ADM Remirez

Noizko, Remírez jauna?

Administrazioa 2022/07/17

Ekainaren 18an, orain hilabete, ekaitz elektriko batek ehunka tximista bota zituen Nafarroako erdialdean. Ekaitzak, Barne eta Ingurumeneko Departamentuen aurreikuspen faltarekin batera, orain arte ezagutzen ez genituen suteak piztu zituen. Gertakari horiek agerian utzi zuten duela urte batzuetatik hona Nafarroako suhiltzaileok salatzen ari garen zerbait: Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzua ez dago prest orain nozitzen ari garen sute handien aurka borrokatzeko.

Sute horiek direla medio, egoera latza igaro genuen; geroztik hilabetea joan da, baina ez dugu berriz ez gertatzeko urratsik ematen ari diren zantzurik.

Zoritxarrez, horrelakoa da egoera; nahiz eta ondasunetan kalte izugarriak jasan dituzten milaka herritarrek, inork ezin du bermatu egoera horiek Nafarroan berriro gerta ez daitezkeenik. Horrek esan nahi du sute mota horiek irauteko etorri direla. Hala ere, Nafarroako Gobernuko presidenteordeak ez du kezka handirik erakutsi, edo behintzat ez dago arduratuta Parlamentuan egindako agerraldian agindutakoa betetzearekin.

Egia esatera, ustekabea izan zen Lehendakaritza, Berdintasun, Funtzio Publiko eta Barne kontseilaria ia % 100ean bat egitea LAB sindikatuak suteen ondoren egin zuen balorazioarekin. Bat zetorren balorazioan, bai eta ekainaren amaieran gertaturikoa bezalako egoeretan erantzun hobea emateko aldaketak egiteko premian ere. Hala ere, lau aste igaro ondoren, Herrizaingo Departamentuko Zuzendaritza Nagusian erantzukizuna duen inor ez da horretan hasi. Bilerarik ez da izan sute guztien kudeaketaz arduratzen diren ofizialekin, ofizialordeekin edo sarjentuekin. Ez da bilerarik egin suhiltzaileen kolektiboko ordezkari sindikalekin; suhiltzaileok lortu genuen sua itzaltzea, beste zerbitzu batzuetako langileekin batera eta boluntario ugariren laguntzarekin. Langile horiek, oporretan zirenak eta kanpoan zirenak, familiak, lagunak eta egiten ari zirena utzi egin zituzten eta erantzukizunez ekin zioten lan profesionalari, suak itzaltzeari, alegia. Baina, era berean, kolektibo honek lana eta dedikazioa aitortzea espero du, eta, batez ere, espero du, behingoz, hori egiteko ahalmena dutenek, aspaldiko urtetan aldarrikatzen ari garen errebindikazio guztiei ekitea; kontseilariak berak bere agerraldian jendaurrean aitortu zituen aldarrikapen horiei ekitea.

Remírez jauna: noiz berregituratuko dugu Suhiltzaileon Zerbitzua? Noizko Nafarroako Suhiltzaileen araudia? Noizko esku-hartzeak zuzentzen dituzten aginte-plazak handitzea? Noiz handituko dira minimoak suhiltzaileen 3 parkeetan? Noizko baso-suteen talde berezia? Noiz hobetuko dira suhiltzaileen ordainsariak, lege- eta aurrekontu-esparruaren barruan?

Agindu egin duzu, orain jar zaitez horretan.

Bai, kontseilari jauna. Okerrena pasatu da, oraingoz, eta hurrengoaren zain gaude. Ezin dugu baztertu bizi izandakoa bezalako beste egoera batzuk pairatu behar izatea. Guk berriz ere dei egiten dizugu Zerbitzu honek behar duen birmoldaketa-bideari ekin diezaiozun.

Zure erantzunaren zain jarraitzen dugu, ez dakigu noiz arte itxarongo dugun.

 

Alfonso Urio Crespo eta Urko Araiz Iglesias,

LABeko Nafarroako Suhiltzaileen Atal Sindikalaren izenean.

¿Para cuándo sr Remírez?

Administrazioa 2022/07/17

El 18 de junio, hace ahora un mes, una tormenta eléctrica descargó cientos de rayos en la zona media de Navarra. Tormenta que, unida a la falta de previsión de los Departamentos de Interior y Medio Ambiente, desató unos incendios que hasta ahora no conocíamos. Estos episodios dejaron al descubierto algo que los bomberos/as de Navarra venimos denunciando desde hace unos años ya: el Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak no está preparado para luchar contra los grandes incendios que ya están llegando.

Una vez pasada la resaca de la terrible situación vivida en Navarra, con los incendios ocurridos en las pasadas semanas, y aunque ha transcurrido ya un mes desde su inicio, no apreciamos indicios de que se estén dando pasos para que no vuelva a ocurrir.

Así es, a pesar de la gravedad de las situaciones padecidas por miles de ciudadanos de la comunidad que vieron afectados sus bienes y medios de vida, y a pesar de que lamentablemente nadie pueda garantizar que estas situaciones no puedan volver a generarse en Navarra. Todo hace indicar que este tipo de incendios han venido para quedarse. Sin embargo, el vicepresidente del gobierno de Navarra no parece preocupado, o al menos no está ocupado con mejorar todo aquello que en comparecencia en el Parlamento dijo que había que hacer.

Ciertamente fue una sorpresa ver que el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Sr. Remírez, coincidía prácticamente al 100% con la valoración que desde el sindicato LAB habíamos hecho tras los incendios. Coincidía en la valoración, y también en la necesidad de acometer cambios para proporcionar una mejor respuesta en situaciones como la ocurrida a finales de junio. Sin embargo, transcurridas ya cuatro semanas, ninguna persona con responsabilidad en la Dirección General de Interior, se ha puesto a ello. Ninguna reunión con los Oficiales, Suboficiales o Sargentos encargados de la gestión de todos los incendios ocurridos. Ninguna reunión con la parte sindical, representante del colectivo de bomberos, que con la inestimable ayuda de otros servicios y de infinidad de voluntarios que se prestaron a ello, fuimos quienes conseguimos apagar los incendios. Una plantilla que, cómo no, dejó sus vacaciones si las estaba disfrutando, dejó a sus familias o amigos, dejó lo que estuviera haciendo para dedicarse a aquello para lo que está preparada: apagar fuegos. Pero que también espera un reconocimiento a su labor y dedicación y, sobre todo, espera que de una vez por todas, quienes tienen potestad de hacerlo, se decidan a acometer todas esas acciones que llevamos años reclamando, y que como hemos dicho, el propio consejero reconoció públicamente en su comparecencia.

Sr. Remírez: ¿Para cuándo la reestructuración del Servicio de Bomberos? ¿Para cuándo el Reglamento de Bomberos de Navarra? ¿Para cuándo el aumento de plazas de mandos que dirijan las intervenciones? ¿Para cuándo el aumento de mínimos en los parques de 3 bomberos? ¿Para cuándo la creación del grupo especial de incendios forestales? ¿Para cuándo la mejora de las condiciones retributivas de los bomberos dentro del marco legal y presupuestario?

Ya lo ha verbalizado, ahora póngase a ello.

Sí, señor consejero. Lo malo ya ha pasado, de momento, y en espera de la siguiente. No podemos descartar la posibilidad de tener que sufrir otras situaciones como la vivida. Nosotros ya le hemos emplazado y lo hacemos una vez más a iniciar el camino de remodelaciones que este Servicio necesita.

Seguimos esperando su respuesta, no sabemos hasta cuándo seremos capaces de esperar.

 

Alfonso Urio Crespo y Urko Araiz Iglesias,

en nombre de la Sección sindical de LAB en Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak.