OSA N95

LABek Garry Galaxy N95 maskara akastunei buruzko erantzunak eskatu ditu

Osasunbidea 2020/04/30

Zainketen Zuzendaritza eta Prebentzio Zerbitzua ahalegindu dira isilarazten Galaxy N95 maskara akastunak erretiratzerako tenorean ez dutela behar bezala erantzun; hori izan da Osasunbideko langileok krisialdi honetan jasaten ari garen enegarren burugabekeria.

LAB exige respuestas sobre las mascarillas defectuosas Garry Galaxy N95

Osasunbidea 2020/04/30

El intento realizado por la Dirección de Cuidados y el Servicio de Prevención para que no trascienda la falta de respuesta a la hora de retirar las mascarillas defectuosas Galaxy N95 es el enésimo elemento de una extensa serie de despropósitos organizativos que venimos sufriendo la plantilla de Osasunbidea durante esta crisis.

 
OSA elisa test

LAB sindikatuak epaitegietara eramanen du plantillari test azkarrak egiteko auzia, ez baitira eraginkorrak ELISA antigorputzen testak orain

Osasunbidea 2020/04/24

descargas de archivos.orig PDF INFOadm inprimatu eta zabaldu

LABek errekerimendu bat egin du test azkarrak geldiaraz daitezen eta proba diagnostiko eraginkorrak egin daitezen.

Por ineficaces LAB llevará al juzgado la realización de test rápidos a la plantilla Urgen determinaciones de anticuerpos por ELISA

Osasunbidea 2020/04/24

descargas de archivos.orig PDF INFOadm imprime y difunde

El sindicato LAB interpone requerimiento para la paralización de los test rápidos y la realización de pruebas diagnósticas eficaces.

 
OSA salatu

Salatuz bakarrik lortzen da Zuzendaritzak akatsak zuzentzea

Osasunbidea 2020/04/21

descargas de archivos.orig PDF A3 Kartela Inprimatu eta zabaldu

Krisi honen hasieratik, langileek helarazten dizkiguten salaketak jasotzen eta Zuzendaritzari helarazten ari gara LABen. Guztion artean lortzen ari gara gure ahotsa entzutea eta egiten ari diren akatsak zuzentzea. Horregatik, zuen lanpostuetan gerta daitezkeen gorabehera guztiak guri helarazten jarraitzera animatzen zaituztegu.

Solo denunciando se consigue que la Dirección rectifique

Osasunbidea 2020/04/21

descargas de archivos.orig PDF A3 Cartel Imprime y difunde

Desde el inicio de esta crisis, desde LAB estamos recogiendo las denuncias que nos traslada el personal y trasladándolas a la Dirección. Entre todas estamos consiguiendo que se escuche nuestra voz y se corrijan los errores que están cometiendo. Por eso os animamos a seguir haciéndonos llegar todas las incidencias que se puedan producir en vuestros puestos de trabajo.

 
OSA proba

Normaltasunera itzultzearekin batera, kudeaketa hobetu behar da

Osasunbidea 2020/04/19

Ezin da normaltasunera itzultzeko bidean aurrera egin langile batzuek birusaren esposiziopean segitzen duten bitartean, dela autobabeserako bitartekorik ez dutelako, dela haien osasun egoera zehazteko bitartekorik ez dagoelako. Era berean, onartezina da ekipamendu edo metodo analitiko akastunak erabiltzea. Akats horiek berehala konpondu behar dira, eta erantzukizunak argitu.

La vuelta a la normalidad debe ir acompañada de una gestión más competente

Osasunbidea 2020/04/19

No se puede avanzar en la vuelta a la normalidad con una plantilla expuesta por falta de medios de autoprotección o por falta de medios para determinar su estado de salud. Tampoco se pueden emplear equipos o métodos analíticos defectuosos, se deben corregir inmediatamente esos fallos y depurar responsabilidades.

 
osa temeridad

Funtsezkoa ez den lan-jarduerara itzultzea ausarkeria politikoa da

Osasunbidea 2020/04/15

Gobernuentzat eta botere ekonomikoentzat onura ekonomikoak lehentasuna du biztanleriaren osasunaren gainetik.

LAB Osasunbideari kezka handia sortzen digu Madrilgo, Gasteizko eta Iruñeko gobernuetako arduradun politikoek hartutako erabakiak. Eta jkezka hori hainbat alderditatik begiratuta ikus liteke:

Vuelta a la actividad laboral no esencial, temeridad política

Osasunbidea 2020/04/15

Para los gobiernos y poderes económicos prima el beneficio económico sobre la salud de la población.

Desde LAB Osasunbidea nos alarma la decisión tomada por los responsables políticos de los Gobiernos de Madrid, Vitoria y Pamplona. Y nuestra preocupación se muestra desde varias perspectivas:

 
OSA mala gestion

Osasunbideko kudeatzaileen kudeaketa txarra ez dute langileek ordaindu behar

Osasunbidea 2020/04/14

Osasunbideko arduradunek osasun zerbitzu publikoaren eraginkortasuna eta plantillaren segurtasuna eta osasuna bermatzeko betebeharra dute. Tamalez, bere erabaki guztiak ez dira norabide horretan joan, eta, ondorioz, langileak arduradunen eraginkortasun ezaren ondorioak ordaintzen ari da.


La plantilla no debe pagar la mala gestión de los gestores de Osasunbidea

Osasunbidea 2020/04/14

Los responsables de Osasunbidea tienen la obligación de garantizar la eficacia del servicio público de salud y la seguridad y salud de la plantilla. No todas sus decisiones han ido en esa dirección y es la plantilla la que está pagando las consecuencias de su ineficacia.


 
OSA red

Kezkatzeko modukoa da Osasunbideko langileen kutsadura-tasa

Osasunbidea 2020/04/10

Ospitaleetako profesionalek ekipo egokirik gabe jarraitzen dute, hilabetea birusen eraginpean eman ondoren.

Antza denez, babes-materiala iritsi da, baina mezu kontrajarriak ere iristen zaizkigu, profesionalak babesteko arauei eta gomendioei dagokienez. 10.500 langileetatik ia % 5 positiboak dira, baina Osasunbideko arduradunek defendatzen dute neurriak egokiak direla.

Preocupante tasa de contagio entre la plantilla del SNS Osasunbidea

Osasunbidea 2020/04/10

Profesionales de los hospitales siguen sin equipos adecuados tras un mes de exposición a carga viral.

Parece que es cierto que ha llegado material de protección, pero también nos llegan mensajes contradictorios en cuanto a las normas y recomendaciones a la hora de proteger a los y las profesionales. Casi el 5% de los 10.500 trabajadores y trabajadoras ya son covid positivos pero las medidas, defienden los responsables de Osasunbidea, son las adecuadas.

 
KM zero

LAB Km 0: hitzetatik haratago

Osasunbidea 2020/04/06

KM 0 bat behar da babes materialerako eta osasun ekipamenduetarako. Nafarroako ekoizpen-ehuna berbideratu behar da materialaren autohornidura lortzeko, Covid 19ari aurre egiteko.

LABetik salatu egin dugu osasun langileen eta zaintzaileen hornikuntza falta Nafarroan Covid 19aren krisia hasi zenetik. Gainera, hainbat ekimen ere proposatu ditugu, poliki-poliki aplikatzen ari direnak, egoerak behar duen arintasunarekin ez bada ere. (Artikulu osoa irakurri)

LAB Km 0: algo más que palabras

Osasunbidea 2020/04/06

Es necesario un KM 0 para material de protección y equipamientos para salud. Es necesario reorientar el tejido productivo navarro para obtener el autoabastecimiento de material para combatir el covid-19.

Desde LAB hemos estado denunciando el desabastecimiento de las plantillas de sanitarios y cuidadores desde el principio de la crisis del covid-19 en Nafarroa. Pero también hemos aportado iniciativas que se van implantando, no con la celeridad que precisa la situación. (Leer artículo completo)

 
OSA Hospital Lizarra

Osasunbideak langileen kexa eta iradokizunei erantzun beharko lieke

Osasunbidea 2020/04/05

Osasunbideko langileak konponbideak eta erantzunak eskatzen ari dira Covid 19aren krisialdi honetan egunero aurre egin beharreko arazoentzat. Osasunbideak bere langileen kexa eta iradokizunei erantzun beharko lieke, bere burua justifikatzen saiatu beharrean maiz okerrak eta eskasak diren gomendioekin. Babesari buruzko gomendioen etengabeko aldaketak eta askotan inposizio kutsua duten jarrerek Osasunbideko langileen lan-baldintza delikatuak okertzea baino ez dute egiten.


Osasunbidea debe atender las quejas y sugerencias de la plantilla

Osasunbidea 2020/04/05

El personal del Servicio Navarro de Salud pide respuestas y soluciones a los problemas a los que se enfrentan diariamente en el desarrollo de su trabajo en la crisis del covid-19. El Servicio Navarro de Salud debería atender a las quejas y sugerencias de su plantilla en lugar de intentar justificarse con recomendaciones que en muchas ocasiones son insuficientes o equivocadas. El cambio continuo de recomendaciones en cuanto a protección y las actitudes que en muchas ocasiones se tornan impositivas sobre el personal, no hace sino empeorar las ya delicadas condiciones laborales del personal de Osasunbidea.

 

 

BOTON Osasunbidea