twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

Prentsa aurrekoaLAB sindikatuko Isabel Artiedak eta Txomin Gonzalezek Administrazioaren langileok 2010 eta 2017 urteen artean  jasan duten dirusarien galeraz eginiko ikerlana aurkeztu dute.

Los representantes de LAB, Isabel Artieda y Txomin González han presentado esta mañana el estudio sobre la pérdida salarial del personal de la Administración entre los años 2010 y 2017.

1000 milioi

Nafarroako Gobernuaren langileok 1.000 milioi euro galdu ditugu soldatetan

Osasunbidea 2017/09/19 2009. urteaz geroztik Nafarroako Gobernuaren langileok 1.000 milioi euro galdu ditugu soldatetan. Murrizketei ekin zietenean, salbuespenezko eta aldi bateko neurriez ari zirela erran zuten, eta egoera ekonomikoa aldatuko zenean itzuliko zituztela. Gaur egun, gobernuak harropuzten dira ekonomia bide onean ari delako eta Barne Produktu Gordina %3a baino gehiago hazten ari delako. Eskatzen ari gara behin betikoz ekin dakiola gure eros ahalmenaren berreskuratzeari.      

Los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra hemos perdido 1.000 millones € en nuestros salarios

Osasunbidea 2017/09/19 Desde el año 2009 el conjunto de trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra hemos perdido 1.000 millones de euros en salarios. Cuando se iniciaron los recortes dijeron que se trataba de medidas excepcionales y de carácter temporal y que cuando cambiara la coyuntura económica se reverterían. Hoy, los gobiernos presumen de que la economía va bien y que el PIB crece por encima del 3%. Exigimos que se aborde de una vez la recuperación de nuestro poder adquisitivo.          

recortes salarios

Azken urteotan eta krisialdiaren aitzakiapean, PSOE/PP-ren (UPN Nafarroan) gobernuek hainbat neurri ezarri zuten, beti ere, administrazio publikoetako langileen soldatak eta lan eskubideak  murrizteko helburuan. 

Bi Errege Dekretu Lege onartu izana funtsezko tresna bilakatu zen. Horietako bat, 8/2010 ED-a alegia, Zapateroren PSOEk betearazi zuen 2010eko ekainaren batean. Haren bidez, soldatak %5ean murriztu zizkiguten. Zapaterok krisialdia aitzakia gisa erabili zuen, eta aldi baterako izaeraz hornitu zuen. Zergatien azalpenean jasotzen zen: “neurri honek bere biziko garrantzia dauka pertsonal-gastuak arrazionalak eta eraginkorrak izan daitezen, baita murritz daitezen eta denok dugun xedea gauza dadin, egungo aparteko abagune ekonomikoak bere horretan iraunen duen bitartean.” Horrez gain, PSOEk Gobernua utzi zuenean, aurrekontu orokorretako Legean ezarri soldata-izoztea oparitu zigun. 

Bestea, Rajoyk zuzendutako PP-ren gobernuak onartu zuen; bankaren erreskatea ordaindu ahal izateko soldata murrizteko neurriak inplementatu zituen. Honela, 2012ko uztailean, behin onartu zela 20/2012 EDL, haren bidez, abenduko aparteko ordainsari ebatsi zitzaigun, haren agintaldiak iraun zituen lau urtean soldatak izoztu zizkiguten, urteko lanaldia areagotu ziguten, plantillak berritu ahal izatea eta beste eskubide eta lan baldintzak mugatzen zitzaizkigun (LEP). Rajoyk ere murrizketak aldi batez emanen zirela zioen, eta zergatien azalpenean jasotzen zen: "neurri hauetako batzuk aldi batez emanen dira, eta ezartzekotan, ez-ohiko baldintzak aldi batera suertatuko direnean bakarrik ezarriko dira; haren indarraldia ekonomia pairatzen ari den egungo egoera zailaren menpe egonen da”. 

Baina errealitatea bertzelakoa da. BPG 12 hiruhilekoz hazi ondoren, azkenak %3tik gora, itzulerak 2012. urteko aparteko ordainsarira mugatu dira, ez dira 2010. urtean ostu zuten %5era ere iritsi, ez eta soldatak KPIrekin eguneratu ere. 

Nafarroan, gobernu aldaketari esker, abenduko aparteko ordainsari osoa itzuli zaigu; hala ere, beste murrizketei eusten zaie. Ez dugu ahazten administrazio publikoetako ezegonkortasuna eta behin-behinekotasuna ikaragarri handitu dela zerbitzu publikoetan hutsuneak, eraginkortasun eza eta kalitatearen galera eraginez.

Ez da neurririk bideratu ere langileek berreskura dezaten azken urteotan galduriko eros ahalmena, ez eta berma dadin soldatak KPIaren arabera egunera daitezela. Geroa Bairen egungo gobernuak, estatu mailako araudietan babestuz, ez du ontzat eman aurreko gobernuek ostu ziguten dirua itzul dakigun. Are gehiago, aldaketaren Gobernua agintzen ari dela, eros ahalmena galtzen ari gara oraindik. Ekonomia munta handiez ari gara. Alde batetik, “krisialdiko” urte hauetan kobratu ez dugun dirutza guztiaz, eta bestetik, ondoren azalduko dugun murrizketa aurreko gure soldaten beharrezko eros ahalmena berreskuratzeaz.  

Kontsumorako Prezioen Indizeak erabiliz, azken zazpi urtean pilatutako galera soldata murriztapenaren  %13,4koa litzateke: 2010. urtean batez besteko murrizketa %5ekoa izan zen, gehi soldata-izoztuen batura (%8,4). Argitze aldera, urteko 20.000 eurotako soldata batean, ezarri murrizketok 2.680 € urteko egiten diote kalte eros ahalmenari. 

Baina antzeman, gure soldaten errenta ostu izanaren egiazko garrantzia benetan antzematen da murrizketei eta soldata izozteari ekin zitzaionetik, langile atalean erabili ez den ekonomia munta guztia zenbatzen denean, erabili dena bankuekiko zorrak eta kapitalaren beste beharrak ordaintzeko. Nafarroako kontuetako datu ofizialak erabiliz, ohartuko gara zenbat eta zenbat diru isuri den gure poltsikoetatik. 

Nafarroako 2009. urteko kontuen arabera, pertsonal-gastuak 1.176,31 milioi eurotakoa izan zen. Urte hartako datuak erabiliko ditugu KPIaren eguneraketak kalkulatzeko oinarritzat, 2010. urtean jadanik hasi zirelako soldata-murrizketak eta izozteak.


En estos últimos años, y con la justificación de la crisis, los gobiernos del PSOE/PP (UPN en Navarra) impusieron una serie de medidas dirigidas a recortar los salarios y los derechos laborales del personal de las administraciones públicas. 

La aprobación de dos Real Decretos Ley fueron las herramientas clave. Uno lo ejecutó el PSOE de Zapatero el 1 de junio de 2010, el RDL 8/2010, que recortó nuestros salarios un 5%. Zapatero lo justificaba con la crisis y le daba un carácter provisional. En la exposición de motivos recogía; “esta medida es trascendental para el logro de los objetivos comunes de racionalización y eficacia de los gastos de personal así como de su reducción mientras persistan las circunstancias económicas extraordinarias actuales,” además, el PSOE, para despedirse del Gobierno, nos obsequió con la congelación salarial implantada en la Ley de presupuestos generales.  

El otro lo aprobó el gobierno del PP, dirigido por Rajoy, implementando medidas de reducción salarial para poder pagar el rescate de la banca. Así en julio de 2012 aprobaba el RDL 20/2012, mediante el que nos robaban la paga extra de diciembre, congelaban los salarios durante los 4 años de su mandato, nos incrementaban la jornada anual, restringían la renovación de plantillas (OPEs) y otros derechos y condiciones laborales. Rajoy también le daba un sesgo temporal a los recortes y en la exposición de motivos recogía: “parte de estas medidas tienen carácter temporal o está prevista su aplicación sólo cuando concurran circunstancias excepcionales, quedando supeditada su vigencia a la subsistencia de la difícil coyuntura económica actual. “ 

La realidad es que tras 12 trimestres consecutivos de crecimiento del PIB, los últimos por encima del 3%, las devoluciones se han limitado a la paga extra del año 2012, pero no han llegado al 5% sustraído en el año 2010, ni han actualizado los salarios con el IPC.  

En Navarra, gracias al cambio de gobierno, se nos ha devuelto la paga extra de diciembre entera, pero se nos mantienen otros recortes. No olvidamos que la temporalidad y precariedad en las administraciones públicas se ha disparado provocando deficiencias en los servicios públicos, falta de eficacia y pérdida de calidad.

Tampoco se han tomado medidas para que el personal recupere el poder adquisitivo perdido en estos años y que garantizasen la actualización de los salarios con el IPC. Escudándose en las normativas estatales el actual gobierno de Geroa Bai no ha tenido a bien empezar a devolvernos el dinero que los anteriores gobiernos nos robaron. Es más, bajo el Gobierno del cambio seguimos perdiendo poder adquisitivo. Estamos hablando de  cantidades eco-nómicas importantes. Por un lado todo el dinero que hemos dejado de cobrar durante estos años de “crisis” y por otro la necesaria recuperación del poder adquisitivo de nuestros salarios anteriores a los recortes, y que ahora vamos a exponer.  

Si utilizamos los índices de precios al consumo (IPC) en estos 7 años la pérdida salarial acumulada supone una reducción salarial del 13,4%: 5% de reducción media del 2010 y la suma de las congelaciones salariales (8,4%). Para hacernos una idea, en un sueldo de 20.000 euros anuales estos recortes suponen una pérdida en su poder adquisitivo de 2.680 euros anuales.  

Pero donde se visualiza la  verdadera dimensión de la sustracción de rentas de nuestros salarios, que luego se han utilizado para pagar las deudas bancarias y otras necesidades del capital, es cuantificando todo el monto económico dejado de utilizar para el capítulo de personal desde el inicio de los recortes y congelaciones salariales. Utilizando los datos oficiales de las cuentas de Navarra vamos a descubrir cuánto dinero ha volado de nuestros bolsillos. 

Según las cuentas de Navarra de 2009, los gastos de personal ascendieron a 1.176,31 millones de euros. Este es el año que vamos a usar como base del cálculo para las actualizaciones con el IPC, ya que en el 2010 ya se empezaron con los recortes salariales y congelaciones.


TABLA EUS SALARIO TABLA ERD SALARIO

Nafar Gobernuko langile bakoitzaren galera  urte osoko soldata bat da!!!

Langileoi ia 1.000 milioi euro ebatsi dizkigute. Gaur egun, gure soldatak krisialdiari ekin zitzaionean baino askoz ere apalagoak dira. Adibidez: 2009. urtean 36.000 € irabazten zuenak, gaur egun, 35.000 € irabazten ditu; eta kopuru horri gehitzen badiogu KPI-a, urteotan 34.000 euro galdu ditu.  Ia urte bateko soldataz ari gara!

LAB sindikatuak ez dio egungo Nafarroako Gobernuari leporatzen administrazioetako langileok pairatu izan dugun lapurreta: ez litzateke zuzena izanen. Baina, hala ere, ez da zuzena ere azken urteotan galdu dugun eros ahalmena berreskuratzeari ez ekitea.   

LABek indar betez eskatuko du behin betikoz amai dadin bidegabekeria honekin; eta gure gobernariek diotenez, krisialdia iraganekoa kontua bada (krisialdia aurreko BPGa berreskuratu da), eta hazkunde ekonomikoa %3a baino handiagoak diren tasetan egonkortzen bada, ez dago aitzakiarik ebatsitakoa ez itzultzeko.

¡¡¡ La pérdida de cada trabajador/a del Gobierno de Navarra equivale al salario de un año !!!

Nos han robado casi 1.000 millones de euros al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Hoy en día nuestros salarios son bastante más bajos que al inicio de la crisis. Ejemplo: Una persona que en 2009 ganaba 36.000€, gana ahora 35.000 y, si sumamos el IPC, ha perdido en estos años 34.000€.  ¡Casi el salario de un año!

Desde el sindicato LAB no queremos responsabilizar al actual Gobierno de Navarra del latrocinio al que hemos sido sometidos los trabajadores/as de las adminitraciones: no sería justo.  

Pero tampoco es justo que no se comience a recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años.  LAB va a exigir con todas sus fuerzas que se termine con esta injusticia y si tal y como dicen nuestros gobernantes la crisis ya es historia (se ha recuperado el PIB anterior a la crisis) y el crecimiento económico se consolida en tasas superiores al 3%, no existen excusas para no devolver lo robado.

Share

osasunbidea fachada.orig

Osasunbidea. Kontratazio Akordioa Jarraitzeko Mahaia zentzugabekeriaz beterik

Osasunbidea 2017/09/06

LABek ez du parte hartuko langileen kontratazio-baldintzak hobetzeko balio ez duen hau bezalako erakunde ez-eraginkor batean. Kontratazio-zerrendetan dauden pertsonen bermeetan aurrerapentzat jotzen zena, aldi urria igaro ondoren, zentzugabekeria bilakatu da.

Osasunbidea. La Mesa de Seguimiento del Acuerdo de Contratación es un despropósito

Osasunbidea 2017/09/06

LAB no va a participar en un órgano inoperativo como este que no sirve para mejorar las condiciones de contratación del personal. Lo que se anunció como un avance en las garantías para las personas en listas de contratación se ha convertido en poco tiempo en un despropósito.

 

Share

paro phixr

Prestatutako zerbitzuen baremazioaren behin-behineko emaitzak

Osasunbidea 2017/10/6

 

Resultados provisionales de baremación de servicios prestados

Osasunbidea 2017/10/6

 

Share

ambulancia publikoa

Garraio sanitarioaren zerbitzua Administraziotik zuzenki eman behar da

Osasunbidea NLA 2017/08/22

Garraio sanitarioaren zerbitzua Administraziotik zuzenki eman behar da, pribatizatua dagoena publifikatuz eta berezko baliabideak errentagarri eginez ahalik eta zerbitzu publikorik hoberena bermatzeko.

Pasa diren hilabeteetan LAB sindikatuak, beste sindikatu, partido politiko eta GKErekin batera, “Nafarroako Garraio Sanitario Publikoaren Plana” izeneko lan taldean parte hartu du.


La prestación del servicio de transporte sanitario se debe realizar directamente por la Administración

Osasunbidea ANE 2017/08/22

La prestación del servicio de transporte sanitario se debe realizar directamente por la Administración, revertiendo lo que ahora está privatizado y rentabilizando los recursos propios disponibles para garantizar el mejor servicio público posible.

Durante los últimos meses el sindicato LAB ha participado junto con otros sindicatos, partidos políticos y ONGs, en el grupo de trabajo que ha analizado el “Plan de Transporte Sanitario Público de Navarra”.

Share

osasunbidea fachada

Geroa Bai bi urtez kudeatzen Osasunbidea
LAB sindikatuaren balorazioa

Osasunbidea 2017/07/27

Dos años de gestión de Geroa Bai en Osasunbidea Valoración del sindicato LAB

Osasunbidea 2017/07/27

Share

LABek sostengatzen du Teknikari Adituen koordinatzaile kargua

Osasunbidea 2017/06/30

LAB sindikatuak, jendartean, sostengua adierazi nahi dio Osasunbidean teknikari adituen koordinatzaile kargua sortu eta ezarri izanari.

Osasunbideko buruzagitzak duela 24 urte arautu zirela; aldi horretan osasunari loturiko  hamaikatxo lanbide berriak sortu dira, ordura arte zeudenekin alderatuta, berezkoak eta ezberdinak diren jarduerak izanik, beren jarduera planifikatu eta antolatu behar dute (haiek egiteko gaituak daudelako).

Erizaintzako espezialitateak ez dira garatu lan munduan..., erronka berriak eta laneko garapenak dauzkagu aurrez aurre. Erizaintzak ez dezake oinarritu haren lanbide garapena lanpostu ertainetako kudeaketa metatzean, goi-zuzendaritzakoen eta lanbide-garapenekoak Medikuntza Kolegioak eta Medikuen sindikatuek betoa jartzen diotelako (Adibidez: Sendagai Aginduen Errege Dekretua...).

LABek ezinbestekoa deritza erizaintzako zereginak garatzeari medikuntzaren eginkizunekiko autonomiaz; horretan datza osasungintzaren geroaren alderdi handia (osasuna lortzeko hezkuntza, prebentzioa, zaintzak...).

LABek Sektoreko Mahaikideei eskatu die alda dezatela 347/1993ko Foru Dekretua, koordinatzailearen lanpostua araudia betez hornitu dadin. Gure ustez, teknikarien taldea zein beste batzuk (fisioterapeutak, zelariak edota erizaintza laguntzaileak) maila edo estamentu bereko langileek kudeatu beharko lituzkete. Gure aburuz, profesional sanitario horien bilakaera, garapena eta eskakizun mailak behar adina baino gehiago gaitzen dituzte bertako profesionalak koordinazio edota buruzagitza zereginak betetzeko. Horrez gain, lanpostu horiek egon badaude osasungintzaren beste zerbitzuetan.

Pentsa dezakeenak lanbide-garatze prozesu hau erizaintzaren aurkako erasoa dela, SATSEk adibidez, errealitatea ulertzeko arazo larri batez dihardu. Erizaintzaren aurkako egiazko erasotzaileak dira:

- Erizaintzako profesionalen lan baldintza lotsagarriak baimentzen edota babesten dituztenak, CHNko larrialdietan adibidez.
- Bi urtean, erizaintzako buruzagitzetan 40 dimisio/kargu uzte baimendu edota babestu dituztenak.
- Lanbide honetan nagusi den laneko prekarietateaz baliatzen direnak, ikastaroak/masterrak salduz, lanpostuetarako sarrera errazteko.
- Lanbide-karrerak erizaintzan kontratatu den oro kanpo uzten duena.

Honen guztiaren aurrean txintik erraten ez eta babesten duena da erizaintzako profesionalak egiaz erasotzen dituena. Hauen utzikeria (profesionalekiko) ezkutatu nahi izana, profesionalen arteko norgehiagoka aizuna sortuz, gaizki disimulaturiko klasismoaren, administrazio arautegiaren interpretazio interesatu baten eta igaro diren legealdietan oso berezkoak ziren ohitura autoritarioen adierazgarri da.
Eta, batez ere, adierazten du kasta edo multzo txiki batek egoera “pribilegiatua” galtzeko BELDURRA, beti ere, gainerako erizaintzako profesionalen eta gainerako osasun-lanbideen bizkar.

LAB apoya la figura de coordinador de Técnicos Especialistas

Osasunbidea 2017/06/30

Desde el sindicato LAB queremos mostrar nuestro apoyo público a la creación y establecimiento de la figura de coordinador de personal técnico especialista en el SNS Osasunbidea.

La regulación de las jefaturas en Osasunbidea tiene 24 años, en este tiempo se han desarrollado cantidad de nuevas profesiones sanitarias que tienen una actividad propia y diferenciada de las existentes hasta entonces, y que necesitan planificar y organizar su propia actividad (al estar capacitadas para ello).

Tenemos las especialidades en enfermería sin desarrollar en el mundo laboral… y nuevos retos y desarrollos profesionales. Enfermería no debe sustentar su desarrollo profesional en acumular puestos de gestión intermedia, porque los de alta dirección y desarrollo profesional le sean vetados por el Colegio de Medicina y los sindicatos Médicos  (ej: Real Decreto Prescripción medicamentos…).

LAB considera imprescindible desarrollar las funciones de enfermería de forma autónoma a las de medicina, en ello reside gran parte del futuro de la sanidad (educación para la salud, prevención, cuidados…).

LAB ha solicitado en Mesa Sectorial la modificación del Decreto Foral 347/1993 para poder habilitar normativamente la cobertura de la figura de coordinador. Consideramos que el colectivo de técnicos, así como otros (fisioterapeutas, celadores o TCAE) deben poder ser coordinados por personal de su misma categoría o estamento. Entendemos que la evolución, desarrollo y niveles de exigencia de esas profesiones sanitarias capacitan más que suficientemente a las-os profesionales de las mismas para labores de coordinación o jefatura. Además son figuras que ya existen en otros servicios de salud.

Quien vea, como es el caso del SATSE,  en este proceso de desarrollo profesional un ataque a la enfermería tiene un serio problema de percepción de la realidad. El verdadero ataque a la enfermería lo realizan quienes permiten o amparan:

- Condiciones infames de trabajo para las-os profesionales de Enfermería, como es el caso de Urgencias del CHN.
- 40 dimisiones/ceses de jefaturas de enfermería en dos años.
- Aprovecharse de la precariedad laboral en la profesión para vender cursos/masters para facilitar el acceso a puestos de trabajo.
- Una carrera profesional que deja fuera a todo el personal contratado de enfermería.

Quien calla ante todo eso y lo ampara es el que de verdad ataca a las-os profesionales de Enfermería, y querer ocultar sus dejaciones ante ellas-os creando un falso enfrentamiento entre colectivos profesionales denota un clasismo mal disimulado, una interpretación interesada de la normativa administrativa y unos tics autoritarios muy propios de pasadas legislaturas.

Y sobre todo denota MIEDO a perder una situación “privilegiada” para una pequeña casta a costa del resto de profesionales de enfermería y de las demás profesiones sanitarias.

Share

30 ju

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo

Administrazioa 2017/06/30

LABek, gaurko egunez, giza-katea egin du Nafarroako Gobernuaren egoitza eta Gobernuaren Ordezkaritza lotuz, behin-behinekotasun tasa handiekin amaitu eta kalitateko enplegua sortuko dituzten neurriak eskatzeko.
Ekitaldi amaieran irakurri den adierazpenean nabarmendu dira iragankortasun portzentaje handiak (administrazioan, %30a baino gehiago) eta gobernuek kalitateko enplegua sortzeko agertu duten gogo eza.
PPk eta PSOEk, Estatutik, neurriak gaitu dituzte behin-behinekotasuna orokortu nahian: birjarpen-tasa, gastu-muga, defizit publikoaren muga, autogobernuan murrizketak,... Neurriok estatu mailako legeak eta Europako zuzentarauak urratzen dituzte. Nafarroan, Geroa Bairen Gobernuak, otzan agertuz, Madrilen sortu ildoak onartzen ditu.
Gobernuak eta UGT, CCOO eta CSIF sindikatuek “enplegua sortzeko akordio” izenekoa sinatu izanak Administrazio Publikoek egin ditzaketen Lan Eskaintza Publikoei egin murrizketei eusten eta prekarietatean sakontzen lagundu du.

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo 

Administrazioa 2017/06/30

LAB ha realizado hoy una cadena humana que ha unido las sedes del Gobierno de Navarra y la Delegación del Gobierno para exigir medidas que terminen con las altas tasas de temporalidad y se cree empleo de calidad.
Al finalizar el acto se ha leído un comunicado en el que se han destacado los altos porcentajes de temporalidad (más del 30% en la Administración) y la nula voluntad de los gobiernos para crear empleo de calidad.
PP y PSOE, desde el Estado, han ido habilitando medidas para generalizar la temporalidad: tasa de reposición, techo de gasto, límite del déficit público, recortes en el autogobierno… Estas medidas se saltan las leyes estatales y directivas Europeas. En Navarra, el Gobierno de Geroa Bai acepta sumiso las directrices de Madrid.
La firma del llamado “Acuerdo para la creación de empleo” por parte del Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, permite mantener la restricción sobre las OPEs que puedan realizar las Administraciones Públicas y profundizan en la precariedad.

Share

no cambioEn 2016 se incrementaron las retribuciones un 1% pero el IPC fue del 1,8. Este año vamos en el 1,6% por lo que podemos hablar de una pérdida de un 1,4% en estos dos años.

Mahai Orokorra. Eros ahalmena galtzen dugu, berriz ere

Administrazioa 2017/06/28

Nafarroako Gobernuak berretsi du gaurko Mahai Orokorrean langile guzioi %1 igoko digula soldata. Honek esan nahi du langileok aurten, beste behin ere, eros ahalmena galduko dugula.

Oroitaraziko dugu iaz ordainsariak %1 ere igo zirela, baina KPI %1,8koa izan zela. Aurtengoan %1,6koan dago, beraz esan dezakegu bi urte hauetan %1,4 galduko dugula. Igoerak 2017ko urtarrileko eragina izanen du eta erregularizazioa abuztuko nominarekin batera eginen da.

LABen hilabeteak daramatzagu eskatzen egiazko negoziazio prozesu bat, non lehengo UPN-PSN-PPk ezarritako murrizketa garaiotan eta oraingo Geroa Baiko gobernuaren garaian izan ditugun ordainsari galerak berreskuratuko diren. Berriro ere, galdegin dugu urtearteko plan bat langile guztion ordainsari berreskurapena aztertzeko, baina ez dute horretaz hitz egitera edo negoziatzera ere sartu nahi.

Nafarroako Gobernuak Madriletik agintzen dutenari men egiten dio. Lotsagarria da Gobernu honek ez ekitea dituen autogobernu konpetentziak bere gain hartzeari eta aurrena izateari. Ez baitu deus ere aurkezten, ez bada Estatuari men egitea. Negoziazio kolektiboa interesatzen zaizkion gaietara mugatzen du. Ez baitu ezta langileekin dituen konpromezuak ere betetzen. Lau alderdien artean sinaturiko Gobernu Akordio ere ez du betetzen, bertan aipatzen baita krisi garaian langileok galdutakoa berreskuratuko dela.

Argi eta garbi dugu Uxue Barkosen Gobernuari ez diola arlo publikoaren langileon egoera axola. Aintzakotzat hartuko dugu.

Mesa General. Seguimos perdiendo poder adquisitivo

Administrazioa 2017/06/28

El Gobierno de Navarra ha confirmado hoy en Mesa General que aplicará una subida del 1% a todo el personal. Esto supone que los trabajadores y trabajadoras volvemos a perder poder adquisitivo este año.

Hay que recordar que el año pasado también se incrementó las retribuciones un 1% pero el IPC fue del 1,8. Este año vamos en el 1,6% por lo que podemos hablar de una pérdida de un 1,4% en estos dos años. La subida tendrá efectos desde enero de 2017. El pago de lo que llevamos de año se realizará con la nómina de agosto.

Desde LAB, llevamos meses exigiendo un proceso de negociación que afronte la recuperación de las pérdidas salariales de estos años de recortes impuestos por UPN-PSN-PP y, ahora, por el Gobierno de Geroa Bai. Hemos pedido consensuar un plan plurianual para estudiar la recuperación salarial de todo el personal pero no quieren entrar a hablar y negociar.

El Gobierno de Navarra se pliega a lo que dicta Madrid. Es vergonzoso que este Gobierno renuncie a liderar y asumir sus competencias de autogobierno. Que no plantee nada que no sea obedecer al Estado. Que vuelva a limitar la negociación colectiva a los aspectos que le interesan. Que no afronte las obligaciones que tiene con la plantilla. Que incumpla el Acuerdo de Gobierno firmado por el cuatripartito cuando habla de la recuperación de todo lo perdido durante la crisis por el personal.

Está claro que al Gobierno de Uxue Barkos no le preocupa la situación de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Tomamos nota.

Share

urgencias osasunbidea

LABek salatzen du Nafarroako Ospitaletegiko larrialditan kronifikatu den prekarietatea

Administrazioa 2017/06/29

Atzo goizean LABek elkarretaratzea egin zuen Larrialdien Zerbitzuaren aurrean Ospitaletako Larrialdiak duten egoera salatzeko.


LAB denuncia situación de precariedad cronificada en urgencias del CHN

Administrazioa 2017/06/29

Ayer LAB realizó una concentración frente a la puerta del Servicio de Urgencias para denunciar la situación en la que se encuentran las urgencias unificadas del Complejo Hospitalario.LOGOosasunartikuluak

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Share

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Share

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?

Share

urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.

Personal Técnico Especialista: ¿Jefatura propia para cuándo?

Share

tecext •Kexak •Eztabaida 2016/11/14 | LABOsasunbidea|

Teknikari Adituen kolektiboa (E.T.E, L.T.E, R.T.T.E, A.P.T.E…) osatzen dutenen betiko aldarrikapena izan ohi da beren lan mailako buruzagitzetan antolatzea.

Es una reivindicación histórica del colectivo de Técnicos Especialistas (T.E.R, T.E.L, T.E.R.T, T.E.A.P…) el organizarse bajo jefaturas de su propia categoría laboral.