ADM eskubideak

LABen ekimenari esker, langileen eskubideak handitu egin dira

Administrazioa 2021/04/26

Gaixotasun larriak dituzten seme-alabak dituzten langileek lanaldia murriztu ahal izango dute, ordainsariak murriztu gabe.

Nafarroako Gobernuak onartu egin du LABek aurkeztu berri duen ekimena, bere zerbitzuko langileek lanaldia % 50era arteko murrizketa izan dezaten; murrizketa horrek ez dio eragingo ordainsariari, izan ere, gaixotasun larriren bat duten seme-alaba adingabeak zaintzeko baita, gaixoa ospitalean egon ala ez.
Langileek lanaldi-murrizketa eskatu ahal izango dute gaixotasunaren tratamenduak irauten duen bitartean zaintza zuzena, jarraitua eta iraunkorra behar duten egoeretarako. Salbuespen gisa, murrizketa % 75ekoa izan daiteke, betiere behar hori egiaztatzen bada.

Gracias a la iniciativa de LAB se amplían los derechos del personal

Administrazioa 2021/04/26

El personal con hijos o hijas con enfermedades graves podrá disponer de una reducción de jornada sin descenso de retribuciones.
El Gobierno de Navarra ha aceptado la iniciativa presentada recientemente por LAB para que el personal a su servicio pueda disfrutar de una reducción de jornada de hasta el 50%, sin que ello suponga una reducción en las retribuciones, para cuidado de hijas e hijos menores con alguna enfermedad grave, aunque no implique un ingreso hospitalario.
El personal podrá solicitar esta reducción de jornada para situaciones que requieran de su cuidado directo, continuo y permanente, durante el tratamiento de la enfermedad. Con carácter excepcional, la reducción podría alcanzar hasta el 75% cuando se acredite esta necesidad.