ADM medicamentos

LABek medikazio protokoloa salatu du Laneko Ikuskatzailetzan

ANADAP 2021/06/04

PAGNAk erantzunik eman ez dionez LABek San Jose zentroaren medikazio protokoloa aldatzeko aurkeztutako eskaerari, sindikatuak salaketa bat jarri du gaur Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzan.

Gogora dezagun San Jose Zentroko zaintzaileak medikazioa banatzen ari zaiela egoiliarrei erizaintzako langileek prozesua gainbegiratu gabe. Zaintzaileak D mailakoak dira, eta, indarreko legediaren arabera, ez dute medikazioa banatzeko erantzukizunik, non eta erizaintzako langile batek ez duen prozesua zuzenean gainbegiratzen. Hori dela eta, azken hilabeteotan zenbait akats gertatu dira, eta zaintzaileei egotzi zaie errua, baina, esan bezala, langile horiek ez lukete inolako botikarik banatu beharko erizainen gainbegiraturik gabe.

LAB denuncia ante Inspección de Trabajo el protocolo de medicación

ANADAP 2021/06/04

Debido a la falta de respuesta de la ANADP a la petición de LAB de modificar el protocolo de medicación del Centro San José, LAB ha interpuesto hoy una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Recordamos que el personal cuidador del Centro San José viene administrando medicación al personal interno sin supervisión de enfermería. Este personal está englobado en el nivel D y, según la legislación vigente, no tiene entre sus responsabilidades la administración de medicamentos a menos que se haga con la supervisión directa de personal de enfermería. Esto ha provocado algunos errores de los que se hace responsable al personal cuidador que, como decimos, no debería estar administrando ningún medicamento sin supervisión.