IRAK reunion patronal

Patronalekin elkartu ginen ostiralean hezkuntza-protokolo berria dela eta

Berriro ere irakasleak dira estutuak

Irakaskuntza Itunpekoa 2021/09/21

Nafarroako Gobernuak jakinarazitako Covid Protokolo berria dela eta, Itunpeko irakaskuntzako sindikatu guztiok Patronalekin bildu ginen ostiralean, LABek, SEPNA eta UGTrekin batera egindako eskariari erantzunez.

 Protokolo horretan, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe bakoitzak 4 arratsaldez eskolaz kanpoko jarduerak eskaintzeko derrigortasuna zehazten da, arratsaldeko 16:30ak arte gutxienez. Zentro bakoitzak nahi bezala antolatzeko askatasuna izango du.

Patronalek adierazi digutenez, hauetako batzuk irakasleek eman beharrekoak izango dira eta osagarrizko jarduera moduan zenbatuko dituzte. Besteak, aldiz, eskolaz kanpokotzat hartuko dira eta, betiko moduan, begirale, teknikari etabarrek emango dituzte.

Beraz, 2020a baino lehen jardunaldi zatitua zuten ikastetxeei dagokionean, argi geratu da jarduera osagarriak izan eta osagarrizko orduetatik (ez irakastorduetatik) aterako dituzten heinean, ezingo duela inongo zentrok ez prestakuntzarik ez eta programaziorik eskatu ere. Horretarako, irakasleen ordutegiak banaka aztertuko dituzte.

LABek erabat onartezintzat jotzen du irakasleei gehitzen zaien lan karga hau. Irakasleen bizkar erori ziren pandemiak ekarri zituen ardura eta zailtasun gehigarri guztiak eta, egoerak hala eskatuta, erantzuna eman zitzaien. Baina egoera aldatzen doalarik, LABek ez du ez ulertu, ez eta onartzen ere, irakasleak estutzen jarraitzea gutxinaka-gutxinaka eta behin eta berriz, behar izan guztien arduradunak izango balira bezala. Hori gutxi balitz, haur zaintzaile papera atxikitzen zaie eta ikastetxeak familien kontziliaziorako erreminta soiltzat hartu ditu Hezkuntza Departamentuak, umeen aparkaleku soilak izango balira bezala.

Berriro ere, hiruko mahaiaren (Hezkuntza Departamentua, patronalak eta sindikatuak) beharra aldarrikatu eta argi utzi diegu patronalei. Eta Hezkuntza Departamentuari, aldiz, kritika sutsua egiten diogu horrelako neurriak inongo sindikaturekin kontutan hartu gabe hartzeagatik. Erabakiak hartu eta legeak egin aurretik, ez dute inongo langilerekin ez adostu, ez eta gutxienez, ezer galdetu ere; ez orain, ez eta Gimeno Kontseilaria karguan dagoenetik ere. Ezinezkoa da bulego bateko pareta barrutik bakarrik eta eragile guztiak entzun gabe, kanpoan dagoen errealitate konplexu baten ikuspuntu fidagarri bat izatea!

Horregatik, egunez egun, LABek langile guztion eskubideak defendatzeko borrokan jarraituko du!

Nos reunimos con las patronales por el nuevo protocolo de Educación

Una vez más, se aprieta al profesorado

Irakaskuntza Concertada 2021/09/21

Con motivo del nuevo Protocolo Covid publicado por el Gobierno de Navarra, todos los sindicatos de la enseñanza concertada nos reunimos el viernes con las patronales, en respuesta a la petición conjunta de LAB, SEPNA y UGT.

En dicho protocolo se establece la obligatoriedad de que cada centro de Educación Infantil y Primaria ofrezca actividades extraescolares durante 4 tardes, con una duración mínima de hasta las 16:30 de la tarde. Cada centro podrá organizarlo libremente.

Las patronales nos indican que algunas de ellas serán impartidas por el profesorado y computadas como actividades complementarias. Las otras se considerarán extraescolares y, como siempre, serán impartidas por monitores/as, técnicos/as, etc.

Por lo tanto, en los centros que tenían jornada partida antes de 2020, ha quedado claro que, al ser actividades complementarias, las sacarán de las horas complementarias (no lectivas), y ningún centro podrá solicitar que se preparen, ni que se programen estas sesiones. Para ello, se analizarán los horarios del profesorado de forma individual.

LAB considera totalmente inaceptable esta carga de trabajo añadida. Las responsabilidades y dificultades adicionales que trajo la pandemia recayeron sobre los y las trabajadorxa, y fueron quienes dieron respuesta a todos requerimientos que pedía la nueva situación. Con la evolución de la situación, LAB ni entiende ni acepta que, como siempre, sea el profesorado al que se siga apretando poco a poco y una y otra vez, como si fuera el responsable de todas las necesidades que puedan surgir. Por si fuera poco, desde el Departamento de Educación se les etiqueta como cuidadores/as de niños/as, y los centros escolares se consideran como una simple herramienta de conciliación de las familias, como simples aparcamientos de niños y niñas.

 LAB, una vez más, ha reivindicado y dejado claro a las patronales la necesidad de la mesa a tres (Departamento de Educación, patronales y sindicatos). A la vez que critica duramente la actitud del Consejero de adoptar este tipo de medidas sin contar con ningún sindicato. No ha acordado ni consultado con los y las trabajadoras antes de tomar decisiones que les afectan directamente; ni ahora ni desde que este Consejero ocupa el cargo. ¡Es imposible tener un punto de vista fiable de una realidad compleja sin escuchar a todas las partes implicadas, y sin salir de entre las paredes de un despacho!

Por eso, LAB va a seguir luchando día a día por defender los derechos de todos/as los trabajadores y trabajadoras.

 

BOTON Osasunbidea