OSA Indurain idea

Santos Indurainen errezeta: telefono mugikorrak, bideo-deiak eta aurrez aurrezko arretarik eza

Osasunbdea 2020/10/12

Lehen mailako osasun arreta langile gehiagorekin indartu eta irisgarriago eta eraginkorrago izan dadin bilatu ordez, jendartetik gero eta gehiago aldentzeko jarrera okerrean tematuta jarraitzen du Osasun kontseilariak. Eta zer ondorio du horrek? Profesionalak mundu guztiaren oinpean jartzea eta zerbitzua pribatizatzeko esparru optimoa prestatzea.

La receta de Santos Induráin: teléfonos móviles, videollamadas y atención no presencial

Osasunbidea 2020/10/12

La consejera de Salud, lejos de querer reforzar la atención primaria con más personal y hacerla más accesible y resolutiva, sigue en su errada actitud de alejarla cada vez más de la ciudadanía. ¿Y qué es lo que consigue con ello? Echar a los pies de los caballos a los profesionales y preparar un marco óptimo para la privatización del servicio.

OSA iritzia

Krisi garaia, aukera garaia

Iritzi artikulua |Josemi Ablitas eta Iban Irisarri - Erizaina eta EZLT| 2020/10/09

Orain, inoiz baino gehiago, diskurtso indibidualista eta korporatibistak alde batera utzi eta denok batera norabide berean arraun egiteko unea iritsi da; osasun-sistema publiko eta kalitatezkoa ezartzeko baldintzarik onenak dituen portura eramango gaituen norbaidean.

Tiempos de crisis, tiempos de oportunidades

Artículo de opinión |Josemi Ablitas e Iban Irisarri - Enfermero y TCAE| 2020/10/09

Ahora más que nunca ha llegado el momento de dejar de lado los discursos individualistas o corporativistas y remar todos a la vez en una misma dirección; aquella que nos lleve al puerto donde se den las condiciones óptimas para establecer un sistema sanitario público y de calidad.

OSA zaindu osasun etxea

LABek bat egiten du Nafarroako Osasunaren Plataformaren deialdiarekin

Osasunbidea 2020/10/08

Oso positiboki baloratzen dugu plataforma horren deialdiak osasun etxeak defendatzeko sortu duen herri mobilizazioa, eta osasun arloko profesionalak eta gizarte osoa animatzen ditugu asteroko ekitaldi horiek bultzatzen jarrai dezaten.

LAB apoya el llamamiento de la Plataforma Navarra de Salud

Osasunbidea 2020/10/08

Valoramos muy positivamente la movilización ciudadana que ha generado la convocatoria de dicha plataforma en defensa de los centros de salud, y animamos tanto a las y los profesionales de la salud como al conjunto de la sociedad a que siga secundando estos actos semanales.

OSA celador

Zeladoreak. Lehiaketaldiaren behin-behineko emaitza

Osasunbidea 2020/10/07

Celador/a. Resultado provisional fase concurso

Osasunbidea 2020/10/07
  • Enlace a la convocatoria. descargas de archivos.orig PDF Resultado.
  • Plazo de presentación de alegaciones: del 07/10/2020 a 21/10/2020
 

OSA ERI AC

Erizainen egokitzapenak, Nafarroako Ospitalegunea

Osasunbidea 2020/10/05

Barne egokitzapenerako prozedura, lanpostuak merezimendu lehiaketa bidez bete aurrekoa.

Epea: 15 egun natural, argitaratu eta biharamunetik aurrera. Urriak 5.

Acoplamientos Enfermería C.H.N 

Osasunbidea 2020/10/05

Procedimiento de acoplamiento interno previo para su provisión mediante concurso de méritos.

Plazo: 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación. 5 de octubre.

 

OSA administrativos y TCAEs

Oinarrizko Osasun Laguntza: langileen arloan hobekuntzak ezartzea lortu du LABek

Osasunbidea 2020/10/01

Lortu dugu Gerentzia eta Langileen Zuzendaritza konprometitzea osasun-zentroetako egoera hobetzeko funtsezko neurri batzuk hartzeko: administrari gehiago kontratatzea, Erizaintzako Zaintza Lanetako Teknikariak txertatzea eta komunikazioa hobetzeko baliabideak eskaintzea. Aurrerapauso bat da, baina egoerak horrelako urrats gehiago eskatzen ditu.

Atención Primaria: LAB consigue que se apliquen mejoras en materia de personal

Osasunbidea 2020/10/01

Hemos logrado que Gerencia y Jefatura de Personal se comprometan a adoptar algunas medidas que son claves para mejorar la situación en los centros de salud: contratar más personal administrativo, incluir TCAEs y dotar de medios para asegurar las comunicaciones. Es un avance, pero la situación requiere de más pasos como éste.

OSA TCAEAP

Premiazkoa da EZLT langileak Oinarrizko Osasun Laguntza taldean txertatzea

Osasunbidea 2020/09/29

Nafarroako osasun-sistema kolapsatuta dagoen une honetan, beharrezko ikusten da Erizaintzako Zaintza Lanetako Teknikariak kontuan hartzea; izan ere, Osasunbidean gutxien baliatzen den kolektiboetako bat baita, nahiz eta gaur egun egiten dituzten funtzioak baino gehiago betetzeko gaitasuna duten.

Urge incorporar al personal TCAE en el equipo de Atención Primaria

Osasunbidea 2020/09/29

En estos momentos en que el sistema navarro de salud se encuentra colapsado, es necesario contar también con la figura del TCAE, pues teniendo competencias para realizar más labores de las que desarrolla actualmente, supone uno de los colectivos más infrautilizados de Osasunbidea.

OSA EXPORT

Unibertsitatea Nafarroan: esportatzeko formatu

Iritzi artikulua / Josemi Ablitas - Erizaina / 2020/09/28

Nafarroan, "adituen ihesaldi" hori azaltzen duen handicap bikoitza dugu: Nafarroako osasungintzaren premiak asetzeko behar adina profesional prestatzen ez dituen unibertsitate pribatu bat, eta Nafarroako osasun publikoaren gabeziak murrizteko estrategiarik (oraindik) ez duen unibertsitate publikoa.

La universidad en Navarra: formar para exportar

Artículo de opinión / Josemi Ablitas - Enfermero / 2020/09/28

En Navarra tenemos un doble hándicap que explica esta “fuga de cerebros”: una universidad privada que no forma a suficientes profesionales y una universidad pública cuya rama de medicina no ha realizado (aún) una estrategia para reducir las carencias de la sanidad pública navarra.

OSA embudo

Oinarrizko Osasun Laguntza: inbutu perfektua

Osasunbidea 2020/09/27

Aspalditxo ari gara salatzen oinarrizko osasun laguntzako langileak jasaten ari diren lan-baldintza txarrak, eta horiek herritarrei ematen zaien arretan eta beste zerbitzu batzuen saturazioan duten eragina. Horren guztiaren ondorioz, zerbitzu hau aterabiderik gabeko inbutu bihurtu da, eta horrek ekarri du, era berean, Covid krisiaren kudeaketa bereziki negargarria izatea Nafarroan.

Atención primaria: el embudo perfecto

Osasunbidea 2020/09/27

Llevamos tiempo denunciando las pésimas condiciones laborales que está sufriendo la plantilla de atención primaria y la repercusión que éstas tienen tanto en la atención a la ciudadanía como en la saturación de otros servicios. Todo esto ha hecho que la atención primaria se convierta en un embudo sin salida, lo que ha traído, a su vez, que la gestión de la crisis Covid esté siendo especialmente nefasta en Navarra.

 

BOTON Osasunbidea