twitter.orig LOGOsoziokomunitarioa

 

 

facebook.orig
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Screenshot at 2018 11 08 14 08 09

Hitzarmen duin bat lortu dute Elkarkideko lengileek  borrokaldiaren ondorioz

Enplegu zentru bereziak 2018/11/7

Lorpen gutxiko urte bateko negoziazioen ondoren, langileak 13 eguneko lanuzte eta mobilizazioen ostean, atzoko egunean hainbat ordutako negoziazio mahaiaren bilera eta gero aurreakordioa lortu genuen enpresarekin.
Gaurko egunean langile asanblada burutu dugu eta aurreakordioari babes handia helarazio dio langileriak, honakoak izan dira bozketen emaitzak:
• Bai: 60
• Ez: 10
• Txuri: 9
• Baliogabe: 1
• Partehartzea: 80 langile

Aurreakordioaren puntuak hauek dira:
Iraupena: 4 urte. 2017, 2018, 2019 eta 2020.
Soldata igoera:
◦ Enplegu zentru berezian: 2018ko urtarrilak 1etk aurrera, iraupena bitarte.
▪ Behargin eta laguntzaileak: Aurreko urteko KPI + %1
▪ Beste guztentzat: Aurreko urteko KPI + %0,5
◦ Zentru okupazionala: Jardunaldi jeitsierak 2018 eta 2019an.
▪ 2017: 1650 ordu.
▪ 2018: 1642,5 ordu.
▪ 2019-2020: 1635 ordu.
Gehigarriak: Berreskurapena enplegu zentru berezian azarotk aurrera.
◦ Aterpez kanpoko langileak:
▪ 2018: 15€ (14 paga)
▪ 2019:18€ (14 paga)
▪ 2020:22€ (14 paga)
◦ Industriagune barnekoak: 15€ (14 paga)
Aldi baterako ezintasunaren osagarria:
◦ Enplegu zentru berezian: Lehen hiru egunen osagarri igoera %50tk %70ra.
Malgutasuna:
◦ Enplegu zentru berezia: 70 ordutatk 40ra jeitsi.
◦ Zentru okupazionala: 27 ordutatk 20ra jeitsi.
Azaroan izandako hiru lanuzte partzialen soldatak ez kentzea.

Oso balorazio positiboa egiten dugu lortutako akordioaz. Elkarkideko langileriak borrokaz etajarrera eredugarri bat erakutsiz, hitzarmen duin bat irabaztea lortu du. 13 egun luzez, euri, hotz eta eguraldi kaskarrari aurre eginez, oztopoak oztopo, ilusioz eta irudimenez lortu dute.

(argazkia: diario de navarra)

La plantilla de Elkarkide logra un convenio digno tras la lucha llevada a cabo

Centros especiales de empleo 7/11/2018

Tras un año de escasos avances en las negociaciones del convenio, tras 13 días de paros y movilizaciones, en el día de ayer logramos un preacuerdo de convenio en la mesa de negociación, tras varias horas de reunión.
En el día de hoy se ha llevado a asamblea de la plantlla y en la misma se ha procedido a su votación con el siguiente resultado:
• Si: 60
• No: 10
• Blanco: 9
• Nulo: 1
• Partcipación: 80 trabajadoress/as.

Puntos del preacuerdo:
Vigencia: 4 años. 2017, 2018, 2019 y 2020.
Subida salarial:
◦ Centro especial de empleo: A partr del 1 de enero de 2018 y durante la vigencia.
▪ Operarios y auxiliares: IPC Navarra año anterior + 1%
▪ Demás: IPC Navarra año anterior + 0,5%
◦ Centro ocupacional: Reducciones de jornada en 2018 y 2019.
▪ 2017: 1650 horas.
▪ 2018: 1642,5 horas.
▪ 2019-2020: 1635 horas.
Pluses: Recuperación de pluses en Centro Especial de Empleo a partr de noviembre.
◦ Plantlla intemperie:
▪ 2018: 15€ (14 pagas)
▪ 2019:18€ (14 pagas)
▪ 2020:22€ (14 pagas)
◦ Plantlla de nave industrial: 15€ (14 pagas)
Complemento incapacidad temporal:
◦ Centro especial de empleo: Subida del complemento del 50% al 70% los tres primeros
días.
Flexibilidad:
◦ Centro especial de empleo: Bajada de 70 a 40 horas.
◦ Centro ocupacional: Bajada de 27 a 20 horas.
No descuento económico de los tres paros parciales realizados en noviembre.

Realizamos una valoración muy positiva del acuerdo logrado. La plantilla de Elkarkide ha
demostrado una actitud ejemplar de lucha, logrando un convenio digno tras 13 días de paros y movilizaciones bajo la lluvia, frio e inclemencias climatologías, superando todos los obstáculos, con ilusión e imaginación.

(foto: diario de navarra)