Hay 974 invitados y ningún miembro en línea

twitterfacebookEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 OSA HUNINFO

NUO: azpiegitura eta antolaketa berrituak izango dituen etorkizuneko proiektu baten beharra

Osasunbidea 2023/04/12

Pandemiak erabat baldintzatu ditu azken urteak, eta argi utzi dituzte NUOk irudikatzen duen mastodontearen ahuleziak. Normaltasun berria gaizki deiturikotik, denok errentagarri bihurtu behar dugu ikasitakoa (benetako gabezien uneak baino gehiago altzariak salbatu izanaren sentsazio faltsua). Ahulezia eta hobetu beharreko puntu horiek guztiak ez zituen pandemiak eragin; aitzitik, aspaldidanik ditugun arazoak dira, eta berehalako konponbiderik ez izateaz gain, egoera multzo horri arazo eta/edo aukera berriak gehitzen zaizkio, arretaren beharrezko bilakaera dela-eta.

descargas de archivos.orig Info N.O.U.

descargas de archivos.orig Info Akordio sinatua.

LAB sindikatutik azpiegituren eta plantillaren birdimentsionamenduaren beharra monitorizatzen ari gara, eguneroko jarduerari estaldura emateaz gain, baldintza duinetan egin ahal izateko. Alde batetik, azpiegitura zaharkituak, erreforma-proiektuekin, denboran zehar luzatuko direnak, eta, bestetik, berrikuntza behar-beharrezkoa duen erakundea, jarduera-eredu mediko-zentristan ainguratuta jarraitzen duena, langileen eskaria ez baitago biztanleriaren benetako premietan eta gainerako langileen lan-kargetan, jarduera medikoan soilik oinarritutako antolaketa-ereduan baizik.

Kudeaketaren aldetik, eta plantillaren eta bere ordezkarien aldetik, gure osasun publikorako nahi dugun bidea markatzeko eta exijitzeko erantzukizuna da: berdintasuna, ekitatea, errespetua, zeharkakotasuna... irizpideak erabiliz, interes ekonomizista hutsak dituzten eta txandakako gobernuaren mende ez dauden kanpoko edo barneko elementuen etengabeko erasoen aurrean blindatzeko gai izanik.

LABen lehentasunezko helburuei, kudeaketa-ereduen eraldaketari eta zerbitzu publikoen defentsari eutsiz, negoziazio-eremu guztietan egon gara langileen eskubideak defendatzen, baina, gainera, bozgorailu izan gara irtenbideak proposatuz eta profesionalek egindako aldarrikapenei eta aldaketa-proposamenei lekua eginez.

HUN: la necesidad de un proyecto de futuro con unas infraestructuras y organización renovadas

Osasunbidea 2023/04/12

Los últimos años, condicionados totalmente por la pandemia, han dejado claras las debilidades del mastodonte que representa el HUN. De la mal llamada “nueva normalidad”, todos y todas debemos de rentabilizar lo aprendido (más de los momentos de verdaderas carencias, que de la falsa sensación de haber “salvado los muebles”). Todas estas debilidades y puntos a mejorar no fueron provocadas por la pandemia, sino que se tratan de problemas que arrastramos desde hace bastante tiempo y que no sólo no tienen una solución inmediata, sino que a este cúmulo de situaciones se le añaden nuevos problemas y/o oportunidades por la más que necesaria evolución de la atención.

descargas de archivos.orig Info H.U.N.

descargas de archivos.orig Info Acuedo firmado.

Desde el sindicato LAB, llevamos monitorizando la necesidad de infraestructuras y de un redimensionamiento de la plantilla que no solo permita dar cobertura a la actividad diaria, sino realizarlas en unas condiciones dignas. Por una parte, unas infraestructuras totalmente obsoletas con proyectos de reforma que se van a dilatar en el tiempo de forma inaceptable y, por otra, una organización con una más que necesaria renovación que sigue anclada en el modelo médico-centrista de actividad, pivotando la demanda de personal no en las verdaderas necesidades de la población y en las cargas de trabajo del resto de la plantilla, sino en el modelo de organización exclusivamente basado en la actividad médica.

Es responsabilidad tanto por la parte de la gestión, como por parte de la plantilla y sus representantes, marcar y exigir el camino que queremos para nuestra sanidad pública: con criterios de igualdad, equidad, respeto, transversalidad... siendo capaces de blindarla ante los continuos ataques por parte de elementos externos o internos con intereses puramente economicistas e interesados y que no dependa del gobierno de turno.

Manteniendo los objetivos prioritarios de LAB, la transformación de los modelos de gestión y la defensa de los servicios públicos, hemos estado en todos los ámbitos de negociación defendiendo los derechos de las y los trabajadores, pero además hemos sido altavoz proponiendo soluciones y dando cabida a las reivindicaciones y a las propuestas de cambios por parte de las y los profesionales.

OSA HUN1DEF

Gure gaitasun profesionalak duintzeko bidean

Koordinazio-figurek, 347. FDren onarpenaren bidez, erantzukizuneko postuak betetzeko aukera ematen diete beste kolektibo batzuei. HUNBeko esterilizazioko langileena bezalako ekimenek, LABen laguntzarekin, koordinazio horiei forma ematen laguntzen dute, Nafarroako TCAE kolektiboaren lehen koordinazioa osatuz. Dagozkien esparruetan lantzen ari diren aldarrikapenez gain, une honetan, profesionalok ahaldundu egin behar dugu, eta gure gaitasunak erakutsi behar ditugu, erakundea bezalako alderdietara ere bideratuz, eta gure lana modu autonomoan egiteko aukera emango diguten erantzukizuneko postuetatik ere parte hartuz, erabakiak hartzen aktiboki parte hartuz.

Esterilizazioa, dialisia, zeladoreak, izpiak eta psikiatria bezalako zerbitzuek gure laguntza jaso dute, nolabait, antolaketa-arazoak, dimentsionamendua eta estamentuen arteko gatazkak askatzeko, sindikatu gisa dugun esperientzia ekarriz, baina batez ere lankideei erabakiak hartzen lagunduz zuzendaritza ezberdinen aurrean. Oraindik puntu gehiegi ebatzi behar dira plantillako kideen jarduera modu ekitatiboan baloratzeko.

Gure sindikatutik ere ulertzen ditugu egin zaizkigun eta zain geratu zaizkigun eskaerak, eta kritika eraikitzailetik 4000 langileko makro-egitura batean sortzen diren eskaerak lantzen jarraitzen dugu.

Asko dira NUOren beharrak, azpiegituretan nahiz langile-kopuruan guztiz eskasa den langile-zerbitzu batetik, eta azken urteotan hainbeste kaltetu diren hainbat eta hainbat zerbitzu, zeintzuen kexak adabakiz beteta baino ez dituztenak. Teknologia berriak sartzearekin (PET, erresonantziak, ebakuntza-gelak, eskanerrak) eta lehen mailako arretaren funtzionamendu ezegonkorrarekin, areagotu egingo da pertsonal premia.

LABen, kontratazioen monitorizazioan parte hartzeaz gain, gertatzen diren aldaketetan parte hartzen duten pertsona guztientzako antolaketa egokia eta bidezkoa izango dela zorrotz zainduko dugu.

Hacia la dignificacion de nuestras capacidades profesionales

Las figuras de coordinación a través de la aprobación del DF 347, permiten a otros colectivos la posibilidad de ocupar puestos de responsabilidad. Iniciativas como la de los trabajadores y trabajadoras de esterilización del HUNB, con el apoyo de LAB, contribuyen a dar forma a estas coordinaciones, formando la primera coordinación del colectivo TCAE en Navarra. Más allá de reivindicaciones que ya se están tratando en los ámbitos correspondientes, en este momento, las y los profesionales debemos empoderarnos y demostrar nuestras capacidades orientándolas también a aspectos como la organización, participando en ella también desde puestos de responsabilidad que nos permitan realizar nuestro trabajo de manera autónoma y siendo parte activa de la toma de decisiones.

Servicios como esterilización, diálisis, celadores, rayos, psiquiatría… han recibido nuestra colaboración para de alguna manera, desatascar problemas de organización, dimensionamiento y conflictos entre estamentos, aportando nuestra experiencia como sindicato, pero sobre todo acompañando a las y los compañeros en la toma de decisiones ante las diferentes direcciones. Existen aún demasiados puntos a resolver para valorar la actividad de los componentes de la plantilla de forma equitativa.

Desde nuestro sindicato entendemos también las demandas que se nos han realizado y se han quedado en el tintero y desde la crítica constructiva seguimos trabajando en las demandas que se generan en una “mega estructura” de 4000 trabajadores/as.

Son múltiples las necesidades del HUN, desde un servicio de personal totalmente insuficiente tanto en infraestructuras como en número de efectivos, como los innumerables servicios tan castigados durante estos últimos años y cuyas quejas únicamente son parcheadas. Con la entrada de las nuevas tecnologías, (PET, resonancias, quirófanos, escáneres.) y el precario funcionamiento de la atención primaria, se va a producir un incremento en la necesidad en materia personal.

Desde LAB, no solo participaremos en la monitorización de las contrataciones, además insistiremos en una organización adecuada y justa para todas las personas involucradas en los cambios que se produzcan.

 OSA HUN2DEF

 

BOTON Osasunbidea

 

 ADM kartel batzara 4 ordu

   

afiliatu

 

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB