lomce lapiz

LOMCEri aurre egin
Alternatibarik badugu!

Irakaskuntza 2016/10/10

Jadanik ikasturtea hasita, LOMCEren mamua gainean dugu ikastetxe eta ikasmaila guztietan. LABek badu bere Hezkuntza Sistema Propioa garatzeko asmoa, eta bide batez, hezkuntzaren kontrako kanpo eraso guztiei aurre egiteko nahia. Guztien artean alternatiba eraikiko dugu.

Aurtengo 2016 -2017 ikasturtean, atzerritar, merkantilista eta atzerakoitzat behin eta berriz jo izan dugun LOMCE legeak, erabateko ezarpena izanen du Nafarroan, kontrako jarrera gehiengoa izanda bai Espainako Estatuan eta baita Nafarroan ere.

Ikasturte berria hasita  ez dago argi zer gertatuko den LOMCEren azken apurrekin, aurretik markatutako legearen egutegia aldatu ezean, aurten hasiko dira DBH eta Batxilergo amaierako frogak, bai eta ikasmaila hoietako curriculumaren ezarpena.

Antza du, DBHko probak ez duela eragin akademikorik edukiko, hots, tituloa jasoko dute proba gainditzen ez dutenek ere. Batxilergokoen kasuan berriz, nahiz eta ez gainditu, tituloa jasoko dute, baina unibertsitatera sartzeko notaren %40a erabakiko du. Neurri hauek aplikatu ondoren, LOMCE bete-betean izanen litzateke ezarrita.

Lehen Hezkuntzari dagokionez, joan den ikasturtean Nafarroan azterketak egin ziren eta aurten ere berdin izanen da, nahiz eta diagnostikoak direla nabarmendu nahi izan den Hezkuntzatik. Berriki arte, Hezkuntzako Zuzen-dari Orokor izan den Estebe Petrizanen hitzetan, errebalidak egin, eginen dira, non eta aldaketarik ez datorren Madriletik.

LABek  erabat okerra irizten du Hezkuntza Departamentuak, Mendoza jauna buru, hartu duen bidea. Eta berriz ere aukera baliatu nahi dugu LOMCEaren ezartzearen bidegabekeria gelditu dezan eskatzeko, kanpo inposaketei men egin ez diezaien exijitzeko.

Izan ere, gure herriak alternatibarik baduela adierazi du aspaldi eta Hezkuntza Sistema Propioaren eraikuntzarako gaitasun nahikoa erakutsi ere. Hezkuntza eredu propio bat aldarrikatzen dugu, non:

 • Inolako arrazoirengatik ez den inor baztertuko.
 • Eskolak ezinbestean euskaldunduko duen, herritarroi zor zaizkigun hizkuntza eskubideak bermatuz.
 • Bertan sortutako curriculum baten arabera heziko den eta munduko kultur adierazpide oro modu inklusibo batean landuko.
 • Hezkidetza, parekidetasuna eta baterako hezkuntza landuko diren.
 • Oinarri demokratiko eta partehartzaileen arabera antolatuko diren hezkuntza komunitateko kideak, kudeaketa gardena eta herritarra bermatuz.
 • Pedagogia askatzaileen bitartez, pentsamendu kritiko eta diberjentea balioetsiko den, pertsona askeak helburu.

Gauzak horrela, inposizioak salatzen segituko du LABek, bainan, eta aurrera pausuak eman nahian, gure bide propio eraikitzen hasteko tresnak ere eskainiko ditugu IRUTEN dinamikaren bidez.

Hagamos frente a la LOMCE
¡Tenemos alternativa!

Irakaskuntza 2016/10/10

Como bien es sabido, este curso se aplicará la LOMCE en todos los centros y cursos. Desde LAB, pretendemos ir dando pasos en la consecución de un Sistema Eucativo Propio a la vez que haremos frente a los ataques que se realicen en contra de la enseñanza. Para ello, todos los estamentos educativos son necesarios.

En este curso 2016-17, la LOMCE, ley ajena, reaccionaria y mercantilista, terminará de imponerse en Navarra, pese a la oposición mayoritaria de la comunidad educativa.

Pese a que el curso ya ha comenzado, a día de hoy, no sabemos qué va a ocurrir con los últimos flecos de la LOMCE. Si se cumple el calendario previsto de aplicación, en este curso comenzarán las pruebas finales de la ESO y el Bachillerato, así como la completa aplicación de los curriculums propios de dichas etapas.

Al parecer, en la ESO la prueba no tendrá valor académico, es decir, aunque no se apruebe se obtendría el título. En Bachillerato, las personas que no aprueben la reválida obtendrían también el título, pero a la hora de acceder a la universidad supondría el 40% de la nota.

En Primaria, al igual que en el pasado curso, en el actual también se realizarán pruebas aunque como señala el Departamento serán simplemente diagnósticas. En palabras del hasta ahora Director General de Educación, Esteve Petrizan, las reválidas se harán a no ser que vengan cambios desde Madrid.

En opinión de LAB, el camino elegido por el Departamento de Educación, con el señor Mendoza a la cabeza, es un grave error, por lo que le volvemos a exigir que paralice la ampliación de la LOMCE.

La sociedad ha demostrado que tiene capacidad más que suficiente para generar alternativas y para construir un Sistema Educativo Propio donde:

 • No se discrimine a nadie por ningún motivo.
 • La escuela euskaldunice, garantizando los derechos lingüísticos de todas las personas.
 • Se contemple de manera inclusiva la diversidad cultural a través de un curriculum propio elaborado aquí.
 • Se desarrolle una educación que fomente la igualdad y la coeducación.
 • Partiendo de valores democráticos y participativos, se organicen los miembros de la comunidad educativa, asegurando una gestión transparente y popular.
 • Por medio de una pedagogía liberadora se valore el pensamiento crítico y la divergencia, buscando conseguir personas libres.

Por todo ello, desde LAB continuaremos denunciando las imposiciones, a la vez que ofreceremos propuestas y experiencias a través de la dinámica IRUTEN, con el objetivo de dar pasos adelante.

 

BOTON Osasunbidea