intervencin social

Esku hartze sozialeko hitzarmen sektorialaren alde

Soziokomunitarioa 2017/11/08

LAB sindikatutik, bi urte daramagu Nafarroako I Esku Hartze hitzarmen sektorialaren alde lan egiten.

Esku hartze sozialeko sektoreak, historikoki abondono handia pairatu du. Gobernu ezberdinek aurrera eraman dituzten politika neoliberalen ondorioz eta inposaturiko diskriminazio sexistarengatik, langile gehienak emakumeak direlako, lanbidea behar bezala ez baloratuz eta gure eginkizunaren garrantzia aitortzen ez delarik.

Helburua hitzarmen honekin sektore guztiaren lan baldintzak hobetzea da. Gainera Gobernua eta eremu sozial, sanitario eta soziosanitarioko entitate ezberdinen arteko kontratu administratibo guztiak arautuko dituen Kontzertu Sozialen Lege berria baliatuz, erreferentziazko konbenioak derrigorrez betetzera behartuko du, gure kasuan, lortzen dugunean, Esku Hartzeko Sozialeko hitzarmen izango delarik.

Konbenioak eragingo dituen anbitoak

Honako eremu hauek izango dira hitzarmen honen eraginpekoak: Gizarte-ekintzaren eremuak, gizarte eta lan-arloko eremua edo gizarte eta osasun-arloko eremua, baita gizarte eta kultura-arloko eremua eta gizarte-hezkuntzako eremua ere, hala nola sortutako gaixotasun mentala ere.

Konbenioak eremu hauetan lan egiten duten langileei eragingo die: arriskuan edo babesgabetasunean dauden kolektiboak, adintxikikoak, emakumeak, pertsona adinduak eta aniztasun funtzionalekoak, helduak, baztertze egoeran edo arriskuan dagoen populazioa.

Zer eskatu behar dugu?

Mahai negoziatzailean gure aldarrikapenak hurrengo hauek izango dira:
Soldatak: Egiten dugun lanaren garrantzia aitortzen duen soldata igoera.
Lanaldia: Urteko lanaldia jeisten joatea. 1592 urteko lanaldia eta 1424 orduko lanaldia txandaka egiten dutenentzat.
Plusak: Gauekotasuna, turnizitatea, aintzinatasuna eta guardiak. Hala nola jai egun, jai egun bereziak, igandeak eta dedikazio osoak.
Oporrak: Lanaldiaren murrizketarekin bat datorren oporren igoera.
KPI: Eros ahalmenaren berreskuratzeko eskubidea, bizitza garestitu egiten denean.
Bajak: %100 ordaintzea gaisotasun arruntetan zein laboraletan.
Kotratazioa: Kontratazio finkoa bermatzeko konpromezua, enplegua egonkortzeko.
Kilometraia:
Kotxea lanerako erabilera ordaintzea.
Exzedentziak eta baimenak: Lan eskubideak babestu, bizitza laborala, pertsonala eta zaintza babesten dituzten baimenak izatea. Fomakuntza profesionala eta edozein egoera delarik bermatzen dituzten baimenen aitortza.

Nola lortu guzti hau?

Hitzarmen sektorial duina lortze aldera, ezinbestekoa da antolakuntza eta borroka. Lehenengo pausu bezala, asanblada bat martxan jarriko dugu sektoreko afiliatu eta delegatu barne biltzen duena. Hurrengo azaroaren 30an, osteguna, goizeko 10:00etatik 11:30tara Errotxapean LABek duen egoitzan biltzera deia luzatu egiten dizuegu.

Por un convenio sectorial de intervención social para Navarra

Sociocomunitario 2017/11/08

El Sindicato LAB llevamos dos años poniendo en marcha el I Convenio Sectorial de Intervención Social de Nafarroa.

El sector históricamente ha padecido un gran abandono, agudizado por las políticas neoliberales de los gobiernos de turno y por una discriminación sexista impuesta, al ser la mayoría de las plantillas compuestas por mujeres. Provocando que no se valore la profesión, ni se reconozca la gran labor social que realizamos.

El objetivo de este Convenio es que se mejoren las condiciones de trabajo de todo el Sector. Aprovechando la nueva Ley de Conciertos Sociales, que va a regular todos los nuevos contratos administrativos entre Gobierno de Navarra y entidades de los ámbitos social, sanitario y sociosanitario. Ley que incluiría la obligación de cumplimiento del Convenio colectivo de referencia, en nuestro caso, cuando se logre, el provincial de Intervención Social.

Ámbitos afectados por el convenio

Se verán afectados por este convenio los ámbitos de inclusión y protección social dentro de la acción social, así como espacios compartidos como el socio-laboral o el socio-sanitario, pasando por lo socio-cultural, lo socio-educativo y también la salud mental encuadrada como enfermedad mental.

Afectando por tanto a los servicios de atención a personas y colectivos en riesgo o desprotección, menores, jóvenes, mujeres, personas mayores y con diversidad funcional, adultos, población en riesgo o en situación de exclusión.

¿Qué mejoras vamos a reivindicar?

Las reivindicaciones que vamos a llevar a la mesa de negociación son las siguientes:
Salarios: Aumento salarial acorde a nuestra labor social. Que se reconozca nuestra profesión mediante un salario digno.
Jornada: Reducción progresiva de la jornada anual.
Pluses: Nocturnidad, turnicidad, antigüedad y guardias. Así como festivos especiales, domingos y plenas dedicaciones.
Vacaciones: Aumento de las vacaciones, en concordancia con la reducción de jornada.
IPC: Derecho a recuperar poder adquisitivo por el encarecimiento de la vida.
Incapacidad temporal: 100% de salario para contingencias profesionales y comunes.
Contratación y figuras profesionales: Compromiso para la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
Kilometraje: Remuneración del uso del vehículo particular para el trabajo.
Excedencias y licencias: Regular y dar una cobertura amplia a los derechos laborales, a la conciliación de la vida laboral y la vida personal y al cuidado, derecho a la formación profesional u otras casuísticas.

¿Cómo conseguir todas estas mejoras?

Para conseguir un I Convenio Sectorial de Intervención Social tenemos que hacernos oír, por lo que es necesaria la organización del Sector. En ese camino, convocamos la 1ª asamblea de trabajadoras afiliadas y simpatizantes de LAB de Intervención Social. Nos reuniremos el próximo 30 de noviembre, jueves, de 10:00 a 11:30 en la sede de LAB en la Rotxapea (calle rio Arga 12-14).