Euskarabidea eta Ollo kontseilaria, PSNren hizkuntza politikaren morroi

Irakaskuntza 2021/01/20

Berriki aditu dugu Parlamentuan Ollo kontseilariaren ahotik, aurten, iaz bezala, Euskarabideak ez duela aurrera eramanen euskarazko D ereduaren aldeko kanpainarik aurre-matrikulazio garaian. LABen iritziz, lotsagarria da kontseilariak baieztatzea kanpaina orokorrak ez direla eraginkorrak, eta horren aurrean, kanpaina zehatzago, iraunkorrago eta eraginkorragoa diseinatu beharrean, ezer ez egitea erabaki izana. Euskararen zabalkuntzaz arduratzen bada, ez ote luke honek ere Euskarabidearen egitekoa izan behar? D ereduaren aldeko kanpaina egitea ez al da euskara sustatzea?

Euskarabidea y la consejera Ollo, al servicio de la política lingüística del PSN

Irakaskuntza 2021/01/20

Recientemente hemos escuchado en el Parlamento por boca de la consejera Ollo que este año, al igual que el año pasado, Euskarabidea no llevará a cabo una campaña a favor del modelo D (modelo en euskera) durante la prematriculación. En opinión de LAB, es vergonzoso que la consejera afirme que las campañas tradicionales no son efectivas y que, en lugar de diseñar campañas más específicas, permanentes y eficaces, decida no hacer nada. Si Euskarabidea se dedica a impulsar el euskera en Navarra, ¿no debería ser este cometido también de Euskarabidea? ¿Acaso hacer campaña a favor del modelo D no es fomentar el euskera?

 

Gizarte Segurantzako irakasleen 2021eko erretiroari buruzko informazio-oharra

Irakaskuntza 2021/01/19

Nafarroako Gobernuko Irakasleen Kidegoetako karrerako funtzionarioek, 6/2018 Legearen 158 Xedapen Gehigarriaren legezko baldintzak egiaztatzen badituzte, Estatuko Klase Pasiboen erregimenaren borondatezko erretiroa hartu ahal izanen dute urte honetan (2021), betiere apirilaren 30eko 670/87 Legegintzako Errege Dekretuan (EAO 1987/05/27) ezarritako adinaren baldintzak eta gabealdia betetzen dituztela egiaztatzen badute.

Nota informativa sobre la jubilación del personal docente de Seguridad Social en 2021

Irakaskuntza 2021/01/19

Los funcionarios de carrera de Cuerpos Docentes del Gobierno de Navarra que acrediten los condicionantes legales de la Disposición Adicional 158 de la Ley 6/2018 podrán acogerse durante el presente ejercicio (año 2021) a la jubilación voluntaria del régimen de clases pasivas del Estado, siempre que acrediten los requisitos de edad y periodo de carencia establecidos en el Real Decreto Legislativo 670/87 de 30 de abril (BOE 27/05/1987).

 IRAinterino

LABek salatu du Euskarabideak eta Ollo kontseilariak men egin diotela PSNren hizkuntza politika euskarafoboari

Irakaskuntza 2021/01/15

Herritarrekiko Harremanetarako kontseilaria Ana Ollok atzo Parlamentuan berretsi zuen aurten ere aurre-matrikulazio garaian Euskarabideak ez duela abiatuko euskarazko D ereduaren aldeko kanpainarik. UPNren gobernuen garaietatik urtero errepikatu izan den D ereduaren aldeko kanpaina ez gauzatzeko erabaki politikoa hartu du Nafarroako Gobernuak.

LAB denuncia que Euskarabidea y la consejera Ollo han acatado la política lingüística euskaráfoba del PSN

Irakaskuntza 2021/01/15

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, confirmó ayer en el Parlamento que este año Euskarabidea tampoco realizará una campaña a favor del modelo educativo en euskera durante la prematriculación. El Gobierno de Navarra ha tomado la decisión política de no llevar a cabo una campaña a favor del modelo D, hecho que se ha venido repitiendo desde los gobiernos de UPN.

 

Itunpekoan, zor zaigun soldata leheneratzerik ez

Irakaskuntza 2021/01/14

Mobilizazio ugariren ondorioz, aurreko ikasturtean 2012ko murrizketen leheneratzea lortu omen genuen behingoz: %2,5eko igoera irakasleentzat eta %2koa gainontzeko langileentzat. Nafarroako Gobernuak honen ordainketa bi urtetan zatitzeko konpromisoa hartu zuen: erdia 2020ean eta, beste erdia, 2021ean. Bada, aurtengo bigarren zatia (%1,25 irakasleentzat eta %1 gainontzekoentzat) ez dutela leheneratuko ziurtatu du LABek. Ez eta 2016ean administraziopeko langileei igo zitzaien %1aren baliokiderik ere.
Hezkuntza Departamentuak ahalik eta lasterren administrazioko langileen oinarrizko soldatarekiko legez dagokigun %95eko soldata analogia berreskuratu behar du. Bestela mobilizazioetara joko dugu berriz ere.

En la concertada, sin la reversión salarial que se nos debe

Irakaskuntza 2021/01/14

Como consecuencia de numerosas movilizaciones, parecía que el curso pasado conseguimos revertir los recortes de 2012 de una vez por todas: un incremento del 2,5% para el personal docente y del 2% para el personal no docente. El Gobierno de Navarra se comprometió a fraccionar su pago en dos años: una mitad en 2020 y la otra en 2021. Pues bien, LAB ha contrastado que no revertirán la segunda mitad de este año (1,25% para el personal docente y un 1% para el personal no docente) ni tampoco el equivalente al 1% que se incrementó en 2016 al personal de la administración.
El Departamento de Educación debe aplicar cuanto antes el 95% de analogía retributiva con respecto al sueldo base de lxs trabajadorxs de la administración que nos corresponde por ley. De lo contrario, volveremos a las movilizaciones.

 

Hizkuntza Eskoletako irakasleendako LEPa, deitua

Irakaskuntza 2021/01/13

Hizkuntza Eskoletako irakasleen hautaprobetan izena emateko epea bihar, urtarrilaren 14an, zabalduko da eta otsailaren 2ra arte luzatuko da, deialdia gaurko NAOn argitaratu ondoren.

Convocada la OPE para el profesorado de Escuelas de Idiomas

Irakaskuntza 2021/01/13

El periodo de inscripción para las pruebas selectivas del profesorado de Escuelas de Idiomas comenzará mañana, 14 de enero, y se prolongará hasta el 2 de febrero, tras la publicación de la convocatoria en el BON de hoy.

Irak fp.jpg

LOMLOE eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoak

Irakaskuntza 2020/12/23

LOMLOE hezkuntza-lege berrian 591 kidegoko irakasleei, Lanbide Heziketako irakasle teknikoei, emango zaien tratamenduaren inguruan azkenaldian zalaparta handia sortu da. Hona hemen hau ulertzeko azalpena eta gure iritzia.

LOMLOE y profesorado técnico de FP

Irakaskuntza 2020/12/23

Últimamente ha surgido una gran polémica sobre el tratamiento que se va a dar al profesorado perteneciente al cuerpo 591, profesorado técnico de FP, en la nueva ley educativa LOMLOE. Hemos preparado un documento explicativo y nuestra opinión al respecto.

 

Berriz ere, haur eskolak trukerako txanpona

Irakaskuntza 2020/12/22

Navarra Suma eta PSNk Iruñeko Udalaren aurrekontuak onartzeko lortutako akordioari dagokionez, LABetik Nafarroako hiriburuko haur-eskolak udal aurrekontuen bidez doakoak egiteko propaganda fartsa eta fanfarratua dela deritzogu. Foru Gobernuak bultzatu behar du neurria, Nafarroa osoan modu integralean ezar dadin

De nuevo, las escuelas infantiles como moneda de cambio

Irakaskuntza 2020/12/22

En relación al acuerdo alcanzado entre Navarra Suma y PSN para la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona, desde LAB tildamos de farsa y fanfarronada la propaganda de hacer gratuitas mediante los presupuestos municipales las escuelas infantiles de la capital navarra. La medida debe impulsarla el Ejecutivo foral para que se implante de manera integral en toda Navarra

 

LHko irakasle teknikoen EPEa deitu da

Irakaskuntza 2020/12/21

Lanbide Heziketako irakasle teknikoen hautaprobetan izena emateko epea abenduaren 22an hasiko da, eta urtarrilaren 11ra arte luzatuko da, deialdia abenduaren 21eko NAOn argitaratu ondoren

Convocada la OPE de profesorado técnico de FP

Irakaskuntza 2020/12/21

El periodo de inscripción para las pruebas selectivas del profesorado técnico de FP comenzará el 22 de diciembre  y se prolongará hasta el 11 de enero, tras la publicación de la convocatoria en el BON de 21 de diciembre

 
IRAK 21 transgeneroEGILEA: FUNDACIÓN UNAM

Transexualitatea eta bizitzak erdigunean, aniztasunean hazi eta hezi!

Irakaskuntza 2020/12/21

Nafarroan badugu zorionez LGTBI+ legea. Lege horren arabera kolektibo honen eskubideak errespetatu beharko lirateke. Hala ere, berriki, Hezkuntza Departamentuak legea bete zezan bitartekari aritu behar izan dugu, bai LAB Irakaskuntzak, eta bai LABeko LGTBI+ lan-taldeak ere. Baina beste behin ere, borrokak merezi duela baieztatu dugu

La transexualidad en el centro, ¡educar en diversidad!

Irakaskuntza 2020/12/21

Afortunadamente, en Navarra contamos con la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+. Según esta, se deben respetar los derechos de este colectivo, pero no siempre es así,. Recientemente, desde LAB Irakaskuntza y el grupo de trabajo de LAB LGTBI+ hemos tenido que intervenir para que el Departamento de Educación cumpliera la ley. Pero, una vez más, ha quedado demostrado que la lucha merece la pena