Hay 1129 invitados y ningún miembro en línea

IRAK 03 ope

LABek helegitea aurkeztuko du Iruñeko Haur Eskoletako LEParen aurka, berme juridikorik ez duelako

Irakaskuntza 2022/02/09

LAB sindikatuak helegitea aurkeztuko du Iruñeko Udal Haur Eskolen Erakunde Autonomoaren Gobernu Batzordeak 2021erako onartutako Udal Haur Eskoletarako LEParen aurka; izan ere, aztertu ondoren, ondorioztatu du Lan Eskaintza Publikoan aurreikusitako hainbat lanpostuk ez dutela berme juridikorik. Behin deialdiak abian jarri ondoren, berme falta horrek deialdiak geldiaraz litzakeen errekurtso-andana bat eragingo du, horrek dakartzan kalte eta eragozpen guztiekin.

LABek uste du beharrezkoa dela Iruñeko Haur Eskoletarako plazak sortzea eta LEPak egitea, are gehiago azken deialdiak 2003an (20 plaza) eta 2007an (3 plaza soilik) egin zirela kontuan hartuta; horrek behin-behinekotasun-tasa oso handia eragiten du eskola horietan lan egiten duten pertsonen artean. Baina, aldi berean, eskatzen dugu lan-eskaintza publiko horiek ordenamendu juridikoak ezarritako bermeak bete ditzatela, eta hori ez da gertatzen Gobernu Batzordeak 2021eko abenduaren 10ean egindako bilkuran onartutakoan. Izan ere, deialdi horretako 51 lanpostuk arazoak sor ditzakete dotazio ekonomikorik ez izateagatik (47 egonkortzekoak eta 4 ordeztekoak), LEPa onartu zenean indarrean zegoen plantilla organikoan jasota ez zeudelako, ordezte-tasarik ez dutelako edo deialdia epez kanpo argitaratu zelako.

LABek Haur Eskoletako langile guztien eskubideak defendatu nahi ditu, eta, oposizio baten aurrean egin beharreko ahalegina eta lan izugarria kontuan hartuta, hautaketa-prozesuek berme juridiko guztiak izatea lortu nahi du, hala, ondorengo ziurgabetasun, ustekabe eta atzerapausoak saihestuz. Errekurtso honen helburua da Enrique Maya Iruñeko alkatearen eta Navarra Suma alderdiaren LEP lardats honek eragin ditzakeen ondorioak saihestea.

LAB recurrirá la OPE de las Escuelas Infantiles de Pamplona al carecer de garantías jurídicas

Irakaskuntza 2022/02/09

El sindicato LAB recurrirá la OPE para las Escuelas Infantiles Municipales aprobada por la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona para 2021 ya que, tras analizarla, ha concluido que varias de las plazas previstas en la Oferta Pública de Empleo carecen de garantías jurídicas; lo que provocará, una vez puestas en marcha las convocatorias, un aluvión de recursos que podrían paralizarlas, con todos los perjuicios e inconvenientes que ello conllevaría.

LAB cree necesaria la creación de plazas y la realización de OPEs para las Escuelas Infantiles de Pamplona, más aún cuando las últimas convocatorias se realizaron en 2003 (20 plazas) y en 2007 (únicamente 3 plazas) circunstancia que causa una altísima tasa de eventualidad entre las personas que trabajan en ellas. Pero, a su vez, exigimos que estas ofertas públicas de empleo cumplan con las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico, hecho que no se da en la aprobada por la Junta de Gobierno en su sesión celebrada el 10 de diciembre de 2021. De hecho, 51 plazas de dicha convocatoria podrían causar problemas por falta de dotación económica (47 de estabilización y 4 de reposición), por no estar recogidas en la plantilla orgánica vigente en el momento de la aprobación de la OPE, por no disponer de tasa de reposición o por haber sido publicada fuera de plazo.

LAB busca defender los derechos de todas las personas trabajadoras de las Escuelas Infantiles y, teniendo en cuenta el esfuerzo y el gran trabajo que hay que realizar ante una oposición, conseguir que los procesos selectivos en los que participen cuenten con todas las garantías jurídicas, evitando incertidumbres, sustos y retrocesos posteriores. El objetivo del este recurso es evitar las posibles consecuencias que la chapuza de la OPE del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y de su partido, Navarra Suma, podría llegar a originar.

 ADM kartel batzara 4 ordu

   

afiliatu

 

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB

 

BOTON INICIO Irakaskuntza

 

BOTON Osasunbidea