Hay 995 invitados y ningún miembro en línea

IRAK ratioak jeitsi

Kalitatezko hezkuntza-sistema bermatuko bada, ezinbestekoa da ratioen jaitsiera erreal eta eraginkorra

Irakaskuntza 2022/11/02

Sistema publikoa eraisteko ahalegina, tamalez, egiazkoa da, eta, Foru Administrazioaren gainerako arloetan gertatzen den bezala, Hezkuntzan ere zerbitzu publikoen kalitatea kaltetuko duten murrizketen garaia datorrela ikusten dugu. Baina, aldi berean, jaiotza-tasaren beherakadak aukera paregabea eskaintzen digu hezkuntza-kalitatean eragin zuzena izango lukeen ratioen jaitsiera aplikatzeko. Hezkuntza sektoreak ere, zerbitzu publiko orok bezala, kalitatea eskaini behar duela aldarrikatzen du LABek, eta hori ikasle guztien beharrak erdigunean jarriz lortuko da

Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitaterako Itunak, egun, honelako ratioak (ikasgela bakoitzeko ikasle kopurua) ezarriak ditu: 25 ikasle Haur eta Lehen Hezkuntzan, 30 Bigarren Hezkuntzan eta 33 Batxilergoan. Jaiotza-tasaren beherakadak ez dakarkio aurreikuspen onik ikastetxe askori: talde gutxiago, ikasgelen itxiera eta irakasleen galera. Horregatik, kalitatea eta lanpostuak mantenduko badira, ratioak benetan eta modu eraginkorrean jaitsi behar dira.

Era berean, ratioen jaitsiera horrek eragin zuzena izango luke ikasleen aniztasunari eskaintzen zaion arretan. Kontseilariari askotan entzun izan diogun kontzeptua da hori, harrotasunez beterik botatzen duena, baina egiazki, beharrezko diren baliabideak jartzen ez diren bitartean, praktikara eraman ezin dena. Premia bereziak dituzten ikasleek hainbat espezialistaren (PTak, orientatzaileak...) laguntza erreal eta inklusiboa behar dute; arreta ia guztia halako gainzama duten hezkuntza-laguntzako espezialisten bizkar utziz gero, ezin da aurrera egin, eta hori da gaur egun gertatzen dena. Iritsi da ordua Departamentuak hainbatetan errepikatu dituen edukirik gabeko hitz hutsak alde batera utzi eta behingoz ikasleen aniztasunari behar bezalako erantzuna emateko.

Gaur egun irakasleek pairatzen duten zama burokratikoa ere ezin dugu ahaztu, ikasleei behar bezalako zerbitzua emateko enegarren traba baita. Egun, baina bereziki LOMCE indarrean sartu eta ikastetxeetan lehenbailehen aplikatzeko agindua jaso genuenetik, irakasleek gero eta denbora gehiago eskaintzen diegu lan burokratikoei (nahiz eta askotan espedientea betetzeko baino ez izan), eta gutxiago irakasle-lanean aritzeari. Ratioen jaitsierak, beraz, ikasleentzako zuzeneko arreta hobetzea ekarriko luke, nahiz eta egungo karga burokratiko handiegia, kasu askotan zalantzagarria dena, mantendu.

Azkenik, LABek salatu nahi du irakaskuntzako eskola-orduak Rajoyren gobernuaren murrizketek ezarri zituztenak direla oraindik ere. Duela 2 ikasturte, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak egoera hori aldatu zuela saldu zigun, baina egiazki irakasleok bi eskola-ordu gehiagorekin jarraitzen dugu (23+2 Haur eta Lehen Hezkuntzan, eta 18+2 Bigarren Hezkuntzan). LABek exijitzen du lanaldiko orduen leheneratzea benetakoa eta eraginkorra izan dadila, tranparik eta amarrurik gabe.

Horregatik guztiagatik, eta jaiotza-tasaren etengabeko beherakada kontuan hartuta, LABek ratioen benetako jaitsiera aldarrikatzen du, lanpostu guztiak mantentzen direla bermatuta (irakasleenak nahiz ez-irakasleenak), aniztasunari benetako arreta eman ahal izateko eta irakasleek beren gain hartu behar dituzten zuzeneko irakaskuntza-lanak eta burokrazia-lanak bateragarriak izan daitezen. Azken batean, ratioen jaitsiera eraginkorra erreibindikatzen dugu, ikasle guztien premiak hezkuntza-sistemaren erdigunean jarriko dituen kalitatezko hezkuntza-zerbitzu publikoa bermatzeko.

Para avalar un sistema educativo de calidad, es imprescindible una bajada de ratios real y efectiva

Irakaskuntza 2022/11/02

El desmantelamiento del sistema público es una triste realidad y, tal y como ocurre en el resto de la Administración foral, en Educación también vemos que se avecina una época de recortes que mermarán aún más la calidad de los servicios públicos. El descenso de la natalidad supone una oportunidad de oro para aplicar por fin la bajada de las ratios en las aulas. Desde LAB defendemos esta medida, pues repercutiría directamente en la calidad educativa poniendo en el centro las necesidades diversas de todo el alumnado

En la actualidad el Pacto Para la Calidad de la Enseñanza Pública de Navarra sitúa las ratios (número de alumnos/as por aula) de la siguiente manera: 25 alumnos/as en las etapas de Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 33 en Bachillerato. El progresivo descenso de la natalidad plantea un pronóstico desolador para muchos centros: menos grupos, cierre de aulas y pérdida de docentes. Sin duda la solución para mantener la calidad y los puestos de trabajo pasa por una bajada real y efectiva de las ratios.

Asimismo, esta bajada de ratios repercutiría directamente en la atención a la diversidad del alumnado, un concepto del que alardea el consejero de Educación pero que es imposible de llevar a la práctica mientras no se tengan lo recursos necesarios. El alumnado con necesidades educativas especiales requiere de apoyos reales e inclusivos de distintos especialistas (PTs, personal de orientación...), y no avanzamos nada si su atención recae, como ocurre en la actualidad, casi exclusivamente en un personal tan saturado como son las y los especialistas de apoyo educativo. Ha llegado la hora de dejar de lado la mera declaración de intenciones del Departamento -tan repetida como vacía de contenido- y atender a la diversidad de una vez por todas tal y como se merece.

No debemos olvidar la carga burocrática actual de los docentes, que supone otro obstáculo más de cara a atender adecuadamente al alumnado. Hoy en día, pero más aún desde la entrada en vigor de la LOMCE y su “necesidad” de aplicarla cuanto antes en los centros, el profesorado ve cómo en vez de tener tiempo para dedicarse a su labor docente, dedica cada vez más tiempo en trabajos burocráticos que muchas veces solo son para cumplir el expediente. La bajada de ratios se traduciría en una mejor atención directa al alumnado, a pesar de la excesiva carga burocrática, en muchos casos cuestionable.

Por último, desde LAB queremos denunciar que las horas lectivas de trabajo docente siguen siendo las impuestas tras los recortes del gobierno de Rajoy. Hace dos cursos el Departamento navarro de Educación “vendió” que revertía esa situación, cuando la realidad es que las y los docentes seguimos con esas 2 horas lectivas de más en nuestros horarios (23+2 en Infantil y Primaria, y 18+2 en Secundaria). Desde LAB exigimos que la reversión horaria de las jornadas laborales sea real y efectiva, sin trampas ni cartón.

Así pues, teniendo en cuenta el descenso continuado de la natalidad, en LAB reivindicamos una bajada de ratios real, que asegure los puestos de trabajo docentes y no docentes, que suponga una verdadera atención a la diversidad, y que haga compatibles las labores burocráticas y de docencia directa que debe realizar el personal docente. En definitiva, una bajada de las ratios que ponga en el centro del sistema educativo las necesidades diversas y diferentes de todo el alumnado y que asegure un servicio público educativo de calidad real.

 

afiliatu

   

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB

 

BOTON INICIO Irakaskuntza

 

BOTON Osasunbidea