OSA reina sofia

Osasunbideko langileek salaketak helarazten jarraitzen dute, babes-gabeziak direla eta

Osasunbidea 2020/04/03

LAB sindikatuan langileen salaketak jasotzen ari gara etengabean, COVID-19 izurritearen aurrean beren lanean dituzten baldintza tamalgarriei buruzkoak. Kexa horiek guztiak tramitatzen ari gara, eta jarraitzen dugu eskatzen langile guztientzako egokiak diren norbera babesteko ekipamenduak ematea eta langile guztiei PCR probak egitea.

La plantilla de Osasunbidea continúa haciéndonos llegar denuncias por carencias en su protección

Osasunbidea 2020/04/03

Al sindicato LAB nos siguen llegando denuncias de trabajadoras y trabajadores sobre las lamentables condiciones en que tienen que realizar su trabajo frente a la epidemia de COVID-19. Estamos tramitando todas estas quejas y seguimos exigiendo que se dote de EPIS adecuados a todo el personal y que se realicen pruebas de PCR a toda la plantilla.

 
 OSA muro

Osasunbidean epidemiaren ondoriozko krisiaren kudeaketa hobetzeko ekarpenak

Osasunbidea 2020/03/31

LABetik ekarpen positiboa egiten jarraitu nahi dugu, izurriteak Osasunbidearen barruan eragindako krisiaren kudeaketa hobetzeko, egoera gaizto honi aurre egiteko guztiok beharrezkoak garela sinetsita.

Aportaciones para mejorar la gestión de la crisis derivada de la epidemia dentro del SNS Osasunbidea

Osasunbidea 2020/03/31

Desde LAB queremos seguir aportando en positivo para mejorar la gestión de la crisis derivada de la epidemia dentro del SNS Osasunbidea desde el convencimiento de que todos y todas somos necesarias para combatirla.

 
OSA epis china

Osasun arloan eta egoitzetan aritzen diren langileak: babes gehiago behar da

Administrazioa 2020/03/26

Zifrak argiak dira: koronabirusa duten pertsonen % 21,59 sanitarioak dira. Edo bestela esanda, Nafarroan dauden 1014 kutsatuetatik 219 osasun-langileak dira. Datu horrek bi galdera egitera garamatza: Zer dela eta kutsatze-tasa altu hori? Langileak kutsatze-bektore bihurtzen ari dira?

Plantilla que trabaja en sanidad, residencias... es necesaria más protección

Administrazioa 2020/03/26

Las cifras son claras: un 21,59 % de las personas con coronavirus trabajan en el ámbito sanitario, es decir 219 de 1.014. Este dato nos lleva a dos preguntas: ¿A qué se debe esa alta tasa de contagio? y ¿Las plantillas se están convirtiendo en vector de contagio?

 
ADM Avestruz

Gobernuak ezin du jarraitu beste alde batera begira

Administrazioa 2020/03/22

Argi gelditu da Nafarroako Gobernuak eta, zehazki, Osasun Departamentuak ez dutela beharrezkotzat jotzen Covid-19aren hedapenari eusteko neurriak areagotzea eraginkorragoak izan daitezen.

Adituen gomendioak argiak dira, eta, horregatik, jarduera-ildo hauek ezartzea eskatzen dugu: (Irakurri)

El Gobierno no puede seguir mirando a otro lado

Administrazioa 2020/03/22

Constatamos que desde el Gobierno de Navarra y concretamente la Consejería de Salud, no ven necesario intensificar de manera más efectiva las medidas a tomar para contener la expansión del Covid-19.

Las recomendaciones de los expertos son claras y exigimos el establecimiento de las siguientes líneas de actuación: (Leer)

 
ADM banda

Koronabirusaren krisia 

LABek premiazko babes-neurriak proposatu ditu langile guztiontzat

Administrazioa 2020/03/20

Langile soziosanitarioak babesteko neurriek lehentasuna izan behar dute Nafarroako Gobernuarentzat. Tamalez, langile askok ez dute babes-ekipamendu egokirik.

Horregatik, LABek honako neurri hauek hartzea proposatzen du talka-neurri gisa: (Neurriak irakurri)

Crisis del coronavirus 

LAB plantea medidas urgentes de protección para todo el personal

Administrazioa 2020/03/20

Las medidas de protección del personal sociosanitario deben ser una prioridad para el Gobierno de Navarra. Lamentablemente muchos trabajadores y trabajadoras no están disponiendo de equipos de protección adecuados.

Por ello, desde LAB proponemos como medidas de choque la adopción de las siguientes medidas: (Leer medidas)

 
OSA seguridad

Behar-beharrezkoa da Osasunbideko plantilla babestua izatea

Osasunbidea 2020/03/17

Nafarroako Osasun Zerbitzuko profesional ugarik salatu dute babeserako material falta dagoela, eta horrek agerian utzi ditu Kudeatzailetzak berehala zuzendu beharreko zenbait egoera.
Artikulu osoa irakurri

La protección de la plantilla de Osasunbidea debe estar asegurada

Osasunbidea 2020/03/17

Las quejas por falta de material de protección, denunciada por gran número de profesionales del Servicio Navarro de Salud, han sacado a la luz situaciones que la Gerencia tiene que corregir de forma inmediata.
Leer artículo completo

 

ADM coronavirus

Koronabirusaren aurkako neurriak Foru Administrazioan

Administrazioa 2020/03/12

descargas de archivos.orig PDF Foru Agindua Koronabirusaren aurkako neurriak

Neurriak aplikatuko dira unean uneko egoeraren arabera.

Nafarroako Gobernuak neurri sorta bat prestatu du Nafarroako Foru Administrazioan ezartzeko, COVID-19 birusaren ondoriozko egoerari aurre egiteko asmoz. Neurri horiek unean uneko egoeraren arabera ezarriko dira.

Medidas en la Administración Foral frente al coronavirus

Administrazioa 2020/03/12

descargas de archivos.orig PDF Orden Foral Medidas frente al coronavirus

Las medidas se podrán poner en marcha si la evolución de la situación lo requiere.

El Gobierno de Navarra ha habilitado un paquete de medidas en la Administración Foral para hacer frente a las situaciones derivadas del COVID-19. Estas medidas se irán implementando si la evolución de la situación así lo requiere.

ADM retribuciones2020

2020ko soldata-taulak argitaratu dituzte

Administrazioa 2020/03/09

Argitaratu berri dira Nafarroako Gobernuko langileentzako 2020ko soldata-taulak ESTEKA, baita Osasunbideko eta NOPLOIko langileenak eta PFEZaren atxikipenena ere. Horietan guztietan, % 2ko igoera agertzen da, martxoan aplikatuko dena ziur asko, baina urtarrilaren 1era arteko atzeraeraginarekin. Hala ere, 2012ko murrizketen konpentsazioaren zain jarraitzen dugu.

Publicadas las tablas retributivas del 2020

Administrazioa 2020/03/09

Ya se han publicado las tablas retributivas correspondientes al año 2020 ENLACE para la plantilla del Gobierno de Navarra. También las  tablas salariales del personal de Osasunbidea y el ISPLN, así como la del IRPF. En todas ellas queda reflejado el incremento del 2% que se hará efectivo, probablemente, en la nómina de marzo con carácter retroactivo al 1 de enero. Aun así, seguimos esperando la reversión de los recortes de 2012.

 

ADM M8 2020

descargas de archivos.orig PDF Boletín M8 eskuorria  descargas de archivos.orig PDF M8 Kartela descargas de archivos.orig PDF Cartel M8

Kapitalismoak gure bizitzak erasotzen dituela salatuko dugu Martxoaren 8an

Gure bizitzen erasotzailea, ametsen hiltzailea, energia eta ilusioen lapurra, poztasunen erailea, miseriara eta bizi prekarietatera kondenatzailea, horixe da kapitalismo heteropatriarkala.

El 8 de Marzo denunciaremos que el capitalismo ataca nuestras vidas

El capitalismo heteropatriarcal ataca nuestras vidas, asesina nuestros sueños, nos roba la energía e ilusión, mata nuestras alegrías y nos condena a la miseria y precariedad vital.

 

 

BOTON Osasunbidea