twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share
 

Hauteskunde sindikalak Osasunbidean: LABek Osasunbideko langileen eskubideak bermatzen ditu

Osasunbidea 2019/06/04

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

2019. urteko maiatzaren 22an, beste behin ere, LAB sindikatua izan da Osasunbideko plantillan bozka gehien jaso duen sindikatua; hala, geuk dugu ordezkari gehien Langileen Batzordean eta Mahai Sektorialean ordezkaritzarik handiena.

Lau urte hauek zailak izan dira, erasoak eta kritikak maiz jaso baititugu eremu politikotik zein sindikaletik.

Gure ekintza sindikalaren eta komunikazioaren ardatza proposamenak aurrera ateratzea izan da (karrera profesionala, erretiro aurreratua, erosahalmena berreskuratzea…), eta lantokietan partekatzea eta zabaltzea.

Zoritxarrez, gainerako sindikatuak, ia salbuespenik gabe, esplizituki kritikatzen aritu zaizkigu; ziurrenik, ez dutelako osasun publikorako proiektu propiorik, ez lan-baldintzak hobetzeko proposamenik ezta ekintza sindikal eraginkorrik ere.

Era berean, kezkagarria izan da Geroa Bairen gobernuak izendatu dituen agintari eta kargudun askok erregimen zaharraren ildoa jarraitu dutela, esate baterako, Nafarroako Ospitalguneko Erizaintzako Zuzendaritzak. Kudeaketan erakutsi duten gardentasun faltak, jokabide arbitrarioak eta arduragabekeriak jarrera oso kritikoa izatera behartu gaituzte, eta gure ustez, horixe izan da dozenaka erizain buruk dimisioa aurkeztu izanaren arrazoi nagusia, baita bi profesionalen zuzendaritzena ere. Eta negoziazio - eta zuzenketa - mekanismoak aktibatu beharrean, haien erantzuna errespetu falta eta gezurrak zabaltzea izan da.

Panorama sindikal berria aldatu egin da eta erakunde korporatiboak ordezkaritzan mantendu edo hazi dira; beraz, haien planteamendu klasistak, insolidarioak, epe motzera begirakoak eta erreakzionarioak zabaltzeko erraztasun handiagoa dute (nabarmena da VOX bezalako alderdi ultraeskuindarren hautagaiak SMNren partaide izatea). Alabaina, sinesgaitza da argudiatzea haien kolektibo osoa ordezkatzen dutela eta ez dutela ideario politikorik, noiz eta aurreko legegintzaldi osoan norabide kontinuistaren alde jokatu dutenean (beste gobernu batzuekin egin ez dutena), gobernuaren aurka, eta lan-baldintzak hobetzeko ekimen oro blokeatu dutenean.

Esate baterako, 347/93 Foru Dekretuaren erreforma, Osasunbideko Mahai Sektorialean negoziatu zen sindikatuekin eta, prozesu horretan, bulegoetan negoziatu genuela leporatu ziguten (katuak isatsa luze, besteak hala direla uste), eta bien bitartean, erreformak, profesional guztiei aukera zabaltzearekin, burutza asistentzialetara ailegatzeko sarbidea demokratizatzea ekarriko zuen.

LABek borrokarako eta lanerako konpromisoari eusten dio, gure lan-eskubideak murriztu nahi dituen edozein gobernuren aurrean, eta harekin lan egin edo haien esanetara makurtzen den edozein sindikaturen aurrean. Era berean, prest gaude borroka horrekin bat egiten duten indarrekin bat egiteko.

Segi aurrera!

Elecciones sindicales en Osasunbidea: LAB principal garante de los derechos de la plantilla de Osasunbidea

Osasunbidea 2019/06/04

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

El 22 de mayo de 2019 LAB ha vuelto a ser el sindicato más votado por la plantilla de Osasunbidea, somos el que más delegadas/os ha obtenido en su Comisión de Personal y el que mayor representación ostenta en la Mesa Sectorial de Salud.

Han sido cuatro años complicados donde hemos recibido ataques y criticas por varios flancos, tanto políticos como sindicales.

Nuestra línea de acción sindical y comunicación ha estado centrada en sacar adelante nuestras propuestas (carrera profesional, jubilación anticipada, recuperación poder adquisitivo…), compartiéndolas y divulgándolas en los centros de trabajo.

Desgraciadamente el resto de sindicatos, sin apenas excepciones, se han dedicado a criticarnos explícitamente. Seguramente por carecer de proyecto propio para la sanidad pública, de propuestas de mejora de condiciones laborales y de una acción sindical eficaz.

Ha sido también preocupante que muchas de las jefaturas y cuadros intermedios puestos por el gobierno de Geroa Bai han tenido en su mayoría un tinte continuista con el antiguo régimen, encontrándonos con casos extremos como el de la dirección de enfermería del CHNa. Su falta de transparencia y arbitrariedad y negligencia en la gestión nos ha forzado a mantener una actitud muy crítica hacia su labor, y a nuestro entender ha sido la razón principal de la dimisión de decenas de jefaturas de enfermeria, así como dos direcciones de profesionales. Y en vez de activar mecanismos de negociación y corrección, su respuesta ha sido la falta de respeto y la divulgación de mentiras.

El nuevo panorama sindical ha cambiado y las organizaciones corporativas han mantenido o crecido en su representación, y por lo tanto tienen más facilidad para difundir sus planteamientos clasistas, insolidarios, cortoplacistas y reaccionarios (es sintomática la pertenencia al SMN de candidatos de partidos ultraderechistas como VOX). No es de recibo que nieguen la mayor aduciendo que representan a todo su colectivo y que no tienen ideario político, cuando se han alineado durante toda la legislatura anterior (cosa que no habían hecho con otros gobiernos) a favor de las direcciones continuistas, en contra del gobierno y bloqueando todas las acciones que supusiesen una mejora para las condiciones laborales.

Como por ejemplo la reforma del DF 347/93, que se negoció en Mesa Sectorial con los sindicatos de Osasunbidea, acusándonos de negociarlo en despachos (se piensa el ladrón que todos son de su condición), la cual suponía democratizar el acceso al desempeño de jefaturas asistenciales, al abrir la posibilidad a todos los colectivos profesionales.

LAB mantiene su compromiso de lucha y trabajo frente a cualquier gobierno que venga con intención de recortar nuestros derechos laborales y frente a cualquier sindicato que pueda plegarse o colaborar con él. De la misma forma que estamos dispuestas/os a aunar fuerzas con quien se sume a esa lucha.

Segi aurrera!

 
Share

LABek Osasun arloko Mahai Sektoriala deitzeko exijitzen du

Osasunbidea 2019/05/27

Negoziazio orok prozesu garden eta kontrolatua jarraitu behar du, eta Administrazio Publikoan Mahai Sektoriala da hori bermatzen duena. Gai ekonomikoak, gainera, Mahai Orokorrean eztabaidatu behar dira.

LAB exige la convocatoria de Mesa Sectorial de Salud

Osasunbidea 2019/05/27

Toda negociación debe seguir un proceso transparente y controlado, y en la Administración pública eso pasa por convocar la Mesa Sectorial. Los temas económicos, además, deben ser tratados en Mesa General.

 
Share
ADM LF1

Nafarroako Gobernuko langile guztientzako lanbide/karrera garapena arautzen duen LABen lege proposamena

Administrazioa 2019/04/21

descargas de archivos.orig PDF FL proposamena  Foru Legea, Nafarroako Gobernuko eta bere erakunde autonomoetako langileen Lanbide Karreraren/ Garapenaren sistema ezarri, eta finantzabiderako kreditu gehikuntza onesten duena.

Propuesta de LAB para una ley de carrera/desarrollo profesional dirigido a todos los empleados y  empleadas del Gobierno de Navarra

Administrazioa 2019/04/21

descargas de archivos.orig PDF Propuesta LF Ley Foral, por la que se establece el sistema de Carrera/Desarrollo Profesional del personal dependiente del Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos y se aprueba un suplemento de crédito para su financiación.

 
Share
ADM LAB BILDU

EH Bildurekin elkartu da LAB, lanbide karrerari/garapenari buruz prestatu duen lege proposamena aurkezteko

Administrazioa 2019/04/15

Aste honetan, LABeko ordezkaritza bat EH Bildu-Nafarroako kideekin elkartu da lanbide karrerari/garapenari buruz prestatu dugun lege proposamena aurkezteko. Proposamen hori martxoaren hasieran sartu genuen Parlamentuko Erregistroan, eta orduan iragarri bezala, talde parlamentario guztiei banan-banan aurkezteko asmoa dugu. Horretarako lehenbiziko bilera EH Bildurekin izan da.

LAB inicia con EH Bildu una ronda de reuniones para presentar su propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional

Administrazioa 2019/04/15

Representantes de LAB se han reunido esta semana con miembros de EH Bildu-Nafarroa para presentarles su propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional. Desde LAB ya anunciamos una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a principios de marzo, cuando inscribimos la propuesta en el registro del Parlamento. Con EH Bildu, hemos dado inicio a esa ronda.

 
Share
ADMfirma

Joan al zaizu sindikaturen bat bere hautagaitza "sostengatzeko" sinadura eske?

Ba al zenekien sindikatuek ez dutela behar sostengua adierazten duen sinadurarik hauteskundeetara aurkezteko? Zure sinadura ematen baduzu, sindikatu horretako hautagai izango zara.

Administrazioa 2019/04/11

• Ba al dakizu maiatzaren 22an hauteskunde sindikalak ditugula Nafarroako Administrazio Publikoan?
• Joan al zaizu sindikaturen bat bere hautagaitza "sostengatzeko" sinadura eske?

¿Algún sindicato te ha pedido tu firma para “apoyar” su candidatura?

¿Sabías que... ningún sindicato necesita firmas de "apoyo" para poder presentarse a las elecciones? Dando tu firma te conviertes en candidato-a de ese sindicato.

Administrazioa 2019/04/11

• ¿Sabes que el 22 de mayo hay elecciones sindicales en la Administración pública de Navarra?
• ¿Algún sindicato te ha pedido tu firma para “apoyar” su candidatura?

 
Share
OSAenfermero1

LAB sindikatuaren proposamena, erizaintzako espezialitateak direla eta

Osasunbidea 2019/03/22

Erizaintzako espezialitateak garatu eta ezartzeko prozesuak berebiziko garrantzia du lanbidearen etorkizunerako. Hori dela eta, LABek eztabaida irekia, zehatza eta gardena abiatu nahi du.

Propuesta del sindicato LAB ante la implantación de especialidades de enfermería

Osasunbidea 2019/03/22

El desarrollo e implantación de las especialidades de enfermería es un proceso clave para el futuro de la profesión. Es por ello que desde LAB queremos abrir un debate público, riguroso y transparente.

 
Share
OSAjusticia carrera2

Auzitegi Gorenak lanbide karrera onartu die bitarteko langileei

Osasunbidea 2019/03/13

Auzitegi Gorenak eman berri duen epai batean onartu egin du Kataluniako Osasunaren Institutuko bitarteko langile kontratatuek eskubidea dutela lanbide karreraren kontzeptuagatik kobratzeko.

El Tribunal Supremo reconoce la carrera profesional al personal contratado interino

Osasunbidea 2019/03/13
El Tribunal Supremo acaba de emitir una sentencia donde reconoce el derecho del personal contratado interino del Instituto Catalán de Salud a cobrar por el concepto de carrera profesional.
 
Share
ADM lan bera
Aldi baterako langileak eta gradua

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatu nagusiaren ondorioek LABen planteamenduak berresten dituzte

Administrazioa 2019/03/12
Cobro del grado por parte del personal temporal

Las conclusiones de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifican los planteamientos de LAB

Administrazioa 2019/03/12
Share
ADM administraria

Administrarien eta administrari laguntzaileen lekualdatze lehiaketaren emaitzak argitaratu dira

Administrazioa 2019/03/11

Nafar Gobernuak administrari laguntzaileen eta administrarien lekualdatze lehiaketaren emaitzak argitaratu ditu. 2017ko azaroan abian jarri zen lehiaketan esleitutako lanpostuak dira, baita esleipen horien ondoriozkoak ere.

Publicados los resultados del concurso de traslados de auxiliar administrativo y administrativo

Administrazioa 2019/03/11

El Gobierno de Navarra ha hecho públicos los resultados del concurso de traslados del personal administrativo y auxiliar administrativo. Se trata de las plazas asignadas y las resultas del concurso publicado en noviembre de 2017.