twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
LOGO mahai orokorra

Lotzeke dauden hari-mutur gehiegi mahai gainean

Osasunbidea 2020/06/03

Asteazken honetako Mahaian, hilabete luzez deialdirik egin gabe egon ondoren, neurri berriak jakinarazi zaizkigu kontratazioari, ordu-konpentsazioei, langileen mugikortasunari, produktibitateen ordainketari eta arriskugarritasun-osagarriari buruz, besteak beste. LABek, bere aldetik, berriz ere eskatu du Oinarrizko Osasun Laguntzari buruzko mahai monografiko bat antola dezatela lehenbailehen.

Demasiados cabos por atar sobre la mesa

Osasunbidea 2020/06/03

En la mesa sectorial celebrada este miércoles, después de largos meses sin convocar, se nos han comunicado nuevas medidas en materia de contratación, compensaciones horarias, movilidad del personal, pago de productividades, complemento de peligrosidad… Desde LAB, hemos vuelto a solicitar con urgencia la convocatoria de una mesa monográfica sobre Atención Primaria.

   

OSAjusticia carrera

Osasun arloko teknikarientzako lanbide karrera: urrats positiboa Osasunbideko langile guztiei zabaltzeko

Osasunbidea 2020/06/03

Nafarroako osasun sistema publikoko 7.000 langilek baino gehiagok ez dute aitortua beren lanaren garapena baloratzen duen lanbide karrerarik. LAB sindikatutik lanbide karrera Osasunbideko langile finko eta aldi baterako langile guztiei zabaltzea eskatzen dugu, COVIDaren krisialdi honetan sekulako profesionaltasuna erakutsi baitute.

Gaur, 2020ko ekainaren 3an, Nafarroako Parlamentuak Gobernuari eskatu dio osasun arloko teknikariei (EZLTak, ETEak, ETTEak, LTEak, APTEak, ODTEak, DTEak) lanbide karrera aitortzeko. Urrats positiboa izan da kolektibo profesional horientzat, zalantzarik gabe, baina Parlamentuak Osasunbideko lan-baldintzetan egindako beste esku-sartze bat bezala ere ulertzen dugu, gai horien inguruko eztabaida Negoziazio Mahaiari baitagokio. Gainera, Parlamentuak gaur egindako aldarrikapena, gure ustez, motz geratzen da, hainbat arrazoirengatik:

1) Kategoria horietako langile finkoetara mugatzen da, eta, beraz, langileen% 40ri ez zaie neurria aplikatuko.
2) Osasunbideko gainerako kolektibo profesionalen egoera kontuan hartu gabe jarraitzen dute: zeladoreak, administrariak, informatikariak, gizarte-langileak, administrazioko erdi eta goi mailako teknikariak, zerbitzu orokorretako eta mantentze-lanetako langileak. Guztira, 7000-8000 pertsona inguru.

LABen ustez, lanbide karrera langile guztiei aplikatu beharreko kontzeptua da, kolektibo bakar bat ere ahaztu gabe, eta “lan berdinari soldata berdina” printzipioa errespetatuz, kontratatutako langileei dagokienez.

Pandemiaren lehen enbidoa ekarri duen probaldi gogorraren ondoren (denok dakigu COVID-19ak sortu duen egoera –batzuetan kritikoa izan dena– ez dela itxi), ez zaigu bidezkoa iruditzen Parlamentuak ez sartzea Osasunbideko profesional guztiak horrelako neurri sakon batean, aitortu gabe gelditzen baita erakundeko langile guztiek krisi larri honetan izan duten inplikazioa.

Covid-19aren pandemiak erakutsi du talde-lanean eta lantaldeekin lan egin duten unitate/zerbitzu/zentroetan egoera hobeki kudeatu eta gainditu dela. Horregatik, ez zaigu iruditzen profesionalen artean oraindik desberdintasun gehiago sortzea biderik onena denik Nafarroako osasun sisteman lan egiteko modurik eraginkorrena finkatzeko.

Behin eta berriz iragarri dugun bezala, LABen helburua da lanbide karrerarako eredu berri bat ezartzea Nafarroako Administrazio Publikoetako langile guztientzat; lanbide karrera inklusiboa (kategoria guztietako langileei eragingo diena, finkoei zein kontratatuei), eta sektore publikotik diseinatutako, aplikatutako eta emandako prestakuntzan oinarrituko dena.

Carrera profesional para técnicos sanitarios: paso positivo para su extensión a todo el personal de Osasunbidea

Osasunbidea 2020/06/03

Más de 7000 trabajadores de la sanidad pública Navarra no tienen reconocida la carrera profesional que valore el desarrollo de su trabajo. Desde el sindicato LAB pedimos la extensión de carrera profesional tanto al personal fijo, como al eventual de la plantilla de Osasunbidea, que ha demostrado sobradamente su profesionalidad en la crisis de la covid.

Hoy 3 de junio de 2020, desde el parlamento de Navarra se ha instado al Gobierno para que reconozca la Carrera Profesional al personal técnico sanitario (TCAE, TER, TERT, TEL, TEAP, TEDS, TED). Un paso positivo para estos colectivos profesionales, pero que supone una nueva injerencia desde el Parlamento en las condiciones laborales de Osasunbidea, ya que el debate de esas cuestiones corresponde a la Mesa de Negociación. Además, el emplazamiento parlamentario de hoy se queda corto, a nuestro entender, por varias cuestiones:

1) Se limita solo al personal fijo de esas categorías, por lo que a un 40% de las mismas no se le va a aplicar la medida.
2) Continúa sin contemplarse la situación del resto de colectivos profesionales de Osasunbidea: personal celador, administrativo, informático, trabajador social, técnico de grado medio y superior de la administración, de servicios generales y de mantenimiento. Entre 7000 y 8000 personas en total.

Desde LAB entendemos que la carrera profesional es un concepto que debe aplicarse a la totalidad de la plantilla sin olvidar ningún colectivo y respetando el principio que establece que a igual trabajo igual sueldo, en lo que se refiere al personal contratado.

Tras la dura prueba que ha supuesto el primer envite de la pandemia (todas somos conscientes de que no se ha cerrado la situación en ocasiones crítica, generada por la Covid-19), no consideramos pertinente que el Parlamento no contemple incluir al resto de profesionales en una medida de semejante calado, no reconociéndose de esta manera la implicación de la totalidad de la plantilla de Osasunbidea en esta grave crisis.

Si algo ha demostrado la pandemia de la Covid-19 es que en las unidades/servicios/centros donde se ha trabajado en equipo y con equipos de trabajo la situación se ha gestionado y superado mejor. Por ello no nos parece que crear aún más diferencias entre profesionales sea el mejor camino si se quiere consolidar la forma de trabajo más eficiente en el sistema de sanidad navarro.

LAB, como ya ha anunciado reiteradamente, tiene como objetivo la extensión de un nuevo modelo de carrera profesional a toda la plantilla que compone las Administraciones Públicas navarras; un modelo inclusivo (de manera que afecte al personal de todas las categorías, tanto fijos como contratados) y basado en una formación diseñada, aplicada e impartida desde el sector público.

OSA certificado

Arbitrariotasuna eta konparaziozko bidegabekeria zeladoreei ematen zaizkien "asistentzia-praktiketako laguntzailearen" ziurtagirietan

Osasunbidea 2020/06/02

LABetik eskatzen dugu bertan behera utz daitezela Hezkuntzak emandako ziurtagiriak edo, gutxienez, ez daitezela kontuan hartu langileak sartzeko lehiaketetan, harik eta Nafarroako Ospitaleguneko Erizaintzako Zuzendaritzak gardentasunez jokatu eta horretarako gaitasuna duten langile guztiei lankidetza hori eskaini arte.

Arbitrariedad y agravio comparativo en los certificados de “colaborador/a en prácticas asistenciales” de celador/a

Osasunbidea 2020/06/02

Desde LAB solicitamos que los certificados expedidos por Educación se anulen o al menos no se tomen en cuenta para los concursos de ingreso de personal hasta que la Dirección de Enfermería del CHN no actúe con transparencia y ofrezca esa colaboración a todo el personal capacitado para ello.

 

OSA CHN 1

Txaloetatik zaplaztekoetara (I): betebehar saihestezinagatiko baimena ez dago zerbitzuaren beharren mende

Osasunbidea 2020/05/28

Ospitalguneko Erizaintzako Zainketen Zuzendaritza eragozten ari da osasun arloko langileek betebehar saihestezinen ondoriozko baimenak hartzea.

De los aplausos… a los sopapos (I): el permiso por deber inexcusable no está supeditado a necesidades del servicio

Osasunbidea 2020/05/28

La Dirección de Cuidados de Enfermería del CHN está impidiendo que el personal sanitario pueda cogerse los permisos por deber inexcusable a los que tienen derecho.

OSA hsjd recortes
COVID-19aren "ondorio" larriak San Juan de Diosen: murrizketak eta birkokatzeak

Osasunbidea 2020/05/27

COVID-19aren pandemiak San Juan de Dios Ospitaleko Zuzendaritza agerian utzi du berriz ere, eta bere gabeziak denon begien bistan gelditu dira. Hala ere, ez dadila inor kezkatu: ospitaleko langileen kontura konpon daiteke dena, beti bezala!

Graves “consecuencias” de la COVID-19 en San Juan de Dios: recortes y reubicaciones

Osasunbidea 2020/05/27

La pandemia de la COVID-19 ha vuelto a dejar en evidencia a la Dirección del Hospital San Juan de Dios, que ha visto cómo sus carencias han vuelto a salir a la luz. Sin embargo, que nadie se preocupe; siempre se puede hacer que sean las y los trabajadores del Hospital quienes paguen los platos rotos!

OSA proba

Osasunbideak test masiboak eginen dizkie langile guztiei

Osasunbidea 2020/05/19

Hori jakinarazi digute Osasunbideko zenbait goi-kargudunek Nafarroako Osasun Zerbitzuko ordezkari sindikalei astearte honetan egindako bileran. LABetik, norbera babesteko ekipamendu falta handia izan dela kritikatzeko aprobetxatu dugu, eta oinarrizko osasun laguntzaren benetako erreformari ekitea eskatu diegu.

Osasunbidea hará test masivos a toda la plantilla

Osasunbidea 2020/05/19

Así nos lo han transmitido a la representación sindical del Servicio Navarro de Salud varios altos cargos de Osasunbidea en una reunión celebrada este martes. Desde LAB hemos aprovechado para criticar la falta de EPIs durante esta pandemia y sugerir una reforma real de la Atención Primaria.

OSA AP

COVID-19a: Oinarrizko Osasun Laguntza sendotzeko aukera ala ahultzeko aukera?

Osasunbidea 2020/05/15

Zuzendaritzatik Oinarrizko Osasun Laguntza “sendotzeko asmoz” iristen diren proposamenak, gure ustez, asmoen adierazpen hutsa dira, eta ez dute ekarriko sistema indartzea, ahultzea baizik.

COVID-19: ¿oportunidad para reforzar la Atención Primaria u ocasión para debilitarla?

Osasunbidea 2020/05/15

Las propuestas que llegan desde la Dirección buscando, según dicen, "reformar" la AP, suponen a nuestro entender, una mera declaración de intenciónes que no traerá un reforzamiento del sistema, sino un debilitamiento.

 
OSA proceso participativo

Oinarrizko Osasun Laguntza integrala lortzeko prozesu parte-hartzailea

Osasunbidea 2020/05/10

LABen argi dugu Oinarrizko Osasun Laguntzak izan behar duela Nafarroako Osasun Zerbitzuaren oinarri nagusia. Era berean, argi dugu arlo horretan diharduten langileak lan baldintza oso gaitzak jasaten ari direla aspalditik. Hori dela eta, prozesu parte-hartzaile   bat jarri dugu abian. Honen helburua da Oinarrizko Osasun Laguntzako langileok arlo honetan dituzuen eskaerak guri helaraztea, horrela, denona eta osoa izango den proposamen bat prestatu ahal izateko: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Proceso participativo hacia una Atención Primaria integral

Osasunbidea 2020/05/10

En LAB tenemos claro que Atención Primaria debe ser la base fundamental sobre la que se asiente el Sistema Navarro de Salud. Sabemos, también, que la y los profesionales de ese ámbito llevan años sufriendo unas condiciones laborales nefastas. Es por ello que hemos iniciado un  proceso participativo  para que nos hagáis llegar vuestras demandas y así podamos configurar una propuesta real y completa: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 
OSA desescalada

Deseskalada: langileen eskubideak galdu gabe

Osasunbidea 2020/05/06

descargas de archivos.orig PDF INSTRUCCIÓN 10/2020 medidas centros trabajo ante COVID-19
descargas de archivos.orig PDF INSTRUCCIÓN 09/2020 Director Gerente del SNS-O

LABetik, Osasun Departamentuak normaltasunera itzultzeko prozesu honi buruz ezarri dituen zenbait kontu jakinarazi nahi dizkizuegu, zuen lan-baldintzetan eragina dutelakoan:

Desescalada: manteniendo los derechos de la plantilla

Osasunbidea 2020/05/06

descargas de archivos.orig PDF INSTRUCCIÓN 10/2020 medidas centros trabajo ante COVID-19
descargas de archivos.orig PDF INSTRUCCIÓN 09/2020 Director Gerente del SNS-O

Desde LAB queremos informar a la plantilla de Osasunbidea de varias cuestiones que atañen a sus condiciones laborales en esta vuelta a la normalidad impuesta por la Consejería: