ADM Bombilla nivel B

Argitaratu da enplegua egonkortzeko LEP bereziaren barruan merezimendu-lehiaketa bidez beteko diren B mailako lanpostuen deialdia

Administrazioa 2022/09/26

Gaurko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, irailaren 26koan, argitaratu dira enplegua egonkortzeko LEP bereziaren barruko B mailako lehenengo deialdiak, merezimendu-lehiaketa bidez bete behar diren lanpostuenak.

Hauek dira deialdian jaso diren lanpostuak:

Eskaerak aurkezteko epea urriaren 11an bukatuko da.

 Horrez gain, gaur beste bi iragarki garrantzitsu argitaratu dira.

Lehenengo iragarkiaren bidez aldatu egin da baso-kanpainetan eta zerga-kanpainetan aritu diren langileek egindako zerbitzuak kontatzeko modua. Bi kasuetan, urte natural batean kanpaina oso bat egina izanez gero, zerbitzu-urte oso bat kontatuko da.

Bestalde, Osasunbideko akoplamendua aldatu da, prozesu horren ondorioz sortzen diren lanpostuak eskuratu ahal izateko.

Bigarren iragarkiaren bidez, 22 lanpostu gehitu zaizkio enplegua egonkortzeko LEPari eta aldatu egin da jadanik argitaratuak zeuden zenbait lanpostu betetzeko sistema, oposizio-lehiaketa bidez bete beharrean merezimendu-lehiaketa bidez beteko baitira. Hauek dira lanpostu horiek:

  • hezkuntza-laguntzako espezialisten 12 lanpostu
  • administrarien 5 lanpostu
  • sukaldeko laguntzaileen 1 lanpostu
  • suhiltzaile-peoi laguntzaileen 1 lanpostu
  • suhiltzaile-gidari laguntzaileen 2 lanpostu.

Publicada la convocatoria de plazas de nivel B de la OPE de estabilización por concurso de méritos

Administrazioa 2022/09/26

El BON de hoy, 26 de septiembre, publica las primeras convocatorias por concurso de méritos de la OPE extraordinaria de estabilización de nivel B.

Estos son los puestos que salen en esta convocatoria:

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 11 de octubre.

También son de interés para el personal otros dos anuncios publicados hoy.

El primero es la modificación de la contabilización del tiempo de servicios prestados del personal de campañas forestales y de renta. En ambos casos se considerará que se ha prestado un año completo de servicios cuando se haya trabajado como mínimo una campaña completa en el año natural.

Asimismo, se modifica el acoplamiento en Osasunbidea para poder optar a las resultas a que dé lugar este proceso.

El segundo anuncio consiste en la creación de 22 plazas que se incluirán en la OPE de estabilización y se modifica el sistema de provisión de varias plazas ya publicadas que fueron convocadas por concurso oposición y que pasan a ser convocadas por concurso de méritos. En concreto, son las siguientes:

  • 12 plazas de Especialista de Apoyo Educativo
  • 5 de Personal Administrativo
  • 1 de Ayudante de Cocina
  • 1 de Peón Auxiliar de Bomberos
  • 2 de Conductor Auxiliar de Bomberos.