osa temeridad

Covid bidezko kutsatzea laneko istriputzat hartu behar da

Administrazioa 2020/07/31

LABen argi daukagu 19/2020 Errege Lege Dekretuak ematen digula bermea pandemia-arriskua oraindik desagertu ez denean, eta, horregatik, haren kontrol zehatza egiteko eskatuko dugu.

El contagio por Covid debe considerarse accidente laboral

Administrazioa 2020/07/31

En LAB tenemos claro que el Real Decreto Ley 19/2020 nos avala en tanto en cuando el riesgo por pandemia aún no ha desaparecido, y por ello solicitaremos a que se realice un control exhaustivo del mismo.

ADMope

Aurrera doaz administrari laguntzaileen eta haur-hezitzaileen oposizioak

Administrazioa 2020/07/30

Bestalde, abuztuaren 17an, hautapen prozesu hauei buruzko nobedadeak izanen dira: laneko arriskuen prebentzioko erdi mailako teknikariak, liburutegiko arduradunak eta 1. mailako eta mantentze-lanetako ofizialak.

Siguen adelante las oposiciones de auxiliar administrativo y educador infantil

Administrazioa 2020/07/30

Asimismo, el 17 de agosto habrá novedades respecto a los procedimientos de ingreso en los cuerpos de Técnico de Grado Medio de Prevención de Riesgos Laborales, de encargado de biblioteca y oficial de 1ª y oficial de mantenimiento.

ADMliburua

Liburutegiko arduradun izateko oposizioan onartutako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu dute
Administrazioa 2020/07/28

Astelehen honetan, uztailak 27, argitaratu dituzte NAOn liburutegiko arduradun izateko oposizioan onartu eta baztertu diren izangaien zerrendak. Era berean, zerrenda hoiren aurkako errekurtsoak egiteko epea ireki da.

Publicado el listado provisional de personas admitidas a la oposición de encargado de biblioteca
Administrazioa 2020/07/28

Este lunes 27 de julio se han publicado en el BON las listas provisionales de personas admitidas y excluidas a la oposición de encargado de biblioteca. Del mismo modo, se ha abierto el plazo para realizar las reclamaciones a estos listados.

ADM medidas desescalada

Aurrera darraite Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiaren menpeko prozesuek
Administrazioa 2020/07/17

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak adierazi du Covid-19a dela kausa bertan behera geratu ziren prozesuak beren bidea egiten jarraitzen dutela. Hona baieztatu duen azkena.

Siguen adelante los procedimientos dependientes de Función Pública
Administrazioa 2020/07/17

La Dirección General de Función Pública ha informado de que los procesos suspendidos a causa de la Covid-19, continúan con su andadura. He aquí lo más reciente.

ADM INAP logoa

NAPIko 2. seihileko on-line ikastaroetan izena emateko epea, uztailaren 21era arte irekita

Administrazioa 2020/07/02

NAPIk adierazi duenez, epea joan den ekainaren 26an ireki zuen, eta uztailaren 21era arte egonen da zabalik. Horrez gain, lehenbiziko seihileko ikastaroetan arreta jarri du Institutuak; hasiera batean atzeratu egin bazituzten ere, orain bertan behera utzi behar izan dituzte guztiz.

El plazo para solicitar cursos on line del INAP, abierto hasta el 21 de julio

Administrazioa 2020/07/02

El INAP ha informado de que abrió el plazo el pasado 26 de junio y éste permanecerá abierto hasta el 21 de julio. Asimismo, advirtió que los cursos correspondientes al primer semestre que quedaron aplazados, han sido definitivamente suspendidos.

ADM medidas desescalada

Funtzio Publikoko prozesuek beren martxa berreskuratzen darraite

Administrazioa 2020/07/02

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak adierazi du Covid-19a dela kausa bertan behera geratu ziren prozesuak beren bideari berrekiten ari direla. Hona baieztatu duen azkena:

  • Haur-hezitzaileen oposizioa: uztailaren 2an izangai onartuek betebeharrak frogatzeko epea irekiko da.
  • Erdi mailako tituludunen oposizioa (laneko arriskuen prebentzioa): uztailaren 2an izangai onartuek betebeharrak frogatzeko eta lanpostuak aukeratzeko epea irekiko da.
  • Zerbitzu orokorretako langileen lekualdatze lehaiaketa: uztailaren 2an lehiakideek betebeharrak frogatzeko epea irekiko da.
  • Gidariak aldi baterako kontratatzeko deialdia: uztailaren 2an izangaien behin-behineko zerrenden aurkako erreklamazioak aurkezteko epea irekiko da.
  • 1. mailako ofizialen eta mantentze-lanetako ofizialen lehiaketa: lehiakideek lanpostuak aukeratzeko epea irekitzen duen ebazpena uztailaren 3an argitaratu da.

Se siguen reanudando los procesos dependientes de Función Pública

Administrazioa 2020/07/02

La Dirección General de Función Pública ha informado de que los procesos suspendidos a causa de la Covid-19, continúan recuperando su andadura. He aquí lo más reciente:

  • Oposición de Educador Infantil: el día 2 de julio se abre el plazo para la acreditación de requisitos por las personas aspirantes aprobadas.
  • Oposición de TGM (Prevención Riesgos Laborales): el día 2 de julio se abre el plazo para la acreditación de requisitos y para la elección de las plazas de oposición por las personas aspirantes aprobadas.
  • Concurso Traslado Servicios Generales: el día 2 de julio se abre el plazo para la acreditación de requisitos por las personas concursantes.
  • Convocatoria Temporales Conductor: el día 2 de julio se abre el plazo para la presentación de reclamaciones a las listas provisionales por las personas aspirantes.
  • Concurso Traslado Oficial 1º y Oficial Mantenimiento: el día 3 de julio se publica la resolución por la que se abre el plazo para la elección de las plazas por las personas concursantes.
LOGO mahai orokorra

PAGNAren azkeneko mahai sektoriala: konplimendu hutsa

PAGNA 2020/06/29

Ekainaren 29an bideokonferentzia bidez egin genuen PAGNAko Mahai Sektoriala, eta agerian gelditu da, berriz ere, bilera horiek kortesiazkoak direla, langileen ordezkarien proposamenak aintzat hartu gabe nola edo hala "espedientea betetzeko" modu bat baino ez.

La última mesa de la ANADP: otro mero trámite

ANADP 2020/06/29

La Mesa Sectorial de la ANADP celebrada el 29 de junio por videoconferencia ha vuelto a demostrar que estas reuniones son un mero trámite para la Gerencia de la ANADP, un modo de “cumplir el expediente” sin tomar en consideración las propuestas de las y los representantes de la plantilla.

 
 LOGO mahai orokorra

Mahai orokorra

Lan presentzialera itzultzeko arauak ezartzen dituen Foru Agindua, irailera arte indarrean

Administrazioa 2020/06/26

Iragan ostiral honetan Funtzio Publikoko Mahai Orokorrak onartu zuen 59/2020 Foru Aginduak indarrean jarraituko duela beste akordio bat ersietsi arte; hau da, datorren irailera arte behinik behin.

Gaur, ekainak 26, Mahai Orokorraren bilera egin da, eta bertan erabaki da Foru Administrazioan lan presentzialera itzultzeko arauak ezartzen dituen foru aginduak indarrean jarrai dezala. descargas de archivos.orig PDF LOTURA Foru Agindua

Mesa General

La Orden Foral que regula la reincorporación al trabajo presencial, en vigor hasta septiembre

Administrazioa 2020/06/26

La Mesa General de Función Pública ha decidido este pasado viernes que la Orden Foral 59/2020 seguirá en vigor hasta que haya un nuevo acuerdo; es decir, por lo menos hasta septiembre próximo.

Hoy, 26 de junio, ha tenido lugar una Mesa General en la que se ha decidido que la  descargas de archivos.orig PDF ENLACE Orden Foral que regula la vuelta al trabajo presencial en la Administración Foral siga vigente.