comision personalAyuntamiento de Pamplona “El Presidente da un toque de atención a los/as delegados/as de personal sobre la puntualidad de los/as asistentes, ya que a la hora de inicio de la Comisión sólo estaba presente el sindicato LAB. Comenta que en la próxima convocatoria que esto suceda, se suspenderá la sesión”.

Langile Batzordea, bertan behera quorum falta dela eta

Iruñeko udala 2016/06/30

Behin baino gehiagotan izandako puntualtasun eza dela kausa, Maiatzako ohiko bilkuran Presidenteak honako adierazpena egin zuen (Aktan jasotzen den bezala).

“El Presidente da un toque de atención a los/as delegados/as de personal sobre la puntualidad de los/as asistentes, ya que a la hora de inicio de la Comisión sólo estaba presente el sindicato LAB. Comenta que en la próxima convocatoria que esto suceda, se suspenderá la sesión”.

Bada, gaur, ekainak 29, Langile Batzordeak egin behar zuen ohiko batzarra bertan behera geratu da quorum faltagatik.

Bigarren deialdiaren orduan (10:15ean) soilik LAB zegoen sindikatuen egoitzan. 10:24ean 2 ordezkari gehiago heldu dira (atxiki gabeak), eta 10:25ean SPMP sindikatuko ordezkariak. UGT 10:30ean iritsi da, baina hala eta guztiz ere ez zegoen ordezkaritza nahikorik bilkura hasi ahal izateko. Horregatik, bertan behera utzi behar izan dugu. Oker ez bagaude, Iruñeko Udalean ez da egundaino  halakorik gertatu . (CCOO sindikatuko ordezkariak ez zela etorriko abisatu zuen aurreko egunean)

Presidentetzaren eta idazkaritzaren ardura dugun heinean (eta gauzak diren bezala, horrek dakarkigun aparteko lana ere kontuan hartuta ) LABeko kideoi gaur gertatutakoa sindikatu batzuen aldetik seriotasun eta errespetu falta larria iruditzen zaigu , ez soilik LABentzat, baizik eta udaleko langile guztientzat ere.

Batzordea bertan behera geratu denez, ezin izan ditugu gai garrantsitzuak jorratu; besteak beste, mintzatu behar genuen Asimec-ek Serquo Avitae beretzeak ekarri duen egoeraz eta gure laneko kontingentzien estaldurari buruzko LAB-ek aurkeztutako proposamen batez.  LAB-ek aurkeztu nahi zuen proposamenari dagokionez, nahiz eta gaur Langile Batzordean proposamena  defendatzerik ez izan, erregistratzeko asmoa daukagu, gainerako sindikatuei sinatzeko aukera eskaini ondoren (Azkenean LAB, APM, UGT, ELA eta CCOO sindikatuen ordezkariek eta bi atxiki gabeko delegatuk, orain SIPNAn daudenek, sinatu dute. CSIF eta SPMPko delegatuek ez dute sinatu nahi izan). Honekin batera proposamena PDF.

La Comisión de Personal se suspende por falta de quórum

Iruñeko udala 2016/06/30

Ante la impuntualidad reiterada en diferentes comisiones de Personal, en la reunión ordinaria de Mayo se hizo la siguiente apreciación por parte de la Presidencia. (copiado del acta).

“El Presidente da un toque de atención a los/as delegados/as de personal sobre la puntualidad de los/as asistentes, ya que a la hora de inicio de la Comisión sólo estaba presente el sindicato LAB. Comenta que en la próxima convocatoria que esto suceda, se suspenderá la sesión”.

Pues bien, la sesión que debía celebrarse hoy, miércoles 29 de Junio, ha tenido que ser suspendida ante la falta del quórum necesario para poder llevarla adelante. A la hora de la segunda convocatoria (10:15) solamente el sindicato LAB estaba presente. A las 10:24 han llegado 2 delegados no adscritos, y a las 10:26 la representación del sindicato SPMP. El sindicato UGT ha llegado a las 10:30. Como quiera que, ni siquiera ese quórum era suficiente, nos hemos visto obligados a suspender la Comisión, hecho que (si no nos equivocamos) no tiene precedentes en la historia de este Ayuntamiento. Solamente CCOO había avisado con anterioridad que no acudiría.

Como sindicato responsable de Presidencia y Secretaría, al que además le cuesta un trabajo extra llevar a cabo estas funciones, lo sucedido nos parece una falta de seriedad y de respeto gravísimas por parte sindical, no sólo hacia LAB, sino por supuesto al conjunto de la Plantilla.

La suspensión de la comisión ha acarreado que no se pudiera hablar de puntos importantes que había para la reunión, como la absorción de Serquo Avitae por parte de Asimec, o la propuesta de LAB sobre nuestras contingencias profesionales, que no obstante registraremos con el apoyo de los sindicatos que lo estimen oportuno (finalmente representantes de los sindicatos LAB, APM, UGT, ELA, CCOO y dos delegados no adscritos, ahora miembros de SIPNA, han firmado la propuesta. Los representantes de CSIF y SPMP no han querido firmarla). Adjuntamos dicha propuesta PDF.