Hay 1476 invitados y ningún miembro en línea

Batzarra-bilkura Ekainak 30 Diputazioa 11:00

Batzar orduak eskatuak (10:30-12:30)

Asamblea-Concentración 30 de junio Diputación 11:00

Pedidas horas de asamblea (10:30-12:30)

LEP, Birjartze tasa eta behin-behinekotasuna

Cuentagotas1Administrazioa 2017/06/27

Foru Administrazioan lan egiten dugun 24.000 pertsonetatik 7.200-eri behin-behineko kontratuak ezartzen zaizkie. (Osasunbidean dagoen behin-behinekotasuna %42koa da).

OPE, Tasa de reposición y temporalidad

Cuentagotas2Administrazioa 2017/06/27

De las más de 24.000 personas que trabajamos en la Administración Foral 7.200 son contratadas temporales. (En Osasunbidea la temporalidad asciende al 42%).

Egoera honetara iritsi gara zerbitzu publikoak honda daitezen eta pribatizatzeari ekiteko diseinatu dituzten politiken ondorioz.

A esta situación se ha llegado debido a políticas de personal diseñadas para deteriorar los servicios públicos y abrir la puerta a su privatización.

PPk eta PSOEk, estatua bitarteko gisa erabiliz, behin-behinekotasuna zabaldu nahian hainbat neurri bideratu dituzte: birjartze tasa, gastu-muga, defizit publikoaren muga, murrizketak autogobernuari,... Neurriok estatu milako legeak eta Europako zuzentarauak urratzen dituzte. PP y PSOE, desde el Estado, han ido habilitando medidas para generalizar la temporalidad: tasa de reposición, techo de gasto, límite del déficit público, recortes en el autogobierno… Estas medidas se saltan las leyes estatales y directivas Europeas.
Cuentagotas5Cuentagotas7

Europako Batasunaren Epaitegiak eman dituen ebazpen batzuek Estatuak hartu dituen neurriak eraitsi dituzte; zerbitzu publikoetako lanpostu egonkorrak langile finkoekin betetzera derrigortzen dute.

Espainiako gobernuak “enplegua sortzeko akordioa” sinatu zuen CCOO, UGT, CSIF,... sindikatuekin; hark ahalbidetzen dio Administrazio Publikoek egin ditzaketen Lan Eskaintza Publikoei murrizketak egiten.

Varias sentencias del Tribunal de la Unión Europea desmontan las medidas adoptadas por el Estado y marcan la obligación de cubrir con personal fijo las plazas estables de los servicios públicos.

El gobierno español firma con CCOO, UGT, CSIF… un “acuerdo para la creación de empleo”, que le permite mantener la restricción sobre las OPEs que puedan realizar las Administraciones Públicas.

 Cuentagotas6  Cuentagotas7

• LEPak baldintzatzen eta mugatzen ditu.

• Europako Batasunaren ebazpenen betetzea hiru urte gehiagoz luzatzen du.

• Estatuko gobernuak, PNVren, Ciudadanosen, UPNren,... sostenguaz, onartu dituen aurrekontu orokorrek birjartze tasari eusten diote, eta egungo behin-behinekotasuna murrizteko gai diren LEPak onartzea eragozten du.

• Condiciona y limita las OPEs.

• Prorroga tres años más el cumplimiento de las sentencias de la Unión Europea.

• El gobierno del Estado, con el apoyo del PNV, Ciudadanos, UPN… ha aprobado unos presupuestos generales que mantienen la tasa de reposición y que impide aprobar OPEs capaces de reducir la temporalidad existente.

  MONOPOLY

afiliatu

 

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB