ADM gonzalez tablas

ANADPeko langileen ordezkaritzak Gerentziaren kudeaketa txarra salatu du

GPANA 2022/03/03

Garapen eta Pertsonen Autonomiaren Nafarroako Agentziako (ANADP) ordezkari sindikalek adierazi nahi dute erabat arbuiatzen dutela ANADPeko Gerentzia egiten ari den langileen kudeaketa, bai eta planteatzen ari zaigun egitate buruten politika eta hutsegite sistematikoa ere.

Azken hilabeteetan, ANADPeko Gerentziak, haren mendeko zentroetako zuzendaritzekin bat etorriz, neurri batzuk hartu ditu, oso kaltegarriak direnak bai eragindako langileentzat, baita zentroen funtzionamendurako ere.

Honako hau salatzen dugu:

• Enplegua suntsitzen ari da, behar-beharrezkoak diren plazak amortizatu eta asteburuetako kontratuen lanpostu prekarioak sortuz.
• Egutegiak eta eguneko lanaldiak aldatzen ari dira, lana bizitza pertsonala eta familiarrarekin uztartzea eragotziz.
• Beheragoko kategorietako langileak behartzen dira erantzukizunak hartzera eta gorako mailetako funtzioak betetzera.
• Administrazio publikoetako langileen lan-araudia eta Laneko Arriskuen Aurreikuspenari buruzko Legea ez dira betetzen ari.
• Gardetasun falta handia dago langileen kontratazioan.
• Langileekiko harremanetan gertatzen diren errespetu faltak.

Hori guztia gainera langileen ordezkaritzari bizkarra emanez. Pertsonarengan oinarritutako Eredua baino, kostuak aurrezteko eredua dirudi Agentzia egiten ari dena. Eskubide Sozialetako kontseilariaren diskurtsoaren kontrara: “kalitatezko enplegu gehiago sortu behar da eta langabezia murriztu”. Bestalde, “itundutako plazak nabarmen gehitzea” nahi du. Horrek guztiak egoitza-arretako zerbitzu publikoa suntsitzera bideratzen gaitu?

La representación sindical de la ANADP reprocha a Gerencia su mala gestión

ANADP 2022/03/03

La representación sindical de la de la Agencia Navarra del Desarrollo y Autonomía de las Personas (ANADP) quiere manifestar su rechazo total a la gestión de personal que está realizando la Gerencia de la ANADP, así como al ninguneo y política de hechos consumados a la que nos está sometiendo.

En los últimos meses la Gerencia de la ANADP, en connivencia con las Direcciones de los Centros que dependen de ella, ha tomado una serie de medidas que resultan muy perjudiciales tanto para el personal afectado, como para el propio funcionamiento de los Centros.

Denunciamos que:

• Se está destruyendo empleo amortizando plazas absolutamente necesarias para crear puestos de trabajo precarios de contratos sólo de fines de semana.
• Se están modificando calendarios y jornadas diarias impidiendo conciliar la vida laboral con la personal y familiar.
• Se obliga a la plantilla de categorías inferiores a asumir responsabilidades y realizar funciones de niveles superiores.
• Se incumple la normativa laboral del personal al servicio de las administraciones públicas y la Ley de Preveción de Riesgos Laborales.
• Se da una falta de transparencia asoluta en la contratación de personal.
• La faltas de respeto que se dan en las relaciones con la plantilla.

Todo ello a espaldas de la representación de las y los trabajadores y en aras del Modelo Centrado en la Persona que más que centrado en cada una de las personas residentes, está centrado en ahorrar costes. En contraposición con el discurso de la Consejera de Derechos Sociales: “hay que crear más empleo de calidad y disminuir desempleo”. A lo que por otro lado dice, “incrementar sustancialmente las plazas concertadas”. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿todo esto va encaminado a destruir el servicio público de atención residencial?.