ADM orduak

LABek kontrol zorrotza eskatzen du COVID-19a dela-eta egindako aparteko orduak ordaintzeari begira

Administrazioa 2020/08/18

Nafarroako Gobernuak abuztuaren 17ko 8/2020 Foru Lege-dekretua onetsi berri du, COVID-19ak eragindako pandemiarekin zerikusia duten hainbat alderdi arautzen dituena. Bertan, besteak beste, onartzen da krisialdian egindako aparteko orduak ordaintzea dedikazio esklusiboaren osagarria kobratzen duten langileei, orain arte bateraezina baitzen. LABetik eskatzen dugu ordu horiek ahalik eta gehien kontrolatzea, esker oneko urdailei ordaintzeko zirrikitu bat izan ez dadin.

Aitortzen dugu osasun-krisialdi honetan langile publiko ugarik aparteko lana egin dutela. Langile horiei eskerrak eman nahi dizkiegu egin duten ahaleginagatik, eta zuzena iruditzen zaigu behar bezala ordaintzea ahalegin hori.

Foru lege-dekretuaren zioen azalpena irakurrita, imajinatzen dugu helburu nagusia dela Administrazio Erroko fakultaboei ere ordaintzea Osasunbideko fakultatiboek kobratzen duten produktibitate-saria (hau da, aparteko orduak), eta, hala, gertatzen den konparaziozko bidegabekeria hori ezabatzea, nahiz eta arauaren artikuluetan ez diren lanpostu zehatzak aipatzen.

Dedikazio esklusiboaren osagarriaren esleipena administrazioko langileen artean hautsak harrotzen dituen gaia da. Langile horiek aparteko orduak kobratu ahal izateko aukera zabaltzea kontu delikatua izan daiteke, nahiz eta bide hori COVID-19aren ondorioz ireki.

Gaur egun, 351 pertsona dira Foru Administrazioan dedikazio esklusiboaren osagarria kobratzen dutenak. Foru lege-dekretua idatzita dagoen bezala, 12. artikuluan, ez da bereizketarik egiten langile horien guztien artean, eta denek aparteko orduak kobratzeko bidea irekitzen du.

LABen iritziz, oso zorrotz eta gardenki jokatu behar da kontu horrekin, eta langile guztiei aitortu behar zaie egindako aparteko lana. Baina, aldi berean, aitortu behar dugu ez garela fidatzen nagusi batzuek egin ditzaketen justifikazioekin.

Alde horretatik, Nafarroako Gobernuari eskatzen diogu bidal diezagutela ordainsari hori jasoko duten langileen zerrenda eta bakoitzaren diru-zenbateko zehatza, baita kobraketa justifikatzen duen arrazoia ere.

LAB exige máximo control en el pago de las horas extras producidas por el COVID-19

Administrazioa 2020/08/18

El Gobierno de Navarra ha aprobado el Decreto Ley Foral 8/2020 de 17 de agosto en el que se regulan diferentes aspectos relacionados con la pandemia provocada por el COVID-19. Entre otras cosas reconoce el pago de las horas extras producidas durante la crisis al personal que cobra el complemento de exclusividad, lo que hasta ahora era incompatible. Desde LAB exigimos el máximo control de estas horas para que no se convierta en un coladero para pagar estómagos agradecidos.

Reconocemos el trabajo extra realizado por numerosos trabajadores y trabajadoras públicas durante la crisis sanitaria. Agradecemos su esfuerzo y consideramos correcto que se les remunere adecuadamente.

Leída la exposición de motivos, intuimos que se intenta eliminar el agravio que supone para el personal facultativo de Núcleo que sus homólogos de Osasunbidea cobren productividad (es decir horas extras) y ellos no, aunque en el articulado no se hace referencia a puestos concretos.

La adjudicación del complemento de exclusividad es un tema que levanta muchas ampollas entre el personal de la Administración. Abrir el abanico a que todo este personal pueda cobrar horas extras es un tema delicado, aunque sea por razón del COVID-19.

Son 351 las personas que trabajan en la Administración y que cobran el complemento de dedicación exclusiva. Tal y como está redactado el Decreto Foral, en su artículo 12, no se hace distinción entre todo este personal y abre la posibilidad de que todos ellos cobren horas extras.

Desde LAB consideramos que hay que ser muy estrictos y transparentes y reconocer el trabajo extra realizado a todo el personal que lo haya hecho. Pero también debemos añadir que de las justificaciones de ciertas jefaturas no nos fiamos.

En este sentido pedimos al Gobierno de Navarra que nos traslade la relación del personal que va a recibir esta remuneración, la cuantía pormenorizada y el motivo que lo justifique.