Administrazio-langileen lekualdaketa

Osasunbidea 2017/11/15 descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Azaroak 9 zituela, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen administrazio-langileen lekualdatze lehiaketa.
Nafarroako Foru Erkidegoaren Administrazio osoan, guztira, 482 lanpostu huts betetzeko deialdia egin zen. Lanpostu horietatik  262 Osasunbideari dagozkio; Osasunbidean dauden administrazio-lanpostu guztien %26,71a alegia (guztira, 981 lanpostu).
262 lanpostu horiek kontuan hartuz, esparru bakoitzean deitu diren barne akoplamenduak aztertu ondoren, ondorengo datuak lortzen ditugu:traslados eus

Lotsagarria deritzagu akoplamenduetan eskaini den lanpostu kopurua, batere gardenak ez diren arrazoiengatik, buruzagitzek beraientzat “gorde” ohi dituzten lanpostu kopuruak gaindika goititu izanari, hainbat esparruetan diharduten zerbitzuetako langileekin elkar adituz.

Lekualdatzeetan esparru bereko lanpostuak hauta ez daitekeenez, aipatu 171 lanpostuak Osasunbideko langile finkoei, zegokion unean, eskaini ez izateak iraina berria dakar berekin, zeina talde hau dagoeneko pairatzen ari direnei gehitzen zaien, Osasunbideko administrazio-langileak izate hutsagatik (Nukleon diharduten lankideek baino aukera txikiagoa dute aldi baterako barne sustapena egiteko, “pertsonal ez-sanitarioa” izateagatik arriskuen osagarria kobratzeko ezintasuna,...).

LABek eskatzen du akoplamenduko prozeduretan gardentasun handiagoz jardun behar dela, erabilgarri dauden lanpostu guztiak eskainiz urtero.

Traslados de personal administrativo

Osasunbidea 2017/11/15 descargas de archivos.orig PDF INFOadm

El pasado día 9 de noviembre, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la convocatoria del concurso de traslados para personal administrativo.
En total se convocan 482 plazas vacantes para toda la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 262 de esas plazas corresponden a Osasunbidea, lo que supone un 26,71% del total de plazas de administrativas/os en Osasunbidea (981 plazas en total).
Entre las 262 plazas, revisando los últimos acoplamientos internos convocados en cada ámbito, obtenemos estos datos:traslados erd

Es bochornoso el hecho de que el número de plazas ofertadas en acoplamientos sea superado con creces por el número de plazas que las diferentes jefaturas se “guardan”, por motivos nada transparentes, con la connivencia de los servicios de personal de los diferentes ámbitos.

Dado que en los traslados no se pueden elegir plazas del propio ámbito, el hecho de que esas 171 plazas no hayan sido ofertadas en su momento al personal fijo de Osasunbidea, supone un nuevo agravio que se añade a los que ya padece este colectivo, por la mera circunstancia de ser personal administrativo en Osasunbidea (menores oportunidades de promoción interna temporal que las/los compañeras/os de Núcleo, imposibilidad de cobrar el complemento de riesgo por ser  personal “no sanitario”…).

Desde LAB exigimos que se proceda con más transparencia en los procedimientos de acoplamiento, ofertando anualmente todos los puestos disponibles.

 

BOTON Osasunbidea