administracin democrtica

Administrazioa demokratizatzeko aukera galdua

Administrazioa 2017/05/24

Nafarroako Gobernuak onartu duen Buruzagitza Hornitzeko Dekretu berria Administrazioaren egituren demokratizazioari ekiteko aukera galdua da.

Nafarroako gobernu berria osatu zenetik, ia bi urte igaro ondoren, UPN-k abiatu zuen aurreko dekretua ordezkatu duen Buruzagitza Hornitzeko Dekretu berria onartu da. Emaitza ezin etsigarriagoa da. LABek proposatu zuen, Mahai Nagusiaren sistema berrian, langileen esku-hartzeak berebiziko garrantzia izan beharko lukeela aipatu lanpostuak beteko dituzten pertsona egokienak zehazterakoan. Proposamena onartu zen, baina azkenean, Nafarroako Gobernuak baztertu du, Nafarroako Kontseiluak egin txosten ez loteslearen berri izan ondoren.

LABen iritzian, Gobernuak ez du ausardiarik erakutsi buruzagitzak hornitzeko sistema errotik aldatzeko. Onartu den dekretuak berriro uzten du hautatzeko gaitasuna Epaimahai baten esku, non hartan hierarkikoki gorago dagoen buruak, langile batzordearen eta Idazkaritza Nagusi Teknikoaren ordezkari batek parte hartuko duten. Langileen partaidetza eza ezkutatzeko, esan da hautagaiek aurkeztu behar duten egintza egitasmoari buruzko balorazioa egin dezaketela langileek, aipatu balorazioa Epaimahaira bidal daitekeela aintzat har dadin, hala ere ez da agertzen zertarako balioko duen aipatu txostena.

Buruzagitzak hornitzeko sistema berriak UPNren aurreko gobernuak diseinatu zuen erdi-mailako arduradunen egiturak sustatuko dituela; hartan, gehien-gehienak ez ziren bete berdintasun, gaitasun eta merezimendu printzipioak gordez.

LABek ahalegin handia egin zuen talde lana eta langileen parte-hartzea sustatu zedin. Kalitateko zerbitzu publikoen etorkizuna guztion konpromisoz josi behar da, ez da egin behar Nafarroako Kontseiluak egin duen txosten maltzur batengatik, non langileak gutxiesten diren.

Dekretu berriarekin belarrondokoa ematen zaie langileei, ez delako bete sinatu zena: aldaketak eraginkortasunez parte hartzen uzten zuelako prozesuan, eta oraingoan, haren partaidetza txosten bat egitera mugatzen delako.

LABek arrunt etsigarria deritza gai honen inguruan suertatu den guztiari. Gobernua ez da seriotasunez jardun, ez du ulertzen buruzagitzak demokratizatzearen eta langileen partaidetza eta engaiamendua sustatzeko garrantzia zertan den. Egungo gobernuak UPNk ezarri inertzia negatiboekin eten nahi zuela zirudien, baina gertakariek erakusten dute haien jarrera betikoa dela: zerbait aldatu, denak bere horretan iraun dezan.

Una oportunidad perdida para democratizar la Administración

Administrazioa 2017/05/24

El nuevo Decreto de Provisión de Jefaturas aprobado por el Gobierno de Navarra es una oportunidad perdida para afrontar la democratización de las estructuras de la Administración.

Han tenido que pasar casi dos años desde la llegada del nuevo Gobierno de Navarra para que se apruebe un nuevo Decreto de Provisión de Jefaturas que sustituya al anterior puesto en marcha por UPN. El resultado no puede ser más decepcionante. LAB propuso en la Mesa General que, en el nuevo sistema, la participación de las plantillas tuviera un papel esencial a la hora de determinar quién era la persona idónea para estos puestos. La propuesta fue aceptada pero finalmente el Gobierno de Navarra la ha retirado tras el informe no vinculante del Consejo de Navarra.

Desde LAB creemos que al Gobierno le ha faltado valentía para afrontar un cambio radical en el sistema de provisión de Jefaturas. El Decreto aprobado vuelve a dejar la elección en manos de un Tribunal en el que tomarán parte un superior jerárquico, un representante de la comisión de personal y la Secretaría General Técnica. Para camuflar la falta de participación de las plantillas se dice que el personal podrá realizar una valoración sobre el plan de actuación que deben presentar las personas candidatas, que podrá trasladar al Tribunal para su consideración, sin que se explique para qué va a servir dicho informe.

El nuevo sistema de provisión de jefaturas va a suponer que se va a consolidar las estructuras de mandos intermedios diseñadas por el anterior gobierno de UPN que, en su inmensa mayoría no se cubrieron respetando los principios de igualdad, capacidad y mérito.

Desde LAB habíamos hecho un gran esfuerzo para que se fomentara el trabajo en equipo y la participación de las plantillas. El futuro de los servicios públicos de calidad pasa por el compromiso de todos y todas y no por hacer caso a un informe capcioso del Consejo de Navarra, donde se menosprecia a las plantillas.

El nuevo Decreto supone un auténtico jarro de agua fría para la plantilla porque no se ha respetado lo que se había firmado: un cambio que permitía la participación efectiva en el proceso y ahora se encuentra con que su participación se limita a emitir un informe.

LAB considera que es muy decepcionante todo lo sucedido en torno a este tema. El Gobierno no ha sido serio y no alcanza a comprender la importancia de democratizar las jefaturas y fomentar la participación y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras. Parecía que el actual Gobierno estaba dispuesto a romper con las inercias negativas impuestas por UPN pero los hechos demuestran que su actitud es más de lo mismo. Cambiar algo para que todo siga igual.