ADM psn euskarafobia

Bi urte hizkuntza-eskubideak urratzen

Administrazioa 2021/10/15

Bi urte baino gehiago igaro dira Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautzen duen dekretuaren zenbait artikulu epai bidez baliogabetu zituztenetik; dekretu hura aurreko gobernuak egin zuen. Baliogabetutako artikuluak, funtsean, komunikazio, abisu eta errotulazioetan elebitasuna arautzen dutenak dira, bai eta eremu mistoko, eremu ez-euskalduneko eta zerbitzu zentraletako lanpostuetarako lehiaketa-oposizioetan euskararen ezagutza merezimendu gisa baloratzea ere.

Errealitatean, UGT, SPA, SMN, SATSE eta Afapna sindikatuek babesten duten erabaki hori dela medio, Nafarroako herritarren hizkuntza-eskubideek hamarkada batzuk atzera egin dute, eta merezimendu gisa puntuatu gabe uzten da Nafarroako bi hizkuntza ofizialetako baten ezagutza; aldiz, alemanaren, frantsesaren eta ingelesaren ezagutza puntuatu egiten da. Era berean, praktikan, ezinezkoa da herritarrek Administraziora euskaraz jotzea, hala egin nahi badute.

Zentzugabekeria horren konponbidea ez zen, berez, zaila. Aski zen dekretuaren idazketa egokitzea, horren bidez segurtasun juridiko nahikoa emateko. Hala iragarri zuen Maria Chivite Gobernuko presidente berriak 2020. urtearen hasieran, urte horretako udazkenerako idazketa berria egongo zela ziurtatuz. Baina, 2021eko urrian gaude, eta ez dago dekretu berriaren arrastorik, nahiz eta aldian-aldian iragartzen den haren aurkezpena berehalakoa izango dela.

Argi dago PSNren taktika zein den: gobernuko kideen (Geroa Bai, Podemos eta IU) konplizitatearekin, denbora pasatzen uztea, eta, bien bitartean, pasatzen den egun bakoitzean Nafarroako herritarren zati handi baten eskubideak urratzen ari dira.

LABek herritar guztien hizkuntza-eskubideak errespetatzeko eskatzen jarraitzen du; jarraitzen dugu eskatzen Administrazioak berma dezala pertsona guztiek Nafarroako geografiako edozein lekutan bi hizkuntza koofizialetako edozeinetan hitz egiteko eta arreta jasotzeko duten eskubidea. Horretarako, Administrazioan euskara erabiltzeari buruzko dekretu berri bat eskatzen dugu, lehiaketa guztietan euskara merezimendutzat hartuko dela bermatze aldera; horrekin batera, euskara eskakizuna duten lanpostu gehiago definitzeko ere eskatzen dugu, gisa horretan, zirkuitu elebidunak ezarri eta hala nahi duten herritarrei euskaraz erantzun ahal izateko.

Dos años vulnerando los derechos lingüísticos

Administrazioa 2021/10/15

Han pasado más de dos años desde que fueron anulados por sentencia judicial algunos artículos del Decreto que regula el uso del Euskera en las administraciones públicas de Navarra, elaborado por el anterior Gobierno de Navarra. Los artículos anulados son básicamente los que regulan el bilingüismo en comunicaciones, avisos y rotulaciones, así como la valoración del conocimiento del euskera como mérito en los concurso-oposiciones para puestos de la zona mixta, zona no vascófona y servicios centrales.

En la práctica, esta decisión, auspiciada por UGT, SPA, SMN, SATSE y Afapna, hace retroceder décadas los derechos lingüísticos de la ciudadanía navarra y deja sin puntuar como mérito el conocimiento de una de las dos lenguas cooficiales de Navarra, mientras sí se puntúa el conocimiento del alemán, francés e inglés. Asimismo se imposibilita en la práctica el derecho de la ciudadanía a dirigirse en euskera a la Administración, si así lo desea.

La solución a este sinsentido no era difícil. Bastaba con retocar la redacción del Decreto para dar seguridad jurídica suficiente. Así lo anunció la nueva presidenta del Gobierno, María Chivite, a inicios de 2020 asegurando que para el otoño de ese año ya estaría la nueva redacción. Sin embargo, estamos ya en octubre de 2021 y no hay ni rastro del nuevo Decreto, pese a que periódicamente se anuncia que su presentación será inminente.

Está claro que la táctica del PSN, con la complicidad de sus socios de gobierno (Geroa Bai, Podemos e IU), es dejar pasar el tiempo mientras cada día que pasa se siguen vulnerando los derechos de buena parte de la ciudadanía navarra.

Desde LAB, seguimos exigiendo que se respeten los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía y que la Administración garantice el derecho de todas las personas a dirigirse y ser atendidas en cualquiera de las dos lenguas cooficiales en cualquier lugar de la geografía navarra. Para ello, reclamamos un nuevo Decreto del uso del euskera en la Administración que garantice el reconocimiento del euskera como mérito en todos los concursos, y la definición de más plazas con requisito de euskera para establecer circuitos bilingües para poder atender en euskera a la ciudadanía que lo desee.