maitagarri2

Mutua Navarra haurdunaldi arriakuaren prestazioa aitortzea derrigortua

Soziokomunitarioa 2016/10/10

Lan epaitegia salaketa jarria duen langilearen aldeko sententzia eman du arriskua haurdunaldian zehar prestazioa jasotzeko mutuan eskatu zuen datatik aurrera. LAB sindikatuak aurkeztu egin dituen frogak prozesu judizialean zehar, sententzia langilearen aldekoa izateko, berezko garrantzia izan du.

Elkarrizketa Maitagarri Etxarri Zabalza, ANNFko langilea. (Asociación Navarra Nuevo Futuro. Familia biologiko ezagunik ez duten edota, familia izanda ere, abandonatuak izan diren eta antolatutako familia batetik kanpo bizi diren adin txikikoei zuzenduta.)

Azaldu ahal diguzu zertan egiten duzun lana? Zertan datza zure egunerokotasuna? Adin txikikoentzako babes sisteman lan egiten dut gizarte hezitzaile bezala. Harreran bizi diren adin txikikoentzako funtzio ezberdinak betetzen ditut, normatiboak, sozializatzaileak, autoritatezkoak, kontentziozkoak, sostenguzkoak, identifikatzaileak, akonpainamenduzkoak… Beste alde batetik, planifikatu eta gestio hezitzailea egiten dut ere, lan talde ezberdinen koordinazioan, teknikariekin, psikologoekin… Baita, lan administratiboa burutzen dugu, dokumentazioa gestionatuz, informeak egiten, egunerokoak betetzen, hileroko zein urteko gastuak antolatuz… erregistro jarraia bete behar baitugu. Eta bukatzeko, nire funtzioen baita, etxea mantentzea, gainbegiratu eta eguneroko mantenimendua ziurtatu eta erosketak egiten ditut. Lanaldia astero aldatu daitezke eta 13 ordutako txnadak izaten ditugu.

Ze egoerak bizi izaten dituzu zure egunerokotasunean? Nire lantokian oso bestelakoak egoerak bizi egiten ditugu, baina nire kasu konkretuan eraso arrisku erreala egon bazegoen eta honi gehitu egin behar genion 13 orduetan zehar irainekin, kolpeekin, etxeko higigarrien triskantzekin, ihesaldiekin, lapurketekin, alkohol eta drogen kontsumoekin eta abarrekin bizitzea. Bi ardura sentitzen zenituen, alde batetik, adin txikikoak babestea eta bestetik zure burua babestea.

Noizbait erasotua izan zara? Bai, erasotua izan naiz. Erasoak mota ezberdinetakoak izan ahal dira. Ez dira beti fisikoak izan behar, egon badaudela. Irainak, kolpeak, tira birak hezitzaileekin eta borroka adin txikikoen artean zeinetan interbenitu egin behar duzun, ematen dira.

Haurdun gelditu egin zarenetik nolakoa izan da bizi izan duzun prozesua? Haurdun gelditu, prestazioa eskatu, mutuaren jarrera... Haurdun gelditu nintzenean, aurki bete nituen paper guztiak baja tramitatzeko eta enpresak bajaren aldeko informe egin zuen, lantokian nuen arriskua aitortuz. Mutuak aldiz, ez zuen beharrezkoa ikusi eta gutun bat bidali zidaten esaten zuena baja haurdunaldiaren 15. astetik aurrera ematen zidatela. Mutuaren jarrera ikusita, NOPLOIra jotzea erabaki nuen, bajaren aldeko informea egin zuten, baja aitortuz. Honen ostean, mutuak emandako erresoluzioa errekurritu egin nuen (NOPLOIren informearekin) eta berriro ezezkoa eman zidaten. Momentu honetan, salaketa jartzea erabaki nuen, suposatzen duen estres eta urduritasun guztiarekin.

Hala ere, bajaren partean gaixotasun arrunta adierazten zen eta ni ez negoen gaixo, haurdun baizik, kobratzen lehenengo hiletik %75 eta mutuak prestazioa ordaindu gabe.

Uztailan, haurdunaldiaren 15. astean, haurdunaldiaren prestazioa ahal izan nuen eskatu, onartu zidaten, baina irekitako prozesua aurrera jarraitzen zuen. Otsailean, erditu eta bi hilera, epaiketa heldu zen.

Epaiketan, mutuaren partetik gogorrak egin zitzaizkidan jarrerak entzun nituen, hala nola eta zehatz-mehatz “emakumeak jakin badakite non egiten duten lan eta badakite erasotuak izan ahal garela” edo mediku forenseren aldetik “emakumeak genero indarkeria arriskua dute baina zuek zure lantokian ez” (jarrera matxistak dituzten gazteak ditugu), “oso zaila da aulki batekin erasotzen bazaituzte arriskua egotea eta umekia galtzea edo emakume bati zerbait pasatzea eraso honen ondorioz”… holakoak eta gehio entzun behar izan nituen epaiketan. Haserregarria eta tristea dela uste dut.

Azkenean epaileak arrazoia eman zigun, baina baja kobratzeagatik, mutuak 15. astetik aurrera zor zidana ordaindu egin zidan. Gaurko egunean, mutuak 12. astetik aurrera aitortzen dut, baina jarraitzen dut ez nahikoa izaten.

Mutua de Navarra obligada a reconocer la prestación por riesgo en el embarazo

Sociocomunitario 2016/10/10

El juzgado de lo social ha emitido una sentencia favorable a una trabajadodra en la que se le reconoce la prestación por riesgo en el embarazo desde la fecha en que lo solicitó a la mutua. Las pruebas presentadas por el sindicato LAB, que ha representado a la trabajadora, han sido cruciales para esta sentencia.

Entrevista a Maitagarria Etxarri Zabalza, trabajadora de ANNF. (Asociación Navarra Nuevo Futuro Dirigida a aquellos menores que carecen de familia biológica conocida o, aún teniéndola, han sido abandonados y están fuera de una vida familiar organizada.)

¿Nos podrías explicar en qué trabajas? ¿En qué consiste tu día a día? Trabajo como educadora en pisos de protección de menores, mis funciones pueden ser normativas, socializadora, de autoridad, contenedora, apoyo, identificadora, acompañamiento…  a los menores que residen en el hogar. Planificar, evaluar, gestionar, asuntos administrativos, escolares, jurídicos,… de los menores. Planificación y gestión educativa, coordinación con el equipo, técnico, psicólogos,… Gestión de la documentación, informes, diarios, planificar los gastos mensuales y anuales… Tener formación continua. Y por último, mantener el hogar, supervisar, mantenerlo al día y realizar la compra semanal.

¿A qué situaciones te enfrentas en tu día a día? En mi puesto de trabajo las situaciones que se pueden dar son muy variadas, pero en mi caso había un riesgo real de agresión, además del  estrés que supone trabajar durante 13 horas con insultos, golpes, destrozo del mobiliario, fugas, robos, consumos y demás. Está la preocupación de proteger a los menores y de protegerte a ti misma.

¿Alguna vez has sido agredida? Sí que he sigo agredida, las formas de agresión pueden ser muy variadas, no necesariamente tienen que ser físicas, que también: hay insultos, golpes, forcejeos, peleas entre menores en las que tienes que intervenir y separar...

¿Cómo has vivido todo el proceso? Te quedas embarazada, pides la prestación, la actitud de la mutua... Cuando supe que estaba embarazada, enseguida entregué todos los papeles, para tramitar la prestación por riesgo en el embarazo, la empresa hizo un informe favorable para que me dieran la baja por riesgo en el puesto. La Mutua no lo vio necesario y me enviaron una carta diciéndome que me daban la baja en la semana 15 de embarazo. Decidí ir a contarles mi caso al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, me hicieron un informe favorable y me dieron ellos mismos la baja por el riesgo. Recurrí en la mutua la resolución que ellos me habían dado (con informes del ISPLN) y me la volvieron a denegar, con lo que les denuncié, con todo el estrés y nerviosismo que esto supone.

Pero en el parte de baja, consta como enfermedad común, yo no estaba enferma, estaba embarazada, cobrando el 75% a partir del primer mes de baja y sin la prestación de la mutua.

En Julio a partir de la semana 15 ya pude pedir la prestación por el embarazo, me la concedieron, pero el proceso de la denuncia seguía adelante. En febrero llegó el juicio, dos meses después de parir.

En el juicio se dijeron por parte de la mutua cosas muy fuertes, como que “nosotras sabemos dónde trabajamos y sabemos que podemos ser agredidas” o palabras del médico forense: “las mujeres por violencia de género sí corren riesgo, pero ellas no” (hay menores con problemas con el género) “es muy difícil que por que te lancen una silla haya riesgo de perder el feto o de que a la mujer le pase algo”, todo esto y mucho más fue algo que tuve que escuchar en el juicio, indignante y triste.

Finalmente el juez nos dio la razón, pero por estar cobrando la baja,  la mutua solo me pagó lo que le faltaba desde la semana 15. A día de hoy la mutua reconoce el riesgo a partir de la semana 12, algo que sigue siendo insuficiente.