Hay 1005 invitados y ningún miembro en línea

OSA 23MDES

Osasunbidean hobekuntza laboral eta ekonomikoak sinatzea #LortuDugu, horien artean karrera profesionala garatzea eta langile guztiei jaiegun bereziak ordaintzea

Osasunbidea 2023/03/21

LAB sindikatuak, parte hartzen duen Osasunbideko intersindikalaren barnean, hobekuntza garrantzitsuak sinatu ditu gaur Osasun Departamentuarekin. Hobekuntza horien artean, antolakuntza eta ekonomia eskaerak daude; eta, horrez gain, lan-gainkargaren eta plantillen dimentsionamenduaren arloko ekimenak planteatzen diren mahai guztietan parte hartu ahal izatea, bai Arreta Espezializatuan bai Lehen Arretan. Sinadurarekin, intersindikalak martxoaren 23ko greba bertan behera uzten du. Aurrekontu bat eskatzen dugu orain, hartutako neurri guztiei lehenbailehen aurre egiteko.
descargas de archivos.orig PDF Akordio osoa

Osasun Departamentuak aurreko hilabeteetan izan duen negoziazio tamalgarriak, Osasun aurrekontuaren zati bat hipotekatu baitu, ifrentzua izan du gaurkoan, eta Osasunbideko langile guztien baldintzak hobetuko dituzten proposamenak onartu ditu gaur; ezin zen bertze modu batean izan. Osasun Departamentuak, Funtzio Publikokoak eta, azken finean, Nafarroako Gobernuak sinadura horren bidez aitortu bertzerik ez dute egin legez ezarritako negoziazio bideak ezin direla alde batera utzi. Kontuan hartu behar da neurri horietako batzuek talde parlamentarioen bermea dutela eta hurrengo legegintzaldian neurri horiek gauzatzeko konpromisoa.

Hauek dira onarturiko hobekuntzetako batzuk:

 • Antolakuntza, eta plantillaren tamainaren zein lankargaren egokitzea, Lehen Arretan zein Arreta Espezializatuan: berehala lan-talde bat eratzea erabaki da, irizpide objektiboen arabera plantillaren beharrak aztertzeko 2023. urterako eta hurrengo aurrekontu-ekitaldietarako, bereziki kontuan hartuta ordezkapenak, jarduera maximoak eta lan-gainkargak dituzten zentroak ziurtatzeko beharrak.
 • Jaiegun berezien osagarria: Egun horietan lan egiten duten langile guztiek ordainsari bera jasoko dute, titulazioaren maila edozein dela ere. Ordu bakoitzeko 22 euro ordainduko zaizkie.
 • Esklusibotasuna: Indarrean dagoen araudia mantentzen da, arauak ukitzen dituen profesional guztien baldintzetan aldaketarik egin gabe. Informazio gardena eta eguneratua izateko behar diren baliabideak sortuko dira.
 • Mailen kokapena: Funtzio Publikoaren eta ordezkaritza sindikalaren arteko lan taldea, Osasuneko mahai sektorialean ordezkaturiko sindikatuen eskaerak transmitituko zaizkiona.
 • Karrera profesionala: 2023ko Aurrekontuei buruzko Foru Legearen hogeita laugarren xedapen gehigarrian ezartzen da “osasun arloko langile guztien karrera profesionala arautzeko arau-markoaren proposamena. Eta 2023ko lehen lauhilekoan ekiteko konpromisoa, langileen legezko ordezkaritza aintzat hartuta…”. Osasunbideak hitzematen du arau-testuaren zirriborroa Osasuneko Mahai Sektorialean aurkeztuko duela, legean ezarritako denbora-esparruan eztabaidatzeko, negoziatzeko eta, hala badagokio, onartzeko, hau da, 2023. urteko lauhileko hau bukatu baino lehen.

Osasun arlokoak ez diren langileak: urtean plantillaren legezko ordezkaritzarekin landuko da karrera profesionala gaur egun onartua ez dutenentzako karrera hori arautuko duen eta gutxika-gutxika ezarriko duen arau marko bat. Osasunbideak Osasun Departamentuari, eta oro har Nafarroako Gobernuari, arau marko horri dagokion partida 2024ko aurrekontuen aurreproiektuan esleitzea.

 • Lehen Arretako desafioetan parte hartzea: Osasun Departamentuak konpromisoa hartzen du Osasun Mahai Sektorialaren parte-hartze aktiboa errazteko eta bermatzeko Lehen Arretaren Erronkan eta Lehen Arretako Ekintza Planean, bereziki horiek ezarri eta garatzeko lanetan.
 • Osasuneko Mahai Sektorialaren deialdia: Osasunbideak konpromisoa hartzen du apirilaren bigarren hamaborztaldian osasun mahai sektorial baterako deia egiteko. Behar den aurrerapenarekin, gainontzeko osasun langileen karrera profesionalari buruzko foru legearen zirriborroa igorriko zaie sindikatuei, eztabaidatu, negoziatu eta mahai sektorialean onetsi dezaten.
 • Horri guztiari bertze lorpen batzuk gehitu behar zaizkio, hala nola: kanosoak, lanaldi-murrizketak, eta promozioa.

LAB sindikatua adi egonen da Osasun Departamentuak ildo horietan adierazitako konpromisoak bete ditzan, luzamendutan ibili gabe, eta ez du onartuko langile guztientzako lan-hobekuntzak eragotziko dituen negoziazio korporatibista gehiagorik. Eta, nola ez, zerbitzu publikoen aldeko ekimen guztietan parte hartzen jarraituko du, eta zerbitzu publikoen pribatizazioa edo langileen arteko bidegabekeria helburu duten azpijoko guztiak salatuko ditu. Argi gera dadila LABek erne jarraituko duela, osasun sistema publikoari egin dakizkiokeen eraso berrien aitzinean.

Kontuan harturik Nafarroako Parlamentua laster deseginen dutela, aurrekontua “bertze” interes batzuekin konprometituta dagoela eta egungo arduradunek negoziatzeko gaitasunik ez dutela, guztiz arduragabetzat jo dugu oraingo mobilizazioekin jarraitzea, mobilizazio horiek langileei kalte ekonomikoa bertzerik ez bailiekete ekarriko. Orain, lan handiko bertze etapa bat hasi da, sinaturikoa ahalik eta berme handienarekin ezar dezaten eta egin gabe gelditu diren hobekuntza berriak aldarrikatzeko. Etapa horretan, Osasunari buruzko Foru Lege berri baten beharra agerian geldituko da, eta, horretan, sindikatu honek parte hartzeko eskatuko du.

LABek berriz frogatu du negoziatzeko eta borrokatzeko duen gaitasunak hitzetatik ekintzetara pasatzeko aukera eman diola. Eta, bide horretan, bereziki eskerrak eman nahi dizkie langileei eta gizarteari hilabete hauetan eman dioten babesagatik.

Firmamos mejoras laborales y económicas en Osasunbidea, entre ellas el desarrollo de la carrera profesional y el pago de festivos especiales para todo el personal #LortuDugu

Osasunbidea 2023/03/21

El sindicato LAB, junto a la intersindical de Osasunbidea de la que forma parte, ha firmado hoy importantes mejoras con el Departamento de Salud que incluyen tanto demandas organizativas como económicas, además de pasar a formar parte de todas las mesas en que se planteen iniciativas en materia de sobrecarga laboral y dimensionamiento de las plantillas tanto en Atención Especializada como Primaria. Con la firma, la intersindical desconvoca la huelga del 23 de marzo. Exigimos ahora un presupuesto para hacer frente lo antes posible a todas las medidas comprometidas.
descargas de archivos.orig PDF Acuerdo completo

La nefasta negociación del Departamento de Salud en los meses anteriores en los que se ha hipotecado parte del presupuesto de Salud, ha tenido su contrapartida hoy con la aceptación de las propuestas que mejoran, como no puede ser de otra forma, las condiciones de toda la plantilla de Osasunbidea. El Departamento de Salud, el de Función Pública y, en definitiva, el Gobierno de Navarra no han tenido más remedio que reconocer mediante esta firma que no se pueden pasar por alto los cauces de negociación legalmente establecidos. Hay que tener en cuenta que parte de estas medidas cuentan con el aval de los grupos parlamentarios y el compromiso de realizarlas en la próxima legislatura.

Parte de las mejoras aprobadas son las siguientes:

 • Organización, dimensionamiento plantilla y carga de trabajo, tanto de la Atención Primaria como de la Especializada: Se acuerda constituir con carácter inmediato un grupo de trabajo al respecto que analice, según criterios objetivos, las necesidades de plantilla para el resto del presente año 2023 y subsiguientes ejercicios presupuestarios, teniendo especialmente en cuenta las necesidades para asegurar sustituciones, picos de actividad y servicios y centros con sobrecargas laborales.
 • Complemento festivos especiales: El personal que trabaje en dichos días percibirá idéntica retribución con independencia del nivel de titulación. El importe establecido asciende a 22€ /hora.
 • Exclusividad: Se mantiene la normativa vigente sin ninguna modificación para todos los profesionales afectados. Se generarán los recursos necesarios para contar con información transparente y actualizada.
 • Encuadramiento de niveles: Grupo de trabajo entre Función Pública y la representación sindical, trasmitiendo las demandas de la parte social representada en la mesa sectorial de Salud.
 • Carrera profesional: En la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley Foral de Presupuestos 2023 se establece la “propuesta de marco normativo para regular la carrera profesional de todo el personal sanitario. Y el compromiso de abordar en el primer cuatrimestre del año 2023, contando con la representación legal de los/as trabajadores/as…”. El SNS-O se compromete a someter un borrador de texto normativo a la mesa sectorial de Salud para su discusión, negociación y aprobación en su caso, dentro del marco temporal establecido en la Ley, es decir, antes de finalizar el presente cuatrimestre del presente año 2023.

Personal no sanitario: Se abordará en el año 2023, contando con la representación legal de la plantilla, una propuesta de marco normativo que regule la carrera profesional para quienes no la tengan actualmente reconocida y su implantación progresiva. El SNS-O propondrá al Departamento de Salud y resto del Gobierno de Navarra la consignación en el anteproyecto de presupuestos para el año 2024.

 • Participación en los retos pendientes de Atención Primaria: El Departamento de Salud se compromete a facilitar y garantizar la participación activa de la mesa sectorial de salud en el Reto de Atención Primaria, y el Plan de Acción de Atención Primaria y, más en concreto, en su implantación y desarrollo.
 • Convocatoria de la mesa sectorial de Salud: El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se compromete a convocar una próxima mesa sectorial de salud a celebrar en la segunda quincena de abril. Con antelación suficiente se remitirá a la parte sindical un borrador de ley foral para la carrera profesional del resto del personal sanitario para su discusión, negociación y eventual aprobación en la mesa sectorial.
 • A todo ello hay que añadir logros ya conseguidos como: canosos, reducciones de jornada, promoción.

El sindicato LAB va a estar atento a que se cumplan sin más dilataciones en el tiempo los compromisos plasmados en estas líneas por parte del Departamento de Salud, y no va a permitir negociaciones corporativistas que vuelvan a impedir mejoras laborales para toda la plantilla. Y como no puede ser de otra manera, seguiremos participando en cuantas iniciativas supongan la defensa de los servicios públicos y denunciando todos aquellos tejemanejes que pretendan la privatización de los servicios públicos o el agravio entre los/as trabajadores/as. Que quede muy claro que LAB continuará alerta ante nuevas posibles agresiones al sistema público de salud.

Teniendo en cuenta la inminente disolución del Parlamento de Navarra, el presupuesto ya comprometido con “otros” intereses y la falta de capacidad negociadora por parte de los actuales responsables, entendemos como totalmente irresponsable mantener unas movilizaciones que solo supondrían un menoscabo económico para la plantilla. Ahora se abre otra etapa de intenso trabajo para conseguir la implantación de lo firmado con las máximas garantías y reivindicar nuevas mejoras que quedan pendientes, una etapa en la que volverá a quedar en evidencia la necesidad de una nueva ley foral de Salud, en cuyo debate este sindicato pide participar.

Hemos vuelto a demostrar que nuestra capacidad de negociación y lucha nos ha permitido pasar de las palabras a los hechos. Y, en ese camino, queremos agradecer muy especialmente a la plantilla y a la sociedad el apoyo que se le ha dado en estos meses.

 

 ADM kartel batzara 4 ordu

   

afiliatu

 

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB