OSA presentacion hazia

Hazia: Oinarrizko Osasun Laguntza erreformatzeko LAB sindikatuaren proposamena

Osasunbidea 2020/06/26

Hazia proposamena Lorea legearen parte da. Oinarrizko Osasun Laguntzako Zuzendaritzak egindako proposamenaren alternatiba izan nahi du, proposamen horren arabera herritarrek osasun-zentroetan sarbidea izugarri murriztua izanen baitute.

Hazia: una propuesta del sindicato LAB para la reforma de Atención Primaria

Osasunbidea 2020/06/26

Se trata de una propuesta enmarcada dentro de lorea y que pretende ser la alternativa a la propuesta realizada desde la Dirección de Atención Primaria y que se basa en reducir escandalosamente el acceso de la ciudadanía a los centros de salud.

 

OSA mejor gestion

LAB sindikatuak Nafarroako Ospitalegunearen antolaketa kaotikoa salatzen du

Osasunbidea 2020/06/25

Nafarroako Ospitaleguneko langileek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Vianako Printzea kanpoko kontsulten zentroaren atarian, Covid krisian izan den antolaketa faltak eta zuzendaritzaren lidergo faltak langileengan dituen ondorioak salatzeko.

El sindicato LAB denuncia el caos organizativo del C.H.N

Osasunbidea 2020/06/25

La plantilla del C.H.N se ha concentrado este jueves ante las puertas del centro de consultas externas Príncipe de Viana para denunciar la falta de organización sufrida durante la crisis de la Covid y las consecuencias que la falta de liderazgo de la Dirección está originando sobre la plantilla.

OSA Asturias premio

Txaloetatik zaplaztekoetara (III)

Ez dugu “Asturiasko printzesa” saririk nahi, ez eta arriskuan jarriko gaituen kudeaketarik ere. Guztiontzako osasun publiko eta kalitatezkoaren alde, premiazkoa dugu eredu parte-hartzaile bat, orain!
Osasunbidea 2020/06/21

Coviden krisiak agerian utzi ditu LAB sindikatuak urteetan zehar salatu dituen Osasunbidearen gabezia guztiak. Erabaki arbitrarioek eta autokritika faltak agindu dute langileen kudeaketan eta profesionalen antolaketan, eta horiek erakutsi dute Ospitaleguneko Zainketen Zuzendaritzaren kudeaketa-estiloa.

Ez saririk, ez txalorik… Defenda dezagun osasun publikoa!

De los aplausos a los sopapos (III)

No queremos premios Princesa de Asturias, ni una gestión que nos ponga en riesgo. Por una sanidad pública y de calidad para todas y todos, ¡urge un modelo participativo ya!
Osasunbidea 2020/06/21

La crisis de la Covid ha sacado a la luz todas las carencias de Osasunbidea que durante años el sindicato LAB ha venido denunciando. Una gestión de personal y organización de profesionales definida por decisiones arbitrarias y falta de autocrítica resumen el estilo de gestión de la Dirección de Cuidados del CHN.

Ni premios, ni aplausos… ¡Defendamos la sanidad pública!

OSA sopapos
Txaloetatik zaplaztekoetara (II): Ospitalguneko langileak nekarazi dituen kudeaketa
Osasunbidea 2020/06/15

Ospitalguneko langileak erabat ahituta daude gaur egun, pandemiari aurre egin behar izan diotelako eta egoera honetan buru izan behar zutenen kudeaketa txarra eta deskoordinatua nozitu dutelako. Bada garaia osasun publikoaren defentsan egiazko aldaketa egiteko!

De los aplausos a los sopapos (II)
la gestión que agota a la plantilla del CHN
Osasunbidea 2020/06/15

La plantilla del CHN se encuentra totalmente exhausta en la actualidad, pero no solo por la pandemia a la que han tenido que hacer frente, sino también por la mala gestión y descoordinación que han mostrado quienes debían de liderar un avance efectivo ante la Covid. ¡Ya es hora de que haya un cambio real en defensa de la sanidad pública!

 
OSA centro salud

Akoplamenduak. Oinarrizko Osasun Laguntza

Osasunbidea 2020/06/08

Esparrua: (PDF Ikusi)
Epea: ekainaren 8tik 21era, biak barne. (PDF Ikusi)

Acoplamientos. Atención primaria

Osasunbidea 2020/06/08

Ámbito: (Ver PDF)
Plazo: Del 8 al 21 de Junio, ambos inclusive.

 

 
LOGO mahai orokorra

Lotzeke dauden hari-mutur gehiegi mahai gainean

Osasunbidea 2020/06/03

LABek, bere aldetik, berriz ere eskatu du Oinarrizko Osasun Laguntzari buruzko mahai monografiko bat antola dezatela lehenbailehen.

Demasiados cabos por atar sobre la mesa

Osasunbidea 2020/06/03

Desde LAB, hemos vuelto a solicitar con urgencia la convocatoria de una mesa monográfica sobre Atención Primaria.

 
 

OSAjusticia carrera

Osasun arloko teknikarientzako lanbide karrera: urrats positiboa Osasunbideko langile guztiei zabaltzeko

Osasunbidea 2020/06/03

Nafarroako osasun sistema publikoko 7.000 langilek baino gehiagok ez dute aitortua beren lanaren garapena baloratzen duen lanbide karrerarik. LAB sindikatutik lanbide karrera Osasunbideko langile finko eta aldi baterako langile guztiei zabaltzea eskatzen dugu, COVIDaren krisialdi honetan sekulako profesionaltasuna erakutsi baitute.

Carrera profesional para técnicos sanitarios: paso positivo para su extensión a todo el personal de Osasunbidea

Osasunbidea 2020/06/03

Más de 7000 trabajadores de la sanidad pública Navarra no tienen reconocida la carrera profesional que valore el desarrollo de su trabajo. Desde el sindicato LAB pedimos la extensión de carrera profesional tanto al personal fijo, como al eventual de la plantilla de Osasunbidea, que ha demostrado sobradamente su profesionalidad en la crisis de la covid.

OSA certificado

Arbitrariotasuna eta konparaziozko bidegabekeria zeladoreei ematen zaizkien "asistentzia-praktiketako laguntzailearen" ziurtagirietan

Osasunbidea 2020/06/02

LABetik eskatzen dugu bertan behera utz daitezela Hezkuntzak emandako ziurtagiriak edo, gutxienez, ez daitezela kontuan hartu langileak sartzeko lehiaketetan, harik eta Nafarroako Ospitaleguneko Erizaintzako Zuzendaritzak gardentasunez jokatu eta horretarako gaitasuna duten langile guztiei lankidetza hori eskaini arte.

Arbitrariedad y agravio comparativo en los certificados de “colaborador/a en prácticas asistenciales” de celador/a

Osasunbidea 2020/06/02

Desde LAB solicitamos que los certificados expedidos por Educación se anulen o al menos no se tomen en cuenta para los concursos de ingreso de personal hasta que la Dirección de Enfermería del CHN no actúe con transparencia y ofrezca esa colaboración a todo el personal capacitado para ello.

 

 

BOTON Osasunbidea