twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share
ope

Lan Eskaintza Publikoaren eredu berria

Osasunbidea 2018/04/19

LABek ezagutzera eman nahi du Osasunbidearen plantilla Egonkortzeko Lan Eskaintza Publikoaren Ereduaz egin duen proposamena, langile denentzat, salbuespenik gabe, lan sanitarioaz nahiz osasun laguntzaz arduratzen denarentzat.

Behin-behinekotasuna %50a baino handiagoa izanik, Osasunbidearen langileak sobera erakutsi dute haien gaitasuna. Berez, lanbide horiei esker gure osasun publikoa erreferentziako zerbitzua da, gure kudeatzaileek eta politikariek balioesten ez duten profesionaltasuna agertzen dugu. Langile hauei egonkortasunaz hornitzeko unea da, eta horretan, behar dugun lan eskaintza publikoaren ereduak haien egonkortasuna bideratu behar du behin betikoz.

Horrengatik proposatzen dugu:

1- Azterketa egin baino lehen galdera sorta ezagutaraz dadila, eta horien artean azterketan egingo diren behin-betiko galderak egon daitezela.

Horrekin lortuko dugu:
Eragotziko dugu azterketa-epaimahaiek profesionalen praxitik urrun dauden eta langileen errealitatetik urrun dauden eta batere praktikoak ez diren edukietan soilik ardazten diren azterketak egingo direla.

Eragotziko dugu laneko prekarietatean daudenen ekonomiak ahitzen dituzten prestatze-ikastaroekin akademien eta sindikatuen irabazia.

Kontratazio-zerrendetan ematen diren “ihesaldiak” eta oposizio aurreko alditan ematen den langile gabeziak eragotziko ditugu, jende asko, neurriz gaineko eskakizun mailak eta azterketetan betidanik eskakizun maila ikaragarri eta gai-zerrenda jasangaitzak eman direnez, kontratuak arbuiatzen dituzte, azterketak bakarrik prestatu ahal izateko.

Erreklamazioak eragotziko ditugu galderen anbiguotasuna dela-eta, edota galdera berari hainbat erantzun onargarriak egon daitezkeelako (zientzia-erreferentziako testuetan agertzen diren hainbat enuntziatu aintzakotzat hartuz).

2- Lehiaketaren aldi bat, lan egindako aldiari soilik loturiko baremo batez:

Egonkortzeko Lan Eskaintza Publikoaren helburuak aldi gehien lan egiten dutenek (eta hortaz, lanpostua betetzen gaitasun handiena frogatu dutenek) lanpostu finkoa eskuratzea izan beharko luke. Gainerako lan merkatuan, atzera egin dena handia izanagatik, ulertezina da ehunka pertsona edukitzea hamarkadetan aldi bateko kontratuekin... eta inolako ordain-saririk ordaindu gabe, kontratuak amaitzerakoan.

Proposamen hau egiteko beste arrazoia, unean uneko epaimahaiaren eskuduntza izaki, ikastaroen balorazioa aldatu litzateke deialdi batetik bestera, paratu daitekeela deialdi batean balioesten direnak ez direla maila bereko hurrengo deialdian balioetsiko. Ikastaroak balioestean irizpide objektiborik ez izateak berme eza eta izangaiei kalte egitea dakar berekin.

3.- Hizkuntzak balioetsiko dira, eta horien artean, euskara, Nafarroako hizkuntza koofiziala izanik.

Ez da onartezina ere Nafarroako Foru Erkidegoaren hizkuntza koofizialari egiten zaion tratu txarra, alderdi eta sindikatu batzuek egiten dituzten presioek eraginda, hura bat ez datorrelako Nafarroako hizkuntza errealitatearekin eta ez dituelako errespetatzen gaixoen eta langileen eskubideak. Gorroto-jarrera batera iristen da ere, balio bera emanez beste hizkuntzei, biztanleriaren beharrak eta kezkak errespetatu gabe.

Hiru puntu hauetan oinarritzen da gure proposamena, hautatze prozesuak erabakitzeko eredu malguagoa eta zuzenagoa erraztuko duena.

Garaia da onar dakizkien SNS – Osasunbidean lan egiten duten ehunka profesionalei haien eskaintzea eta ardura.

Osasunbidea. Nuevo modelo de OPE

Osasunbidea 2018/04/19

LAB quiere hacer pública su propuesta de Modelo de OPE de Consolidación de la plantilla de Osasunbidea, para todo el personal sin excepciones, sanitario o de apoyo a la asistencia sanitaria.

Con más de un 50% de eventualidad, las trabajadoras del Servicio Navarro de Salud han demostrado de sobra su capacidad. De hecho, es por estas profesionales, por las cuales somos un servicio sanitario público de referencia, demostrando una profesionalidad que no ha sido apreciada por nuestros gestores y políticos. Es el momento de dar estabilidad a estas trabajadoras y para ello es preciso un modelo de OPE que facilite su fijeza de una vez.

Por ello proponemos:

1- Que previamente al examen, se haga pública una batería de preguntas entre las que se encuentren las preguntas definitivas del examen.

Con ello se consigue:
Evitar la confección por parte de los tribunales de examenes alejados de la praxis diaria de las profesionales y excesivamente enfocado a contenidos poco prácticos y alejados de la realidad de las trabajadoras.

Evitar el lucro de academias y sindicatos con cursillos preparatorios que esquilman las economías de personas en situación de precariedad laboral.

Evitar las “espantadas” en las listas de contrataciones y carencia de personal en preriodos pre-oposición ya que muchas personas ante el nivel de exigencia desproporcionada y los temarios inasumibles que se ha dado históricamente en los examenes, rechazan contratos para dedicarse en exclusiva a su preparación.

Evitar reclamaciones ante la ambigüedad de las preguntas o la posible variedad de repuestas válidas ante una misma pregunta (atendiendo a diferentes enunciados de diversos textos de referencia científica)

2-Una fase de concurso con baremo exclusivamente ceñido al tiempo trabajado:

El sentido de la OPE de consolidación debería ser que sean las personas con mayor tiempo trabajado (y que por lo tanto más tiempo llevan demostrando su capacidad para el desempeño del puesto) las que accedan a la plaza fija. En el resto del mercado laboral, pese a lo mucho retrocedido, es inconcebible que se mantenga a cientos de personas de una empresa durante décadas contratadas temporales… y sin indemnización alguna al finalizar sus contratos.

Otro motivo para esta propuesta es que al ser potestad del tribunal de turno, la valoración de los cursillos, varía de una convocatoria a otra, dándose la paradoja de que los valorados en una convocatoria no se valoran en la siguiente de la misma categoría. Esta falta de criterios objetivos en la valoración de cursos conlleva una falta de garantías y un perjuicio para las persona aspirantes.

3- Valoración de idiomas con predominio de la puntuación del euskera como lengua cooficial de Navarra.

Tampoco es de recibo el maltrato a la lengua cooficial en la comunidad foral de Navarra por presiones partidistas y sindicales que no corresponden a la realidad lingüística de Nafarroa ni respeta los derecho de pacientes ni trabajadoras, llegando a un comportamiento fóbico, valorando de igual manera otros idiomas y no respetando las necesidades e inquietudes de la población.

Sobre estos tres puntos pivota nuestra propuesta, entendida como la que facilita un modelo más ágil y ecuánime para la resolución de los procesos selectivos.

Ya va siendo hora de que ser reconozca de una vez la entrega y dedicación de cientos de profesionales al SNS Osasunbidea.

Share
Lorea parlamento

Dabid Mendaza eta Josemi Ablitas LAB Osasunbidearen ordezkariak

LAB Osasunbideak LOREA egitasmoa Nafarroako Parlamentuan aurkezten du

descargas de archivos.orig PDF Dosier lorea euskera Osasunbidea 2018/03/21

lorea webgunea ikusi

LAB Osasunbidea presenta LOREA en el Parlamento de Navarra

descargas de archivos.orig PDF Dosier lorea castellano  Osasunbidea 2018/03/21

Ver web lorea

Share
examenOPE

Osasunbideko egonkortasun LEPa ez nahikoa eta desorekatua da

Osasunbidea 2018/03/15

LABen balorazioa: LEPa ez nahikoa eta desorekatuaren aurrean gaude.

La OPE de estabilización de Osasunbidea es escasa y desequilibrada

Osasunbidea 2018/03/15

Valoración de LAB: Nos encontramos ante una OPE escasa y desequilibrada.

Share
PANCARTA URGENCIAS

CHN-ren larrialdiak

Garaia da ardurak argitu daitezen

Osasunbidea 2018/03/15

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Osasunbidea Larrialdiak 
Larrialdi bateratuak hiru urtez lan egin ondoren, bai-eztatu egin dira LABek adierazi zituen susmo guztiak. Irtenbidea bilatu nahi bada, ezinbestean aditu behar zaie langileei eta buruzagitzetako buru direnen ardurak garbitu behar dira (UPNren garaian buru ziren ere). 

Urgencias del CHN

Hora de depurar responsabilidades

Osasunbidea 2018/03/15

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Osasunbidea Urgencias
Después de tres años de funcionamiento de las urgencias unificadas se han confirmado todos los temores que desde LAB habíamos planteado. Para buscar una solución es imprescindible que se escuche a la plantilla y que se depuren responsabilidades entre quienes están al frente de las jefaturas (los mismos que estaban en la época de UPN). 

Share

8m2018

M8an OSASUNBIDEAn ere planto!!!

Osasunbidea 2018/03/02

descargas de archivos.orig PDF INFOadm SNS Osasunbidea M8

M8aren karietara LABetik, planto edo lan uzteeen inguruko ingormazioa helarazten dizugu.

¡8M SNS-OSASUNBIDEA también paramos!

Osasunbidea 2018/03/02

descargas de archivos.orig PDF INFOadm SNS Osasunbidea 8M

Con motivo del 8M y de cara al planto, desde LAB,  ponemos a vuestra disposición una serie de orientaciones que os pueden ser válidas.Share

ope osakidetza

 

Gaur Osakidetzak milaka lanposturen LEP egin du

3.016 lanpostu txanda librean eta 319 lanpostu barne promoziorako

 

Osasunbidea 2018/02/15 Osakidetzako webean EAEko lan eskaintza publiko honetan parte hartzeko informazio guztia argitaratu da.

Ekainaren 14, 15, 16 eta 17rako BEC alokatu dute, azterketa masiboak egun horietan egiteko. Medikuen probak maiatzean izanen dira.

Osakidetza 2016-2017 LEP. Kategoria guztiak

Osasunbidea 2018/02/15

 

Osakidetza lanza hoy una OPE con miles plazas

3.016 plazas se ofertan en turno libre y 319 plazas en procesos de promoción interna

 

Osasunbidea 2018/02/15 Se acaba de publicar en la web de osakidetza toda la información necesaria para participar en esta oferta pública de empleo en la CAV.

El BEC ha sido alquilado para los días 14, 15, 16 y 17 de junio por lo que se prevee que en esos días sean las pruebas masivas. Los exámenes de los médicos serán en mayo.

Osakidetza. O.P.E 2016-2017. Todas las categorías

Osasunbidea 2018//02/15

Share
WhatsApp Image 2018 01 30 at 11.54.23

Erizaintza ikasketak euskaraz NUPen. Bada ordua!

Administrazioa 2018/01/30

Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP) jarduten duen hainbat taldetako ordezkariak, LAB barne, kontzentratu dira, Erizaintza ikasketetan euskaraz ikasi ahal izateko dauden trabei aurre egiteko eskatuz.

¡Enfermería en euskara en la UPNA, ya!

Administrazioa 2018/01/30

Representantes de diversos grupos presentes en la UPNA, entre ellos LAB, se han concentrado para demandar que se superen los obstáculos existentes para estudiar Enfermería en euskara.

Share

Osasunbidea

Share

RP lorea

Eider Casanova, Zerbitzu Publikoen federazioko arduraduna, eta Dabid Mendaza eta Josemi Ablitas (LABen delegatuak Osasunbidean).

LABek LOREA egitasmoa aurkeztu du

Osasunbidea 2018/01/16

LAB sindikakatuaren egitasmoa da LOREA eta proposatzen du lege bat egitea osasun arloko langileen ratio asistentzialak antolatzeko. Egitasmoa aitzindaria da estatuan, zein Europan ere. Helburua zerbitzu publikoen kalitatea bermatzea du, interes ekonomiko, politiko edo dena delakoen gainetik.

LAB ha presentado la iniciativa Lorea

Osasunbidea 2018/01/16
Lorea es una iniciativa de LAB para la elaboración de una ley de ordenación de ratios asistenciales para todo el personal de la sanidad. Se trata de una iniciativa pionera en el contexto estatal e incluso en el europeo. El objetivo es asegurar la calidad de los servicios públicos más allá de intereses políticos, económicos o de otra índole.

(Ver: DOSIER lorea)


LOGOosasunartikuluak

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Share

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Share

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?

Share

urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.

Personal Técnico Especialista: ¿Jefatura propia para cuándo?

Share

tecext •Kexak •Eztabaida 2016/11/14 | LABOsasunbidea|

Teknikari Adituen kolektiboa (E.T.E, L.T.E, R.T.T.E, A.P.T.E…) osatzen dutenen betiko aldarrikapena izan ohi da beren lan mailako buruzagitzetan antolatzea.

Es una reivindicación histórica del colectivo de Técnicos Especialistas (T.E.R, T.E.L, T.E.R.T, T.E.A.P…) el organizarse bajo jefaturas de su propia categoría laboral.