Share

proyecto futuro

Oraingoan euskara irabazle Noaingo Ikastetxean

Irakaskuntza 2016/09/27

LAB Sindikatuak, Noaingo Ingeleseko irakaslearen plazaren inguruan eman zen kudeaketa lotsagarria zela eta gure iritzia eta salaketa adierazi genuen. Egoera honen konponbidea exijitu genuen, hots, ahalik eta lasterren Ingeleseko ordu horiek profila aproposa duen euskarazko zerrendetatik hartutako irakasle bati emateko. Neurri hau Hezkuntza Sailak gaur bertan hartu du.

Dena den, nahiz eta emandako konponbidea bidezkoa izan den, argi dugu ere prozesu honen arduragabekeriaren erantzukizuna identifikatu behar dela.

Beraz, Administrazioak dituen mekanismoak bizkortu behar dira prozesu honetan izandako akatsak argitzeko eta aurrerantzean halako gertakaririk ez errepikatzeko, Hezkuntza Ikuskaritzak jarraipen estua eta araudia betetzen dela ziurtatuko duen mekanismoa bermatzea eskatzen dugu.

Guzti honetaz gain, garapen egoki bat izan dezan beharrezko dituen baliabide guztien  bermea beharrezkoa du Noaingo D ereduak. Kalitatezko hezkuntza eredu bat abian den honetan, garapen egokirako tresnak ezinbestean eskaini beharko ditu hezkuntza administrazioak. LAB erne egonen da inplementazio honen  jarraipena eginez, eta, hala beharko balitz, baliabideak exijituz.

Share
mendialdeaSalatu nahi dugu Mankomunitateak ez duela hitzetatik ekintzetarako urratsa eman eta azken momentuan gotortu dela hasierako posizioetan.
Queremos denunciar que la Mancomunidad de Mendialdea no ha dado el paso de las palabras a los hechos y que en el último momento se ha atrincherado en su posición inicial.

Mendialdeko mankomunitatean negoziazioak huts

Udalak 2016/09/27

Urte honetan zehar Mendialdeko Mankomunitatea (Larraundik Goizuetaraino eremua hartzen duena) eta langileak hitzarmen berri bat negoziatzen aritu gara, baina hauek ez dute langileentzako aski fruiturik eman oraindik.

Sin frutos las negociaciones en la mancomunidad de Mendialdea

Udalak 2016/09/27

Durante este año la Mancomunidad de Mendialdea (que abarca desde Larraun hasta Goizueta) y los trabajadores hemos estado negociando un nuevo convenio, pero las negociaciones no han dado suficientes frutos para la plantilla todavía.

Share

hucha

Nafarroa, Justiziari diru gutxien egokitzen dion erkidegoa
LABek Justiziako aurrekontua handitzea galdegiten du

Justizia 2015/09/26

Nafarroak aurrekontuaren %0,67 egokitzen dio Justizia, gaur egungo beharizanak betetzeko gutxiegi. LABek kopuru hori %1 arte igotzea exijitzen du. Gobernu honek Justiziarekin egitan, konpromisoa badu, Kontseilariak esan zuen bezala, ekintzekin erakutsi behar da.

 

Navarra es la comunidad que menos dinero destina a Justicia
LAB exige incrementar el presupuesto de Justicia

Justicia 2015/09/26

Navarra destina a Justicia el 0,67% del presupuesto, una cantidad insuficiente para afrontar las necesidades actuales. Desde LAB exigimos incrementar esta cantidad hasta alcanzar el 1%. Si realmente este Gobierno está comprometido con la Justicia, tal y como dijo la consejera, eso hay que demostrarlo con hechos.

Share

Bandera europa

Zerbitzu publikoetan dagoen prekarietatea mugatzeko baliatuko dugu Europako jurisprudentzia

Administrazioa 2016/09/22

Gure Zerbitzu Publikoetako langileen artean prekarietate aldagai nagusia lanaren behin-behinekotasuna da. Gai honen inguruan, Europatik heldu diren hainbat epairen berri jaso dugu berriki. LABek epai hau positiboki baloratzen du euskal administrazio gehienetan dagoen behin-behinekotasun tasa altuak ikusita, aldi baterako langileen egoeran honen aplikazioak ekar ditzakeen onurengatik.

Utilizaremos la jurisprudencia europea para fortalecer nuestros servicios públicos y limitar la precariedad

Administrazioa 2016/09/22

Uno de los principales elementos de precariedad existente en el empleo público es, sin duda, la alta temporalidad. Precisamente sobre este problema se ha pronunciado recientemente el Tribunal Europeo a través de varias sentencias. LAB realiza una valoración muy positiva por las importantes repercusiones que  puede traer su aplicación entre el personal temporal.

 

Share

san miguel noain

Ikastetxe bateko zuzendariaren interesak, hezkuntza legearen gainetik eta euskararen kontra

Irakaskuntza 2016/09/22

LAB Sindikatutik gaur egun Nafarroan zehar euskarazko irakaskuntzak era normalizatu batez garatzeko dituen trabak eta eragozpenak  agerian utzi nahi ditugu. D eredua hainbat lekutan zabaltzeak suposatzen duen ahaleginaren aurrean, batzuk  oztopoak eta tranpak besterik ez dute aportatzen hizkuntzen normalizazioaren ibilbidean.

Cuando los intereses de un director de centro escolar prevalecen sobre la legislación educativa y contra el euskera

Irakaskuntza 2016/09/22

Desde el sindicato LAB queremos denunciar las trabas y obstáculos que a día de hoy sufre la educación en euskera. Frente al esfuerzo que supone para algunos extender el modelo D en determinados lugares de nuestra geografía, algunos sectores sólo aportan trabas e impedimentos al proceso de normalización lingüística.

Share
UME

Nafar Gobernuak UMEren alde apostu egin du larrialdi zerbitzu publikoa bultzatu ordez

NLA 2016/09/14

Nafarroako Larrialdietako eta Babes Zibileko zerbitzuen egoera larria nabaria da, bai medio eta bai antolakuntza aldetik. Baina arazo honi aurre egin beharrean, gure gobernuak estatuaren aldera jotzen du laguntza eske, UME delakoa tartean. Eta, zer da UME? Espainiar ejerzitoa justifikatzen duen marketing produktu bat, herria babesteko aitzakiarekin oinarritzat gerra egitea duen erakunde ilun baten aurpegi argia.

Gobierno de Navarra apuesta por la UME en vez de potenciar un servicio público de emergencias

ANE 2016/09/14

Cuando la Protección Civil en Navarra atraviesa una situación de crisis organizativa y de medios humanos, recurrir a la Administración del  Estado es, creemos, una dejación de funciones y responsabilidad. Y ¿qué vende la UME? La UME es el gran producto de marketing que justifica al ejército, es la cara verde de ese negrísimo producto basado en una maquinaria de matar que dice defender a la población.

Share
txomin davidCarta de opinión de Txomin González y David Mendaza.
¿Qué pasa con las listas de espera en la sanidad pública navarra?


Txomin González eta David Mendazaren iritzi artikulua.
Zer ari da gertatzen Nafarroako osasun publikoaren itxaron zerrendarekin?

Zer ari da gertatzen Nafarroako osasun publikoaren itxaron zerrendarekin?

Osasunbidea 2016/09/12

LABek argi dauka, UPNren aroan aurrekontuak eta langile kopurua urritu izanak eragin dituela ekoizpenaren jaitsiera eta itxaron zerrendako gaixoen kopurua handitu izana. Alor honetan, Nafarroako egungo Gobernuak hobera egin du, hala ere, behar dugunarenetik urrun gaude. Eskakizun horretan bat eginen dugu osasun publikoari esleitu aurrekontua handiagoa eta langile kopurua egokia eta egonkorra izan dadin.

¿Qué pasa con las listas de espera en la sanidad pública navarra?

Osasunbidea 2016/09/12

LAB lo ve claro, ha sido  la reducción de los presupuestos y de la plantilla durante la etapa de UPN lo que ha provocado la caída de la actividad y el incremento de pacientes en lista de espera. En esto el actual Gobierno de Navarra ha mejorado, pero todavía estamos lejos de lo que se necesita y ahí nos encontraremos para exigir más presupuesto para la sanidad pública y una plantilla dimensionada y estable.

Share
personal contratado TAN

Kontratatutako langileak eta  soldatarik gabeko baimenaren eskubidea. NAAk arrazoia eman dio LABi

Iruñeko Udala 2016/09/06

Azken hilabeteotan, kontratatutako langileek langile funtzionarioen aurrean duten diskriminazio egoeari buruzko beste injustizia baten berri izan dugu.

Personal contratado y derecho a disfrutar los permisos sin sueldo. El TAN da la razón a LAB

Iruñeko Udala 2016/09/06

Durante estos últimos meses habíamos conocido otra injusticia más para el personal contratado administrativo en relación a las personas funcionarias.

Share

Orcoyen AyuntamientoaNo a la privatización de los servicios públicos en Orkoien

Orkoiengo Udala 2016/08/20 Desde el sindicato LAB queremos denunciar la política imparable de privatización de todos los servicios públicos que el Ayuntamiento de Orkoien, gobernado por Unión de Izquierda de Orkoien está siguiendo; todo ello y  siempre con el voto favorable de los concejales de UPN.

 

Share

cactusosasunbideaFrente a agresiones externas: salud laboral

Osasunbidea 2016/08/02

La reducción de plantillas y los recortes en Osasunbidea ha provocado un incremento de las agresiones externas. La dirección no puede cerrar los ojos ante esta realidad.

Una de las consecuencias de los recortes sufridos en Osasunbidea,  ha sido el empeoramiento de las condiciones laborales del personal y las medidas de protección de la salud laboral.

Share

montejurra

LABek Jurramendiko Mankomunitatearen SMSA Enpresa Publikoaren Hitzarmen Kolektiboa gaitzesten du

Udalak 2016/07/22

Azken egunetan, Jurramendiko Mankomunitatearen SMSA enpresa publikoaren hitzarmen berriaren negoziazioa itxi egin da. Mankomunitate honen lehendakaritza LOIUko Marivi Sevilla Marzok dauka EHBildu, Geroa Bai, Ahora-Orain eta independente batzuen sostenguarekin.

LAB rechaza los contenidos del Convenio colectivo de la Empresa Pública SMSA dependiente de la Mancomunidad de Montejurra

Udalak 2016/07/22

En fechas recientes se ha cerrado la negociación para un nuevo convenio en la Empresa Pública SMSA dependiente de la Mancomunidad de Montejurra/Jurramendiko Mankomunitatea, cuya presidencia ostenta Mariví Sevilla Marzo (LOIU) y apoyada por EHbildu, Geroa Bai, Ahora-Orain e Independientes.

Share

sentencia

LABek behin-behineko kontratu baten desegitearen epai bat irabazi du

Osasunbidea 2016/07/21

LABeko zerbitzu juridikoek Osasunbideko behin-behineko langile baten kontratu desegitearen auzia irabazi dute. Administrazioarekiko auzi-prozesu epaitegiak kontratatua izan behar zuen denboraldi osoko kalte-ordaina ematera zigortu du Osasunbidea.

LAB gana una sentencia por una rescisión de un contrato temporal

Osasunbidea 2016/07/21

Los servicios jurídicos de LAB han ganado un juicio por una rescisión de contrato a una trabajadora de Osasunbidea. El tribunal Contencioso Administrativo condena a Osasunbidea a pagar una indemnización por todo el tiempo que debería haber seguido contratada.

Share

Informacin

Mala gestión de personal y recursos en el Complejo Hospitalario

Osasunbidea 2016/06/30

Los trabajadores y trabajadoras del servicio de información del Hospital de Navarra fueron citados el  27 de junio a una reunión con el jefe del servicio de Administracion y Servicios Generales del CHN, Sr. Echavarren, en donde se les trasladó las siguientes decisiones tomadas por la Dirección: “El miércoles 29 de junio se abrirá un puesto de información en el servicio de Urgencias que será atendido en turnos de mañana y tarde por los trabajadores del servicio de información del Hospital de Navarra”.

Share

comision personal

Langile Batzordea, bertan behera quorum falta dela eta

Iruñeko udala 2016/06/30

Behin baino gehiagotan izandako puntualtasun eza dela kausa, Maiatzako ohiko bilkuran Presidenteak honako adierazpena egin zuen.

Bada, gaur, ekainak 29, Langile Batzordeak egin behar zuen ohiko batzarra bertan behera geratu da quorum faltagatik. Honekin batera proposamena PDF.

La Comisión de Personal se suspende por falta de quórum

Iruñeko udala 2016/06/30

Ante la impuntualidad reiterada en diferentes comisiones de Personal, en la reunión ordinaria de Mayo se hizo la siguiente apreciación por parte de la Presidencia.

Pues bien, la sesión que debía celebrarse hoy, miércoles 29 de Junio, ha tenido que ser suspendida ante la falta del quórum necesario para poder llevarla adelante.  Adjuntamos dicha propuesta PDF.

Share

ayuntamiento

Gure lan kontingentziak, beste urte betez Mutua Navarraren esku

Iruñeko Udala 2016/06/28

Ekainean, Mutua Navarrarekin berritu behar zen Iruñeko Udaleko langileen lan kontingentzien babeserako kontratua. Gobernu talde berriak, kontratu hori salatzea erabaki zuen, aurreko urtean kontingentzia horiek Osasunbidean integratzea langileek adierazi zuten erreferendumaren emaitza onartuz.

Nuestras contingencias profesionales, un año más en manos de Mutua Navarra

Iruñeko Udala 2016/06/28

En junio, tocaba renovar el contrato con Mutua Navarra para la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores y trabajadoras de Ayuntamiento de Iruñea. El nuevo equipo de Gobierno, aceptando el resultado del referéndum del pasado año donde la plantilla manifestó su deseo de integrar dichas contingencias en Osasunbidea, tomó la decisión de denunciar dicho contrato.

Share

osasunbideaMesa Sectorial de Salud

Osasunbidea 2016/06/27

En la Mesa Sectorial de Salud del 24 de junio se trataron los siguientes temas: OPE, provisión de jefaturas interinas, promoción interna temporal, contratación, etc…

En la OPE insistimos en que la siguiente convocatoria de plazas sea exclusivamente de niveles C, D y E. En este tema la dirección volvió a remitirse a las palabras del Consejero de que sí incluiría puestos de esos niveles, pero no en exclusiva.

Subcategorías