ADM Covid menores

Covid duten adingabeak zaintzeko nahitaezko betebeharragatiko baimena berrituko da

Administrazioa 2021/08/27

Nafarroako Gobernuak baimena berritzea erabaki du 14 urtetik beherako pertsonak ardurapean dituzten langileentzat, baldin eta derrigorrezko konfinamenduak edo ikastetxeak ixteak eragiten badie eta telelana egin ezin badute.

Neurri horrek Foru Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan lan egiten duten langile guztiei eragiten die, eta aurreko ikasturtean indarrean egon zen maiatzaren 14ko 59/2020 Foru Aginduak arautu zuen neurria luzatzea dakar. Xedapen horretan, aurreko ikasturtearen amaiera ezartzen zen baimen hori amaitzeko epetzat. Orain, 2021-2022 ikasturtea laster hasiko denez, Nafarroako Gobernuak erabaki du beste foru agindu berri bat behar dela, baimenaren indarraldiari eusteko eta pandemia-egoerak dirauen bitartean baimen hori baliatzeko aukerari eusteko.

Esteka honetan ikus daiteke behin-behineko foru agindua, ahalik eta lasterren indarrean jarriko dena.

Se va a renovar el permiso por deber inexcusable para atender a menores con Covid

Administrazioa 2021/08/27

El Gobierno de Navarra ha decidido renovar el permiso para el personal que tenga a su cargo personas menores de 14 años que se vean afectadas por el confinamiento obligatorio o por el cierre de centros educativos y no puedan teletrabajar.

Esta medida, que afecta a todo el personal que trabaja en la Administración Foral y sus organismos autónomos, supone prorrogar la medida que ya estuvo vigente durante el pasado curso escolar y que estuvo regulada por la Orden Foral 59/2020, de 14 de mayo. En esta disposición se marcaba como plazo para expirar este permiso el final del pasado curso escolar. No obstante, dado el inminente comienzo del curso escolar 2021-2022, el Gobierno de Navarra ha decidio que es necesaria una nueva Orden Foral en la que mantiene la vigencia de este permiso y la posibilidad de su disfrute mientras persista la situación de pandemia.

En este enlace se puede ver la Orden Foral provisional que entrará en vigor a la mayor brevedad posible.