OSA platos rotos

Egoera jasanezina Oinarrizko Osasun Laguntzan: harrera zerbitzuak besteen hutsak ordaintzen

Osasunbidea 2021/12/09 Iritzi artikulua
Marisol Saiz-Aja. Sanduzelaiko osasun etxean administraria eta LAB Osasunbideko ordezkaria

Pandemiaren aurrekoa da murrizketen garaia eta orduan ere izaten ziren arazoak hitzorduekin: erabiltzaile guztiei hitzordua emateko gorabeherak, itxaron zerrendak, burokrazia-lanak gero eta handiagoak…eta horiek traba ziren herritarrak artatzeko. Horiez gain, Oinarrizko Osasun Laguntza hobetzeko plana “erabili” egiten zen herritarren eskaerak sanitario egokienetara deribatzeko. Berrikuntza moduan azaldu digute orain, baina ez da gaurko kontua.

Baina 2020an pandemia hasi zenetik, egoeraren larritasunak eta konfinamenduak agerian utzi dituzte gure osasun-sistema publikoaren gabeziak eta mugak. Administrazio arloko langileei osasun etxeak kudeatzea exijitzen zaie, eta doi-doi lortzen dute agendak eguneratuak izatea, behar guztiak artatuko badira.

Goizeko lehenengo orduetan hasten da estres egoera eta erritmo horrek irauten du lanaldia bukatzen den arte: profesionalak falta dira, eskaera handitzen ari da (langile gutxiegi dago eskaerei erantzuteko) eta arretarako hitzordu gutxi ematen da. Harrerako langileek badakite herritarren presiopean egin behar dutela lan, jendeak arreta zuzena eskatzen baitu eta askotan mirariak egin behar izaten dituzte hitzorduak agendan txertatzeko, beti pazienteei onena emateko xedez eta okerren bat egiteko beldurrez.

Horretarako, paziente bakoitzak azaldu egin behar dio harrerako langileari zer behar duen, baina ez langileak informazioa jakin nahi duelako –badaki informazioa pertsonala dela eta sekretupean gordetzekoa dela-, baizik eta kudeatzaileek beste aurkerarik ez diotelako ematen, agendak antolatuko baditu eta profesional egokienera bideratuko badu pazientea. Horren ondorioz, paziente bakoitzari entzuten ematen duen denbora ohi baino luzeagoa da orain, eta, beraz, ezin eman nahi adina hitzordu.

Langile gehiako behar da, eta harrerarako langile gehiago ere behar da, eskaera guztiak kalitatez atenditu nahi baditugu.

Osasun etxeetan gero eta eginkizun gehiago dago eta etengabe egokitzen ari diren protokoloak ezarri behar dira; gainera, protokolo horietako askoren berri ez zaie komunikatzen langileei, eta sarri pazienteek lehenago jakiten dituzte, prentsaren bidez jaso dutelako.

Hori guztia nahikoa ez-eta, azaroaren 26an iragarri zuten Covid pasaportea beharrezkoa izango dela aisaldiko hainbat lekutan sartzeko. Zein da ondorioa? Izugarrizko iladak osasun etxeetan, pasaportea eskatzeko; hortaz, osasun-arreta bigarren mailan utzi beharra. Ez da lehenbiziko aldia planifikatu gabeko neurriak ezartzen dituztela, langilerik gabe eta zentroetan iritzirik eskatu ere egin gabe. Ostiral horretako anabasaren ostean, igandean gerenteak iragarri zuen bi bulego irekiko zirela Covid pasaportea jaso ahal izateko. Ezin ote zen lehenago aurreikusi hori gerta zitekeela?

Herritarrek nahikoa arrazoi dute haserre egoteko eta artatuak izateko baliabide falta dagoela erakusteko. Zailatsun handiak daude osasun etxeetan sartzeko eta ongi artatuak izateko. Nahigabetuta daude ez dakitelako nola konpondu osasun arazoak. Osasun etxeetako administrazio-arloko langileek ematen diete, kasu askotan, beren arazoei eta eskaerei lehenengo erantzuna eta, sarritan, horiengan husten dute amorrua eta haserrea; hala, zentroetan gero eta erreklamazio gehiago jasotzen ari dira, baina langileek ezin izaten dituzte konpondu.

Muturreko egoera batean gaude: ezin dute horrela segi lanean, eta gaizki tratatzen dituztela sentitzen dute langileek. Profesionalak dira eta osasun fisikoa eta psikikoa dute jokoan.

Osasun etxeetako langile guztien lana bokazioanala da, hein handi batean. Administrazio lanetan ari direnak jendaurrean egiten dute lan erabat, eta zuzenean jarduten dute beren herriko/auzoko pazienteekin. Gustuko dute lan hori, eta lan-baldintza duinetan egin beharko lukete, baina gaur egun ez dute horrelakorik.

Administrazio arloko langile eskarmentatuak behar dira, osasun etxeen funtzionamendua ezagutzen duten langileak, dena ez baita eskuliburuetan ikasten. Prestakuntzak erabatekoa izan behar du, eta langile horiek fidelizatu egin behar dira; izan ere, gaur egungo lan-baldintzak kontuan hartzen baditugu, ez litzateke harritzekoa gutxi batzuk irautea eta asko eta asko bestelako lanpostu batzuetara joatea hurrengo lekualdaketan.

Oinarrizko Osasun Laguntza egoera penagarrian dago, antolaketa kaskarra da eta profesional faltak laneko giroa gaiztotzen du; gauzak horrela, herritarrek langileoi leporatzen digute egoeraren erantzukizuna, baina kudeaketa txarraren ondorioa da. Ezinbestekoak izatetik arreta faltaren erantzule izatera pasatu gara. Herritarroi eskatzen dizuegu zuen kexuak Osasunbideko arduradunei bideratzeko, ardura duten horiek konponbideak bilatu beharrean, trabak jartzen ari direlako eta profesionalon lana oztopatzen ari direlako.

Situación insostenible en AP: El servicio de admisión paga los platos rotos

Osasunbidea 2021/12/09 Artículo de opinión
Marisol Saiz-Aja. Administrativa en el CS Sanduzelai y delegada de LAB en Osasunbidea

Desde antes de la pandemia, con la política de recortes, ya existían problemas de citación: dificultad para dar citas a todos los usuarios, listas de espera, continuo aumento de las cargas burocráticas… que impedían la correcta atención a la ciudadanía. También se “utilizaba” el plan de mejora de Atención Primaria para derivar las demandas de los usuarios al personal sanitario más adecuado. Algo que venden como novedoso pero no lo es.

Pero desde marzo de 2020 con la pandemia del COVID, la situación de gravedad y confinamiento ha puesto en evidencia aún más las carencias y limitaciones de nuestro sistema público de salud. Al personal administrativo se le ha exigido gestionar los centros de salud, consiguiendo a duras penas que las agendas estén organizadas diariamente para intentar dar cobertura a todas las necesidades.

A primera hora de la mañana, a causa de la falta de profesionales y el aumento de la demanda (con una plantilla totalmente insuficiente para satisfacer dicho aumento) añadido a la escasez de citas para dar atención, comienza una situación de estrés continuo hasta el final de la jornada. Porque saben que tienen que lidiar con la presión de la población que demanda atención y tienen que hacer “encaje de bolillos” para cuadrar cada cita, intentando priorizar al paciente que más lo necesite, con el miedo a equivocarse.

Para ello el paciente debe explicarles qué es lo que necesita, no por ningún interés en conocer dicha información, que entienden personal y sujeta al secreto profesional, sino porque es la única forma que le ofrecen sus gestores para poder organizar las agendas y asignar al profesional más adecuado para cada caso. Ello implica también que el tiempo de demora con cada paciente es mayor al habitual y esto repercute en que no se puedan atender tantas citas como quisieran.

Necesitamos más personal de admisión y en general, para atender toda la demanda que se genera, si queremos llegar a un mínimo de calidad.

Cada vez se asumen más tareas en los centros de salud y se deben asimilar protocolos de atención que van cambiando diariamente y que además, en muchos casos, ni siquiera se comunican previamente a la plantilla e incluso los propios pacientes tienen conocimiento antes que ellas, porque se anuncian en la prensa.

No contentos con todo ello, el viernes 26 de noviembre, se anuncia la necesidad de pasaporte Covid para poder entrar en los lugares de ocio. Consecuencia, largas colas en los centros de salud para pedir el pasaporte, mientras que la demanda sanitaria se quedaba relegada en un segundo término. No es la primera vez que se instauran medidas sin ninguna planificación previa, sin personal y sin contar con la opinión de los centros. A causa del caos del viernes, la gerencia anuncia el domingo, la apertura de dos oficinas para obtener el pasaporte Covid. ¿No se podía haber previsto antes?

La ciudadanía tiene toda la razón para sentirse enfadados y demostrar con ello la falta de recursos para su atención.Tienen mucha dificultad para acceder al centro de salud y ser bien atendidos. Sienten frustración por no saber cómo dar solución a sus problemas de salud. El personal administrativo de los centros de salud constituye en muchos casos, la primera respuesta a sus demandas y en ocasiones descargan su enojo y enfado, aumentando el número de reclamaciones hacia el centro, sin que la plantilla sea capaz de darle solución.

La situación es límite: no pueden más, se sienten maltratadas. Son profesionales y están jugando con su salud física y psíquica.

El trabajo de todo el personal de los centros de salud tiene gran parte de vocacional. Las administrativas desarrollan su labor dando atención de cara al público, relacionándose de forma directa con los pacientes del su barrio o pueblo. Pero este trabajo que les gusta tanto, necesariamente debe tener unas condiciones dignas, que en la actualidad no tiene.

Se necesita administrativos con experiencia y conocimientos del funcionamiento de los centros de salud, no vale solo con un manual. Se necesita formación continua, se necesita fidelizar a los administrativos ya que, con las condiciones actuales, van a conseguir que los pocos que quedan, salgan corriendo en los próximos traslados a otros puestos de la Administración.

La situación que se está generando en Atención Primaria con la pésima organización y la falta de personal está provocando situaciones muy duras de ambiente laboral, en la que la ciudadanía nos hace responsables a la plantilla de los centros de una situación derivada de una pésima gestión. Hemos pasado de ser indispensables a ser los paganos de la falta de atención. Pedimos a la ciudadanía que eleve sus quejas a los responsables de Osasunbidea, que lejos de poner soluciones no hacen sino poner “palos en las ruedas” y desprestigiar la labor que las profesionales realizamos.

 

 

BOTON Osasunbidea