ADM 500

500.000 €

Jaiegun berezien ordainketa guztiontzat

Administrazioa 2020/12/18

descargas de archivos.orig PDF kartela

Egun horietan lan egitea denontzat da nekagarriagoa, ez bakarrik langile bakar batzuentzat.

500.000 €

Cobro de festivos especiales para toda la plantilla

Administrazioa 2020/12/18

descargas de archivos.orig PDF cartel

Trabajar estos días no es más penoso solo para algunos, lo es para todo el mundo.

Osasunbideko gainerako langileak? SOSeko aretoko operadore eta buruak? Basozainak? Suhiltzaileak? PAGNAko egoitzetako langileak? ¿Resto de personal de Osasunbidea? ¿Operadoras y jefas de sala de SOS? ¿Guardas forestales? ¿Bomberos? ¿Personal residencias de la ANADP?