OSA Les miserables

PSNk eta sindikatu korporatiboekin negoziatutako produktibitateek Osasunbidearen kontratazioetarako aurrekontua xahutu dute

Osasunbidea 2021/11/05

Pandemiaren hasieran Osasunbideko kudeatzailetzarekin negoziatutako produktibitateak desoreka ekonomiko handia eragiten ari dira Osasunbideko langileen artean. Horren ondorioz, hilabete honetan, 200 nomina baino gehiago ordaindu gabe utzi dituzte Nafarroako Unibertsitate Ospitalean. Langile gehienek harri eta zur begiratzen diote Nafarroako osasun sistema publikoaren espoliazio honi, zer egin ez dakitela (miserableak bailiran). Victor Hugoren eleberrian bezala, langileriaren zati handi baten aurkako bidegabekeria eta etengabeko eraso horiek langile guztiak esnatzearekin soilik bukatzen ahalko dira.

2021eko lehen hiru hiruhilekoetan 12.700.000 eurotik gorako produktibitateak ordaindu dira; horietatik 6.285.000 euro lehen mailako osasun laguntzako produktibitateak ordaintzeko izan dira. Diru banaketa hori zuzena izan balitz, 7.000 eurotik gora kobratuko zukeen lehen mailako osasun laguntzako mediku bakoitzak. Baina banaketa ez da batere zuzena izan, ezta hurrik ere. Urte bukaera arteko aurreikuspenak ikusita, aurten ia 17.000.000 euro ordainduko dira produktibitateetan. Iaz ordaindutako 15.700.000 euroei gehituta, pandemia hasi zenetik 32.000.000 milioi euro baino gehiago egiten dute: Osasunbideko langile guztien lanbide karreraren ordainketa bideratzeko adina diru, adibidez.

Produktibitateen ordainketa etekin handiko negozioa da langile gutxi batzuentzat – zerbitzuburuak barne –. Sistema hori denok ezagutzen ditugun sindikatu korporatibista batzuek planifikatu eta negoziatu zuten legez ezarritako negoziazio prozedura guztietatik aparte, PSNren eta Santos Indurain kontseilariaren oniritziarekin. Azken urteotan, sindikatu horiek ez dute ez mahai orokorrik, ez mahai sektorialik behar beren aurrekontua negoziatzeko, Osasunbideko nagusien bulegoetan negoziatzen baitute. Badirudi etengabeko greba-mehatxuak, gaizki ordainduak izatearen etengabeko biktimismoa eta lan baldintza negargarriak arrazoi nahikoak direla departamentuak sindikatu horren aldeko neurriak zuzenean hartzeko, negoziazio kolektiboa alde batera utzita.

Argi eta garbi utzi nahi dugu horrelako soldata-osagarriak ez direla modu ekitatiboan banatu mediku guztien artean, eta ordainketa-sistema hori ez dagoela aurreikusia mediku faltari aurre egiteko inolako plan estrategikotan. Are gehiago, behin eta berriz esaten duten bezala, medikuen % 80k ez du produktibitaterik egin nahi, baina hori esaten duten bitartean, diru gehiago eskatzen jarraitzen dute, fakultatiboentzako lan baldintza hobeak eskatu beharrean aspalditik jasaten dituzten gabeziei aurre egiteko. Oportunismoa, klase-marka gisa.

Produktibitateen bilakaera

Produktibitateek, peoi-bilketek eta aparteko orduek denbora gehiegi daramate Osasunbidean txertatuak. Baliabide horiek langile fakultatiboen soldata osatzeko eta arreta-eskariari eta itxaron-zerrendei erantzuteko erabiltzen dira, osasun sisteman egiturazko erreforma sakonak egin beharrean eta dauden premiei erantzuteko moduko aurrekontuak onartu beharrean langileen ordainsariak eta lan baldintzak hobetzeko (bai fakultatiboenak, baita gainerako langileenak ere). Produktibitateen “eztanda” pandemian gertatu da. Sistema horrek dakarren gastu ekonomiko itzelak gero eta doituagoak dauden aurrekontuak koadratzeko arazoak ekartzen ditu, eta horrek gainerako langileei zuzenean eragiten die. Izan ere, produktibitateek aurrekontuen 1. kapituluari eragiten diote zuzenean, hau da, plantilla osoaren nominak ordaintzeko erabiltzen den horri, eta, egoera koiunturalen arabera (prozesu epidemikoak, itxaron-zerrendak, etab.), ohiz kanpoko ordainketa horiek aurreikusi gabeko gastu ekonomiko oso handia ekar dezakete.

El PSN y las productividades negociadas con sindicatos corporativos dilapidan el presupuesto de contratación de Osasunbidea

Osasunbidea 2021/11/05

Las productividades negociadas con la gerencia de Osasunbidea a inicio de la pandemia están produciendo un desequilibrio económico para toda la plantilla de Osasunbidea que ha tenido su colofón este mes con el impago de más de 200 nóminas en el Hospital Universitario de Navarra. Como si de la novela de Víctor Hugo se tratase, las inequidades y los continuos atropellos a la gran mayoría de la plantilla, solo podrán resarcirse con el despertar de todos y todas, que asisten impotentes y en muchos casos impávidos (cual miserables) al expolio de la sanidad pública Navarra.

Los tres primeros trimestres del 2021 han arrojado unas productividades superiores a los 12.700.000 euros, de ellos 6.285.000 han ido a pagos de productividades a Atención Primaria. Para hacernos una idea, si el reparto hubiese sido equitativo hubiera supuesto más de 7.000 euros por facultativo que trabaja en AP, sin embargo, este reparto ha sido todo menos justo y equitativo. La previsión a final de año nos lleva casi a 17.000.000 de euros de productividades, que unidos a los más de 15.700.000 euros del año pasado, arrojan una suma de más de 32.000.000 millones de euros desde el inicio de la pandemia. Dinero más que suficiente como para encauzar el pago de la carrera profesional para todo el personal de Osasunbidea, por poner un ejemplo.

Un negocio muy lucrativo para unos pocos, incluidas jefaturas de servicio, planificado y negociado por algún sindicato corporativista que todas conocemos, paralelamente a cualquier procedimiento de negociación legalmente establecido y con el beneplácito del PSN y la consejera Santos Indurain. Estos sindicatos desde hace muchos años no necesitan ni mesas generales ni mesas sectoriales para negociar su propio presupuesto en los despachos de Osasunbidea. Parece como si sus continuas amenazas de huelga, el continuo victimismo de mal pagados y de las pésimas condiciones laborales que tienen, fuera suficiente para que la consejería tome la determinación de asumir medidas totalmente al margen de la negociación colectiva en favor de este sindicato.

Queremos dejar meridianamente claro que este tipo de complementos no han sido repartidos de forma equitativa entre todos los facultativos y que no corresponden a ningún plan estratégico para paliar la escasez de este personal. De hecho, como no se cansan de decir, un 80% de los facultativos no quiere realizar productividades, pero mientras dicen esto siguen pidiendo más dinero y no unas mejores condiciones laborales para el personal facultativo, que sigue arrastrando los mismos hándicaps desde hace lustros. El oportunismo como marca de clase.

Evolución de las productividades

Las productividades, peonadas, horas extras llevan en Osasunbidea demasiado tiempo. Se han convertido en un medio para que el personal facultativo complemente su salario y dar cobertura a la demanda y a las listas de espera, más allá de reformas estructurales de calado y de un presupuesto acorde con las necesidades que permitan unas mejoras tanto retributivas como laborales no solo para el personal facultativo, sino también para el resto de la plantilla. La verdadera “explosión” de las productividades se ha producido durante la pandemia. La sangría económica que supone, ha causado y va a causar innumerables problemas para cuadrar un presupuesto cada vez más ajustado y que repercute de forma directa al resto de la plantilla. Tenemos que tener en cuenta que las productividades inciden de forma directa en el capítulo 1, el destinado al pago de nóminas de toda la plantilla y que, dependiendo de situaciones coyunturales como procesos epidémicos, listas de espera etc., pueden suponer un montante económico muy importante y no contemplado.

  OSA taula
Produktibitateen bilakaera itzela izan da: 2015ean 4 milioi euro eskas ordaintzetik aurten 17 milioi euro inguru ordaintzera igaro gara, aurreikuspenen arabera. Pandemia hasi zenetik 32 milioi euro baino gehiago ordaindu dira kontzeptu horren kontura (2020ko langileria-gastu osoaren % 3). 2021eko produktibitate guztien % 90 fakultatiboen eta buruen artean banatzen da. Kopuru horiek 2020koen oso antzekoak dira. La evolución de las productividades pasa de algo más de 4 millones de euros en el 2015 hasta la previsión de este año que puede rozar los 17 millones de euros. Más de 32 millones de euros desde que empezó la pandemia (por ejemplo, un 3% del gasto total en personal del año 2020). Del total de productividades del 2021 el 90% se reparte entre personal facultativo y jefaturas, cifras muy similares a las del 2020.

Produktibitateen negoziazioa

Sindikatu korporatibista batek EZ du gremio osoa ordezkatzen. Medikuen egoerari buruzko diskurtso biktimistari eusten diote. Alde batetik, diote harro daudela kolektibo osoa defendatzeaz, baina bestetik, medikuen arteko desparekotasunean are gehiago sakontzen duten lan-gainkargak eta desberdinkeriak ahalbidetzen dituzte. Esan beharrik ere ez dago gainerako langileak ez direla existitzen haientzat, baztertzeko modukoak dira, betiere beren onerako ez badira, eta produktibitateen negoziazioa horren adibide argia da. Legez ezarritako negoziazio-bide guztiei muzin eginez, isil-gordeka, pandemiaren hasieran produktibitateen kontzeptua hitzartu zuten Juan Ramón Mora Osasunbideko lehengo kudeatzailearekin. Produktibitate-orduaren prezioa modu erabat irregularrean negoziatu zen, halako moduan non kontzeptu hori auzitara eraman baita Langileen Estatutua onesten duen 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuan ezarritako proportzionaltasun-irizpideak ez errespetatzeagatik.

Osasunbidean dagoen arazo nagusia da ordainsari aldakor asko daudela, eta horietako bat produktibitateak dira: gutxi batzuentzako negozio-nitxo bat, eta ekitate faltaren erakusgarri lotsagarria gainerakoentzat. Kontu honetan, beste sindikatu batzuek sindikatu aitzindari horren ildotik jarraitu nahi izan dute, baina, askotan gertatzen den bezala, jatorrizkoa bezalakorik ez dago.

Dirurik gabe ez dago kontrataziorik

Dagoeneko klasiko bat bihurtu da Osasunbideak finantzaketa-arazoak izatea urte bukaeretan. Produktibitateen ordainketak eta ekonomia- eta langile-kudeaketa negargarriak berekin ekarri dute urrian Nafarroako Unibertsitate Ospitalean 200 nomina baino gehiago ordaindu gabe uztea (ospitalegunearen izena aldatuta ere, ez dirudi kudeaketa-modua aldatuko denik). Badirudi kontratazioetarako aurrekontua bukatu dela, eta premiazkoa da dirua beste aurrekontu-partida batzuetan bilatzea. Horren menpe daude urtea bukatu arte egin daitezkeen kontratazioak, ordezkapenak eta oporren zati bat. Ordaindu gabe utzitako nomina horiek ordaintzeko, 180.000 euro inguru behar ziren. Kontratazioetarako dirua produktibitateetan xahutzen dugun bitartean, ez zaigu iristen langileen nominak ordaintzeko.

La negociación de productividades

Un sindicato corporativista, NO representa a la totalidad del gremio. Se ha mantenido un discurso victimista sobre la situación del personal facultativo, pero mientras que por una parte se jactan de defender a todo el colectivo, sigue permitiendo inequidades y sobrecargas laborales que ahondan aún más en las desigualdades del colectivo médico. Ni qué decir tiene que el resto de la plantilla para ellos les resulta inexistente y prescindible siempre que no redunden en su beneficio y la negociación de las productividades es claro ejemplo de ello. Con total oscurantismo y al margen de cualquier cauce de negociación legalmente establecido, se pactó al inicio de la pandemia el concepto de productividades con el anterior gerente de Osasunbidea Juan Ramón Mora. Se negoció el precio de la hora de productividad de forma totalmente irregular, hasta el punto de que este concepto ha sido enjuiciado por no respetar los criterios de proporcionalidad establecidos en el Decreto Foral Legislativo 251/1993, del estatuto del personal y debe ser corregido.

El gran problema sigue siendo el gran número de retribuciones variables existentes en Osasunbidea, entre las que se encuentran las productividades, un nicho de negocio para unos pocos y de inequidades para el resto. Otros sindicatos pretender seguir su estela, sin embargo, como ocurre en múltiples ocasiones, como el original no hay.

Sin dinero no hay contratación

Ya es un clásico los problemas de financiación de Osasunbidea a estas alturas del año, el pago de productividades y de una nefasta gestión económica y de personal ha desembocado en el impago de más de 200 nóminas en el Hospital Universitario de Navarra (el cambio de nombre, no parece de nuevo implicar un cambio de gestión). Parece que el presupuesto para contratación se ha terminado y hay que buscar dinero de forma urgente en otras partidas presupuestarias. De ello dependen contrataciones que se puedan producir hasta finalizar el año, sustituciones y parte de las vacaciones… el montante de dinero para pagar las nóminas de este mes era de unos 180.000 euros… mientras dilapidamos el dinero de contratación en productividades no nos llega para pagar las nóminas.

OSA taula nominas

Ordaindu gabeko 213 kontratuen xehetasuna.

Sindikatu bakoitzak zer den erakusten du, bildots larruarekin jantzita ere

Bost axola zaie nomina horiek ez ordaintzea, haien arrazoiak “garrantzitsuagoak” dira. Ez dago medikurik, oso gaizki ordainduta gaude, gure lan baldintzak oso txarrak dira… eta antzeko mantrak behin eta berriz errepikatzen dituzte, baina horren atzean beste interes batzuk ezkutatzen dira, mediku faltaren arazoa konpontzearekin eta Nafarroako osasun publikoaren defentsarekin batere zerikusirik ez dutenak. Haien helburuak bestelakoak dira: gutxi batzuentzako dirua lortzea eta ohiko bide guztietatik kanpo negoziatzeko boterea izatea. Nahiago dute kontseilariaren bulegora jo, langileen gainerako ordezkariekin lan baldintzak adostu baino. Nafarroako egungo gobernuarekin ez daude oso pozik, ezta aurreko lauko gobernuarekin ere (ez dira beren sokakoak), eta orain edozein aukera baliatzen dute osasun zentroetako ateetan manifestazioak egiteko. Alabaina, oinarrizko osasun laguntzaren alde azken urtebete luzean egindako mobilizazio ugaritan ez dira inoiz ere agertu. Horri oportunismoa esaten zaio. Produktibitateek eta negoziazio ilun horiek mesede eskasa egiten diote medikuen kolektiboari.

LAB sindikatutik azpimarratu nahi dugu egiturazko aldaketa sakonak behar-beharrezkoak direla, baina baita ere gardentasuna negoziazioetan, kudeaketa ekonomiko eraginkorra, behar bezala dimentsionatutako plantillak eta Osasunbidearen benetako egoerara egokitutako aurrekontuak. Eta medikuei gogorarazi nahi diegu osasun zerbitzu publikoen bermatzaileak direla, gainerako osasun langileekin batera, eta gogoeta egin beharko luketela ez ote zaizkien saltzen ari “loroaren txokolatea”, alde batera utz ditzaten beste erreibindikazio batzuk, konparazio batera, erabat feminizatua dagoen plantilla osoaren berdintasunaren aldeko borroka, familia-kontziliazioaren aldekoa, lan eskubideen aldekoa, eta, guztien gainetik, Osasunbidea osatzen duten fakultatibo guztien berdintasunaren eta justiziaren aldeko borroka. Profesional horiei guztiei eskatzen diegu jarrera kritikoa izan dezatela eskaintzen dietenarekin; izan ere, dena bakar batzuentzat bada, gero beste batzuek ordaindu egin beharko dute hori (edo, behintzat, hortik kobratu gabe geldituko dira).

“Entzuna ez izatea ez da isilik gelditzeko arrazoi aski”.
Miserableak

Detalle de los 213 contratos impagados.


Cada sindicato demuestra lo que es, aun con piel de cordero

Poco les importa el impago de estas nóminas, sus motivos son más “trascendentales”. Bajo el mantra de no hay médicos, estamos muy mal pagados, nuestras condiciones laborales son pésimas, oculta otros intereses que nada tienen que ver con la resolución de la escasez de médicos y la defensa de la sanidad pública navarra, sino con lo que les mueve de forma constante, dinero para unos pocos y poder para negociar condiciones al margen de cualquier cauce ordinario. Prefieren el despacho de la consejera a pactar condiciones laborales con el resto de los representantes de los trabajadores. Tampoco están muy contentos con el actual gobierno de Navarra, ni con el anterior cuatripartito (no son de su cuerda) y aprovechan ahora cualquier ocasión para manifestarse en las puertas de los centros de salud, cuando después de un más año de movilizaciones por la Atención Primaria no han aparecido a ningún acto de apoyo, a eso se le llama oportunismo. Flaco favor le hace estas negociaciones y las productividades al colectivo médico.

Desde el sindicato LAB insistimos en la necesidad de cambios estructurales profundos, transparencia en las negociaciones, gestión económica eficiente, plantillas dimensionadas y un presupuesto ajustado a la situación real de Osasunbidea y recordamos al colectivo médico que, como el resto de la plantilla, son el garante de los servicios públicos de salud y que deberían pensar si les están vendiendo “el chocolate del loro”, en lugar de pelear por la igualdad en una plantilla mayoritariamente feminizada, la conciliación familiar ,los derechos laborales pero sobre todo, por la equidad y la justicia entre todo el personal facultativo que compone el Servicio Navarro de Salud. Instamos a todos estos profesionales a que tengan una actitud crítica con lo que les ofrecen, ya que, si todo es para unos, otros tendrán que pagarlo (o al menos no cobrarlo).

“No ser escuchado no es razón para guardar silencio”.
Los Miserables

   

 

BOTON Osasunbidea