ADM Basozainak riesgos biologicos

Basozainak: 
Arrisku biologikoak

Administrazioa 2022/04/25

descargas de archivos.orig PDF INFOadm
Duela gutxi, LAB sindikatuak eskatu zuen urtero egitea arrisku biologikoen osasun-azterketa espezifikoa askotan zaurituta, gaixorik edo ahulduta dauden abereekin eta fauna basatiarekin kontaktuan dauden langileentzat: basozainak, albaitariak eta ikuskariak.

Zehazki, kezka handia daukagu akainen ziztaden kopurua handitzen ari delako; horren ondorioz, akainek transmititzen dituzten gaixotasunak garatzeko aukerak ere ugaritzen ari baitira.

Prebentzio Zerbitzuak atzera bota zuen eskaera, haren iritziz, kasuen intzidentzia ez delako esanguratsua populazio orokorraren aldean; argudiatu zuen odol-analisien ondoriozko emaitzek ezin dutela ondorioztatu gaixotasuna une horretan berean pasatzen ari den edo aurretik pasatu zen, eta ez dutela prebenitzen. Hala ere, azterketa egiteko konpromisoa hartu zuen, baldin eta eskaera banaka egiten badugu.

Gaixotasunak eta seroprebalentziak

123 basozainetatik hiruk, gutxienez, Lyme-ren gaixotasuna izan dute (akainen ziztadak eragindakoa); gaixotasun hori oso larria izan daiteke. Beste basozain baten analitikak erakutsi du gaitza pasatu duela, baina ez ditu sintomak garatu.

Prebentzio Zerbitzuak adierazi zigun Q sukarrarekiko seroprebalentza (immunitatea) handi samarra dugula; horrek esan nahi du ez dugula gaixotasuna garatu, baizik eta sarritan izan dugula kontaktua akainekin.

Kasuen intzidentzia

Prebentzio Zerbitzuaren erantzuna jaso genuen unean eskura genituen datuak Osasun Publikoak ematen dituenak ziren; beraz, datu horietan ez zen bereizten zein lanpostutan ari zen Lyme-ren gaixotasuna garatu duen pertsona. Datuak ikusita, pentsa liteke kasuen intzidentzia ez dela esanguratsua gainerako populazio orokorraren aldean; baina guk argi daukagu gertutik begiratu behar direla flora eta fauna duten inguruneetan lan egiteagatik arrisku horien eraginpean dauden kolektiboak, eta guk horrela egitea eskatu dugu.

Erabiltzen ari garen datuak publikoak dira, eta iturri fidagarrietatik jasoak:

• Nafarroako Gobernuko Administrazio Orokorreko langileen lan-istripuei buruzko txostenean ageri da 2021eko urtarrilean kasu arin bat detektatu zela basozainen artean.


• Europako Parlamentuaren 2018ko azaroaren 15eko Ebazpenean, Lyme-ren (borreliosia) gaixotasunari buruzkoan [2018/2774 (RPS)] LOTURA, eskatzen da onartzea nekazarien eta basogintzako langileen gaitza dela, eta estatu kideei eskatzen zaie gaixotasunaren prebentzioan lan egiteko.

• Asturiasko txostenean adierazten denez, Nafarroan badira erreserbatorioak egoteko baldintzak, betiere landarediaren ezaugarri jakin batzuk eta baldintza klimatiko egokiak dituen habitat partikular batean; gainera, eremu endemikotzat hartzen dira. LOTURA

Istripuen parteak egitea garrantzitsua da

Kontu bakar batean egin dugu bat Prebentzio Zerbitzuarekin: akaina gorputzari helduta dugun aldi guzti-guztietan horren berri ematea garrantzizkoa dela oso. Istripuei buruzko parteek arriskuak zein diren erakusten dute. Basozainon kolektiboak du Administrazio Erroan istripu-parte gehien; istripu horiek lanera iristeko pasatu behar ditugun lekuek eta gure eginkizunek eragindako istripuak dira, ez gure baldarkeriak eragindakoak. Badakigu nekagarria dela partea betetzea, baina egin egin behar da; alde batetik, jasaten ditugun lan-arriskuak aitortzeko, eta, bestetik, akainen kasuan, Prebentzio Zerbitzua aktibatzeko, zerbitzu horrek kasu bakoitzaren jarraipena egingo baitu behar den denboran.

Osasuna zaintzeaz

Laneko arriskuen eraginpean aritzeak eskatzen du osasuna egoki zaindu behar izatea, batik bat lanak eragindako kalteak prebenitzeko. Gaur egun, 6-8 urtetik behin egiten da azterketa hori, eta, zenbait kasutan, berandu izan daiteke.

Urtero odol-analisia egitea eskatu genuen, hain zuzen ere arrisku biologikoetatik eratorritako gaixotasunak eta antzekoak garaiz detektatzeko. Baina ez dute onartu, argudiatuz analisiak ez duela deus prebenitzen eta emaitzek ez dutela argituko gaixotasuna pasatzen ari den, pasatu den edo positibo faltsua den. Hala, informazio zehaztugabe hori lortzea oso pertsonala dela uste dute, izan ditzakeen ondorioengatik.

Gure gomendioa

Gorputzean akaina helduta dugun bakoitzean, edo arriskupean egon ondoren gaixotasuna dugulako errezeloa dugunean, gure gomendioa da Prebentzio Zerbitzura jotzea, kasuaren jarraipena egin diezaguten.

Hara jotzen dugunean, eskatu behar dugu odol-analisia egitea, betiere aipatu ditugun mugak kontuan hartuta.

LYME-REN GAIXOTASUNA

Normalean, hasieran honako sintoma hauek eragiten ditu: larruazalean pikortak, sukarra, buruko mina eta nekea. Baina garaiz tratatzen ez bada, infekzioa artikulazioetara, bihotzera eta nerbio-sistemara zabal daiteke. Berehalako tratamenduak azkar sendatzen lagun dezake. LOTURA

Seinale eta sintoma goiztiarrak (akainak ziztatu eta 3-30 egunera)

• Sukarra, hotzikarak, buruko mina, nekea, giharretako eta artikulazioetako mina eta gongoil linfatikoak haziak.

• Eritema migratzaile motako gorriunea da; ziztadaren lekuan hasi eta zenbait egunez pixkanaka hazi egiten da, eta 12 hazbeteko (30 cm) zabalera edo handiagoa izan dezake. Baliteke bero sentitzea ukitzean, baina oso gutxitan eragiten du azkura edo mina. Batzuetan, handitu ahala, argitu egiten da, eta tiro-jopuntu baten itxura har dezake. Gorputzeko edozein tokitan ager daiteke.

Beranduago ager daitezkeen seinaleak eta sintomak (akainak ziztatu eta egunetara edo hilabetetara)

• Buruko min biziak eta zurruntasuna lepoan.
• Eritema migratzaile motako gorriune gehigarriak gorputzeko beste atal batzuetan.
• Artritis mingarria eta hantura artikulazioetan, batez ere belaunetan eta beste artikulazio handi batzuetan.
• Garuneko paralisia (giharren tonua galtzea edo aurpegiaren alde bat edo biak erortzea).
• Aldizka mina tendoietan, giharretan, artikulazioetan eta hezurretan.
• Bihotzaren palpitazio eta taupada irregularrak (Lyme karditisa). • Zorabioak edo arnasa hartzeko zailtasunak.
• Garuna eta bizkarrezur-muina haztea.
• Neuralgia.
• Min zorrotza, lokartzea edo inurridura eskuetan edo oinetan.
• Arazoak epe laburreko memoriarekin.

Guarderío: Riesgos biológicos

Administrazioa 2022/04/25

descargas de archivos.orig PDF INFOadm
Recientemente el sindicato LAB solicitó realizar una vigilancia de la salud específica de riesgos biológicos anual para la plantilla que esté en contacto con ganado y fauna salvaje que, en muchos casos, está herida, enferma o debilitada: guarderío forestal y personal veterinario o inspector.

En concreto, nos preocupamos ante el incremento de las picaduras de garrapatas y, por tanto, de la posibilidad de desarrollar las enfermedades que transmiten.

El Servicio de Prevención rechazó la solicitud al valorar que la incidencia de casos no es significativa frente al resto de la población general, porque los resultados que deriven del análisis de sangre no pueden concluir si se está pasando la enfermedad o si se pasó con anterioridad y porque no la previene. No obstante, se comprometieron a realizarlo si se solicita a nivel individual.

Enfermedades y seroprevalencias

Al menos 3 personas de las 123 que estamos en guarderío han tenido la enfermedad de Lyme (ligada a la picadura de garrapata) que puede ser muy grave. Ha habido otro guarda que en la analítica le ha salido que la ha pasado pero no ha desarrollado los síntomas.

Nos comentaron desde el Servicio de Prevención que tenemos bastante seroprevalencia (inmunidad) a la fiebre Q, lo cual significa que no hemos desarrollado la enfermedad, sino que se ha tenido mucho contacto con el agente.

Incidencia de casos

Cuando nos responden desde el Servicio de Prevención, los indicadores de los que se dispone corresponden a los que da Salud Pública y, por tanto, no hace discriminación de la profesión a la que se dedica quien desarrolla la enfermedad de Lyme. Puede parecer que la incidencia de casos no es significativa frente al resto de la población general, pero no, tenemos bien claro que hay que vigilar de cerca a los diferentes colectivos laborales que están expuestos a estos riesgos por trabajar en entornos con flora y fauna, tal y como hemos solicitado.

Los datos que manejamos son públicos y procedentes de fuentes fiables:

• En el informe de accidentes de trabajo declarados en personal de Gobierno de Navarra de Administración General en enero de 2021 se detecta un caso leve en guarderío.


• En la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2018, sobre la enfermedad de Lyme (borreliosis) [2018/2774(RSP)] ENLACE se solicita que se reconozca en agricultores y trabajadores forestales, e insta a los estados miembros a que trabajen su prevención.

• En el informe de Asturias se indica que en Navarra se dan las condiciones para la presencia de reservorios en un hábitat particular con determinadas características de la vegetación y en unas condiciones climáticas adecuadas y se considera zonas endémicas. ENLACE

Importancia de los partes de accidente

En lo único que coincidimos con el Servicio de Prevención es en dar la importancia que tiene a notificar todas y cada una de las veces que encontremos una garrapata agarrada al cuerpo. Los partes de accidentes, son un reflejo de los riesgos que se tiene en cada caso. En el caso de basozainak, por los lugares por donde pasamos para trabajar, por las tareas que desempeñamos y no por torpeza, somos el colectivo que más partes de accidente acumulamos de toda Administración Núcleo. Ya sabemos que es engorroso hacer el parte pero hay que hacerlo. Por un lado, para que se reconozcan los riesgos laborales a los que nos exponemos, y por otro, en el caso de las garrapatas, para activar al Servicio de Prevención, quien hará el seguimiento de cada caso durante el tiempo necesario.

Vigilancia de la salud

La exposición a los riesgos laborales conlleva que hay que hacer una adecuada vigilancia de la salud para prevenir los daños derivados del trabajo. A día de hoy esta se realiza cada 6 - 8 años. Según para qué, puede ser tarde.

Habíamos solicitado precisamente que anualmente se hiciera un análisis de sangre para detectar a tiempo las enfermedades y similares que deriven de riesgos biológicos. Pero no lo aceptan argumentando que no previene de nada y que los datos que resulten no aclararán si se está pasando la enfermedad, si se ha pasado o, incluso si es un falso positivo. Así, valoran que es muy personal obtener esta información inconcreta por las consecuencias que puede conllevar.

Nuestra recomendación

Siempre que detectemos una garrapata en el cuerpo o cuando alguien tenga sospecha de enfermedad o malestar después de haber tenido una exposición al riesgo, que acuda al Servicio de Prevención a que le hagan el seguimiento del caso.

Además, si así lo decide, que solicite que le hagan un análisis de sangre teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas.

ENFERMEDAD DE LYME

Al principio generalmente causa síntomas como un sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Pero si no se trata temprano, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. El tratamiento inmediato puede ayudar a recuperarse rápidamente. ENLACE

Signos y síntomas tempranos (3 a 30 días después de la picadura de la garrapata)

• Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y de las articulaciones y ganglios linfáticos inflamados.

• Sarpullido del tipo eritema migratorio que comienza en el lugar de la picadura y crece gradualmente durante varios días y puede llegar a 12 pulgadas (30 cm.) o más de ancho. Puede que se sienta caliente al tocarlo, pero rara vez causa picazón o dolor. A veces se aclara a medida que se va agrandando, lo que produce la apariencia de un blanco de tiro. Puede presentarse en cualquier parte del cuerpo.

Signos y síntomas más tarde (días o meses después de la picadura de la garrapata)

• Dolores de cabeza intensos y rigidez del cuello.
• Sarpullidos del tipo eritema migratorio adicionales en otras partes del cuerpo.
• Artritis con dolor intenso e inflamación en las articulaciones, particularmente en las rodillas y otras articulaciones grandes.
• Parálisis cerebral (pérdida del tono muscular o caída de uno o ambos lados del rostro).
• Dolor intermitente en los tendones, músculos, articulaciones y huesos.
• Palpitaciones o latidos irregulares del corazón (carditis de Lyme). • Episodios de mareos o dificultad para respirar.
• Inflamación del cerebro y la médula espinal.
• Neuralgia.
• Dolor punzante, adormecimiento u hormigueo en las manos o los pies.
• Problemas con la memoria a corto plazo.

ADM Basozainak Lyme

Q SUKARRA

Q sukarra

Coxiella burnetii bakterioak kutsatutako 10 pertsonatik 5 inguru gaixotu egingo dira. Oro har, bakterioarekin kontaktuan egon eta 2-3 astera garatzen da gaixotasuna. LOTURA

Q sukarraren seinaleak eta sintomak honako hauek izan daitezke:

• Sukarra.

• Hotzikarak edo izerdia.

• Nekea.

• Buruko mina.

• Giharretako mina.

• Goragalea, gorakoa edo beherakoa.

• Mina bularrean.

• Urdaileko mina.

• Pisua galtzea.

• Eztul ez-produktiboa (lehorra).

Sintomak arinak edo larriak izan daitezke. Larriki gaixotzen diren pertsonek infekzioa izan dezakete biriketan (pneumonia) edo gibelean (hepatitisa).

Haurdunaldian kutsatzen diren emakumeek arrisku batzuk dituzte: berezko abortua izan dezakete, mortinatoa (hilda jaiotzea fetua), erditze goiztiarra edo pisu gutxiko haurra izatea.

Q sukar kronikoa

C. burnetii bakterioak infektatzen dituen pertsonen ehuneko txiki batek (100etik 5 baino gutxiagok) Q sukar kronikoa izeneko infekzio larriagoa izaten du; hasierako infekzioa gertatu eta hilabete edo urte batzuetara agertzen da. Q sukar kronikoa duten pertsonek bihotz-balbula baten edo gehiagoren infekzioa izaten dute maiz (endokarditis esaten zaio); endokarditisa dutenek gaueko izerdiak izan ditzakete, nekea, arnasa hartzeko zailtasuna, pisua galtzea edo gorputz-adarretako hantura. Diagnostikoa egiteko, beharrezkoa izango da medikuak proba batzuk egitea.

Q sukar kronikoa larria da eta hilgarria izan daiteke behar bezala tratatzen ez bada, eta infekzioa sendatzeko hilabete batzuetako tratamendua behar da, antibiotikoekin. Q sukar kronikoaz gaixotzeko aukera handiagoa dute bihotz-balbuletako gaixotasuna duten pertsonek, odol-hodietako anomaliak dituztenek edo immunitate-sistema ahulduta duten pertsonek. Haurdunaldian kutsatzen diren emakumeek ere Q sukar kronikoa izateko arriskua izan dezakete.

 ADI EGON 

Kaparren ziztadak ohiko kontuak izaten dira, baina ez diegu garrantzirik kendu behar, ondorio larriak eragin ditzaketelako.


Kaparren ziztada bat izanez gero, edo edozein arrisku biologikorekin lotu daitezkeen sintomak sentituz gero, garrantzitsua da berehala istripuaren partea egitea eta prebentzio zerbitzuari jakinaraztea. Jakinarazi ondoren, protokoloa abian jarriko da eta gertaeraren jarraipena egingo da.

FIEBRE Q

Fiebre Q

De cada 10 personas infectadas por la bacteria Coxiella burnetii, alrededor de 5 se enfermarán. Por lo general, la enfermedad se desarrolla entre 2 y 3 semanas después de la exposición a las bacterias. ENLACE

Los signos y síntomas de la fiebre Q pueden incluir:

• Fiebre.

• Escalofríos o sudor.

• Fatiga (cansancio).

• Dolor de cabeza.

• Dolores musculares.

• Náuseas, vómitos o diarrea.

• Dolor en el pecho.

• Dolor de estómago.

• Pérdida de peso.

• Tos no productiva (seca).

Los síntomas pueden ser leves o graves. Las personas que se enferman gravemente pueden presentar una infección en los pulmones (neumonía) o en el hígado (hepatitis).

Las mujeres que se infectan durante el embarazo pueden estar en riesgo de tener aborto espontáneo, mortinato (feto que nace muerto), parto prematuro o un bebé de bajo peso al nacer.

Fiebre Q crónica

Un pequeño porcentaje de personas (menos de 5 de cada 100) que se infectan por la bacteria C. burnetii presentan una infección más grave llamada fiebre Q crónica. La fiebre Q crónica se manifiesta meses o años después de la infección inicial. Las personas con fiebre Q crónica con frecuencia presentan una infección de una o más válvulas cardíacas (llamada endocarditis). Quienes tienen endocarditis pueden presentar sudores nocturnos, fatiga, dificultad para respirar, pérdida de peso o inflamación de sus extremidades. Para diagnosticarla, será necesario realizar una serie de pruebas médicas.

La fiebre Q crónica es grave y puede ser mortal si no se trata correctamente. La infección de la fiebre Q crónica requiere meses de tratamiento con antibióticos. La fiebre Q crónica tiene más probabilidades de ocurrir en personas con enfermedad de las válvulas cardíacas, anomalías de los vasos sanguíneos, o en personas que tengan el sistema inmunitario debilitado. Las mujeres que se infectan durante el embarazo también pueden estar en riesgo de presentar fiebre Q crónica.

 ATENCIÓN 

Las picaduras de garrapata son algo habitual pero no por ello debemos restarle importancia ya que puede ocasionarnos graves consecuencias.

En el caso de sufrir una picadura de garrapata, o de sentir síntomas que se puedan asociar a cualquier riesgo biológico, es importante hacer inmediatamente un parte de accidente y ponerlo en conocimiento del servicio de prevención. Una vez comunicado, se pondrá en marcha el protocolo y se hará seguimiento del incidente.