritzan egina dugu eskaera hori, eta hala ere bete gabe jarraitzen dute. Urtean aparteko 80 ordu baino gehiago egiten dituzte langileek, baina nominan bertze izen batekin apuntatzen dituzte. ‘Dedikazio handiagoko’ bezala jasotzen dituzte, nahiz eta halakorik ez den hitzarmenean ageri. Eta, hala, Gizarte Segurantzan egiten duten kotizazioa irregularra da”.

Zuecok esplikatu duenez, badira irregulartasun gehiago, hala nola, behin-behineko kontratuen kopuru gehiegizkoaren inguruan, praktiketako langileek egiten dituzten lan orduen inguruan, edota norberaren aferetarako baimenak sistematikoki ukatzearen inguruan. “Baldintza-agiria betetzen ari ez diren enpresa horiek lehiaketa berrian aurkeztearen kontra gaude. Ezin dira aurkeztu ez haien izenekin, ezta beren filialen izenekin ere. Eta horixe eskatzen diogu Nafarroako Gobernuari. Ongi zain dezala zein enpresa aurkeztuko diren, eta betetzen ez dutenei atea itx diezaiela”.

Dabid Mendaza Osasunbideko LABeko delegatua ere egon da gaurko prentsaurrekoan. Osasun garraioko langileei Osasunbideko langileen atxikimendua eta babesa helarazi nahi izan die. “Guk ere salatu nahi dugu nola, zoritxarrez, Osasunbideak ez dituen zaintzen azpikontrataturiko langileen lan baldintzak eta, okerragoa dena, ez dituen zaintzen beren lan osasunaren baldintzak. Horrekin oso kezkatuak gaude, nafar guztien osasuna zaindu beharko lukeen erakundeak azpikontrataturiko bere langileen osasuna zaintzen ez duelako. Eta, gainera, ez da gaixoen osasuna behar bezala zaintzen ari. Etxeko ospitalizazioak egin ziren, hain zuzen ere, infekzio arriskua jaisteko eta segurtasun neurri hori apurtzen da baldin eta banakako garraioak izan behar zirenak benetan garraio kolektiboak badira”.

 

LAB ha denunciado el fraude triple de las empresas que gestionan las ambulancias en Navarra

LAB ha exigido al Gobierno que les impida presentarse en el próximo concurso

Administrazioa 2018/11/20

Un fraude triple de dos años. De esa manera ha calificado LAB lo que están haciendo las empresas SSG y Baztán-Bidasoa en la gestión de los servicios de ambulancias de Navarra. “Por una parte, hay un fraude a trabajadores y trabajadoras, ya que se incumple el convenio en varios puntos”, ha señalado Ramón Lacalzada, responsable de Servicios Privados en LAB. “En segundo lugar, hay un fraude a la Administración, como cliente, ya que no está recibiendo el servicio por el que ha pagado. Y en tercer lugar, hay un fraude a Hacienda y Seguridad Social por medio de las infracotizaciones”.

Ante ese fraude triple el sindicato LAB exige al Gobierno de Navarra que realice un seguimiento de esas empresas y que no les deje presentarse en el siguiente concurso de adjudicación del servicio. “El Gobierno de Navarra debería dar explicaciones”, ha añadido Izaskun Juárez, otra miembro de la federación de Servicios Privados de LAB. “Esas empresas no cumplen las recomendaciones y normas europeas. No respetan los acuerdos sectoriales de la mesa de Transporte. No cumplen el pliego de condiciones actual. Y si eso es así, muchas de las cosas recogidas en el nuevo pliego de condiciones son irreales. Si no cumplen el actual, ¿cómo van a cumplir el siguiente? El Gobierno no realiza ningún seguimiento y podríamos decir que incluso ha optado por mirar hacia otro lado. Y eso no se puede permitir. Mañana [20 de noviembre] finaliza el plazo para presentarse al nuevo concurso, y a esas dos empresas no les pueden dejar presentarse”.

Mediante el sindicato LAB algunos trabajadortes de SSG han denunciado a su empresa en Inspección Laboral por realizar cotizaciones irregulares. Ese requerimiento está sobre la mesa, pero Juárez ha denunciado que el Gobierno de Navarra no ha hecho nada para reconducir la situación. “Este no es el modo de gestionar la salud de todos y todas. Así pues, mientras que no publiciten el servicio, a estas empresas no se les puede volver a adjudicar el servicio”.

Transportes individuales en transportes colectivos
Alfredo Zueco es delegado de LAB en SSG, Servicios Sociosanitarios Generales. Lleva 14 años en el sector y, tal y como ha denunciado, el Gobierno no ha controlado nunca como es debido este servicio subcontratado. “Por ejemplo, los transportes inter hospitalarios, que en el pliego de concidiones se dice que deben realizarse de manera individual, pues se están haciendo en colectivo, con más pacientes. Careciendo además de la atención de un técnico, porque en mi empresa solo vamos conductores; no va ningún técnico. Con lo cual tenemos pacientes que deben ir con aislamiento de vías aéreas -de hemodiálisis, de rehabilitación...-, o incluso pacientes terminales, que van viajando con otros pacientes”.

Zueco también ha querido denunciar que la empresa en que trabaja actualmente “nunca” ha cumplido ninguna de las mejoras ofrecidas en el pliego de mejora. “Ni el tipo de ambulancias, ni la marca, ni las instalaciones. Cuando la ambulancia pasa la inspección se intercambia material entre ellas para que cumpla la normativa. Ninguna de las actuales en colectivo lleva camilla de cucharas, y ninguna de las Mercedes tienen conectada la linterna a la batería para recargarla”.

Los trabajadores de SSG han denunciado que la empresa nunca ha entregado la relación mensual de horas extras realizadas. “Llevan tres años con nosotros y nunca nos la han dado. Es una reclamación que tenemos en Inspección Laboral, y siguen sin cumplirlo. Los trabajadores superan las 80 horas extras anuales, pero las incluyen en la nómina con otra denominación, ‘mayor dedicación’, que ni siquiera está recogida en el convenio. Con lo cual, la cotización en la Seguridad Social es irregular”.

Tal y como ha relatado Zueco, hay más irregularidades en torno al exceso de contratos eventuales, al número de horas realizadas por personas con contratos de prácticas o en torno a la denegación sistemática de los días de asuntos propios. “Nosotros estamos en contra de que estas empresas que están incumpliendo se puedan volver a presentar en el concurso con su marca o con otra, porque siempre tienen filiales. Y es eso lo que le pedimos al Gobierno de Navarra, que vigile qué empresa se presenta y si han incumplido, que no les den opción a presentarse”.

Dabid Mendaza delegado de LAB en Osasunbidea también ha querido estar presente en la rueda de prensa de hoy para mostrar la solidaridad y el apoyo de los trabajadores y trabajadoras de Osasunbidea para con la plantilla del transporte sanitario. “Nosotros también queremos denunciar que, desgraciadamente, Osasunbidea no cuida las condiciones de trabajo de los servicios que subcontrata y, lo que es peor, no cuida las condiciones de salud de esos trabajadores y trabajadoras. Estamos muy preocupados por eso. Y también porque no están cuidando debidamente la salud de los pacientes. Algo que se ve claramente en los transportes. La hospitalización domiciliaria se implantó entre otra cosas para bajar el riesgo de infección, pero esa medida de seguridad se rompe si lo que debería ser un transporte individual en realidad es un transporte colectivo”.

 

BOTON Osasunbidea