ADM ope mantenimiento

Lehen mailako ofizial eta mantentze-lanetako ofizial izateko deialdia argitaratu da

Administrazioa 2021/04/12

53 plaza izango dira, eta oposizioa 2022ko urtarriletik aurrera hasiko da. Gure webgunerako esteka bat ere eskaintzen dizuegu, eta bertan, deialdiaz gain gaitegia, aurreko azterketak eta informazio interesgarri ugari topatuko duzue.

Apirilaren 12an argitaratu da Nafarroako Aldizkari Ofizialean lehen mailako ofizial eta mantentze-lanetako ofizial izateko 53 lanpostu betetzeko oposizio deialdi; 25 lanpostu txanda irekian, 25 igoera txandan eta 3 lanpostu desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba txandan.

Aurreikusten da oposizioa 2022ko urtarriletik aurrera hastea. Izena emateko epea 30 egun naturalekoa da, iragarkia NAOn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hau da, maiatzaren 12ra arte egongo da zabalik. Telematikoki egingo da, esteka honen bidez: https://www.navarra.es/es/empleo-publico.

Oposizioak bi proba izango ditu: lehenengoa teorikoa eta bigarrena praktiko-teorikoa. Gainditzeko, proba bakoitzeko gehieneko puntuazioaren % 50 lortu beharko da gutxienez.

Esteka interesgarriak

Hamabi urte pasa behar izan dira espezialitate hauetako plazak eskaintzeko. Jakina da LABen ez ditugula ez halako denboralizazioak ez hau bezalako prozedurak atsegin. Hala ere, deialdiak izan ditzakeen kats guztiak gora-behera, badakigu ehunka lagun daudela deialdi honen zain.

Hori dela eta, LABek, beste behin ere zuen bidea ahal beste erraztu nahiean, honako esteka hauek eskaintzen dizkizue:

Publicada la convocatoria de Oficial de 1ª y Oficial de Mantenimiento

Administrazioa 2021/04/12

Saldrán 53 plazas y la oposición dará inició a partir de enero de 2022. Os ofrecemos un link a nuestra web donde encontraréis la convocatoria, el temario, exámenes anteriores y mucha más información de gran interés.

El Boletín Oficial de Navarra ha publicado este lunes 12 de abril la convocatoria de oposición para la provisión de 53 plazas de Oficial de 1ª y Oficial de Mantenimiento. Éstas corresponden a 25 plazas de turno libre, 25 del turno de promoción y 3 del turno de reserva para personas con discapacidad.

Se trata de un procedimiento de oposición que está previsto dé inicio a partir de enero de 2022. El plazo de inscripción tendrá una duración de 30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el BON; es decir, permanecerá abierto hasta el 12 de mayo. Ésta se realizará telemáticamente a través del siguiente enlace: https://www.navarra.es/es/empleo-publico.

La oposición constará de dos pruebas: la primera, de carácter teórico, y la segunda de carácter práctico-teórico. Para aprobar será necesario obtener una puntuación mínima del 50% del máximo en cada prueba.

Enlaces de interés

Han tenido que pasar doce años para convocar plazas de estas especialidades. Sobra decir que en LAB no compartimos ni esas temporalizaciones ni el tipo de procedimiento que una vez más se ha establecido para la provisión de las plazas. Sin embargo, somos conscientes de que a pesar de todas las pegas que se le puedan imputar a esta convocatoria hay cientos de personas pendientes de este proceso.

Es por ello por lo que desde LAB seguimos tratando de facilitaros el máximo posible, y os ofrecemos los siguientes enlaces: